Amor Rebolishi

5or di mainta
lanta kana bai
su alta
luna yen
den signo
di kanser
emoshona
un ofrenda
di su alma
pa Yemaya.
Su destino glorioso
E ta venera

7.15 wardando
konvoi Jan Tiel
Chok chok
Bliki saldinchi
Un biahe
Kosmopolitano
Kolombiano
Dominikano
Yu di Korsou
Jamaikino
Venezolano
Haitiano

Un stoba laboral
destina pa boltu
Di Depchi pa Dos Doria
bira Dollar
Bira Djamanta
ku
Bedeimentu na Spanjo
Patwa, Kreyol, Papiamentu.
Masha tiki Hindu
Of sonidonan Chines

Teologonan di marduga
a konfesa
ku spiritunan
ku alanan
empodera a
hostina
Un Hesus Pretu
reinkarna

Mener no tei
Mevrouw si ku
su kadena di parel
Sapatu striki oro
feilando unja
Mientrastantu Gracita
ta feilando otro kos
Di 8 pa 2
Pa gana un BIDA.

Kenya un tiki
Pero nunka
Borota
E di dos rondu
Enbes di kana
Den un igra di
Solo
E ta kwe su
Reibeweis
Stur un Toyota
Limpiando mas
Kas
Sera sen
Manda su yu
Bai studia pa dokter
Na Bogota
Kabuya bjeew
Ne nobo bon
KONOPA

Sobrebibiensa
Ta un siensia
Seba pa skapa
sufrimentu
Di sosiedat
Ta kwe
Hanchi kabritu
Dwalu sali
Subi 21 trapi
Dilanti
Wes makamba
Ku antayera nochi
Ba pasa man den
Su kabei yame Pappi.

Blenchi i Barbulete a
Sinja Warawara
Kon ta bula den aire
Puitu shishi kaya
a lora foi un
metafosis den
Un prinsesa
Angel di lus ta kanta:
“Si ba vota
pa keda
den reino ulandes
Bo tin ku keda
stret riba e ruta ey
anto eksigi e
derechinan ku
tur siudadanonan
mester hanja
den reino
segun tratado
i lei.

Ku wowo pisa
Ta Laba
Ta Strika
Ta Poets
Ta Mop
Ta Kushina

Zumbi kachete abou
Promoviendo pa
Pueblo
Independeew
Nan mes
Un meyamentu di morto
Di otro galeksia
Pa honra nos ansestronan
Ku akshon awi huramentu
Enbes di palabra wisewas

E ta trosa wowo
Ketu bai niun
Sindikato pa afilia
Politiko ta bla bla bla
Salario minimo ta
Wordu viola
5 pa 6 piku pa ora
Dje mesun hende
Ku ta papia kwenti
INTEGRIDAT
plumando saku
di hende humilde

Priesternan feminino
Djanochi
Ta alaba
E arko iris
Kaminda
Bendishonnan
Dirigi ta baha
for di dje
Ora solo ta niester
i su rayonan ta
Brasa mundu hente…

4 thoughts on “Amor Rebolishi

  1. Kaitano Sarah says:

    Amor Rebolishi…M’a bin lesa esun último di bo aki. Asina’kí poesia mester ta, maske kiko institushon establsé di Feino ke laga nos kere. Maske kon nan ke bisa kon odio i kompleho i rabia ta nos motor. Asina’kí Berdat ta. Manera bo ta krea. Danki, bo ta hiba’mi….bo ta bai mas profundo ku mi. Un bia mas danki! KS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s