Bobo

“Bo ta bobo
No
Bo mama ta bobo
Bo ta bobo, bobo
Bo mama ta bobo
Bobo
Bo ta bobo”

Ora nunka ba tribi di eduka
bo pueblo riba politika,
ekonomia, finansas, kultura.
Bon sinje ku tin otro manera ku pueblo tin mas influensia mas demokrasia direkto mas koi bisa den su gobiernu, su supermerkado, su trabao, su skol, su banko, bario, bida.

Ba ganja nan na 2005 ku ta pais nan lo bira, pinte un fantasia, lage kere ku 101010 un saki plaka lo a solushona tur problema sosial i biba felismente den harmonia i pas.

“Bo ta bobo
No
Bo mama ta bobo
Bo ta bobo, bobo
Bo mama ta bobo
Bobo
Bo ta bobo”

Ora ba bai firma ‘Si’ kaminda bo a hunga rol di ‘NO’ “te porti Shon Arei”.
Keriendo ku bo no ta bai hanjabu den ningun drama politiko.

Mesun sistema di drei un radio, korant, tv ku 10 anja pasa.
Mesun periodismo tjupon lembe sanka den un kampanja elektoral anto nan kier sa ku e resultado dje elekshon lo kambia diripiente drastiko?

“Bo ta bobo
No
Bo mama ta bobo
Bo ta bobo, bobo
Bo mama ta bobo
Bobo
Bo ta bobo”

Si bo laga VBC, KvK ketu bai disidi ki sorti ekonomia, industria Korsou mester pa prospera sin duna pueblo trahado mes un bos pa rigi su destino.
Sigi kumpra nan berdura den bleki.
Nan Tang, Kool-Aid i tur otro sorti produkto ku ta danja bo salud pa despues botikario i importado di remedi traha sen riba bo tonto.

“Bo ta bobo
No
Bo mama ta bobo
Bo ta bobo, bobo
Bo mama ta bobo
Bobo
Bo ta bobo”

Skibi karta na Ulandes pa Amigoe i AD sperando ku esei por konvense e obrero pa bai vota PAR of PAIS.

Trahando den kunuku, ofisina, kaya pa un salario miserabel
Katibu di un dunado di opinion atardi ku nunka tras di su mikrofono por a soru ni intenta pa bo nivel di bida bai dilanti. Paso e tin miedu di menta nomber di banko, seguro, kompania tal pa no perde aviso, plaka di propaganda.

“Bo ta bobo
No
Bo mama ta bobo
Bo ta bobo, bobo
Bo mama ta bobo
Bobo
Bo ta bobo”

Si bo bai tras di tur kos ku donjonan di radio ta raas den bo tambu di orea.
Te mesun inkonfiabelnan
ku ta pasa programanan di santeronan falsu mane Gino Babalao of Kendur, Karan, Leutener Scanner ku nan likido magiko ku ko’ pa horta bo potmoni.
I saserdotenan ta mira esaki pasa pero nan konjo katoliko ta duru duru sera, ni un kritika foi nan smoel.

“Bo ta bobo
No
Bo mama ta bobo
Bo ta bobo, bobo
Bo mama ta bobo
Bobo
Bo ta bobo”

Fayando di mira ku tin mas Mac Donalds, ku Kentucky ku tin skolnan Havo. Tantu misa riba 444m2 pero nos adorashon i fe pa Dios Mama Santu a keda mesun hodidu.

E mesun edukashon frusa, pastornan nobo pega den nan mundu religioso bjeew frusa. Politiko kara nobo ku politika kaka bjeew ku miedu pa enfrenta, agonisa i responsabilisa Ulanda finansieramente, nunka lo kambia Korsou, nan no por. Pero si tesaki bo stima, anto e ora ei sigi drei riba e koro di Wichi i Nini:

“Bo ta bobo
No
Bo mama ta bobo
Bo ta bobo, bobo
Bo mama ta bobo
Bobo
Bo ta bobo”

2 thoughts on “Bobo

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s