Belorio pa Rudiliana

Rudiliana Perez Perez

Rudiliana Perez Perez

Faydra 3 yu, 2 hinka,
sanger na brasa i man.
Hodementu bispu di anja nobo
ta kuminsa mainta trempan.
Hombu no por lagabu los,
pia bou kore pa bo bida.
Hostina pa su fayonan e
ta laga e kuchu papia feros.
E ta grita, kwe diabel na
su kachu bise hombu
su berdat, no tin kunes
ku e tin yu pa kria.
“Skupi mi nomber i
bida feu bo boka bai
buska otro muhe pa horka.”
Rumannan ku sentimentu
tormenta, ke mira yobida di bala
Kara habraka na werki.
Omi ta yora i hura ku lo
tin vengansa pa mama
ku ta den poli.
Dia e degasiado sushi
a dera trot pa machete
nan mester a kap e na mochi. Hombernan ku kier sa
nan ta donjo di un muhe
su kurpa i destino.
Trai baranan di heru,
pensa kon bo ta hosel
bo bida di nobo, lolo.

Damita Dominikana
Strangula den Campo
Polis ta hala e sinta hel
Niun hende ta wori
Ta un simpel produkto
e tabata
Un pida karni
Un set di tete
Sanka ku tonto
18 anja ku pa sirkumstansia
di bida a wordu atrapa
pa bin Korsou
komo refugiado ekonomiko
hasiendo trabao di seks
forsa o manipula pa hende,
pe sistema ku no a lage mira
un otro salida.
Mala lenga lo bisa:
Te mes ta ke, kayenta e ta,
San Dom-nei tur ta putia
Awel, e mes a buska!

Un opheto di
un merkado seksual
Insignifikante pa
media dune mas atenshon
ku un kabritu ku a wordu
mata den kura’i hende
pa un kacho.
Invisibel
Un produkto inferior
pa sasia sed karnal
no ta hanja defensa di e organisashonnan di hendemuhe. Movimentu kontra abusu di hendemuhe no ta bringa
pa un Dominikana
pida koi chinga.
Femenista, femenista
djis paso e no tin sedula,
pasaporte su morto
lo ta unu silensio?
5 eks minister-president
hendemuhe no sinti
nunka
e nesesidat
pa lanta un sindikato
pa nan den Campo?

Oh Santu birgen di Ser’i Papaya
laga rayonan di lus
feu bo korona proteha
e migrante trahado di seks
kontra tur agreshon
i opreshon fini i brutu.
Santu birgen di Ser’i Papaya
laga bo lagrimanan ku
ta kore baha for di bo
kara fin fin kai purifika
e lucha i kibra
e strukturanan di
poder domina
pa hendehomber.

Oh Santisima birgen di Ser’i Papaya mi sa ku bo lo parti sla na ordu. Mortifika e donjo di Campo,
kastiga obispu Secco
su liderasgo lali-lali i
buta un
obispu hendemuhe
na 2015 31 di desember
Skritura ta bisa.

2 thoughts on “Belorio pa Rudiliana

  1. Kaitano Sarah says:

    !Wow, mi no tin palabra pa loke bo ta ekspresá aki. No tin palabra pa agregá, bida ta manera bo a skibi. Sufrimentu no ta chòis tur ora pero kiko sufrimentu ta presis, tin ku sa, tin ku no sa. Kon ku bai bin, bo poesia ta ”to the heart”, danki, masha danki, algu di esaki lo pone mi pensa e dianan mi dilanti. KS

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s