Rebelion di Oranjeschool: Un Plegaria di Skolnan di Bario

Klas 8

Jufrou di skol den bario ta bedei su muchanan

Abo por bai traha na Selikor
Abo Cost U Less
Abo EWT
Abo Centrum Mahaai si por drecha bo ulandes.
Abo limpiesa Martina
Abo por studia periodismo pero wak pa bo no ta muchu kritiko riba e orden establesi.

Romerschool a dunabu bon fundeshi bo ta bon na un puesto di Banko Sentral pero soru pa nunka fleksibilisa e manego bankario i nunka nunka nunka demokratisa manego bankario.
Abo no hasi ferfelu korda ku danki na skolnan mansu ku no ta kwestiona miedu habri boka nan ta kai net pafo dje boto dus bo mester ta kontentu ku bo por bira direktor di haf of aeropuerto ya bo kolo kla ta den bo bentaha mi yu no yora mami ta bin un bes pa bai bo les di golf of esei ta djaweps no awe ta kore kabai despensa.

Vigdis Mensingh college mayoria ku ta bai Radulphus podise otro anja podise e skolnan kanti kai fundashonnan por hanja un chens ku nan alumnonan tambe por sigi edukashon tiki mas haltu ya nan tambe por bira doktor, antropologo, sosiologo, kriminologo pa asina studia tur e atrakadonan dje elite riba nos oportunidatnan edukativo sosio-ekonomiko.

Skol di plaka
Skol di diabel
Skol di zumbi
Skol di kabes pali maishi
Skol di marioneta

Abo tin mag di bira un Mac Alberto kanando tur na blanku bisti skaf arte rebeldia den pali wayaka dilanti palasio gobernado.

Abo por bai Havo paso mi sa bo ke bira pintor of aktor pero di lamenta ku nan e riku sushinei a sera akademia di arte. Ta di bai Venezuela numa wak bo no choria di mas den Chavismo.

Abo por bira ama di kas den un bario margina skuchando Leutener Scanner na Krioyo keriendo ku un boter di awa bendita di Hesus por trese bo hombu bek.

Bosnan te uniko 4 di Banda Bou ku por bai Havo mi yu sperando boso yega den banki universidat pero korda ora boso studia lei no hinka den boso kabes pa bira un hurista aktivista defende bo komunidat ku leinan nobo of renoba ku ta empodera esnan ku nan a debilita semper.

Abo por bira donjo di korant pero korda eduka un krenchi i bruha kabes di hende mas tantu ku sanger, aksidente outo i otro kos kens.

Anto abo por bira miss Universe Curacao pero semper bedei ku kabei duru ta mahos i flaku te uniko forma pa logra titulo di miss.

Abo kiko bo ke bira, bo konseho ta Vsbo bera? Si jufrou pero mi ta bai Havo trankil di mi jufrou. Mi ta bai studia ekonomia sosial. Mi ke bira un ekonomista ku ta yuda pueblo hanja un potmoni gordo, diki ya asina mas yu por bai Havo ku leptop den nan man.

Jufrou di skol ta papia ku kabes di skol: Bo sa ami a kwe un fada supernatural riba e direktivanan diktorial di skol. Nan sistema di tofer ku test pasina sierto skol fundeshi so ta hanja preferensia pa Havo ta un abusu, ni dos eks prome minister ku tabata jufrou di skol nunka ta tin e kurashi pa kambia mehora e sistema di Apartheid edukashonal. Bo sa bon bon si nan tira un basora den e sistema di privilegio, e sosiedat kompletu lo bira mas balansa, mas mucha di barionan pober lo sali ku diploma universitario lo okupa funkshonnan ehekutivo ku si lo tin e pueblo aki ku ta lucha tur dia na su kurason. Un revolushon sosial mas Havo ku tin Kentucky, Burger King, MacDonald huntu. Desaster pa tur nan interesnan finansiero-ekonomiko.
Un fiernu sosial pa nan pa nos un espasio selestial sosial. Nan no ke mire sosode. Esei nan lo stroba, nan lo bringe ku rabu i kachu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s