Iglesia Katoliko i Fe Falsu na Radio Direct

-E ta sonjo ta aserka, sombra lus den kaminda i nada mas. [c] La Perfecta

Astusia komersial ta revela su mes na momentu ku plaka lihe lihe ta hanja preferensia riba konstrukshon di un fe tradishonal pa un komunidat skuchado na e medio di komunikashon. Radio Krioyo, Z86, Fiesta FM, media skibi komo Extra, Ultimo Notisia, Vigilante, Nobo den pasado a yega di laga nan keda usa pa sanadornan, profesornan di magia ‘blanku’, kurado, babalao i tur otro sorto di tersionan ku a pretende di ta spiritualmente eleva. Esaki no ta nada nobo i ketu bai e ta sigi sosode serka mayoria den prensa ku nan karakter di “Ken ami? No yu, ami no.”

E problema ta bira un epidemia ora e saserdotenan di e religion katoliko romano ku na kabes e obispu mgr. Luis Secco ta usa e emisora Direct 107.1 bou di direktor Jasmin Pinedo komo nan base pa predika e palabra di Dios. Sin skrement Direct ta tumando sen di un chatiger spiritual pa e buta su propaganda di malisia di un supuesto ‘krus santu’ ku ta e miho salbashon den bo bida kasi mas miho ku Hesus. E krus santisima aki segun e chatiger ta kurabu di tur malesa, e ta trese bo hombu bek, e ta yuda’bu hanja trabao, bo muhe a korta bo orea e krus lo buta su kabes stret bek.

E bos ku ta papia ku aksento latino ta trata di konvense e skuchado inosente ku e krus aki ta unu ‘numerologiko’ kiko esei ta nifika e no ta bedei pero durante e propaganda su afan ta pa bo kere ku e por trese bo yu perdi den droga bek bon bon di salud sin adikshon, mesun kos ta konta pa akolholismo e krus te solushon magiko. Bo mester saka spiritu malu for di un konosi of bo mes, buska e krus numerologiko. Di mes e forma ku e gai aki ta presenta su mes ta kwestionabel, segun e su sabidoria spiritual ta bini for di e sinjansa ku ela hanja di un orden jesuita ku e sabiamente no ta menshona.

Tin diferente propaganda i e ta parse mane na Direct mes nan ta dune konseho kon pa estafa e skuchado na radio. E tema sentral den henter e wega di e krus numerologiko ta ku masha hopi bes mes bos di hende na final ta testigua ku nan a usa e krus santu ei hungando number i nan ta bromando fini ku montantenan riba 3000, 4000 ku nan a gana. E manja si ta ku bo ta hanja e krus santisima pornada bou di un kondishon: Bo tin ku hasi un konsulto serka e gai sin identifikashon ku ta kosta probablemente un 50 floro.

E tipo di weganan abusivo ta keda tolera pa e regimen religioso katoliko. Kulpando Jasmin Pinedo, sigur.
E ta hungando e angel di lus pero manera tur sobra e ta un negoshante i amor pa plaka ta nan perogativo, e no tin kunes si hende ta bira viktima finansiero di e malechornan esoteriko, ta su ganashi e ta vigila. Ta e obispu Secco ku su padernan ku ta hospeda den nan sede radial na Direct tin ku asumi nan responsabilidat komo lidernan di e religion mas praktika na Korsou i konfronta Jasmin Pinedo i e chatiger ku su krus santisima numerologiko.

Pa e sorto di atrosedatnan psikologiko aki hende tambe ta bira kara pa iglesia, ta esaki ta pone ku hobennan ta homenahia Misa Montaña ku ferf ku lemanan derogativo komo ‘mafia’ i otro palabranan ku bo no por pronunsia durante un predikashi di Pastor Raul. E no ta stranjo, e no ta un akto baldadi mas e ta simplemente e reakshon di e deskuido pa komunidat bou di liderasgo di iglesia katoliko.
Ta ‘bon’ mes e muchanan ta komporta nan mes ku nan no ta plama e integridat di pastornan i obispu na werki. Pero sigi maha, tapa kara, trivialisa e responsabilidat ku nan a hura pe dilanti Dios i nan lo ripara kiko lo soso.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s