Magnus, MAS99 i Periodismo Komersial

Mamon99

13 di mart 2014 Hustisia Sosial Korsou lidera pa Jorge Sulbaran a organisa un debate riba e estado di prensa. E panel di diskushon ku Yves Cooper i Dwight Rudolfina komo miembronan di medionan di komunikashon a debati e defektonan den media i alabes e formanan di transformashon pa alkansa un nivel di kalidat respetabel. Na final di e anochi informativo na sede di HSK na krusada Biesheuvel a firma un petishon ku diferente resolushonnan. Dos di nan tabata:

“Konsiderando ku mayoria medio di komunikashon na Korsou ta propiedat di komersiantenan ku den mayoria kaso no tin afinidat ku e trabao di prensa i tin tendensia di sensura i suprimi informashon, esta keda sin publika berdat, evidensia, nomber, idea i opnion di otronan, na fabor di interesnan netamente komersial.

“Konsiderando ku e preparashon i nivel periodistiko di mayoria trahadonan den prensa ta laga hopi di desea i konsekuentemente ta brua notisia i informashon ku opinion personal i hasta komersial, ku e konsekuensia ku e publiko ta risibi notisia i informashon di importansia den un forma basta distorshona, kontamina i hasta kontradiktorio, ku tin e publiko en general, basta konfundi sin sa mas kiko ta veridiko of no.”

 

Djarason 28 te ku djabierne 30 di yanuari 2015 e sospechosonan den e kaso Magnus mester a presenta dilante e tres wesnan den e korte di apelashon. E forma ku hefe di redakshon di MAS99 Dwight Rudolfina i kolega Gilbert Sparen a kubri e dianan den korte tokante e asesinato riba Helmin Wiels tabata berdaderamente net kontrali na lokual a keda firma pa mantene un grado di responsabilidat sosial den prensa. E resolushonnan viola ku ta sigi ta papia pa nan mes:

MAS99
– Ta habri notisa ku komentario personal meskla ku interes kustuma di
e kaso Magnus pero no tin relato di korte di e kaso Magnus
– No ta yama famia di e sospechonan
– Ta entrevista bosero designa di ministerio publiko pe kaso pa saka
informashon  for di dje pa desbarata, diskredita e kaso i purba di proba
inonsensia di un of mas sospechoso den e kaso Magnus i Maximus

– Ta defende ku un furia masbangu e sospechosonan den entrevista ku
rumanhomber di Wiels kaminda e ku sierto konstistensia ta deklara
kulpibilidat di e sospechosonan.

– Jorge Sulbaran ta duna komentario ku ta pega kulpa riba e estado merikano
huntu ku un historia di operashonnan intervenshonista di Merka ku ta teme un
Karibe di sosialista independiente. Sulbaran su deklarashonnan ta kontrali
baiendo di kalifika e lider di Pueblo Soberano un traishonero na e lucha di
independensia pa unu ku Merka a ordena su morto pasobra e tabata un menasa
pa region. Un boltumentu di 180 grado.

– Merdia djaweps 29 di yanuari di sorpresa Gilbert Sparen ta remplasa Dwight
Rudolfina i e bja aki si ta pasa un relato komprimi chiki di loke a pasa den
korte pero sin muchu detaye pa e oudensia por kompronde di berdat kiko a
transkuri durante e mainta ku a ofrese 3 pa 4 ora di informashon. Esaki nunka
responsabelmente por keda relata den 2 minut.

– Djabierne mainta 30 yanuari Dwight Rudolfina no ta pasa relato di korte.
Ta sigi mesora ku su analise sin ophetividat defendiendo ketu bai e sospechoso
prinsipal. No ta relata kon bida largu sintando tras di bara na Korsou ta
bida largu mas suave ku opshon di evaluashon despues di 20 anja. Kaminda
bida largu di Hulanda no ta ofrese esaki. Rumanhomber di Wiels atrobe ta keda
entrevista i ta sigi primi ku un desbalanse periodistiko sin hasi preguntanan
nesesario ku ta yuda klara e pueblo ku ta skucha pa kapta kiko a pasa den sala
di korte entre e abogado general, abogado i su kliente i wes.

– Merdia ta relata e kaso ku 2 akusado i defensa abogado selektivamente kortiko
sin spesifika atrobe kiko a sosode den sala di korte. Despues ta ripiti un
vershon mikro di e entrevista ku rumanhomber di Wiels.

– E diferensia di kubri e kaso Magnus na luna di ougustus ta unu di dia i anochi
Esun prome tabata harma pa MAS99 ku un batayon di reportero huntu ku korant
Vigilante. Kada movementu, kada ekspreshon, interakshon den sala di korte
tabata relata pa e radioskucha. Opinion di tur banda a keda duna, ta tin
lenmentu na banda di e grupo di akusado pero kompara ku e siman ku a pasa
bo por a distingi un grado fini di ophetividat notisiero.

Prosesonan hudisial ta espasionan kaminda un medio di komunkashon responabel por informa su oudensia ku konosementu ku por yuda oumenta su nivel di komprenshon kon e reglanan di korte ta. Ta un oportunidat ekselente pa ilustra kon sierto leinan ta funshona i ki ora na ki situashon nan por keda uza. Bo por ofrese un kantidat di komentario i observashon di parti di ekspertonan di lei i personanan eksperiensa den situashonnan di korte di hustisia. Tur esakinan ta empodera e suidadano ku ta skucha pa mantene i halsa su bista kritiko pa e kadena hustisial.

Den e kaso di MAS99 nan no a praktika un periodismo emansipatorio, un chens perdi pa kibra e kadenanan di interesnan komersial ku a mara nan lenga radial.
E kredibilidat a larga, i komersio ta dikta kiko ta notisia i kiko no. Kambio semper ta posibel si nan alkansa e region di arepentishon pero unabes bo a sera un pakto ku Mamon bo salida komo emisora ta bira hopi irealistiko.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s