Investigando 8 di Mart, Dia Internashonal di Hendemuhe 2015

Dia Internashonal di Hendemuhe_2015

Ront mundu paisnan ta para ketu na e di ocho dia den mart ku ofisialmente ta konosi komo e fecha speshalmente reserva na e ser femenino. Un dia ku ta keda uza pa analisa e estado di hendemuhe.
Unda nan ta para riba nivel di:

– Salud
Kiko ta e faktornan determinante ku pashentnan di kanser ta krese?
Dikon sifranan di kanser, obesidat, suku, nir, kurason, preshon haltu tin konekshon ku otro i speshalistanan ta konfirma esaki huntu ku dokternan di kas pero strukturalmente ta prefera di ninga di konfronta e kompanianan di import ku konsientemente ta bende produktonan di kome i bebe ku ta kousa e desbalanse den salud nashonal?

– Ensenansa
Kwa posishonnan hendemuhe ta okupa mas tantu ora nan risibi un diploma universitario. Esaki ta sufisiente pa trese adelanto pa hendemuhe? Fishinan den lei, hustisia, finansas, ekonomia, salud mester di hendemuhe ku pamplenan universitario ku ta kompronde bida mira for di un pueblo ku a keda margina pa trese kambio den e areanan di trabou. Dikon e hendemuhe di e klase trahado no ta yega fasil den bankinan di un universidat? Unda e sifrasnan ta ku desvela e diskriminashon den ensenansa universitario pa e muhe di entrada abou?

– Sosial
E sifrasnan di hendemuhe den onderstant a baha of subi? A re-eduka, rekapasita e hendemuhe ku ta risibi sosten di estado, kon ta evalua ku estado ta yuda nan segun tratadonan internashonal i leinan di pais Korsou? Unda e estudionan ta ku ta mustra ku e struktura di onderstant ta kuadra ku realidatnan sosial di siglo 21? Trahadonan sosial a sufri bou di medidanan for di fin di siglo 20, unda e sifranan ta pa midi nan prekupashon, nan retonan i kiko mester keda hasi pa nan por funkshona na bienestar di e komunidatnan ku nan ta sirbi.

-Laboral
Dikon no ta kumpli varios leinan laboral ku por mehora e kalidat di bida pa hendemuhe riba tur nivel? Pakiko sindikatonan no por buta preshon pa sektor priva i gobiernu kumpli ku tratadonan internashonal i leinan di Korsou? Kuantu lider femenino tin den sindikalismo? Dikon hopi kompanianan no ta laga trahadonan bira miembro di un sindikato? Kon e medidanan finansiero a afekta trahadonan, unda e investigashon sosio-laboral ta di parti di sindikato i gobiernu?

– Ekonomia
Kon ta ku e seguridat ekonomiko di e hendemuhe? Kuantu poder di kompras nan tin i mas importante kon esaki ta keda eherse pa yuda e hendemuhe progresa? E konsumo di hendemuhe ta drentando saku di empresanan di hombernan ku di berdat ta yuda alkansa un adelanto ekonomiko, kiko ta e persentahe ku ta bini bek na fabor di ganashi ekonomiko pa e hendemuhe? Kuantu e hendemuhe ta aporta den ekonomia i kuantu poder e tin pa influensia e fluho di plaka pa laga un ekonomia drei?

– Finansas
Salario di hendemuhe ta yega pa mantene su famia? Dikon no tin un sistema nobo pa saka afo kiko presis un hendemuhe mester pa por biba digno segun tratadonan internashonal i leinan di Korsou? Kiko ta e poder finansiero di e hendemuhe na Korsou? E ta bon representa den bankonan, seguronan i fondonan di penshun pa kuida interesnan di hendemuhe? Ki sorto hendemuhe tin mas tantu plaka efektivo, outo, fiansa, hipotek, invershonnan finansiero, propiedat, tereno, penshun priva, seguro priva?

– Media
Tin sufisiente mekanismo den medionan di komunikashon pa hendemuhe por bira i keda reina di nan historia, kontando, produsiendo esaki nan mes pa harma nan futuro ku e poder ku media tin pa influensia prosesonan ekonomiko, finansiero ku ta dikta riba politika? Ta tene hendemuhe ku ta propietario of ku tin posishonnan klave na medionan di komunikashon responsabel ora strukturalmente nan ta trese hendemuhe pretu di klase trahado den un espasio di desbentaha sosial, laboral, ekonomiko, finansiero i religioso?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s