Laga Lastra un Poema pa Helmin Wiels

Helm Wiels 2 ana

Bosnan a hasi bosnan mes dononan di haf,
horta propiedat di pueblo, sekuestra plakanan
buta nos muchanan den skolnan ku ta destina
pa nan keda choka den un salario di hamber
Kome bosnan kuminda ku boso ta importa pa
bira pashent di suku, preshon haltu,
kanser di prostat, pechu, matris.

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Bosnan a konstrui palasionan kaminda
hende ku entrada abou por perde su finansas.
Burdugunan blanku di casino ku ta chupa,
mortalisa un ekonomia di e trahado pretu.

Bosnan yunan a keda prohibi pa kasa ku
hendenan pretu tog[?]

Den banki di skolnan di prestigio, kaminda
ora bo skibi nomber pa bo yu nan ta wak kolo
i fam, bario. Nan lo bira mesun degasiado mane
boso, polo ros di Ralph lauren, sapata di kueru
iPhone den man kla pa bai golf na Blue Bay of Emmastad,
bira abogado defende empresarionan ku ta plania
di perta kabuya rondo di nos garganta.

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Ta edukashon blanku ulandes ba risibi,
te normativo blanku a blasfemia bo destino divino

Ta for di e angulo blanku bo ta opserva i krea
un mundu adapta na realidatnan leu for di nos
pa komplase, parasita for di e sistema.

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Bo miedu pa enfrenta podernan gubernamental NL 
eksigi e debenan real ku un pais ku a sklabisa
i kolonisa islanan den un laman di litania.
Un temor pa kita e disekilibrio sosial ku a
keda krea pa e hendenan ku tin tereno,
propiedat, negoshi for di tempu di siglo 17.

Smoel awo kuenti no wak pasado, paso
e agressor si no sa faya su historia,
for di esei e ta planifika su dominio.
Hendenan desechabel, kos pa tira afo nos a bira.

Korsou tin ku bira un isla di 300 mil habitante
pa ekonomia drai pasobra tin ku alimenta famianan
ku a bira riku for di un ekonomia di fantasma?

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Si bo emisora ta esun MAS skucha, ta dikon anto
bo redakshon di notisia ta boltu riba 2 hende su
pa 10 piku ana? Si bo notisianan ta asina balioso,
ta dikon bo ta graba nan buta nan riba bo website
pa tur hende por skuche? Si bo korant ta vigila pa
un pueblo pretu ku abo ta ganando plaka ku nan
sufrimentu ta dikon anto bo no ta eduka nan pa sali
for di e drama sosial. Mikrofonista no ta lesa,
no ta dokumenta, no ta profundisa, studia, prepara
pero ta lanta mainta trempa pa manipula te anochi lat.

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Ketu bai ta demonisa liderasgo pretu

Ketu bai ta kaka riba konsenshi pretu libertado

Ketu bai ta lembe supremasia blanku ku tin bo bida komfortabel

Si bo no por kuestiona, kritika, kaduka, karbonisa
podernan ekonomiko, podernan finansiero, strukturanan di poder
blanku ulandes, krioyo, hudieu, arabir, chines.

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Bo no ke yuda paga un reibeweis un kurso edukativo
pe senora ku ta limpia bo kas ehh. Bo ke pe laba i
strika bo pana 5-10-15-20 ana largu ehh. Ta niun fabor
bo ta hasi ku aktonan karikativo, bai negosha ku e mesun
hendenan ku ta krea sirkumstansianan sosial pa hende
bira pober i keda pober pa restu di nan bida.

Mikrofonista no ta lesa, no ta dokumenta, no ta profundisa,
studia, prepara pero ta lanta mainta trempa pa manipula te anochi lat.

China ke inberti tantu biyon na Korsou,
300 piku toko, snek chines masakrando poder ekonomiko di YDK
Chinacao e ora ei?

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Bo ta di un famia ku a akumula su rikesa for di
konkelmentu kolonial i bo ta ignora bo obligashon
pa duna bek i responsabilisa e aktonan di atrosidat
komete?

Adora multi miyonario ekstranhero, alabansa pa nan
den e nomber di e dios invershonista.

Lagalastra

LagaLastra

LagaLastra

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s