Guillermo Rosario

Guillermo Rosario Anto Dios tin bo kolo

26 di Yuli 1917 fecha di nansementu di eskritor, poeta klase trahado, emansipado Guillermo E. Rosario. Danki na su yumuhe Liberta Rosario ku ta tene su legasia na bida: https://www.facebook.com/guillermoerosario/timeline?ref=page_internal

Psikologia di Plantashi, 1863-2015: Pashon Pretu, No Mas Heru na Kabes

proklamashon Papiamentu

Na 1863 Korsou ta tin 19.144 hende ku huntu a krea e eksperiensia di abolishon di sklabitut bou di e yugo hulandes riba e prome dia di yuli. 5.498 hende sklabisa a drenta den un transishon sosial kaminda nan a bira siudadano ku sierto grado di libertat sivil. E 29% ku pa gobernado Krol a keda proklama ‘liber’ sin definishon huridiko a keda den un limbo sin protekshon di lei na sirbishi di e 3445 hende blanku ku tabata representa 18% i na sierto grado e sobra 53% di hendenan ku a kumpra nan libertat sosial of risibi esaki for di nan shon.

152 ana despues e preguntanan ku hopi lo tin no a keda kontesta sientifikamente ainda pa nos akademikonan pero historia si ta demonstra kon un grupo elitario blanku di +/- 20% reparti pa mayoria den hende blanku hulandes (9% i hudieu (9%) ku a eherse e negoshi di sklabisa hende Afrikano for di siglo 17 no ta tin niun difikultat pa tene un mayoria di hende liber (82%) psikologikamente presu despues di 1 di Yuli 1863. Ounke e dominio blanku si ta tin nan duda ku e populashon pretu lo no a rebeldia kontra e regimen mental blancha e temporada despues di aboli sklabitut no a mustra un peliger pa e dominio blanku.

Rekordando e heridanan di dehumanisashon hulandes na 2015 ta laga un bola di interogatorio atras ku ta konopa e bida di katibu den pasado ku e krusada di ensenansa, salubridat, ekonomia, media i labor:

E atenshon ku resultadonan abou den skolnan di fundeshi i avansa a risibi ta laga sa ku ta sierto mayornan so ta kuminsa reklama i kuestiona e kalidat di ensenansa pasobra awoki nan yunan lo karga e vra edukashonal. E problema sentral si no ta keda bosifera: Pakiko pa dekadanan a permiti un Apartheid den ensenansa kreando skolnan di barionan empobresa kaminda di baina alumnonan ta sali bai un Havo-Vwo? Diana Lebacs den un programa na radio Hoyer djadumingu a indika ku a bira tempu pa kambia e sistema di edukashon hulandes mal kopia ku ta intimida, demotiva i hasi e alumno insigur. Ironia ta ku sra Lebacs 2 ana pasa a skibi un artikulo den Antilliaans Dagblad kaminda e tabata kansa di YDK ku ta “pega den pasado [sklabitut-kolonial]” pero awoki ta rekonfirma ku lokual ensenansa ankra den balornan hulandes a kousa un kaos humano pa nos sosiedat pasobra nos no ke dialoga i konfronta e historial di e eksperiensia kolonial ku a forma nos karakter sumiso ku no ta kapas pa interumpi e frakaso kalkula pa e arkitektonan den mundu di ensenansa,politika i mas importante ku tur sektor priva nos kapitannan di industria ku a konstrui un ekonomia fantasma ku mester keda karga pa labor barata, hende ku no tin hopi skol ku no por surpasa e salario minimino ya asina kompanianan por chupa un ganashi maksimo.

E karpachi di kapitalismo krioyo ta un tiki mas sofistika ku den siglo 17,18 i 19 pero e ta un manego di sufrimentu pretu ku ta reprodusi rasismo na skol i trabao ku meskos ku sklabisashon a oprimi i limita hende pretu pa no bira mas sabi via akseso na edukashon haltu ku ta habri kaminda pa yega na puestonan den sektor priva i gobiernu ku por garantisa un transformashon grandi pa e klase trahado ku entrada abou. Hechonan stret ta ku niun gobiernu a kai pa malmanego den ensenansa. E interes pa mucha pretu di barionan lubida tambe risibi e mesun kalidat di skol ku muchanan elite nunka tabata un punto di interes pa preshona e finansiado di partidonan politiko. Semper a sali for di punto di bista ku hende bashi mester keda bashi pa yuda hende riku sinta mas komfortabel riba nan trono di rikesa stinki.

E faktor di ekonomia manera kos ta awoki ta informa nos ku e orden establesi ta konsentrando riba un Korsou ku 250.000-300.000 hende. Nan ekskus ta ku e kantidat di hende ta hustifika pa wanta e gastunan sosial ku na e momentu ta sker saku di gobiernu. E fantasia ta bon purba pero e ta un teoria basa riba e miedu di buska un modelo hustu ku ta reparti e plakanan ku Korsou tin pa tur hende na un forma humano, sosialisa. Ta sinberguenseria ta krea ideanan ku ke laga kere ku 5 miyart anualmente ku Kosou ta genera no ta sufisiente si bo adapta bo sistema di ekonomia ku ta drai riba import i konsumo fantasma. Si bo mester pana pa bisti, podise un bes kada tres luna pero no kada siman. Pakiko sostone un importado di energy drink kaminda bo por kumpra un djus di sorsaka ku ta laga e florin sirkula siete bes mas den bo komunidat[?]

Dos siman pasa nefrologo, speshalista di nir dokter Naouf Ajubi a splika na Paradise FM tekstualmente (https://www.youtube.com/watch?v=8KEFrtozlKY) kon e malesa di nir ku spulamentu tin 3 bes mas pashent ku Hulanda i top 3 mundialmente ku ta direktamente konekta ku e pasado di komersio Transatlantiko. Speshialiistanan mediko, media hulandes i Papiamentu no ta sinti e tribilidat di hasi pregunta dirigi na e kompanianan di import pa nan kulpabilidat di traha plaka riba lomba di pueblo ku a keda sosialisa pa bira asina dependiente di produktonan ku hopi suku refina i vet sin balor nutritivo. Tin un interes ekonomiko haltu den miyones di florin ku e no ta responsabel pa dononan di medionan di komunikashon hasi nan trabao i responsabilisa e aktornan ku ta dana salud di hende konsientemente pa tene un ekonomia di fantasma na bida.

Falta di por adapta na e realidat ku abolishon di sklabisa hende pretu nunka a nifika ku e spiritu di sklabitut a stop di hala rosea. E ta suspira ketu bai den e asina yama ‘bida despues’. E herensia di dehumanisashon legal ta revela su mes den tur forma for di tur angulonan. Un yumuhe di e libertado pretu Papa Godett ta sinti su mes inkomfortabel pa bisa e palabra ‘hende blanku’ ku no ta zona “nechi pe”.  Un otro manifestashon di dje ta na 2013 ora a konmemora 150 ana abolishon di sklabitut e skol pa yunan elite Internashonal School of Curacao a organisa un biahe di estudio pa Hulanda kaminda nan a bai studia e historia hudieu den un temporada kaminda henter ana a dedika ekisbishonnan, lekturanan, konferensianan, debate, tayer i kursonan riba e tema di sklabitut. Un ehempel kla kon un grupo di bo ‘miho’ mentenan ta keda stimula pa ta fasilitadonan di anti-pretu rasismo.

No hopi tempu pasa Chicho Jonckheer a bisa Helmin Wiels na bida ku segun e: “Hende pretu no por manega e pais aki, ta hende blanku tin ku hasie…” Ta e sintimentu ku ta bibu bibu den e mente blancha ku ta fasilita e normalisashon di arogansia rasial ku Billy Jonckheer yu di Chicho por bira presidente di Kamera di Komersio ku ta un kontinuashon di e representashon di poder blanku ekonomiko na Korsou ku semper a parasita riba labor pretu.

T’e pus manera Elis Juliana a sbiki ku ta sali na nos pianan ku ta rekorda nos ku e kadena di sklabitut no a kita ainda. Dia nos rekonose e herida nos por buska un remedi pa trata di kura e pia pa nos por kana e kaminata di libertat ku un swai poderoso kibrando e psikologia di plantashi.

Trinta di Mei 1969, E Dia Kapitalismo a Stop di Sakiá

Kimando rasismo NL Korsou 30 mei 1969

“Hey saka Papa, Papa no a hasi nada, saka Papa. Sake, saka Papa pami, damn fool.” [c] Shon Cola

Ratu ratu e fragansia di bidanan pretu ku ta eksigi dilanti mundu hente pa balora nan humanidat ta krea e holo di huma. Na 1969 den luna di mei trahadonan Afro-Kurasoleno a kima e kontrato di sosiedat ku e klase di kapital blanku na werki.

E sikatris di sklabitut i kolonialismo ku no a kura for di 1863 a bira un yaga hundu fertil kaminda abuzu rasial i eksplotashon laboral por a yanga aden na nan antoho. Un falta di edukashon sosial-politiko ku e masa trahado pretu sistematikamente no a risibi despues di abolishon di e era sklabisa a soru pa hila fini i momentariamente asepta e sirkumstansianan deplorabel ku nan tabata biba aden.Invisibilidat di representashon politiko i komersial pa e pretunan tabata funkshona manera un kastigu kolonial teniendo nan presu den un struktura di poder blanku na Korsou.  

Kortinanan di huma por bin dwalu mente di hende ku ta buskando strategianan pa libera nan mes riba ruta di un soberania pretu separa i purifika for di opreshon blanku. Strukturalmente a neglisha di buta riba mapa ken ta e karanan di e matris blanku, e sistema ku balornan blanku ku por keda personifika pa hende blanku i hende pretu despues di 30 di Mei 1969. Sindikatonan, media, organisashonnan sosial, politika, religiosonan i  akademikonan ta ninga pa revela e strukturanan di poder ekonomiko, finansiero ku ta tene un komunidat predominante di Afro-Kurasoleno abou.  

Korsou su haf, sektor di produkshon i eksportashon, ekonomia di aviashon, bankonan, seguronan, servisio finansiero, ekonomia di turismo tur pa gran parti ta den man di un elite blanku sea krioyo of ulandes of un kolektivo di maskara pretu ku ta abona riba supremasia blanku. Nan reda di poder  ta alimenta su mes for di un kolonialismo blancha renoba pa garantisa dominio di kapital, propiedat, produkshon.  

Nada bon por sali for di e klima di opinion di rasismo internalisa pesei e gritu kada ana ta keda lansa ku trinta di mei no a trese niun kambio, sam sam ku e ekspreshon ku Papiamentu no ta sirbi i YDK ta floho. Tras di e sentimentu tin un kurason ku ta bati bisando ku YDK a keda mesun bobo bestia i ku e no por nada, ta e kultura, e eksistensia di hende blanku tin su boka habri. Nada di esei ta kuadra ku berdat. Tur formanan di emansipashon pretu, chiki, mediano, grandi  ta balioso honrando e legasia di ansestronan Afrikano i Caquetieu. Kada wiri wiri di pensamentu, ekspreshon, akshon pa libera e Afro-Kurasoleno ta honrabel, un obra di bunitesa baliente.  

Kombersando riba e rebolishi di 30 di mei ’69 ta riba su mes ta un ehersisio supversivo. E ta harma un forsa di pensamentu i moveshon kontra e elite dominante invokando su perdishon permanente. Papiando ku hende riba  e malchinan di malehempel ta un forma di monta un spiritu di rebeldia ku den e temporada di materialism ta un akto di amor propio.

Ku konsistensia sindikatonan no a kontrubui pa organisa via kanalnan di media un dialogo riba e kousa di trinta di mei.Sistematikamente sindikatonan ta planea pa pasifika e masa di trahadonan pretu pa no analisa i kombati e podernan ekonomiko i finansiero ku ta viola nan derechinan sosial, kultural, politiko, ekonomiko, finansiero. Kasnan di medionan di komunikashon konsientemente ta kolabora huntu ku kapitalistanan pa mina un proseso di kria un konsenshi ku ta respeta balornan laboral, dekolonial [sin mentenan mancha ku kolonialismo], libertado.

Speransa falsu so hende por tin si nan kere ku sindikalismo lo komberti den un ko-konspirado kontra e strukturanan di kapitalismo krioyo.  E no ta eksisti sin e preshon popular di e trahado ku ainda no ke realisa ku pa lanta for di e sono malu ku e ta den e tin ku sker e konvenio sosial di nobo meskos ku a hasi na 30 di mei 1969 kompana ku e gritu di lucha ‘ Awo si YDK a bira kono’. Podise e bja aki nan lo buta ‘kono mes, mes’ su tras.

Tirando un bista atras e bankero Lio Capriles a deklara den e buki di dokumentashon di Gert Oostindie riba 30 di Mei ’69 ku e sektor ekonomiko-finansiero no akuida e interesnan dje pueblo trahado ku tabata biba den un situashon sosial deplorabel. Nan tabata konsentra hopi riba plaka i esei ela atmiti a kosta e komunidat di kapitalista un 4 pa 5 miyon na dano material ora e kimadura a sofoka nan propiedat ekonomiko. Normalmente den un sosiedat desaroya un atmishon di kulpabilidat lo trese mesora un kaso den korte eksigiendo reparashonnan pa e gran mayoria ku mester a sufri bou di mando di e orden establesi. Mirando ku pasonan huridiko no a kristalisa ainda e ta rekonfirma e miedu i falta di konsenshi di hustisia ku tin den e sektor di lei pa hiba e kreadonan di miseria sosial ku a kousa un insurekshon sivil na 69 dilante mesa berde. Saliendo for di un angulo bengativo hustifka ku ta pone emfasis pa krea strukturanan di kontrol huridiko ku den futuro ta tuma bek e poder laborl i obliga podernan korporativo i gubernamental pa obedese leinan i tratadonan laboral, sosial pero mas ku tur e dignidat komo ser humano.  

“Ken di Korsou a rabia, ta ken di Korsou a rabia, ken di Korsou a rabia? Korsou un rabia, n’ rabia. Ta tres biaha Korsou a rabia: Prome ta dia Tula a lanta, di dos ta dia Chakutoe a papia, di tres ta dia kandela a kima. Si primi mas Korsou lo rabia, si sigi chika mas Korsou lo rabia. Si sigi asinaki le rabia, le bolbe rabia rabia atrobe…” [c] Grupo Trinchera – ‘Ken di Korsou a rabia’