Trinta di Mei 1969, E Dia Kapitalismo a Stop di Sakiá

Kimando rasismo NL Korsou 30 mei 1969

“Hey saka Papa, Papa no a hasi nada, saka Papa. Sake, saka Papa pami, damn fool.” [c] Shon Cola

Ratu ratu e fragansia di bidanan pretu ku ta eksigi dilanti mundu hente pa balora nan humanidat ta krea e holo di huma. Na 1969 den luna di mei trahadonan Afro-Kurasoleno a kima e kontrato di sosiedat ku e klase di kapital blanku na werki.

E sikatris di sklabitut i kolonialismo ku no a kura for di 1863 a bira un yaga hundu fertil kaminda abuzu rasial i eksplotashon laboral por a yanga aden na nan antoho. Un falta di edukashon sosial-politiko ku e masa trahado pretu sistematikamente no a risibi despues di abolishon di e era sklabisa a soru pa hila fini i momentariamente asepta e sirkumstansianan deplorabel ku nan tabata biba aden.Invisibilidat di representashon politiko i komersial pa e pretunan tabata funkshona manera un kastigu kolonial teniendo nan presu den un struktura di poder blanku na Korsou.  

Kortinanan di huma por bin dwalu mente di hende ku ta buskando strategianan pa libera nan mes riba ruta di un soberania pretu separa i purifika for di opreshon blanku. Strukturalmente a neglisha di buta riba mapa ken ta e karanan di e matris blanku, e sistema ku balornan blanku ku por keda personifika pa hende blanku i hende pretu despues di 30 di Mei 1969. Sindikatonan, media, organisashonnan sosial, politika, religiosonan i  akademikonan ta ninga pa revela e strukturanan di poder ekonomiko, finansiero ku ta tene un komunidat predominante di Afro-Kurasoleno abou.  

Korsou su haf, sektor di produkshon i eksportashon, ekonomia di aviashon, bankonan, seguronan, servisio finansiero, ekonomia di turismo tur pa gran parti ta den man di un elite blanku sea krioyo of ulandes of un kolektivo di maskara pretu ku ta abona riba supremasia blanku. Nan reda di poder  ta alimenta su mes for di un kolonialismo blancha renoba pa garantisa dominio di kapital, propiedat, produkshon.  

Nada bon por sali for di e klima di opinion di rasismo internalisa pesei e gritu kada ana ta keda lansa ku trinta di mei no a trese niun kambio, sam sam ku e ekspreshon ku Papiamentu no ta sirbi i YDK ta floho. Tras di e sentimentu tin un kurason ku ta bati bisando ku YDK a keda mesun bobo bestia i ku e no por nada, ta e kultura, e eksistensia di hende blanku tin su boka habri. Nada di esei ta kuadra ku berdat. Tur formanan di emansipashon pretu, chiki, mediano, grandi  ta balioso honrando e legasia di ansestronan Afrikano i Caquetieu. Kada wiri wiri di pensamentu, ekspreshon, akshon pa libera e Afro-Kurasoleno ta honrabel, un obra di bunitesa baliente.  

Kombersando riba e rebolishi di 30 di mei ’69 ta riba su mes ta un ehersisio supversivo. E ta harma un forsa di pensamentu i moveshon kontra e elite dominante invokando su perdishon permanente. Papiando ku hende riba  e malchinan di malehempel ta un forma di monta un spiritu di rebeldia ku den e temporada di materialism ta un akto di amor propio.

Ku konsistensia sindikatonan no a kontrubui pa organisa via kanalnan di media un dialogo riba e kousa di trinta di mei.Sistematikamente sindikatonan ta planea pa pasifika e masa di trahadonan pretu pa no analisa i kombati e podernan ekonomiko i finansiero ku ta viola nan derechinan sosial, kultural, politiko, ekonomiko, finansiero. Kasnan di medionan di komunikashon konsientemente ta kolabora huntu ku kapitalistanan pa mina un proseso di kria un konsenshi ku ta respeta balornan laboral, dekolonial [sin mentenan mancha ku kolonialismo], libertado.

Speransa falsu so hende por tin si nan kere ku sindikalismo lo komberti den un ko-konspirado kontra e strukturanan di kapitalismo krioyo.  E no ta eksisti sin e preshon popular di e trahado ku ainda no ke realisa ku pa lanta for di e sono malu ku e ta den e tin ku sker e konvenio sosial di nobo meskos ku a hasi na 30 di mei 1969 kompana ku e gritu di lucha ‘ Awo si YDK a bira kono’. Podise e bja aki nan lo buta ‘kono mes, mes’ su tras.

Tirando un bista atras e bankero Lio Capriles a deklara den e buki di dokumentashon di Gert Oostindie riba 30 di Mei ’69 ku e sektor ekonomiko-finansiero no akuida e interesnan dje pueblo trahado ku tabata biba den un situashon sosial deplorabel. Nan tabata konsentra hopi riba plaka i esei ela atmiti a kosta e komunidat di kapitalista un 4 pa 5 miyon na dano material ora e kimadura a sofoka nan propiedat ekonomiko. Normalmente den un sosiedat desaroya un atmishon di kulpabilidat lo trese mesora un kaso den korte eksigiendo reparashonnan pa e gran mayoria ku mester a sufri bou di mando di e orden establesi. Mirando ku pasonan huridiko no a kristalisa ainda e ta rekonfirma e miedu i falta di konsenshi di hustisia ku tin den e sektor di lei pa hiba e kreadonan di miseria sosial ku a kousa un insurekshon sivil na 69 dilante mesa berde. Saliendo for di un angulo bengativo hustifka ku ta pone emfasis pa krea strukturanan di kontrol huridiko ku den futuro ta tuma bek e poder laborl i obliga podernan korporativo i gubernamental pa obedese leinan i tratadonan laboral, sosial pero mas ku tur e dignidat komo ser humano.  

“Ken di Korsou a rabia, ta ken di Korsou a rabia, ken di Korsou a rabia? Korsou un rabia, n’ rabia. Ta tres biaha Korsou a rabia: Prome ta dia Tula a lanta, di dos ta dia Chakutoe a papia, di tres ta dia kandela a kima. Si primi mas Korsou lo rabia, si sigi chika mas Korsou lo rabia. Si sigi asinaki le rabia, le bolbe rabia rabia atrobe…” [c] Grupo Trinchera – ‘Ken di Korsou a rabia’  

Advertisements

One thought on “Trinta di Mei 1969, E Dia Kapitalismo a Stop di Sakiá

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s