Santa Lázara

santisima

Basha un tiki Henny for di e kalis
laga e stimanan rende, sprengu spiritu
di bengansa den nos ser ku honor i gloria
kore trai pal’i pasku pa lubida e hur
dje flet ku tin ku keda paga.
Anto e holo’i ham, ayaka, kala, no ta suavisa.
Pero pakiko duna hende plaka pa algu
ku bo tin derechi riba dje?
Nochi Buena i stomanan ta hasi boroto
hasi orashon 7 bes pa dia, kultivando un fe feros.

Kitando e temor di ta liber. Skupiendo riba e respet
eksagera pa hende ku tin bo pa nada, un buriku, un chapi.
Wardando te ora e kadenanan dirti? Rankando e kucharanan di
oro feu nan boka. Asina hambra nan ta kou e baranan,
fiernu ta frieu, klapchi por kore ku fuku pero
un presu pafo o paden tin biaha ta pasa den mesun
kaka traumatiko. Fabula den un pesebre, pashon pa
un kristu ta lagabu kere den debe. Ungi lenganan
ku pika di mundu, benida di un salbashon for di
chupasangernan den snoa. Un siglo largu di alabansa
a yega na su fin. Fe sin obra ta kelder di santana, korda si.

A-L-E-L-U-Y-A

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s