100 Logro di Kapitalismo Krioyo: Mantenshon di Refineria Isla

100-logro-kapitalismo-krioyo-mantenshon-isla

Na momentu ku despues di 30 ana bo ta laga 900 trahado for di Venezuela drenta pa yuda hasi un mantenshon ne refineria bo a plania konsientemente pa no inklui 900 trahado YDK. Esaki tur ku bendishon di politika i sindikalismo mientrastantu prensa ta wak i no ta kritika i inbestiga. Un akto destruktivo di kapitalismo krioyo ku amen di pastor.

6 Reina

presu-reinanan-di-libertat

deseo ta destino,
bula for dje baranan,
kima kolchon fini
mente inmarabel,
benta bui riba diabel
alma di hende bo nunka por mate,
esun ku ta papia ku su sanka
wak pa bo no bati man p’e
boka ta elogiá brasa di wela,
e holo di banana hasá, galina stobá,
anochi lat e kama ta zona rabiá,
karisia kayente di bo stimá,
yu mainta trempan su sunchi honrá ta lantabu.

Esei ta libertat,

Sen den bo saku, kana ku kalmu,
bandona tirania kolonial
di wesnan makamba
lesando bo sentensia.
Abogado falsu ku ta ninga
pa bringa pa bo biba.
Un brindis pa miho tempunan
pasobra lei ta bisa
ku heru ta dirti den huma
chokando e sinberguensanan
ku a pari demoñonan sosial
den bida di hende pretu.

Laga pasado frusá bludu
bo ta vrumu di bo mes felisidat
dunele pechu, serka bo
e ta sinti su mes bon
wesunan ta grita i gruña

Bo no por serami
Bo no por serami
Bonoporserami
Bonoporserami
Bonoporserami

Lucina Da Costa Gomez

 

lucinda

“E luga sosial di e hendemuhe tin ku keda fortifika mientrastantu tiki tiki sosiedat lo tin ku kustuma ku e aktitut di e hendemuhe lo kambia mas i mas den futuro pa desaroya su persona, su balor propio.” – Lucinda Da Costa Gomez – 5 April 1929 – 8 Yanuari 2017