Dia di Obrero 2020

laga e niger koba no siñele nada sembra desunion den su kurason

Un pastor makamba den Santa Famia predikando ku hende mester ta hustu i ku Korsou tin un futuro vago i insigur pero pueblo no mester nervia i keda kalmu paso dios tei. Su gobiernu opresor na ulanda,  su klase di empresario ulandes ku ta roba poder ekonomiko i finansiero na Korsou no ta hana un palabra di skualmentu. Di berdat e tabata un predikashi ku KdK, VBC, asosashon di bankonan, supermerkadonan i otro negoshinan ku a chupa sanger dje pueblo lo mester ta orguyoso di dje.

Siguiendo ordu di satanas pa sensura e evangelio di hustisia selestial ta un berguensa pa un saserdote (makamba). Korsou a keda di skop bek na siglo 18. Esaki te resultado di un liderasgo katoliko  frakasa di un italiano blanku ya pa 20 aña ku sistematikamente ta boikotia e realidat di un liberashon pretu karibense. Obispu Secco sirbido dje diabelnan di plaka na Korsou ta laga sierto fielnan kritiko hasta pensa ki sorti dios den shelu ta aproba un koño mama pa hala rosea pa dos dekada. Religiosonan rebelde ta defende e trahado i tur ku mester di trabao pa por biba. Absensia di esaki ta un sunchi riba frente di e profetanan di plaka.

No ta tin un kambio ku pueblo sufrido por a sinti e aña aki kompara ku e delaster 5 diskursonan dje liderasgo sindikal riba prome di mei na Otrobanda. Nada di urgensia, niun tono menasante pa defende e obrero kontra e krimen organisa pe elitenan ku ta konspira pa hasi e islanan mas pober ainda di un manera pa kompeti pe regio. Nan tin hopi gana di buska mas hende djafo pa dobel e kantidat di forsa laboral barata i komo ultimo deseo makabre ku nan tin ta pa dolarisa Korsou ku lo por bira un dje delaster klabunan den e kai morto dje baranka aki.

Palabranan bashi den un misa bashi, spiritunan sindikal bashi, ku no a ilumina pueblo riba nada, nada riba ulanda i eksigi pa kansela tur debe, niun vishon kon Korsou mester bira despues di Covid-19. E otro nivel di  luchadonan trahado ‘radikal’ di parti di Solidaridat Sindikal no tabata muchu diferente ku bo ta ripara di berdat tin un krisis. Nan por tin un analisis ku te na un sierto nivel ta parse ku nan ke i ta bringando pa instala hustisia sosial pero e akshonan den e luna aki ku a pasa e hamber pa e asina angela hustisia sosial no tabata den tur hende su kara. E ta keda vago i no ta sintiendo nan presensia den kaya, den prensa. Un gritu pa para e wega di uitzendburo i kompanianan ku ta abuza di trahado tabata hasi falta. E konfrontashon ku e klase elitario ta lanta e sinti di hustisa i esei nan a skohe pa no hasie pues nan a skohe pa laga pueblo mansu.

Wim van Lamoen eks-presidente di sindikato Straf pari aña pasa a rekorda tur hende ku trahadonan di gobiernu tin e derechi sagrado di eksigi di APC (fondo di penshun general di Korsou) na ken i kon e 4 miart ku nan ta sinta riba dje por keda inberti aki na Korsou den un manera ku e ta rende i krea un ekonomia i bienestar finansiero pa e trahadonan di gobiernu i pueblo en general. Esaki mester bira un realidat den 2020-21. Kosnan asinaki ku variashon riba manego bankario i ekonomianan ku no ta den man dje trahado mester krea un manual huntu ku pueblo pa dirti e kadenanan di kapitalismo krioyo. Esei te mandato dje sindikatonan anto sin sakrifisio esaki nunka por keda logra.

Parse ku sindikato, mandatarionan, parlamentu kompletu, religiosonan i prensa huntu ku intelektualnan, movementunan sosial i komunidat di arte ainda no por rementa e konsenshi kolonial i habraka e temor pa e hirarkia di poder di plaka lokalmente i regimen kolonial na den haag. Corona ta laga tur hende kana sunu keriendo ku nan tin paña bisti. Mientrastantu manera Chin Behilia a kanta “laga e niger koba, no siñele nada, sembra desunion den su kurason” bosnan pagatinu pa e buraku ku pueblo ta kobanda no ta destina pa bosnan tur. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s