23 Yuni San Juan: Korsou ta Bula Kandela

outo polis kima

“Moru bon dia/ t’awoki ma lanta/ mi n’sa ki t’ei pasa/ frishidel bashi manera kurason di mi mama. Ma lanta den ghetto/ma biba den ghetto/ma kore den ghetto” ~Boechi, Trop, Grif

Mane Papa Leba, Lon Mutueel a habri e kaminda pa Korsou por ekspresa su furia. Yama danki na esun ku a destrui Feffik. Yama danki na un gobiernu i sindikalistanan i tur otro ku a ninga di duna e i su grupo di hobennan un oportunidat pa desaroya nan talentonan. Por a ofrese un beka pa un estudio di nan eskoho pa forma nan mes pero a skohe pa oprimi pa sigui e habuzu tradishonal di siglonan. Den kombinashon di un kaminata di trahadonan balente di Selikor ku a rekorda hende di Trinti mei 69 ku a kaba na Forti a trese un kambio abrupto den e nobo normal dje gabinete Rhuggenaath.

Gas lakrimogino a hode tur kos. E resultado un pueblo rabia, hostina, razu ku a skupi piedra, kandela, boltu outo polis, redekora pakus a sigui, partimentu di regalunan ekonomiko a sigui. Telefon,flat screen,piki tur bai kune pasombra e nobo normal ta un refleho lokual e negoshantenan indio a hasi pa dekadanan ku e YDK.

Elis Juliana ta bisa ku e kuentanan di Kompananzi ta historianan pa hende kompronde ku esun sklabisa tin e taktika i strategia pa hode Shon Arei esun ku ta hunga propietario di e katibunan. E sa kon pa hode, ni maske e blankunan ta kere nan no tin e fakultat ei. Djaleu por parse ku esnan ku ta rebeldia no sa kiko nan ta hasi pero den nan alma i guia pa energianan ansestral tin algu ta sosode ku ta soru pa momentunan di rebelion.

Violensia no ta e palabra korekto, lokual tur hende por a mira tabata un Trinti Mei fini fini. Un klase trahado pretu empobresa na Korsou ku den nan forma ta purba di imagina nan mes un libertat sin forsanan elitario blanku of pretu blancha. Aktonan di stima bo ser pretu Karibense semper lo keda mira komo brua pa e wowonan blanku.

Algu a hasi falta, manera semper e supuesto saserdotenan kristian a bria ku nan ousensia. No nesesariamente pa revolushona huntu ku e pueblo pretu pero si pa trese kalmu religioso, pa ta e eksorsista dje demononan ulandes, pa eherse e lus divino ku nan ta pretende di ta. Nan mishon mester ta pa ilumina e podernan finansiero pa arepenti i duna bek lokual nan a horta for di pueblo.

Lidernan sindikal ketu bai den santana ku eksepshon di Frensley Silie di BTG.
Prensa ku no ta kompronde ku redistribushon dje bolo ekonomiko kiermen nami mi kos ku ba horta feu mi den Otrobanda. Medionan di komunikashon ku ke tene un pueblo mansu, ku no ke pa bai na e rais dje kalamidat kolonial.
E dia siguiente no ke purba laba e heridanan i buska palabranan pa kura. Direct, TeleCuracao, emisoranan popular, korant. Iglesianan,sindikatonan, movementunan, universidat,partidonan politiko di oposishon no ke organisa un asemblea di pueblo kaminda nan bos di pueblo ku a keda sensura por keda skucha ront Korsou. Pasobra esei lo nifika ku pueblo lo gana mas poder riba nan futuro.

Kiko ta e strukturanan di poder visibel i invisibel.
Kon por harma un armadura pa plama nan feu otro, esei te esensia.
Korda Boaoase ku batayon di minister? Ayera minpres ku min hustisia so, nada mininister di labor sosial, lider di MAN i minister di ekonomia alabes. Pa proteha famia makamba Van der Valk si nan tabata tei ku yen sansya politiko pero pa pober pretu nada ku ta honra nan bida. Tesei ta Korsou.

E ansestral nobo ta un ekonomia di libertat. Esei ta nifika tin ku aboli esun bieu putri ku ta drai riba kapitalismo krioyo. Tanten e aktonan di amor no ta bai mas hundu ku eksigi elekshonnan nobo e chens pa stanka e proseso di libertat tei. Un gobiernu troumatisa (koalishon o oposishon) pa enfrenta ulanda i eksgi su derechinan den e reino diaboliko ta keda un opstakulo gigante. Pero selebra selebra selebra un viktoria di liberashon pretu ku mas na kaminda.

E huma ta pretu.
E hoben empobresa ta pretu.
E opreshon ta blanku.
E habuzu ta blanku.
E spantu ta blankuuuu.
Ansestronan a grita palabranan santuuuu

Laga militar makamba bin. Hambra nan ta pa kome nan tur.
Laga e merikanonan bin tambe. Hambra nan ta.

Gobiernu di ulanda sa ku esaki ta djis e tirunan sosial di atvertensia.
Skohe pa hustisia rasial ta un sakrefisio muchu grandi pa nan pero e karpachinan kolonial lo no tin skapatorio.

rei kadaver, pagamentu bek tin awo di un debe historiko

rei kadaver awoki si bo tei paga korsou aruba boneiru saba statia st martin surnam

Te dia djawe na aña 2020 e sakiamentu kolonial no a para niun ratu so. Ulanda tin e debe historiko di paga Korsou, St. Martin, Saba. Statia, Boneiru i Aruba for di siglo 15 ora e era di sklabitut i genosidio kolonial a kuminsa.

Un robo di biones anualmente di nos fortuna i bienestar ehekuta pa Ulanda e pais supuestamente ehemplar di lei i ordu internashonal i wardado mayo di derechinan humano ront mundu. E outo-proklamadonan di iluminashon humano sinta na Den Haag a i ketu bai ta ninga humanidat Karibense pretu kousando malora i matansa sosial riba e islanan aki. Awo ta ora pa skupi moneda i biyete. Pagamentu bek tin.

San Amado 10 aña i Forsando Futuronan Liber

San Amado 2020 - 17 aprel 10 ana honra bida

10 aña sin presensia fisiko di Mgr. Amado Romer pero su spiritu boksdo kontra inhustisia sosial-rasial no por disparsew nunka for di e tarima divino di bringa pa un Korsou kaminda e portalnan pa prosperidat ta hanchu habri pe YDK pretu.
Den e kalamidat ku nos ta den awoki su bos pa krea un miho hende, un ser ku ta risibi balides humano di un i tur ta material pa estudio pa esnan ku ta keda atrapa den e regionnan abou di bida pa motibu di kapitalismo krioyo i kolonialismo ulandes. Corona a trese un oportunidat pa destrui e malchi bieu di e pais i su podernan ku ta tene nos prezu. Pader Romer semper tabat bedei bon kla ku pa bo yega den kurason dje pueblo bo mester sa kiko nan drama diario ta, bo mester por sinti nan dolo pero tambe nan soñonan. Su liderasgo religioso tabata unu di funchi ku bokel, no kaviar ku croissaint manera sobra kabesnan di iglesia. Si tabata tin un miho tempu pa probecha di San Amado su siñansanan i buta nan kana i gana ta awoki, awoki t’e momentu pa demonstra kon nos por bira un miho hende. Usando su teologia di liberashon krioyo tin sierto kosnan ku pueblo mester hasi pa kwe e djakanan na nan rabu:

Imaginando Korsou durante i despues di Corona:
Famia Jonckheer no por ta doño di Penha. Un koperativa di muhenan pretu mester drai e negoshi i no un famia elite blanku ku mas ku mitar siglo a domina e isla aki. Laga e perfume di hustisia rasial-ekonomiko penetra den mente dje elite blancha.

Sindikalismo of SENdikalismo mane Oscar Semerel tabata yame mester bai bek na su fundeshi di traha i perkura un bida digno pe trahadonan. Aktualmente trahadonan di supermerkado ta hul nan kurpa koriendo riesgo pa pega ku Covid-19, soportando stress di tur banda sin haña un oumento di nan salario (manera Cost U Less na St Maarten). Esaki ta pa falta di sindikatonan ku no a hasi nan esfuerso pa sindikalisa trahadonan di supermerkado. Nan silensio ta fatal i un luna a pasa i apenas bo a tende lidernan sindikal reuni i sali afo ku deklarashon riba e abusu laboral. Tampoko niun vishon, analisis dje futuro ku ta bin un bes i kon pa prepara pe trahadonan sali viktorioso for di e kalamidat ku no tin fin ne momentunan aki. Kedando ketu ta un eskoho pa yuda e elite kapitalista keda nan poder i ku e lidernan sindikal por kome e kiriwichinan ku lo kai for di su mesa.
E mandato sindikal ta bon kla: Eleva e trahado, dune su protekshon i hermentnan pa konstrui su stukturanan poder pa dikta su futuro sosial-laboral-ekonomiko-finansiero. Si esaki ta un mishon imposibel e ora ei pueblo tin ku saka sindikalismo for di e santana ku nan ta drumi aden i yama e spiritu di Chakutu i Papa Godett i tur otro pa bin aden awo awo prome ku kandela i sanger lo suchi Punda i Otrobanda manera San Amado a premira na 1969.

Mata nan no por a mata Mgr.Romer pero nan a asesina tur ruta i patruli ku lo a yega na e asiento di obispu. Esei tabata un poder ku mester a keda den man di e katolikonan kapitalista. Un lider maksimo di iglesia katoliko ku ta stima un pueblo pretu empobresa lo a eradika eksistensia dje elite blanku di Korsou.
E tarea gigantesko ta pa resusita liderasgo spiritual i e Romerismo di funchi i bokel predikashi kuru krioyo ku ta lanta spiritu di un pueblo pa rebeldia kontra nan opresor i uni pa forsa na bon of malu un futuro ydk pretu nobo.

Si yega e dia di rabia irevokabel, pueblo mes lo sali i klaba na e krus di purifikashon politikonan putri yen miedu di enfrenta elite riba e suela aki i esun diabel na den haag. E eksigensia ta pa mata e debe falsu ku nan mes a krea for di tempunan di sklabitut. Asuntu di ulanda ta duna nos un fiansa a kaba, uniko momentu ta duna ta ora duna man i bisa kondelensia pa shon debe.

Institutonan finansiero mester pasa den un kambio radikal, tira e kerensia diaboliko den fiernu ku ta nan sen i nan por disidi kiko ku nan ke ku nos sen. Awoki ta un era nobo i manego di un banko i seguro i fondo di penshun i banko sentral mester ta pa alsa e ydk ku no tin i soru pe tin sufisiente finansas pa dirigi su mes bida independiente. Aboli negoshinan di kredito, aboli tur ekonomianan ku ta chupa sanger dje YDK pretu, tokonan chines tin ku wordu remplasa den un forma ku ydk ta bira doño bek di su poder ekonomiko. Poder ekonomiko di makambanan mester disparse feu mapa.

Un pakete di kuminda pa 5000 famia no por keda un pobresa struktural. Hisa gasolin ku 5 sen i haña sufisiente fondo pa finansia un fondo sosial i 10.000 laptop pa yu i mayor por tin un herment ku por eleva nan mes for di e pobresa ku e mesun hende( klase media, elite Ulanda) a yuda krea (ku silensio i of sosten leal) ku awoki ke hunga santu salbado.

Doño di un ofisina di number nunka por keda diosifika i ta imperativo pa tur damanan ku traha den sektor di bende number uni i kuminsa un ofisina di number via internet i whatsapp i saka e ganashi brutu fro di nan eks dunado di trabao i lanta nan mes imperio ku metanan sosial-fiansiero pa empodera nan bida i nan komundiatnan.

Kiko e pampel di skol mester ta. Algu ku mester diskuti ku studiante pero un kos ta sigur no e porkeria aki ku ta prini mansa hende ku un karakter kolonial kapitalista krioyo. Esei a trese nos den e situashon di tristesa nashonal aki i su apostelnan falsu den direktivanan di skol, manshonnan gubernamental i palasionan komersial i sindikato no por guia nos na un tera priminti.

Berdat doloroso pe makamba ta ku e lo bai sinti paso e no ke tende e no ke kompronde ku destino di e YDK pretu nunka por ta den su tenglanan di teror rasial. Solidarismo ta ensera sakrifika bo mes rasa pa esun oprimi por biba.

E klase medio enbes di ta lembedo dje elite i ulanda mester profundisa kon por dekonstrui e relashon kolonial aki i honra bida di esnan ku no tin paso si nan no hasie e berdat bondadoso lo bin morde nan den nan sanka ku bengansa retroaktivo.

Lanta prensa feu morto krea prensa komunal ku ta defende pueblo, inberti ku fondonan i enseñansa mediatiko pretu Karibense pa garantisa un pueblo liber.

Plama e viro di planta i sembra bo mes kuminda ront Korsou, de-eskala inberti den kompanianan di importashon. Produsi produktonan ku nos mester (of a bira adikto na dje) nos mes i tene e plaka den nos mes ekonomia enbes di sponser paisnan djafo (tayer, huña, kabei falsu, paña di moda, kets, sapatu, telefon).
Hasi uzo di 3D teknologia i otro sistemanan pa krea nos mes kos i rapido.

Pero prome ku tur e kosnan ei, e asuntunan basiko ku ta tene nos na bida. Forsando un dekreto ku ta bisa ku suidadanonan di Korsou no mester paga Aqualwctra, UTS FLOW Digicel, hur di kas, debe di estudio, debe di kredito, debe na kalke negoshi di meubles, elektroniko, banko pa outo, hipotek, fiansa.
Esaki mester a drenta na vigor for di un luna pasa. Si esaki no sosode lo no tin niun pas mental den kas di hende pa pensa i aktua trankil riba un Korsou nos ansestronan por ta orguyoso di dje.

Akshon huridiko kontra KLM TUI i gobiernu di NL pa falta di tuma medidanan di prekoushon pa Corona no por a drenta na Korsou. Neglegensia grandi pa gana plaka brutu hinkando Korsou su poblashon den peliger i su ekonomia den un drama katasrofiko.

Emperatris di Skalo

Emperatris Skalo

pakiko banda viadukt drumi den un kasita trastorna

Hesta bunita e proyekto di makambario a keda. Paga miles di florin pa pinta para i flor riba muraya pa turista bin wak bo luga. Hodementu di hipokritnan

E merese un baño un wc un kama ku kolchon

direktor di fkp fundashon kaka popular no tin e humanidat pa regle.

direktor i komesarionan di banko sentral no ta sufisiente humano pa yude

ACU, representashon di ulanda, Curoil no tin sanger den nan vena pa suavisa su eksistendia.

makambanan i ydk hipster, komunidat di arte siegu pa nesesidat di un muhe

ora awa basha, e ta druma bou di viadukt

makambanan kreativo ku nan blufein pretu den nan palasio ta wak sin hasi nada.
Man krusá, konspirando pa traha plaka hortando espasio di biba di hende empobresa, hende ku si ta mira nan inhumanidat, nan moral defuntu

idolatria di moneda makabre ta stroba pa stima e pueblo aki.

MCB ku su brel positivo no por saka su man sinberguensa i trese dignidat?

Duna 1% di bo ganashi Lilo Sulvaran, djis 1 miserabel porsiento di bo ganashi di korant Vigilante di un dia so pabo kumpra un konteiner-flet di Goisco pa e emperatris di Skalo por biba felis den dje.

Blackface Bondage & The Hell of dutch white hatred

ZP is Nazi

“Positional honour allowed white people to experience “a form of pleasure in one’s body which is achieved through humiliation of the [black person].” All whites could extract race-pleasure from black people regardless of whether they performed submission or not. In fact, race-pleasure was enhanced, I argue, especially when a black person refused to perform submission. The brutal reality of slavery was never merely the labour extracted from the enslaved, but rather it lay in asserting ownership over and the limitless consumption of “the energizing capacity of blackness” itself. ” ~ Egbert Alejandro MartinaGeographies of Freedom

Black people’s lives in the netherlands and the Caribbean should never be a costume of dutch white hyper plunder joy. Our pain and sufferation will enforce a mourning of the continuous hatred and hell endured.

 

Studiantenan no debe DUO nada, ta Ulanda debe studiantenan di Korsou, Aruba, St. Martin, Boneiru, Saba, Statia

 

fuck duo

studiantenan di Korsou St. Martin Aruba Boneiru Saba Statia nunka por tin un debe di estudio

Derechinan di eseñansa liber ta universal pa un i tur i speshalmente pa pueblonan ku a keda sklabisa i kolonisa i ku ketu bai ta eksperiensia kolonisashon den siglo 21. E derechinan liberativo aki ta ankra den areglo di estado di Korsou, statut, leinan internashonal, tratadonan internashonal.

Pa lei Ulanda komo pais kolonisado ta e diseñado di e formanan pa destabilisa e desaroyo edukashonal i di mes e adelanto general di Korsou. Estado ulandes ta huridikamente responsabel pa finansia entre otro enseñansa, konsekuentemente no ta eksisti ku studiantenan di Korsou (Aruba, Statia, St. Martin, Boneiru, Saba)tin un debe di estudio serka DUO (ni SSC). Ta Ulanda, e poder kolonial tin ku kompronde na bon i malu ku nan mester obedese leinan ku nan mes a firma i ratifika i paga e debe edukashonal pa Korsou por prospera i kuida su mes.

The Reparations Mathematics of Freddy Antersijn

Freddy Antersijn Reparations
“380 years in Curaçao they tried to deceive everybody, the people, their minds, their thoughts about their own enemy. They brainwash you, they programmed Curaçaoans to venerate their own enemies. I’ve calculated already that for the 380 years the dutch colonizers have occupied our island, I charge them 1.2 billion per year. They have to pay €456 billion.” —Freddy Antersijn doing the Black financial literacy rebellion math on what reparations calculations owed to Black people in Curaçao for dutch enslavement and colonization could look like. In 2012 this reparatory equity demand was personally made known at the office of the representative of the dutch government with a cordial request to inform queen Beatrix, the senate, the parliament and the dutch public in general to get them reparations coins ready.

Jules Eisden na Vanguardia

Jules Eisden 2019

Jules Eisden presidente di FUVAREKO (fundashon na vanguardia di rekursonan di Korsou) ta duna un historia chikitu kon e tribunan elitario di partido demokrat ku despues a bira PAR a yega na nan fortunanan ku yudansa di nan ansestronan blanku ku tabata konekta ku e kompania WIC ku a sklabisa hende pretu na Korsou i otro islanan. Un dje ehempelnan ta e tereno grandi na Oostpunt i kon esaki a yega den man di famia Maal pa medio di konkelmentu kolonial i ladronisia legalisa despues di abolishon di sklabitut.