Wanta

giselle-3

Wanta no a kai pa Billy Jonckheer di Kamera di Komersio
i Joop Kusters di VBC ku tin YDK pretu komo katibu komersial moderno na Korsou

Niun wanta a kai pa Chicu Capriles
i su regimen finansiero diktorial na MCB

Niun wanta a yeg’i kai
pa tur e ministernan di hustisia i abogadonan
ku ta laga prison keda un kouchi di kacho
violando derechinan humano.

Niun wanta a kai pa Paul de Geus ku ta
ninga di laga UTS duna akseso liber di internet
na skol i den bario
pa eleva e nivel di edukashon

Wanta nunka a kai pa direktornan di
kompanianan di import ku ta bira mionario
bende produktonan di bebe i kome ku ta peligra
salud di hende

Wanta, wanta, wanta
no por kai
nunka,
paso
ta nan ta finansia
ta nan ta parti plaka
pa pasa nos un wanta den nos kara
den nos potmoni

Wanta no ta kai pa Jachmin Pinedo,
Darwin Gregg, Orlando Cuales,
Dwight Rudolphina, Aishel Isenia,
Hugo Lew Yen Tai manipulando ku notisia

DJ-nan no ke toka muzik lokal di hende
ku nan no ta gusta pero sla no ta kai.
Artistanan ta sigi kanta sin kontenido
pero wanta no ta kai

Miles di studiante ta keda pusha
den bankinan di AGO i Vsbo kaminda
nan por Havo-Vwo fasil fasil ku
ensenansa dekolonial pero nada di wanta

Wanta no ta kai pa lidernan politiko i
komersial ku ketu bai ta pretende di ta
e salbado blanku pa un pueblo pretu.

Wanta no ta kai pa gobernado ku ta un
marioneta di makamba i elite YDK pasobra
nos tin kak’i morto pa mishi ku
makambanan for di 1634.

Wanta no a kai te ainda pa dononan di casino
i ofisinan di number ku ta saka miones
for di un pueblo bashi

Den Banko Sentral nunka un wanta a kai
ni maske deliberadamente nan ta boikotia
e YDK pretu pa bira finansieramente independiente.

E ultimo 25 ana tur minister di finansas
a masakra e pueblo aki i chupa su
sanger limpi limpi pero niun biaha
nan a risibi un bofta.

Willy Maal i famia den un forma iligitimo a
kwe tereno ku ta pertenese na hende ku a
pasa den sklabitut i ku malehempel komersial
ta purba di traha biones di florin huntu ku
gobiernu sin hana niun wanta den kara.

Pastor Esprit ta laga su disipulo apostel
Orlando Balentina viola seksualmente miembronan
di su iglesia sin intervenshon, sin bisa nada
i niun wanta a kai aden pa buta un paro
na e abuzu religioso kristian.

Pueblo Soberano a roga su votadonan den
kampana elektoral 2016 pa no vota pa e
partidonan ku ta meti den asesinato di
nan lider Helmin Wiels pa despues riba
un Chinina kome lubida uni den nan
fiesta di spektakel politiko lidera pa
karanan blanku krioyo sin niun zonido di sla kaiendo.

Konfiansa Siegu: Media Mesianiko den Elekshon

mediatiko-2

Djadumingu 12 di februari 2 miembro di PS ta retira nan sosten for di gabinete Koeiman. No tin un rueda di prensa pa klarifika e situashon politiko di parti di Pueblo Soberano. Edukashon politiko ku antes tabata un di nan palanka ideologiko mas balora no ta konta mas. Mundu di media tardando pa yama i responsabilisa e parlamentarionan Mac Cijntje i Sherwin Leanora ku a saka e steker, fasilitando e politikonan enbolbi pa prepara nan kuenta mas miho posibel pa konkel ku e berdat tras di e berdat ku nan no ke pa pueblo haña sa. Un fin abrupto a yega depues di un racha di 4 aña akusando MFK di tin manchanan di sanger na nan man en konekshon ku e asesinato di nan lider Helmin Wiels dirpiente a keda labà den un rat’i ora. Introdusiendo ofisialmente un politika di kadaver kaminda ta uza bo lider asesina pa gana poder politiko sin biba su prinsipionan di liberashon pretu.

E kortina di huma ta diki, un novela eterno di intriga, redu, ribirishi politiko pa tapa e mannan invisibel ku plaka monstroso halando e kadenanan di bui ne bokanan den prensa i speshal den prensa radial ku ta alkansa miles di e votadonan tur ora na tur momentu. Ku tiki esfuerso un emisora ku un ekipo mediokre bou di nivel ku preparashon periodistiko hodidu ta drenta den kas, boka di trabou, den bus unda ko bo por ta pa influensia e manera ku bo ta nabega bo bida personal. Kada emisora ku nan adorashon komersial i nan konekshon politiko, kada un di nan ku sierto grado di kolonialismo radial, praktikando e fishi di produsi notisia for di un manego pa mantene un kontrol kon hende mester pensa i hasi pa sirbi e interesnan ekonomiko, finansiero i politiko di e pais.

Dos dia prome ku e gobiernu a rementa Cali Manuel reportero veterano di Direct den un konfrontashon ku Paul de Geus a kalifika e direktor di UTS komo un abuzado di poder. Normalmente mirando nos historia di tin miedu di bisa e berdat i e temor despues pa retaliashon lo mester tabata algu grandi di selebra pero pueblo den silensio a saka un gritu di alegria so pero niun kondenashon nashonal di parti di prensa a sali. Esaki ta e klima di periodismo. Deshonestidat ta sigui reina den medionan di komunikashon i e speransa ku tin kambio na kaminda ta hopi chiki den e tempu benidero ku lo finalisa den e elekshon nobo den e proksimo lunanan.

Demokrasia radial ta chikitous ainda mirando e sensura di e ‘diosnan chiki’ papiando tras di nan mikrofono. Boseronan di oposishon i koalishon tur ta hungando mesun wega di komenta, kritika e popchinan politiko pero sporadikamente nan ta uza nan poder mediatiko pa desmaskara e strukturanan di plaka brutu ku ta move e marionet politiko. Te ainda ta hopi skuma anti-kolonial anti-makamba sin por mobilisa un forsa popular ku por enfrenta e dominio di elite na Korsou i su ardu mayo na Den Haag. Pa e podernan bionario di invershonistanan, komersiantenan i otro tribunan ku agendanan skondi semper tin skapatorio tanten prensa ta proteha nan.

Nos tin 8 korant, 4, 5 tv, 8 radio grandi ku departamentu di notisia ku no tabata interesa pa informa pueblo via un debate-foro den e delaster elekshon di 5 oktober 2016. Ku hopi fanfara UNESCO i Renske Pin a skibi un raport mancha ku e enk di privilegio blancha riba e esfera di media na Korsou sin keda konsistente i organisa o sikiera purba di motiva tur hungado den prensa pa madura i harma debatenan pa yuda klara mas miho posibel e pueblo pa su eskoho politiko. Tabata Cifa e organisashon di sektor di servisionan finansiero ku a harma e uniko debate na televishon flankea pa studiantenan di universidat di Korsou i e klup di ekonomistanan. E dividendo di akademikonan, profeshonalnan i trahadonan den media ta keda pober si nan no bin bei i kuminsa bora e pos di finansas pa drecha e estado deplorabel di prensa, un raport, un debate simplemente no ta sufisiente i e ta refleha e flohera intelektual i komplisidat den tene un pueblo den ignoransia pa nan keda sinta riba nan mes stuhlnan chiki di poder i posishon sosial.

Pa e futuro serkano ya na Direct nan a kuminsa mansa e oreanan di nan publiko pa pordona nan aktonan di demonisashon di e lider di MFK  kondena pa korupshon antisipando un gabinete nobo bou di su liderato. Plaka bieu, plaka nobo, plaka pober tur ta skeiru e lunanan aki riba tur frekuensia, hinkamentu di palu bou kandela kolonial, hunagamentu di rol di badjon kontra ulanda den studio sin organisa niun krou.

Un tutu di desepshon dekolonial lo bai eksplota mas ainda den kara dje parti di e pueblo di Korsou ku ta angela (un sierto grado di) liberashon politiko i sosio-ekonomiko-finansiero (pretu) na momentu ku e grupo di 12 (MFK, PS, MP, KTDNT, Braam, Dennawi) ku tin un mayoria pa forma un gabinete interino i postpone elekshonnan pa dekonstrui e strukturanan kolonial di paden i djafo ku tin e pais aki strangula. E desishon pa bai prepara un  guera di dekolonisashon tin su sakrifisionan finansiero i historikamente e gritochinan anti-kolonial nunka a proba nan mes di ta tene nan sakrifisio 100 pa swai e spada dekolonial kontra forsanan elitario riba suela i e politika di apartheid ulandes ora e momentu di oro yega un bes mas riba un skalchi di oro.

 

6 Reina

presu-reinanan-di-libertat

deseo ta destino,
bula for dje baranan,
kima kolchon fini
mente inmarabel,
benta bui riba diabel
alma di hende bo nunka por mate,
esun ku ta papia ku su sanka
wak pa bo no bati man p’e
boka ta elogiá brasa di wela,
e holo di banana hasá, galina stobá,
anochi lat e kama ta zona rabiá,
karisia kayente di bo stimá,
yu mainta trempan su sunchi honrá ta lantabu.

Esei ta libertat,

Sen den bo saku, kana ku kalmu,
bandona tirania kolonial
di wesnan makamba
lesando bo sentensia.
Abogado falsu ku ta ninga
pa bringa pa bo biba.
Un brindis pa miho tempunan
pasobra lei ta bisa
ku heru ta dirti den huma
chokando e sinberguensanan
ku a pari demoñonan sosial
den bida di hende pretu.

Laga pasado frusá bludu
bo ta vrumu di bo mes felisidat
dunele pechu, serka bo
e ta sinti su mes bon
wesunan ta grita i gruña

Bo no por serami
Bo no por serami
Bonoporserami
Bonoporserami
Bonoporserami

Stoi Tembla Pa Makamba Na Den Haag – Amado Römer Kapitulo 30, Versikulo 69

amado-romer-30-69-stoi-tembla-pa-makamba-na-den-haag

 

E Santu buki di Amado Romer den kapitulo 30 versikulo 69 ta bisa ku un gobiernu nobo ku ta huramenta nunka mester tin miedu di un gobiernu ulandes na Den Haag ku pa generashonnan largu a kolonisa pueblo di Korsou. Miedu di ta pretu, miedu pa eksigi pa respeta bo humanidat, miedu di tene bo kolonisado finansieramente responsabel. Temor pa forsa NL pe kumpli ku e prosesonan i tratadonan di dekolonisashon.

Edsel Evertsz, Un Bos Soshal Den Mundu di Komunikashon Radial

IMG01464-20160212-0920

Djasabra ultimo a rekorda un dekada di e ousensia fisiko di un produktor grandi di notisia na Korsou.
Un Santu Sakrefisio dedika na e hefe di redakshon di radio Hoyer sr. Edsel Evertsz ku den su tempu a pone un emblema den opserva desaroyonan notisioso i transmiti esaki na su manera pa e publiko. Ta un misterio ku despues di dies aña ni doño di radio Hoyer, su koleganan i kompañeronan den atmosfera di prensa no a yega na e konklushon inevitabel ku mester duna un sorto di homenahe na su persona den forma di un premio di periodismo, un konferensia, debate nashonal pa konsientisa mundu di prensa pa alsa nan nivel.

Edsel Evertsz a duna su pida den periodismo radial i speshal den e oranan di atardi kaminda e tabata habri e oportunidat pa pueblo por a yama i duna su opinion. Den un era kaminda e programanan di ‘yama papia’ tabata basikamente reserva pa Z86 i Hoyer. Manera 5’or bati tur hende tabata klaba pa skucha Edsel ku su topikonan di dia ku a yuda yena korantnan ku fasildat. Transmishonnan maratoniko no tabata algu abnormal, papiando oranan largu riba perspektivanan politiko, soshal, kultural ku ta influensia bida diario. Ta straño ku su aporte pa e klima di opinion i indirektamente huntu ku e oyentenan un tesoro di edukashon sosiopolitiko no ta keda rekonose pa e mesun komunidat di medionan di komunikashon. E ta rekonfirma e kultura di ignoransia den prensa pa uza historia i su hendenan di balor pa un ruta di asenshon pa evalua i eleva e produkshon di notisia na un nivel liberatorio pa tur su suidadanonan. Den tradishon di Edsel por konstata ku e zamurunan i hendenan sabirrrr nunka lo siña.

Periodismo Dekolonial, Deboshon Na Esnan Empobresa

“Na Korsou no tin asuntu di pretu ku blanku.” – Angelo Virginie komunikado sosial na radio Hoyer reakshonando riba e protesta kontra Zwarte Piet

“No hinka Tula aden” – Orlando Cuales den Tertulia na Z86 reakshonando riba e protesta kontra Zwarte Piet

“Kwa medida ku bo mester a tuma bo ta mas orguyoso di dje?” – Anneke Polak periodista ulandes na Paradise FM den un entrevista ku minister di finansas Jose Jardim

Semper bai e speransa ta keda karga ku entidatnan i personalidatnan den media lo hiba e fishi di produsi notisia na un nivel haltu ku lo akompana un pueblo na kaminda ku inkonsientemente ta enbolbi den batayanan diario pa deshasi di e pispis di sklabitut i kolonisashon. E kouchi kolonial di awendia ta bin den diferente forma, un di nan ta e manera kon komunikadonan den media ta suministra notisia adapta na e realidatnan di e interesnan finansiero ku ta patronisa nan dunado di trabao. E Tambu ku keda toka pa tur hende skucha i baila riba dje ta esun ku kapital ta aproba su letranan i koro. Den un momentu eksepshonal por desvia i ekspresa sierto berdatnan ku lo spierta e publiko pero esei por keda kalifika komo aktonan suisidio laboral.

Ayera den e programa di notisia na Paradise FM e titular di finansas a keda entrevista. E periodista hoben feminino en kuestion ku a bin for di Ulanda establese su mes na Korsou opviamente no a lesa e raport di ECLAC un entidat di Nashonan Uni riba nivel di ekonomia-finansas ku a bedei ku e islanan den teritorio ulandes mester fleksibilisa e akseso na e merkado finansiero pa mehora e nivel di bida pa esnan ku entrada abou i e negoshinan chiki i mediano. Falta di e konesementu spesifiko aki ta lanta ora no tin sufisiente interes pa bringa pa balora bidanan pretu empobresa. Mester ta di naturalesa ku un periodista ta puntra un mininster di finansas ki dia ta bai implementa e hermentnan gobernamental pa adapta e manego bankario pa hende ku entrada abou? Medidanan ku a viktimisa gran parti di e populashon ta tin un impakto pero keda sin interoga e punto aki lo kai den e kategoria di komplase e manegonan neoliberal ku a mortifika bida sosial na Korsou. Ehempelnan di un muestra di empatia pa e klase trahado pretu lo tabata si a konfronta e minister ribaa e fabula ekonomiko-finansiero ku mester fleksibilisa leinan laboral pa klima di invershon drecha. I kon por hinka hopi mas plaka den ensenansa pa garantisa un futuro fortifika pa alumno nan ku awoki ta kai den e abismo di drop out, krimen of e bida di salario minimo paso nan no tin sufisiente pampel eskolar pa subi den sosiedat. E pashon pa informa solamente e interesnan di e komunidat ulandes i YDK klase medio ta opreshon mediatiko, e ta un kouchi kolonial ku ta mantene e strukturanan di poder den mes un posishon dominante i ta laga esnan desempodera pa nan kuenta. E alternativa ta pa demokratisa notisia, tumando responsbilidat rasial, rekonosiendo privilegio blanku periodistiko i kria un kultura di un konsenshi pa protega e klase trahado ku ta kargando e sosiedat ku nan sodo i sanidat.

Periodismo emansipatorio ta nifika ku un komunikado sosial mester ta na altura di e historia di sklabitut, kolonialismo i kapitalismo karibense i e maneranan ku esei ta manifesta na Korsou. Ta un imposibilidat ignorante ku na un emisora di mas ku tei mas ku un mitar siglo den kasnan di hende ta sali un ekspreshon falsu ku na Korsou e problematika di rasismo no ta eksisti. E mesun mentira mediatiko ta keda ripiti na un otro frekuensia radial ku ta manipula mente di e skuchado ku Tula nunka tin un konekshon ku un protesta kontra e figura rasista Zwarte Piet.

Periodistanan no tin e komprenshon, ni ke buska konesementu kon rasa, klase, genero i kapital a krusa den otro i laga e sosiedat aki drai. Disendente nan no ke ta paso esei lo trosa nan zona di komfort den kapitalismo krioyo. UNESCO ku mester tabata instrumental den honra e dekada pa hendenan afrodesendiente ku ta kana di 2015-2024 no ta sinti e nesesidat pa asuma su responsabilidat pa eleva e kalidat di periodismo pa lokual e ta risibi fondo di Nashonnan Uni.

Zonidonan ku na 2016 un otro koro lo kanta no ta na horizonte ainda. Podernan den prensa lo no stop laba man tanten pueblo no sali pa salba su mes.