1 aña Jasmin Salbahe TV, Pabien Direct

charmone natural direct

Bon:
– Germone de Lima ku su kabei natural ta un imagen ku ta yuda oumenta e muhe pretu YDK di stima su mes tur dia di nobo ora e ta riba pantaya.Hobennan talentoso a hana un oportunidat di nan bida pa kuminsa mesora den grandi produsi notisia. Ratu ratu tin notisia mas agresivo mas amplio mas profundidat riba topikonan di momentu.

Malu:
– hopi sensashon, notisia di momentu (breaking news) pa loko, muchu hambra pa sanger   i destrukshon, bomboshi. Falta di notisia importante di islanan Aruba, Boneiru i islanan   ariba. No tin notisia di region Karibe i Latino Amerika i Merka.

– Programashon debil ku ta depende riba eksito di Kabei Boto, no tin nada pa mucha, hende grandi. No tin debate, foro, diskushon riba topikonan ku ta na ordu di dia. Siegu pa plaka pesei no ta mira ku Korsou mester un planta di televishon ku ta yuda eleva e YDK for di su situashon sosial ferfelu ku e ta aden.

– Novela venezolano ta un abominashon pa mente i wowo di YDK pretu. Kompanianan ku ta sponsor programa na televishon tambe mesora ta risibi e poder di manipula berdat den notisia na tv i radio. (Vanddis/MFK)

Pabien Jasmin Salbahe pero mane e disku ta bisa Tula te ainda no ta wak paso tin hopi koi drecha.

Advertisements

Skapareina

Nicole-Lake-Bringamosa-2016-Libertado

Fuga huntu ku felisidat,
hui pa forsa un matris nobo, liber
den un plantashi putri.
Eskoltando e strea nort for di
inhustisia hubenil.
Krimen gubernamental organisa no por prospera.

Ta bosnan a frakasa
Ta bosnan a krea
skolnan pober i riku
barionan margina
laga nan kai den un trektu di tormentá
matansa sosial organisa pa plaka brutu
migrando pa un mundu mahestuoso
algu natural feu siglonan atras
sanger ta kuri, kurason ta galopando
na un universo liberá,
ta liber e ke ta
ta liber e ta
Niki pabo
Lo mi rebeldiá i triunfá
Niki pa boso tur
Triunfamentu tin
buta tur e sufrimentu
den su mundu di berde.

Wiels: Tumbando Diktaturanan Finansiero

zikinza wiels wiels 3 ana

“Mi no ta dje generashon ku tin miedu di niun hende. Nos no a lanta den e generashon ku tin miedu di shon Lio… Shon Lio no ta dios, nunka l’e ta dios tampoko. Lio Capriles mi ta retabu ofishalmente, publikamente pa un debate riba pobresa. Pa nos ban wak ken a kousa pobresa den e pais aki. Ban wak e rol dje bankonan, inklusivo bo banko…

Ban debati riba pobresa, ban debati riba ripartishon di entrada i rikesa den nos pais. Ban kompara nos pais ku otronan ku si tin un manera desente i si kon sa atende ku bankonan. Ban papia di bononan na 10,12%. Bono di gobiernu di 12%. Ban papia di interes haltu, interes abou riba buki di spar. Ban papia riba rol di bankonan, moral di bankonan, moral di bankeronan.

E tempu di poder di shon Lio a kambia. Wak kiko ta pasando ront mundu. Ainda bosnan no ta kaba di kompronde, nos ta den un otro siklo, e siklo ku nos a drenta den ta siklo di revelashon. T’e siklo di kambionan drastiko den relashonnan di poder. T’e siklo di hustisia sosial. Ai no bosnan tin wow peo bosnan ta siegu. Bosnan tin orea pero bosnan ta zurdu. Bosnan a perde tur bosnan sentidonan. Bo no por ta robes i fuerte tambe…

Bosnan sa kiko ta insulto? Ora bo kumpra bono na 9, 9.5, 11, 12% durante añanan, endeuda e pais. Anto para riba p’e pueblo aki bende su soberania, libertat, outonomia pa bo haña sen di bono. Esei ta inmoral, e koi ta insulto, e koi ta violensia. Violensia ta ora ku interes haltu bo ta hinka famianan den problema, kita na kas for di nan ora falta 5 aña pa paga, kaminda nan a paga 20 aña di hipotek bo ta kita kas for di nan. E koi ta violensia.

Bo sa kiko ta violensia ora bo no ta permiti sindikato drenta bo banko o den hotel o bo negoshi. E koi ta violensia, kontra libertatnan basiko elemental di ser humano. E derechi di pertenese na un organisashon sindikal. E ko’nei ta violensia, e ko’nei ta insulto paso bo ta viola derechinan universal.

Bin un debate publiko kaminda nos ta filme, grabe, transmitie. Ami ku bo o si bo ke ku bo bankeronan tambe. Ban un debate riba moral di bankonan, moral di bankeronan. Ban un debate riba ekonomia, kon bankonan a para ekonomia…. Dikon bosnan asosiashon di bankonan a tene un banko estranhero afo pa partisipa den e merkado kapital na interes abou? Pasobra bosnan no por kumpra, bende bono di gobiernu di 9, 10, 12%. Dikon niun banko no por partisipa na un interes mas abou i kompeti na drechi pa duna pueblo un eskoho di hasi un fiansa di interes?

Dikon e direktornan di banko ta kita feu un banko bai un otro? Tur ta keda mesun kaminda paso tur ta traha pa tur. E sekretonan tin ku keda den nan ku nan. Mesun kos ku e bandanan di awendia, un kantante ta kita for di un front aya ta bai p’e banda aki. Bosnan a kompronde e wega awo?

Ban un debate fuerte, pa nos repasa historia di bankonan na Korsou i kon nan a stroba ekonomia. Nan a opstakulisashon di ekonomia. Kon nan a komete insesto ekonomiko paso nan ku nan ta prokrea. Ta pesei e yu ta bin debil. Ta mesun aktor di ekonomia. Ora ekonomia dje pais ta bai atras bo mester mire den sifranan di banko. Pero ora e pais bira flaku e banko ta bira gordo. E banko ta vampirisa, parasit e ta. Ta un berdat e ta.

Anto si no ta basta, esun ku ta kousa pobresa den e pais aki, un dje kousantenan di pobresa ta presidente di Reda Sosial ku ke bringa pobresa. Anto e ta pretende di bringa pobresa ku konferensia riba pobresa. Tene un konferensia riba ko-efisiente Gini, ripartishon di rikesa i entrada. Splika e rol di bankonan di kreamentu di pobresa…”

 

 

 

Antikristu Chiki

Kabes i stoma ta gruña
un alkemestria ku ta duna empoderamentu spiritual
den regionnan selestial
kaminda Selikor
no ta pasa pa 3 siman.
I no tin niun partisipashon
na un quiz di matematika
paso much’i skol pober
no ta konta
Manera
Johan van Walbeeck
Schweitzer
Vigdis Mensing-Jonckheer
Schroeder
Papiando ulandes lo salbabu
Aktuando makambiá lo resusitabu
Periodista pretu
pero
e no sa ainda
Skibi, raporta
tokante su komunidat
mane e ta na
Terneuzen o Goeree Overflakee ainda

Atabo awo para den un masa
ta grita pa un kambio tur kara skarpion dek ta
wak bo straño.
Solidarismo un bisio,
pa bo sobrebibi
bo mester di niun sinti,
agrediendo, hode esnan
debalua ku semper
b’a skupi afo.

Labor pretu feminino barata
T’asina b’a gana bo miones
Niun fondo di penshun
Niun sindikato
Diabel stima plaka
paga un abogado
lage gaña ko’i kens
pa hende sigi kai
den e graf di
genesidio pretu finansiero.

Antikristu chiki
Kumprando kurason dje pueblo
Bendiendo koper pa oro
Wak nan den bo pantaya
Skucha nan na radio
Lesa nan den korant
Mira kon nan ta sita skritura sagrado

Pulpito di prensa pagá
ta mente di hende.
Basha káká riba e grupo
elektoral mayoritario klase trahado
bisa ku nan ta bubé
votando robes,
nan ta bobo,
selektando partidonan robes
pero ta nan plaka si ta soru
ku e patronisado komersial
por pasa aviso na
bo emisora pa abo i
bo klase di ‘hende drechi’
por kome.
Ekonomia politiko di falsedat mediatiko di hubilo.
Skucha bon nan kurason
ta pomp asido.

Radio un refugio di ribirishi
Korant un sanktuario di sensashonalismo
Empresario den su imperio perverso

Honor ne redentor
Boutisa den yorá di un
multi mionario, rifero
Mansedumbru t’esun ku kere
ku nan mes t’e salbado,
wak pa bo n’ hoga den
e arka di adorashon.
Baron di weg’i number
ta indoktrina un pueblo
i ekspropia miones feu
nan saku i bin broma ku
K I R I W I C H I
Un pastor ta indoktrina
ku beibel den man
ranka bo diesmo i
indignifika dons
di bo yumuhe.
Tata spiritual di
e apostel bon proteha bou
di alanan dje periodistanan angeliko

Ku boka ta konfesa
fieldat na Kristu
Ku kurason silensioso
ta sera aliansa ku Satan

Kuenta di banko na Suisa
YDK blanku ke ta e mesias ekonomiko i politiko di un pueblo pretu empobresa
Kuantu hendemuhe pretu ta doño di un pomp di gasolin?
Kuantu muhe blanku ta brasa bara na Piskelat?

Bo predikashi komersial pega den purgatorio
Bo fe frakasa den un fiernu temporal

Santoli p’e sinberguensanan

Antikristu chiki
Kumprando kurason dje pueblo
Bendiendo koper pa oro
Wak nan den bo pantaya
Skucha nan na radio
Lesa nan den korant
Mira kon nan ta sita skritura sagrado

Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba

wp-mask

 

Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba

E bentaha di kolonialismo ulandes ta ku ela produsi hende ku ta bai studia lei, gradua komo hurista, abogado, agita kontra atrosidatnan kolonial pero semper ninga di defende e pueblo aki pa medio di nan konesementu huridiko estatal i hiba estado NL dilanti mesa berde.

Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba

Boutisa den sinberguenseria Amparo i su ruman multi-mionario Robbie Dos Santos no por habri band’i Coshel un supermerkado koperativa ku ta ofrese produktonan barata pa pueblo por alimenta nan mes. Kombiertiendo 5% di su ofisinanan di number den koperativa ku lo duna e ganashi bek na e bario tampoko lo mira lus di dia.

Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba

E ira di imposibilidat ta halando rosea den presidente di Banko Sentral, den su reinado di un kwart siglo e no a interesa su mes pa inberti den un programa eskolar di edukashon finansiero. Regimen di asosashon di bankonan no ta permiti pa eksisti un nashon di hende pretu ku ta kuida nan saku.

Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba

Ni maske sigi hinka rudia pa Gregory Elias e no ta bai revela kon pa drai e negoshi di offshore pa muchanan di Ser’i Papaya tambe por gara miones, niun tayer agendà pa komparti konesementu kon ta krea fortuna.

Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba

Palasio di gobernado pesta ku spokinan supmiso di tempunan aya suplando den su orea pa legumai e tentashon di bira soberbe i supversivo kontra korona i kasnan santu.

Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba
Kueru Kurasoleño, Maskara Makamba

Deklarashonnan Domferstan (1)

“Ta hende ku mente rasista ta bin ku e kosnan ei. Nan ta hinka odio den pueblo. Zwarte Piet tur ten a sali feu chimenea pesei e ta pretu. E mesun hendenan, ta nan ta straight nan kabei. Bo no mester tin kompleho.” – Jasmin Pinedo, direktor di Direct 107.1 FM a lanta ku un frustrashon ku e no por a skonde mas 9 dia despues di 5 di desember. Manera korektamente Jason Fullinck ko-organisado dje protesta kontra e spoki rasista a splika ku ni maske Nashonnan Uni, sientifikonan sosial i hopi otro mas a inbestiga i konstata ku Zwarte Piet ta tirania rasial hende ku ta propetario di un emisora ta sigui sapatia maledukando nan publiko skuchado.

“Ami no ta bai kana den un marcha kontra violensia kontra hendemuhe. Mi no ta di akuerdo ku esei. Mi lo bai un marcha ora ta protesta kontra violensia di tur hende.” – Juny Joseph moderado di programa di opinion na MAS99 strukturalmente no ta kompronde kiko ta nifika un proseso pa hendemuhe emansipa su mes. Na Merka hende blanku konservativo ta puntra “pakiko Black Lives Matter? Ta All Lives Matter tog? Sr. Joseph ta hasi mesun kos, silensiando e bos dje hendemuhe, su agensia, su poder pa yega na derechinan igual, pa por biba kome ser humano i no un opheto karnal pa sirbi hendehomber.

“Mi tin sentimentunan sosial pero mi no ta un sosialista…” – Marilyn Moses parlamentario independiente a rementa un gobiernu pasobra ela konstanta ku su eks partido PAIS no ta tin un kurason sosial pe pueblo i reporteronan di Direct a puntrale ki sorto karakter politiko e ta tin. Un gagamentu a kuminsa, skohendo su palabra ku koutela ekstremo pa nan no yame un Chavista den futuro lokual por herida su karera, ela bira, trose lenga purbando di tapa su solo sosial ku un dede politiko.

Hombernan ta baiendo Campo Alegre pasobra e muhenan YDK segun bosero, direktor Marlon Regales no ta dje avansa den desaroyo seksual ku e muhenan Latino. Institushonalisando un preferensia pa muhenan Latino, menospresiando muhenan YDK ta un akto di genesidio pero podise esei Sr. Regales no a sina ainda den su lesnan komo agente di lus na Kas di Kultura.

“For di dia a kambia e nomber den HWB e aksidente a oumenta, of tin ku purifika? – Kita e nomber, laga pastor obipu bendishona e kaya ei.” Mariano Heyden periodista Z86 tambe tin difikultat ekstremo pa okulta su odio pa Wiels, un erupshon diaboliko a terorisa su oudiensa na momentu ku ela uza disaparishon lamenta di Aisha Quirindongo komo arma mediatiko pa asesina lider di Pueblo Soberano di nobo.

“Hende ku ta bai jazz festival ta hende drechi, hende nechi pero e hende ku ta bai wak futbol den stadion ta hende porko papiando palabra malu. Ta porkeria nan ta..” Etienne Rosario i Yves Cooper deshogando nan mes despues di Curacao North Sea Jazz festival den e programa di opinion Tribuna Popular na Hoyer kaminda e hendenan ku nan ta yama porko ta e hendenan nan tin ku gradesi ku nan bida si por keda biba den un forma ‘drechi, desente.’ Ta e falta di konesementu sosio-politiko, historiko ku ta laga hende ku komplehonan di superioridat kere ku e klase trahado pretu nunka tabata un konstrukshon di e podernan elite i kolonial.

“Ora nos hende tin ku duna servisio , ya kaba esei ta sklabitut. Mi ke bai asina leu ku ya ora hende lanta feu kama ku tin ku bai traha, ya esei ta un sklabitut pa nan.” Joel da Silva Gois gerente di Goisco despues di un kontrol rigoroso i no-faborabel mediatisa pa depertamentu di labor den un ‘entrevista kani mi pa mi kani bo’ sostene pa Yves Cooper na CBA television. Un otro ehempel kon kapitalismo krioyo a krea situashonnan sosial i kon eksplotashon laboral, pobresa pretu, Apartheid edukashonal no tin prioridat pasobra esei lo afekta negativamente e kresementu ekonomiko di 0.277 %.

5 Aña Despues di 10-10-10, Un Lustro di Lamento

“Ta tin preshon riba hopi radio, a ordena pa nan kopera, emisora ku n’ kopera temp’i elekshon ta keda kumpra. 10-10-10 warda 10-10-10.

“Banko a kobra. Su sen di bono, haña sen kompletu paga i mesora nan a propaga interes di spar lo keda baha” (c) Chin Behilia

Den e temporada di 2005 pa 2009 kaminda pueblo den un klima di informashon konfuso riba nivel akademiko mester a disidi den un forma manipulativo ku nan ke biba den un Korsou outonomo den reino ta tin hopi bataya pa gana e guera di identidat pa mantene e elite ekonomiko na poder. E trayekto pa yega na un restrukturashon estatal tabata plama ku susesonan kaminda por detekta kla kla ken tabata na fabor na negosha debe di gobiernu pa un outonomia na mochi. Bo ta tin e independentistanan ku tabata kontra rekolonisashon ulandes, e otro banda dje spektrum tabata e eks pro Antias ku a haña nan mes ta boltu pe finansas i a bira vlatapa outonomista ku hopi rasinchi holandia i mei mei bo ta tin esnan ku no kier a mira Korsou tin su mes pasaporte komo pais soberano ni tampoko tabata kere den un status aparte plus manera Aruba pero karakteristikanan kan kan lealtat na e gobiernu di Den Haag.

Na desember 2006 e minister di finansas di PNP sra Ersillia ‘Zus’ Delannoy tabata asina ariba abou dje agitashon popular ku Helmin Wiels a laga baster riba e proyekto estatal di PAR i PNP ku e a propone pa sientifiko sosial bai inbestiga e estado psikologiko dje poblashon pa buska un manera kon ta deshasi di e kompleho di inferioridat. Segun Delannoy (Amigoe 15 dec) den un debate den parlamento hopi frustrashon a bin ariba i palabranan manera ‘kurasoleño legitimo, enemigu komun Ulanda i un bataya entre pretu ku blanku’ a skeiru pa dera e slotverklaring of mas popular bisa: ‘sloti’. E inbestigashon mester a saka afo ‘kiko tabata robes den sosiedat’. No muchu mas lat prome ku referendum di 2009 e minister di finansas tabata forsa pa revela su mes kompleho ora a sali na kla ku e ta tin un diskushon ku diputado di struktura estatal sra Zita Jesus-Leito kaminda ela tilde di ‘stop lembe e makamabanan’ poko durante e supuesto negosashonnan pa Korsou outonomo den reino.

E kara di Frente Obrero Liberashon Trinta di Mei 1969 pa hopi tabata Papa Godett ku a vishona e partido komo un wardado pe pueblo pretu ku a keda marginalisa den un pobresa krea pa e elite blanku i ulandesnan aki i na Ulanda. Bou di guia di yu Anthony kos gradualmente a kambia. Durante e kongreso statuario na november 2005 despues dje referendum konstitushonal a konklui ku pa FOL e Yu di Korsou ideal mester ta: “Un persona ku ta mentalmente independiente, ku un sentido haltu di patriotismo, ku un grado aseptabel di formashon i preparashon i ku ta kumpli ku su responsabilidatnan komo siudadano.” Den mundu nobo di FOL finansiamentu for di Den Haag lo mester a krea sirkumstansianan pa e gobiernu lokal huntu ku komersio por a bira e skulptor di e YDK nobo, serando un aliansa ku partidonan neoliberal ku net kontrali dje idealismo di FOL a konstrui dependensia mental i patriotismo ulandes pa e yu di tera ku tiki preparashon pa sirbi e interes ekonomiko di kapitalismo krioyo.

“E debenan di pais (Antias) no ta debenan di Korsou i no mester keda buta riba e isla (Korsou) ku o sin yabi di repartishon. E debe di pais (Antias) ta un debe di reino. Ulanda ta liber pa kita e debe aki o responsabilisa reino pe.” Erich Zielinski (2005)

PAR e arkitekto di e remodelashon estatal a opta pa plaka ta e salbashon pa un pais. Ku nan minister-president Emily de Jong-El Hage ku a keda sinkretisa komo santu patron dje rikunan krioyo, klase medio konservativo i ulandesnan. “Ulanda stima nos i bo no por kome dignidat” tabata frasenan memorabel di su identifikashon ku e (eks) kolonisado i e saku di plaku ku por a reskata i dignifika bida di hende enbes di terkedat outonomista i independentista kedando bashi den ‘miseria’. Ehempel klasiko di e amor pa Ulanda dje grupo spesifiko aki tabata ora De Jong-El Hage riba 10-10-10 mes band’i prinses Maxima i prins Willem-Alexander na Awasa malu malu purbando di kanta Wilhelmus e himno di Ulanda huntu ku e pareha real. Sin sa 97% dje letranan tirando para, riba un karaoke konstitushonal tratando di demostra bon sirbitut karibeño.

(La Prensa 3-3-2005) “Komishon referendum ta bisa ku “Pa Ulanda tambe e resultado ta obligatorio, pasobra a base di e Karta di Nashonnan Uni eks potensianan kolonial tin “e deber sagrado” di ehekuta deseo di di pueblo di e eks kolonianan pa nan fiha nan propio futuro estatal. (artikulo 73 di e Karta di Nashonnan Uni) Aki no tin kuenta di negosha, sino di un deber di ehekuta denter e margenan di loke ta rasonabel i hustu.”

Media ku su poder informativo, manipulado, influensiado a sentralisa tur su propaganda traha pa e gruponan di interes mayoria bja riba hende pretu klase trahado. Ratu ratu ta tin avisonan politiko dirigi spesial riba e komunidat chines, ulandes, kreyol i latino pero gran parti tabata konsentra riba e YDK-Afrikano.

Sanea debe paso e miedu di para riba derechinan di dekolonisashon ku ta obliga e pais kolonisado pa hiba su (eks) kolonianan na nivel igual komparativo pa nan mes por drei ku tur kapasidat tabata un konfrontashon di anarkia pa e koalishon di PAR ku ni e aliansa di NO por a ehekuta despues ora nan a gana elekshon na 2010. Den un flip flop historiko a firma pa bai di akuerdo ku leinan di reino ku nan a hura di lo ninga te den porta di shon arei.

5 aña despues di 10-10-10 por konklui ku tur ideologia politiko huntu ku komersio, sindikalismo, gruponan sosial, religioso i prensa a soru pa un obediensia nashonal pa laga e proyekto kolonial kana su ruta trapando e derechinan di dekolonisa i independisa un pueblo den tur skina. Esaki a normalisa un degenerashon demokratiko, lubidando ku nan mes tin e herment politiko no solamente na urna pero tur momentu pa organisa nan mes komunidatnan pa harma poder komunal pa transforma e opreshon di estado i komersio.
E proseso di para na kantu, laga kos pasa riba pa un forsa ku ta parse mas grandi ku bo ta un karakteristika kolonial di mentenan kaptura. Hende ta apstene nan mes pa enbolbi nan mes den akshonnan di sakrifisio pasobra nan a keda sosialisa ku e meritonan di drei un bida kaminda seguridat sosial i un salario fin di luna ta mas satisfaktorio. Di tur angulo e saku di plaka ta un insentiva pa fria kalke moveshon di rebelion kontra situashonan sosio-ekonomiko indesea i e estado mental ei ta tremendo tera fertil pa e fe kapitalista yanga den.

Tratado Internashonal Enkuanto Derechonan Ekonómiko, Sosial i Kultural NASHONNAN UNI

Magno

Tratado Internashonal Enkuanto 
Derechonan Ekonómiko, Sosial i Kultural
NASHONNAN UNI, New York.
Teksto di 19 des. 1966, na vigor 3 di yan. 1976.
Ratifiká pa Reino Hulandes, 11 di des.1978;na vigor 
pa henter Reino Hulandes entrante 11 di mart 1979.

Preámbulo
Estadonan partísipe den e Tratado aki,
Konsiderando, ku-konforme e prinsipionan proklamá den Manifesto Universal di Nashonnan Uní, -rekonosementu dje dignidat inherente i dje derechonan igual i inalienable di tur miembro dje komunidat humano, ta e fundeshi di libertat, hustisia i pas na mundu, Rekonosiendo, ku e derechonan aki ta resultado dje dignidat inherente ne persona humano, Rekonosiendo, ku konforme e Deklarashon Universal di Derechonan Humano, e ideal dje hende liber, liber di temor i eskases, solamente por ser realisá, si krea sirkumstanshanan, kaminda kada ken por ehersé su derechonan sosial i kultural, i tambe su derechonan sivil i polítiko, Konsiderando, ku konforme e Manifesto di Nashonnan Uní, e Estadonan ta obligá pa promové rèspèt universal pa i konsiderashon di derecho i libertatnan di ser humano, Siendo konsiente, ku riba kabes dje ser humano individual, -debí na e obligashonnan ku e tin ante otronan i ante e komunidat ku e ta pertenesé na dje- ta pisa e responsabilidat pa hasi su esfuerso
pa promové e Tratado aki, teniendo kuenta ku e derechonan ankrá den e Tratado aki i rekonosé,
Ta akordá losiguiente:
PARTI I

Artíkulo 1

1. Tur pueblo tin e derecho di outodeterminashon. A base dje derecho aki, nan ta aspirá i determiná den tur libertat, nan status polítiko i nan desaroyo ekonómiko, sosial i kultural. 2. Tur pueblo- pa realisá nan metanan- por disponé libremente di nan rikesanan natural i di nan rekursonan, semper i kuando tene kuenta ku eventual obligashonnan komo resultado di kooperashon ekonómiko internashonal, basá riba e prinsipio di bentaha mutuo i tambe obligashonnan relashoná ku derecho internashonal. Den niun kaso no por priva un pueblo di su medionan di eksistensha. 3. Estadonan ku ta forma parti dje Tratado aki, inkluso Estadonan ku ta responsabel pa atministrashon di teritorionan sin outonomia i tambe dje teritorionan ku ta kai bou di Trust(ta laga 2 un otro uza i kuida tereno tanten), tin ku promové realisashon di derecho di outodeterminashon i mester respetá e derecho aki konforme stipulashonnan dje Manifesto di Nashonnan Uní.

PARTI II

Artíkulo 2

1. Kada Estado ku ta forma parti dje Tratado aki, ta komprometé su mes na tuma medida, tantu riba su mes komo den kuadro di ayudo i kooperashon, speshalmente riba tereno ekonómiko i tékniko i ku uzo kompletu di rekursonan na su disposishon, pa asina, ku ayudo di tur medio adekuá, partikularmente atrabes di introdukshon di areglonan legal, yega na un realisashon kompletu dje derechonan ankrá den e tratado aki. 2. Estadonan ku ta forma parti dje Tratado aki, ta komprometé nan mes, pa duna garantia, ku e derechonan ku ta ser menshoná aki, keda apliká sin diskriminashon di kua indole ku e por ta, sea ta rasa, koló di kueru, sekso, idioma, religion, kredo, konvikshon polítiko o otro, desendensha o di asuntu sosial, propiedat, nasementu o otro status. 3. Paisnan den desaroyo – por determiná kon leu nan por garantisá derechonan ekonómiko rekonosé den e Tratado aki na esnan ku no ta subdito-, pero mester tene kuenta serio ku derechonan humano i ku nan propio ekonomia nashonal.

Artíkulo 3.

E Estadonan ku ta forma parti dje Tratado aki, ta komprometé nan mes, pa garantisá derecho igual di hende hòmber i hende muhé pa asina ambos por gosa dje derechonan ekonómiko, sosial i kultural, manera menshoná den e Tratado.

Artíkulo 4.

 

Estadonan ku ta parti dje Tratado aki, ta rekonosé, ku loke ta trata e benefisio dje derechonan konsedé konforme e tratado aki, e Estado solamente por someté e derechonan aki ne restrikshonnan stipulá pa lei i solamente asina leu ku esaki no ta en pugna ku e karakter di e leinan aki i eksklusivamente ku e propósito pa promové un sosiedat demokrátiko.

Artíkulo 5

1. Ningun stipulashon den e Tratado aki, no por ser interpretá di tal forma, komo sifuera e lo ta kontené, pa un Estado, un grupo o un persona – e derecho pa desaroyá kualke aktividat, ku e meta pa destruí e derecho i libertatnan aki, ku a proveé mas, den e Tratado aki.

PARTI III Artíkulo 6

1. Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki, ta rekonosé e derecho riba labor, loke ta inkluí e derecho di un i tur riba un posibilidat pa kuida su mes, atrabes di eskoho liber di trabou; nan ta tuma medida apropiá pa salbaguardia e lei aki. 2. Medidanan ku un Estado ku ta partísipe den e Tratado aki tuma, pa realisashon kompletu dje derecho aki, mester kontené entre mas, programanan tékniko, programanan di informashon enkuanto eskoho di profeshon i programa di formashon i tambe kon ta manehá i apliká téknika dirihí riba desaroyo kontinuo, ekonómiko, sosial i kultural i krea oportunidat kompletu pa e ehersé labor produktivo, bou di sirkumstanshanan, ku ta garantisá kada ser humano e plaser di libertat fundamental polítiko i ekonómiko.

Artíkulo 7

Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki, ta rekonosé e derecho di un i tur riba kondishonnan di labor hustu i faborabel, ku ta garantisá losiguiente: a. Un rekompensa ku ta duna tur trahadó komo mínimo losiguiente:: . (i) Un salario rasonabel i pago igual pa trabou di balor igual, sin niun klase di distinshon tambe: muhénan en partikular mester haña kondishonnan di trabou ku no ta inferior na esnan ku ta aplikabel pa hende hòmber i ku pago igual pa trabou igual; (ii) Un nivel di bida desente pa nan mes i nan famia, konforme e stipulashon dje Tratado aki; b. Situashon di trabou sigur i higiéniko; c. Oportunidat igual pa un i tur pa promoshon den trabou pa logra un posishon mas haltu i adekuá, kaminda niun otro motibu mester konta, ku no ta ansienidat i kapasidat; d. Pousa di sosiegu, tempu liber i un durashon rasonabel di trabou i vakashon periódiko, ku mantenshon di salario i tambe mantenshon di salario riba dianan di fiesta rekonosé.

 

Artíkulo 8

1. Estadonan ku ta partido den e Tratado aki, ta komprometé nan mes pa garantisá losiguiente: a. Derecho di un i tur pa funda sindikato i bira miembro dje sindikato di su eskoho, teniendo kuenta solamente ku reglanan dje organisashon enbolbí i pa asina e promové i protehá su interesnan ekonómiko i sosial. Na ehersisio dje derecho aki no por mara ningun limitashon, ku eksepshon dje limitashonnan preskribí pa lei i ku ta nesesario den un komunidat demokrátiko, lokual ta na interes di seguridat nashonal o órden públiko o sea komo protekshon di derecho i libertat di otronan; b. Derecho di sindikatonan pa forma órganonan nashonal i sentral i e derecho dje órgano sentral aki, pa funda organisashonnan sindikal internashonal o pa uní ku nan; c. Derecho di sindikatonan pa libremente desaroyá nan aktividatnan, kaminda nan no ta sumiso na ningun otro limitashon, ku no ta esnan preskribí pa lei i ku ta debido den un komunidat demokrátiko, na interes di siguridat nashonal o órden públiko o sea pa protekshon di derecho i libertat di otronan; d. Derecho di welga, basta ehersé esaki, konforme leinan dje pais en kuestion.

2. E artíkulo aki no ta stroba miembronan di poder harmá, polis o dje aparato atministrativo pa tuma medidanana legal pa limitá ehersimentu dje leinan aki.. 3. Ningun stipulashon den e artíkulo aki, no ta duna e Estadonan ku ta partísipe den e Tratado di 1984 dje Organisashon Internashonal di Labor, enkuanto libertat pa funda organisashonnan sindikal i e protekshon dje derechonan sindikal, pa tuma medidanan legal, ku lo por hinka e garantianan provisto den e Tratado ei den peliger o ora apliká e lei di tal manera ku e garantianan ta kore peliger. Artíkulo 9 Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki, ta rekonosé e derecho di un i tur riba seguridat sosial, inkluso seguro sosial.

Artíkulo 10

1. Mester duna protekshon i asistensha ekonómiko mas grandi posibel, na famia, ku ta forma e nukleo natural i fundamental di un komunidat i partikularmente ora forma e famia i tanten ku e ta karga e responsabilidat di kuido i edukashon dje yunan ku ainda no por proveé den mantenshon propio di bida. Matrimonio mester tuma lugá entre futuro esposo i esposa den pleno libertat. 2. Mamanan mester haña protekshon partikular, durante un periodo rasonabel promé i despues di nasementu dje yu. Durante e periodo aki, mester duna un mama ku ta traha, ferlòf ku mantenshon di salario o ferlòf mará na pagonan adekuá, konforme lei di seguridat sosial pa un periodo. 3. Mester tuma medidanan spesial pa protehá i duna supsidio sosial na yunan i hóbennan, sin niun klase di diskriminashon relashoná ku desendensha o kualke otro konsiderashon. Mester protehá mucha i hóbennan kontra eksplotashon ekonómiko i sosial. Dunamentu di trabou ne personanan aki, pa hasi trabou ku ta dañino pa nan bienestar físiko, ta krea peliger pa nan kurpa i moralidat, loke ta krea peliger grandi pa nan bida, nan desaroyo normal. Henter e desaroyo aki mester ta kastigabel pa lei. Ademas, Estadonan partísipe mester stipulá límitenan di edat, kaminda ora baha bou di esakinan, ehersementu di trabou kontra pago di mucha, ta prohibí i kastigabel pa lei.

Artíkulo 11

1. Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki, ta rekonosé e derechi di un i tur riba un nivel di bida desente pa nan mes i nan famia, inkluso kuminda sufisiente, paña, kas i sirkumstanshanan di bida kada bia mihó. Estadonan ku ta partido den e Tratado aki, ta tuma medidanan adekuá pa realisashon dje derecho aki, rekonosiendo e importansha esensial di kooperashon boluntario i di kooperashon internashonal.

2. Estadonan partísipe den e Tratado aki, rekonosiendo e derecho fundamental di un i tur di ta liberá di hamber, ta tuma medidanan, sea independiente o pa medio di kooperashon internashonal, entre otro programanan partikular, ku ta nesesario  pa: a. Mehorá métodonan pa produkshon, konservashon i partimentu di kuminda, hasiendo uso di konosementu tékniko i sientífiko, dunando informashon enkuanto prinsipionan di siensia di nutrishon i tambe pa medio di desaroyo o reorganisashon di sistemanan agrario, di tal manera ku ta logra haña un desaroyo mas funshonal i mihó uso di rekursonan natural. b. Un partishon hustu di reservanan mundial di kuminda, den proporshon ku e nesesidat mundial, teniendo kuenta ku problemanan di tantu paisnan importadó komo esnan eksportadó.

Artíkulo 12

1. Estadonan partísipe den e Tratado aki, ta rekonosé e derecho di un i tur, riba un salú físiko i mental, mihó posibel. 2. Medidanan ku Estadonan partisipante den e Tratado aki, pa realisashon kompletu dje derecho aki, ta kontené, entre mas, esnan ku ta nesesario pa yega na: a. Bahamentu dje kantidat di yunan ku ta nase morto i tambe e mortalidat di mucha i un desaroyo saludabel dje yu; b. Mehoramentu di tur aspekto relashoná ku higiena dje medioambiente normal di ser humano i di e lugá kaminda ta ehersé labor c. Prevení, trata i kombatí malesa epidémiko(p.e.grip) i endémiko (p.e.kanser) i tambe malesa relashoná ku trabou. d. Krea sirkumstanshanan ku ta garantisá un i tur den kaso di malesa, ayudo médiko i kuido.

Artíkulo 13

1. Estadonan partísipe den e Tratado aki, ta rekonosé e derecho di un i tur riba enseñansa. Nan ta di opinion ku enseñansa mester ta dirihí riba desaroyo kompletu di personalidat humano, konsiente di su dignidat i ku enseñansa tin ku aportá na rèspèt pa derechonan humano i libertatnan fundamental: Ademas, nan ta di opinion ku enseñansa mester pone un i tur den un posishon ku nan por hunga un papel útil den un komunidat liber i ku e mester promové e konsepto toleransha i amistat den tur nashon i tur komunidat di rasa, gruponan étniko i religioso i tambe aktividatnan di Nashonnan Uní pa mantenshon di pas. 2. Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki, ta rekonosé ku, pa yega finalmente na e derecho aki: a. Enseñansa primario mester ta obligatorio i gratuito pa un i tur; b. Enseñansa sekundario den su diverso formanan, inkluso enseñansa sekundario tékniko i enseñansa di fishi, pa medio di medidanan adekuá i en partikular introdukshon gradual di enseñansa grátis, mester bira asesibel pa un i tur; c. Enseñansa superior, pa medio di tur medida adekuá i en partikular atrabes di introdukshon gradual di enseñansa grátis pa un i tur basá riba kapasidat, mester bira asesibel; d. Mester stimulá o intensivá Enseñansa Fundeshi mas tantu posibel na fabor di personanan ku no a haña o a kaba enseñansa básiko. e. Mester lucha fuerte pa yega na un sistema di skolnan di tur nivel; ku un sistema di beka pa estudio i pa mehorá e sirkumstanshanan sosial i finansiero di maestronan ku adaptashon gradualmente. 3. Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki, ta kompremeté nan mes, pa honra libertat di mayornan o di mayornan-tutor legítimo, pa manda nan yunan un otro skol ku esnan di gobièrnu, basta ku esakinan ta kumpli ku e normanan mínimo di6 enseñansa preskribí pa gobièrnu i alabes pa garantisá e mayornan edukashon, konforme nan propio konvikshon religioso i moral. 4. No por interpretá niun parti dje artíkulo aki, di tal manera ku e ta afektá libertat di personanan individual o di institutonan pa enseñansa di personanan hurídiko, teniendo kuenta sinembargo ku insiso 1 dje artíkulo aki, kaminda tin e prinsipionan fihá i e kondishon, ku e enseñansa duná ne insitutonan aki, mester kumpli ku e normanan mínimo stipulá pa Estado.

Artíkulo 14

Kada Estado ku ta partísipe den e Tratado aki i ku riba e fecha ku el a bira partísipe den su pais natal o den otro teritorionan ku ta kai bou di su kompetensha, ta komprometé su mes pa dentro di dos aña traha un plan di mas aña te den detaye partikular i un plan di mas aña, pa ehekushon paso pa paso i pa logra apliká e prinsipio di enseñansa primario grátis pa un i tur i pa e ser aseptá pa un i tur.

Artíkulo 15

1. Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki, ta rekonosé derecho di un i tur, pa: a. partisipá den e bida kultural; b. gosa dje bentahanan di adelanto sientífiko i aplikashon di esaki; c. gosa dje bentahanan di protekshon di interes spiritual i material,loke ta resultado, di trabou sientífiko hasí o saká for di literatura i arte. 2. E medidanan ku Estadonan partísipe den e Tratado aki, mester tuma, pa realisashon kompletu dje derecho aki, ta impliká e.o.esnan ku ta nesesario pa mantenshon, desaroyo i ekspanshon di siensia i kultura. 3. Estadonan ku ta partísipe den e tratado aki, ta komprometé nan mes, pa respetá libertat lokual ta indispensabel pa ehersé investigashon sientífiko i trabou kreativo. 4. Estadonan ku ta partido den e Tratado aki ta rekonosé e bentahanan ku stimulashon i desaroyo di kontaktonan internashonal i tambe di kooperashon internashonal riba tereno sientífiko i kultural, ta krea. PARTI IV

Artíkulo 16

1. Estadonan partísipe den e Tratado aki, ta komprometé nan mes, konforme e parti aki dje Tratado, pa entregá raportahe enkuanto medidanan ku nan a tuma i e progreso ku nan a alkansá i e adelantonan ku nan a marka ku realisashon di leinan rekonosé den e Tratado aki. 2. a. Tur rapòrt mester keda entregá na Sekretario General di Nashonnan Uní; e Sekretario General ta manda kopia pa Konseho Sosial Ekonómiko pa studia un ke otro konforme stipulashon dje Tratado.

b. Sekretario General di Nashonnan Uní, ta manda alabes kopia pa e organisashonnan spesialisá di Nashonnan Uní o di algun parti ku ta bini dje Estadonan i ku ta partísipe den e Tratado aki i ku alabes ta miembro di organisashonnan spesialisá i te asina leu ku e rapòrtnan aki o parti di nan ta relashoná ku kasonan ku ta kai bou di responsabilidat di organisashonnan spesialisá, konforme nan stipulashonnan statutario.

Artíkulo 17

1. Estadonan ku ta partido den e Tratado aki, mester entregá nan raportahe den episodio kada bes, konforme un skema di Konseho Sosial Ekonómiko, un aña despues di drenta na vigor i despues di konsultá Estadonan partísipe den e Tratado aki i e organisashonnan spesialisá enbolbí. 2. Den e rapòrtnan por menshoná faktornan, i difikultatnan, ku por a influenshá e grado di kumplimentu dje obligahonnan negativamente. 3. Den kasonan kaminda ya a entregá dato, sea na Nashonnan Uní o na un organisashon spesialisá presentá pa un Estado partísipe den e Tratado aki, no ta nesesario pa bolbe duna e datonan aki, pero sí por bolbe duna un indikashon eksakto dje datonan duná.

Artíkulo 18

Konforme su responsabilidatnan, den vigor dje Manifesto di Nashonnan Uní, í, riba tereno di derecho di ser humano i libertatnan fundamental, Konseho Ekonómiko i Sosial, por yega na areglo ku organisashonnan speshalisá, en kuanto raportahe na Konseho, relashoná ku progreso ku a logra, teniendo kuenta ku stipulashonnan den e Tratado aki, ku ta kai den kuadro di nan aktividatnan. E informenan aki por kontené, entre mas, datonan relashoná ku desishon i rekomendashonnan, ku a keda tumá o aseptá pa órganonan kompetente enkuanto e ehekushon aki.

Artíkulo 19

Konseho Ekonómiko i Sosial por duna e Komishon pa Derechonan di Ser Humano, rapòrtnan entregá pa Estado, konforme Art.16 i 17 enkuanto derecho humano i tambe esnan enkuanto derecho humano, entregá pa organisashonnan spesialisá, konforme Art.18, pa studia i komo rekomendashon general, o den kasonan koriente, pa informashon.

Artíkulo 20

Estadonan ku ta partido den e Tratado aki i tambe den e organisashonnan spesialisá, por manda remarkenan pa Konseho Ekonómiko i Sosial, enkuanto kada rekomendashon general, hasí den vigor di artíkulo 19 o relashoná ku kada aviso di tal rekomendashon general den kualke rapòrt dje Komishon pa Derechonan di Ser Humano o den kualke dokumento menshoná den e rapòrt ei.

Artíkulo 21

Konseho Ekonómiko i Sosial, de bes en kuando por entregá na Reunion General, rapòrtnan ku rekomendashon di karakter general i tambe un resúmen di dato risibí serka Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki i di organisashonnan spesialisá en kuanto medidanan ku a tuma i e progresonan ku a logra, pa sigurá kumplimentu general dje derechonan rekonosé den e Tratado aki.

Artíkulo 22

Konseho Ekonómiko i Sosial, por fiha atenshon di otro órganonan di Nashonnan Uní i órganonan ku ta kai bou di esnan ei i tambe organisahonnan spesialisá ku ta atendé ku dunamentu di ayudo tékniko, riba tur asuntu ku ta resultá for di relatonan ku ta surgi for di e parti den e Tratado aki i 8 ku ta útil pa e órganonan aki ora ta tuma desishon,- kada órgano dentro di su propio kapasidat-, enkuanto e kumbinensia den tumamentu di medidanan internashonal, ku di nan por spera un kontribushon efisiente i progresivo den ehekushon dje Tratado aki.

Konseho Ekonómiko i Sosial, de bes en kuando por entregá na Reunion General, rapòrtnan ku rekomendashon di karakter general i tambe un resúmen di dato risibí serka Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki i di organisashonnan spesialisá en kuanto medidanan ku a tuma i e progresonan ku a logra, pa sigurá kumplimentu general dje derechonan rekonosé den e Tratado aki.

Artíkulo 23

Estadonan partísipe den e Tratado aki, ta di opinion ku medidanan internashonal pa realisashon dje derechonan rekonosé den e Tratado aki ta kontené entre mas, seramentu di konvenio, aseptashon di rekomendashon, fasilitashon di ayudo tékniko i organisamentu di renionnan regional i tékniko, pa konsulta i estudio, den kolaborashon ku Gobièrnunan konserní.

Artíkulo 24

Ningun definishon den e Tratado aki por keda interpretá, komo un daño na e Manifesto di Nashonnan Uní i dje estatutonan di organisashonnan spesialisá, kaminda e distinto responsabilidatnan dje diferente órganonan di Nashonnan Uní i tambe dje organisashonnan spesialisá, relashoná ku e materia ordená, deskribí den e Tratado aki.

Artíkulo 25

Ningun definishon den e Tratado aki no por keda interpretá, komo un perhuisio dje derecho inherente di tur pueblo pa saka probecho kompletu i libremente di nan rikesanan natural i di otro fuentenan adishonal. PARTI V

Artíkulo 26

1. E Tratado aki ta habrí pa firmamentu di kada Estado ku ta miembro di Nashonnan Uní o di un o mas organisashonnan spesialisá di Nashonnan Uní, tambe di kada Estado ku ta partido dje Estatuto di Korte di Hustisia Internashonal i tambe di tur otro Estado ku ku Renion General di Nashonnan Uní a invitá pa bira partido. 2. E Tratado aki, mester keda ratifiká. E aktanan di ratifikashon mester keda depositá serka Sekretario General di Nashonnan Uní. 3. E Tratado aki ta habrí pa afiliashon di kada Estado, manera stipulá den e promé insiso dje Estado konserní. 4. Afiliashon ta sosodé pa medio di deposishon di un akta di afiliashon serka Sekretario General di Nashonnan Uní. 5. Sekretario General di Nashonnan Uní ta pone tur Estado ku a firma e Tratado aki o ku a afiliá na e Tratado aki, na altura dje deposishon aki di kada akta di ratifikashon o akta di afiliashon.

Artíkulo 27

1. E Tratado aki ta drenta na vigor, tres luna despues dje fecha di deposishon na Sekretario General di Nashonnan Uní, komo e di trintesinku akta di ratifikashon o akta di afiliashon. 2. Kada Estado ku, despues di deposishon dje di trintesinku akta di ratifikashon o akta di afiliashon na e Tratado aki, ratifiká o afiliá ne Tratado aki, e Tratado lo drenta na vigor tres luna despues dje fecha di deposishon di su akta di ratifikashon o akta di afiliashon.9

Artíkulo 28

E stipulashonnan den e Tratado aki, ta ekstendé te tur parti di Estadonan Federal, sin ningun limitashon o eksepshon.

Artíkulo 29

1. Kada Estado ku ta partido den e Tratado aki, por proponé un kambio den dje i entregué na Sekretario General di Nashonnan Uní. Sekretario General na su turno ta notifiká kada kambio proponé na Estadonan partísipe den e Tratado aki, ku e petishon pa pon’é na altura, si nan ta deseá un konferensha di Estadonan ku ta partido den e Tratado aki, pa studia e proposishon i pon’é na votashon. Den kaso ku mínimal un terser parti di Estadonan partísipe den e Tratado aki, ta deseá tal konferensha, Sekretario General ta konvoká e konferensha aki, bou di ouspisio di Nashonnan Uní. Kada kambio ku mayoria dje Estadonan presente i ku ta partido den e Tratado aki aseptá, ta keda presentá pa aprobashon na Renion General di Nashonnan Uní. 2. Kambionan ta drenta na vigor, despues ku nan keda aprobá pa Renion General di Nashonnan Uní i keda aseptá pa un mayoria di dos tèrser parti dje Estadonan partisipante den e Tratado aki, konforme nan distintivo prosedimentunan konstitushonal. 3. Na momento ku kambionan drenta na vigor, nan ta bira vinkulante pa e Estadonan ku ta partido den e Tratado ku nan a aseptá, miéntras e otro Estadonan ku ta partísipe den e Tratado aki, lo keda mará na reglanan dje Tratado aki i di kualke kambio anterior, ku sí nan a aseptá.

Artíkulo 30

Apesar dje aviso hasí konforme artíkulo 26, insiso 5, Sekretario General di Nashonnan Uní, ta pone tur e Estadonan menshoná den e promé insiso di artíkulo 26, na altura di losiguiente: a. Firmamentu, ratifikashon i afiliashon konforme artíkulo 26; b. E fecha di drenta na vigor dje Tratado aki, konforme artíkulo 27 i e fecha di publikashon di eventual kambionan konforme artíkulo 29.

Artíkulo 31

1. E Tratado aki, ku teksto igualmente outéntiko na idioma Chines, Franses, Rusiano i Spañó, lo keda deponé den archivo di Nashonnan Uní.

2. E Sekretario General di Nashonnan Uní, lo sòru pa tur e Estadonan menshoná den artíkulo 26, haña kopia sertifiká dje Tratado aki. Tradukshon di Pueblo Soberano, Kòrsou, 13 novèmber, 2009 Traduktor: Fiti i Ida Silvanie