Magnus, MAS99 i Periodismo Komersial

Mamon99

13 di mart 2014 Hustisia Sosial Korsou lidera pa Jorge Sulbaran a organisa un debate riba e estado di prensa. E panel di diskushon ku Yves Cooper i Dwight Rudolfina komo miembronan di medionan di komunikashon a debati e defektonan den media i alabes e formanan di transformashon pa alkansa un nivel di kalidat respetabel. Na final di e anochi informativo na sede di HSK na krusada Biesheuvel a firma un petishon ku diferente resolushonnan. Dos di nan tabata:

“Konsiderando ku mayoria medio di komunikashon na Korsou ta propiedat di komersiantenan ku den mayoria kaso no tin afinidat ku e trabao di prensa i tin tendensia di sensura i suprimi informashon, esta keda sin publika berdat, evidensia, nomber, idea i opnion di otronan, na fabor di interesnan netamente komersial.

“Konsiderando ku e preparashon i nivel periodistiko di mayoria trahadonan den prensa ta laga hopi di desea i konsekuentemente ta brua notisia i informashon ku opinion personal i hasta komersial, ku e konsekuensia ku e publiko ta risibi notisia i informashon di importansia den un forma basta distorshona, kontamina i hasta kontradiktorio, ku tin e publiko en general, basta konfundi sin sa mas kiko ta veridiko of no.”

 

Djarason 28 te ku djabierne 30 di yanuari 2015 e sospechosonan den e kaso Magnus mester a presenta dilante e tres wesnan den e korte di apelashon. E forma ku hefe di redakshon di MAS99 Dwight Rudolfina i kolega Gilbert Sparen a kubri e dianan den korte tokante e asesinato riba Helmin Wiels tabata berdaderamente net kontrali na lokual a keda firma pa mantene un grado di responsabilidat sosial den prensa. E resolushonnan viola ku ta sigi ta papia pa nan mes:

MAS99
– Ta habri notisa ku komentario personal meskla ku interes kustuma di
e kaso Magnus pero no tin relato di korte di e kaso Magnus
– No ta yama famia di e sospechonan
– Ta entrevista bosero designa di ministerio publiko pe kaso pa saka
informashon  for di dje pa desbarata, diskredita e kaso i purba di proba
inonsensia di un of mas sospechoso den e kaso Magnus i Maximus

– Ta defende ku un furia masbangu e sospechosonan den entrevista ku
rumanhomber di Wiels kaminda e ku sierto konstistensia ta deklara
kulpibilidat di e sospechosonan.

– Jorge Sulbaran ta duna komentario ku ta pega kulpa riba e estado merikano
huntu ku un historia di operashonnan intervenshonista di Merka ku ta teme un
Karibe di sosialista independiente. Sulbaran su deklarashonnan ta kontrali
baiendo di kalifika e lider di Pueblo Soberano un traishonero na e lucha di
independensia pa unu ku Merka a ordena su morto pasobra e tabata un menasa
pa region. Un boltumentu di 180 grado.

– Merdia djaweps 29 di yanuari di sorpresa Gilbert Sparen ta remplasa Dwight
Rudolfina i e bja aki si ta pasa un relato komprimi chiki di loke a pasa den
korte pero sin muchu detaye pa e oudensia por kompronde di berdat kiko a
transkuri durante e mainta ku a ofrese 3 pa 4 ora di informashon. Esaki nunka
responsabelmente por keda relata den 2 minut.

– Djabierne mainta 30 yanuari Dwight Rudolfina no ta pasa relato di korte.
Ta sigi mesora ku su analise sin ophetividat defendiendo ketu bai e sospechoso
prinsipal. No ta relata kon bida largu sintando tras di bara na Korsou ta
bida largu mas suave ku opshon di evaluashon despues di 20 anja. Kaminda
bida largu di Hulanda no ta ofrese esaki. Rumanhomber di Wiels atrobe ta keda
entrevista i ta sigi primi ku un desbalanse periodistiko sin hasi preguntanan
nesesario ku ta yuda klara e pueblo ku ta skucha pa kapta kiko a pasa den sala
di korte entre e abogado general, abogado i su kliente i wes.

– Merdia ta relata e kaso ku 2 akusado i defensa abogado selektivamente kortiko
sin spesifika atrobe kiko a sosode den sala di korte. Despues ta ripiti un
vershon mikro di e entrevista ku rumanhomber di Wiels.

– E diferensia di kubri e kaso Magnus na luna di ougustus ta unu di dia i anochi
Esun prome tabata harma pa MAS99 ku un batayon di reportero huntu ku korant
Vigilante. Kada movementu, kada ekspreshon, interakshon den sala di korte
tabata relata pa e radioskucha. Opinion di tur banda a keda duna, ta tin
lenmentu na banda di e grupo di akusado pero kompara ku e siman ku a pasa
bo por a distingi un grado fini di ophetividat notisiero.

Prosesonan hudisial ta espasionan kaminda un medio di komunkashon responabel por informa su oudensia ku konosementu ku por yuda oumenta su nivel di komprenshon kon e reglanan di korte ta. Ta un oportunidat ekselente pa ilustra kon sierto leinan ta funshona i ki ora na ki situashon nan por keda uza. Bo por ofrese un kantidat di komentario i observashon di parti di ekspertonan di lei i personanan eksperiensa den situashonnan di korte di hustisia. Tur esakinan ta empodera e suidadano ku ta skucha pa mantene i halsa su bista kritiko pa e kadena hustisial.

Den e kaso di MAS99 nan no a praktika un periodismo emansipatorio, un chens perdi pa kibra e kadenanan di interesnan komersial ku a mara nan lenga radial.
E kredibilidat a larga, i komersio ta dikta kiko ta notisia i kiko no. Kambio semper ta posibel si nan alkansa e region di arepentishon pero unabes bo a sera un pakto ku Mamon bo salida komo emisora ta bira hopi irealistiko.

Degenerashon di Diosnan Chiki

Krus Katoliko Korsou 2015

Revelashonnan di e misterio yama Kristu e Hesus por keda deskubri den bidanan di hende komun i koriente luchando dia pa dia bou di sirkunstansianan ferfelu ku ta parti di un diseño pa tene nan wantá manera nan ta. Disipulonan di e Dios den shelu a keda interpreta pa hendehombernan ku e meta pa hinka e spiritu di salbashon den mundu den nan kurpa durante nan lucha di sobrebibensia sosial. Iglesia katoliko for di sklabitut drentando kolonialismo tabata e guia religioso prinsipal ku nan beibel den man komo kompas kristian.

E fundeshi di fe blanku kristian aki a skapa bida di hende pero tambe i hopi biaha desmenti a kosta hopi bida di hende, e preis pa adora un dios blanku, obedese un frater blanku tabata destrui e eksistensia indigeno di e ser humano pretu. Su forteleza imaginario afrikano di su mes a keda remplasa tiki tiki durante siglonan pa un prenchi hulandes blanku ku balornan kristian katoliko, ya asina e por a funkshona mas miho den un sosiedat mitar siegu mitar zurdu pa komplase e orden di kapital komo un sirbido ku nunka lo kontempla un kambio radikal pa mehora nan bida sosial i spiritual pa semper manera e konsenshi Kristu originalmente a ordena.

E mandato religioso ta keda unu dudoso mientrastantu obispu Luis Secco no ke krusifika kapitalismo krioyo ku a keda konsibi ku bendishon di katolikonan for di kuna na Korsou. Konsekuensianan ta ku religion a bira katibu di politika i podernan di plaka i esaki a resulta den un katolisismo kaotiko. Sigiente ta algun karakteristikanan ku e delaster tempu, dianan a laga komunidat kuestiona e outoridat religioso:

1.Un representante di Dios riba tera durante su predekashi a risibi sorpresa di bida ora personanan deskonosi a horta den outonan stashona den luga di parkeer na La Birgen Del Carmen na Parokia di Groot Kwartier.

2. Un komunikado di obispado di Willemstad ta sali 7 di November 2014 bisando ku: “Mons. Luis A. Secco a anunsiá na e saserdotenan ku pa promé i di dos siman di Yanüari 2015, lo tin kambio di e siguiente pastornan di parokia: P. Simon Wilson aktualmente na parokia di Groot Kwartier lo bai Katedral di Pietermaai;….”

3. Atardi lat 12 di November pastor Simon Wilson ta haña pastor Danilo Morales di parokia di Wishi morto den kas den un plas di sanger. Pa motibunan deskonosi ta dera pastor na Korsou sin warda pa su famianan por biaha bin Korsou pa tuma despedida dje of kumpli ku kisas e deseo pa lage keda dera na su pais natal.

4. Otro komunikado 20 di Yanuari di obispo Luis Secco ta sali den prensa indikando: “Konsiente di e tarea di un Pastor di parokia i di un vikario ku tin un área di maneho den nos Diósesis, ami komo obispu di Willemstad a yega na un desishon di duna Rev.P Simon Wilson un periodo pa su desaroyo personal i spiritual, ….”

5. E frase ku ta implika un akto di abuzu por keda desifra ora Mgr.Secco ta skibi den e komunikado: ku e ta tene kuenta debidamente na “e proseso ku Iglesia tin pa atendé ku tur situashon ku por presentá manera ta preskribí pa leinan di Iglesia den Derecho Kanoniko.”

6. Iglesia katoliko yuda pa prensa no ke spesifika kwa “situashon” ku a presenta ku a konklui diripiente den un biahe pa Canada pa pastor Simon. Den un entrevista kortiku djarason 21 di Yanuari graba ku Jasmin Pinedo na radio Direct obispu den un manera insigur, nervia, no por a kontesta e pregunta si pastor Simon a hasi algu robes. E uniko kos ku Secco tur agita por a bisa i finalisa e interogashon fabrika tabata: “Te aki mi ta keda.”

Niun hende a hasi nada, niun hende ta hasi nada, niun hende ke bisa algu, niun hende ta hasi algu ku ta buta den moshon un proseso di tene lidernan religioso responsabel pa nan aktonan. Media mane Direct (ku ta kas di iglesia katoliko pa nan programanan radial) ku Jasmin Pinedo, Richeron Balentien, Cali Manuel ku ta tapa kara, bagatelisa, e asuntu hasta ridikulisa lokual a pasa bisando ku “no mester biba bida di hende” i “no husga pastornan paso Dios lo husga”. Sobra miembronan di prensa ta komplise di duna un lisensia di lei di trektu pa iglesia katoliko por okulta i preveni un skandalo saserdotal.

Santu Amilcar

santu 2

 

Lei universal 864: Ora bo hasi redu riba hende,
e redu ei lo bira bo berdat denter di 48 ora.

Su santu ku e ta adora i alaba ta San Pablo
e kayente ta insendia su alma agonisa
Mainta 9.05 ku un swai di len,
garganta di poeiru e ta divulga su divinidat.

Lei universal 60: Koredo di BMW, Audi, Mini-Cooper
no por keda konfia riba tur tereno di nan opinion,
notisia na un radio, televishon of den korant.

Deshasi di desperashon, su papiá tabata kondemna
eksistensia di rasismo ekonomiko
bendiendo su pastechinan na
un bentana den Monteverde
bendisionando e manza ku
milagernan chiki i
rasinchinan di rebeldia pretu,
kabe ku “bon apetit mi dushi”.

Lei universal 23: Si bo kai pa kolonialismo
di konsumo merikano kopiando Halloween,
Black Friday outomatikamente tin ku
introdusi selebrashon di
+Dr. Martin Luther King i Malcolm X i Harriet Tubman

Di un parokia pa un katedral pa Canada,
un odesia di katolisismo kaotiko, konfuso.
Un obispo okultando e bochorno di pastor Simon,
promoshon perverso, reprogramando nan karakter
kapitalista kristian sin remorde nan aktonan di
agreshion spiritual. Korsou tin mortuario riba eksorsista anto.

Lei universal 667 obispunan i
pastornan ku ta ninga di tuma
e batuta di Monseignur. Dr. Amado Römer
i lucha pa hustisia sosial ta keda regala
un estadia tur kos paga den reino di San Satan
pa un periodo indefinitivo.

’69 a kria un klase medio pretu, nan a probecha,
prospera den nan komuna di egoismo riba lomba di
trupanan di trahado eksplota. Beibinan a nanse feu
bokanan di matris den estadonan neoliberal op nan
komo ‘hoben profeshonal’na Kranshi.

Lei universal 05 Si bo bai studia NL
bin bek ku yen skeit, i no ke yuda hende abou
den e kloaka sosial outoridatnan lo kita 2/4 di
bo salario i prohibi bo bai bira fuma na St.Tropez.

Riba un kruk, su uniko pia i mei, santidat konfundi pa
kara hodedo serka shofur di bus. Un kareda pornada
pa Punda ninga, un alma fraternal ta saka
sen pe sigi su mishon tog maske
e vayenan hundu ke trata di guli
su gana di biba. No por No mag, No ta bestaat.

Tambu : Morto ta bisetawela di miedu

Delfincio Fecunda 1967 Tambu grandi

[c]Raymundo Debrot 1967-YT

Dia nan a masakra Wiels,
boso a keda ketu
Dia nan a tira Wichi
boso tabata spoela boka
ku
sanger i
binager
Dia nan a mortifika berdat
bosnan a sigi koba graf
pa tur
su yuuuuuuuu i
nietunan

kritika politiko ta fasil
kritika gobiernu tur hende por e [2x]

bai kritika Robbie dos Santos,
Joe Black 5 miyon pa luna
anto pober ta kome pober
wegi number finansiando malarasanan
Ku e sen ei por yuda tur nos muchanan
Ku djis un kanika di tur e sen ei
nos por bira outor intelektual di nos mes bidanan

Esei bai kante na Yolanda Esneke
Ahang
Esei bai grite den mic na chinu
Ahang
Laga kueru ronka berdatnan margu
Ahang

MCB, Orco, RBC, Caribe, Giro
a kwe bo plaka, Guardian, Ennia, APC
ta fiesta den bo saku.

Pero bo ta hari wak kon pober ta bringa pober ketu
Bo lenga skerpi ta zona menko ku
Ron Casseres Gomez, Bo lenga skerpi
ta zona mane Paps Capriles.

Bo lenga blit, blit por a brongosa Emsley Tromp
Bo lenga blit blit por a skapa Mamai bai hinka
rudia serka fiado di bon.

Dal e chapi,
ai dal e chapi
hipnosis
sanger na bari
kanta pa klap e sistema un metamorfosis
ya tur hende sa ta kuantor tin

Lemai popchi politiku un ratu
Legumai e marionetanan un ratu
ban wak esnan ku ta mara i hala e kabuya
na nan rabu.
Ban bedei pueblo ken te malarasanan
ku ta ranka nan na nan rabu

Kanta VBC, Kamera di Komersio,
desmaskara nan sinbergwenseria
desmaskara nan forma di pensa i biba.
Kanta’wo
Ahang
Kanta’wo
Ahang
Kanta’wo mi stimanan
Kanta awo mi stimanan

Suta gobiernu Ulandes ku ta habraka via Cft
forsabu kere den medida.
Kanta Den Haag
Seh no
Bai Kante
Kante opresor
No tene miedu di dje.

Dal e chapi,
ai dal e chapi
Bari bombardia
hipnosis
si hip-noooo-sis
sanger na bari
kanta pa klap e sistema un metamorfosis
ya tur hende sa ta kuantor tin

Kanta kon skolnan ta fabrikanan pa krea spoki laboral
Kanta awo ku te ainda hende blanku no por a proba ku bida pretu ta bal.

Dia nan a masakra Wiels,
boso a keda ketu
Dia nan a tira Wichi
boso tabata spoela boka
ku
sanger i
binager
Dia nan a mortifika berdat
bosnan a sigi koba graf
pa tur
su yuuuuuuuu i
nietunan

The Wrath of Wiels

Fanon Curacao 2015

Dutch devastation
Dutch denigration dividends
Dutch cultural credit deforestation
Who owes who?
Dutch dominance Dutch the omniscient
Double Dutching colonial clutching
our indigenous
syncretized pearls,
diamonds,
gold,
land,
waters,
oil,
gas.

Dutch gratifications appeasing the blackened Dutch inner self
Dutch white allegiance to the mythology of African genocide
Dutch institutional sustainable development racism
Theorists of christian constitutional oppressive Hirsch Balinism

Running on the social catastrophy conveyer belt

Dutch media incursions regurgatating savior tales
Dutchified domesticating yo’ ass
Dutch humanitarian white rights
Devalorize black life
Black death is white breath

The economy of Dutch distrust
the historiography of Dutch disgust
2015 The Hague human Zoo exhibitions

Dutch reparations riots
Dutch International Criminal Court games
Dutch cost benefit of disaster decolonization
Dutch missionaries and Dutch civilizing doctrines
Dutch subjugation disco dancing

Dutch demonization of emancipation imagery
Dutch ridiculization rehab centers
Dutch deception
Dutch imperial innocence
Dutch discomfort
Dutch Caribbean displacement
Dutch governmental gentrification
Dutch GreenTown urban life exclusion guillotines
So pristine, crispy cleansed
But there’s is nothing like the
Black Immaculate.

Prehistoric Dutch racialized amnesia

Black Curacaoan mind grabs

Dutch divide and conquer projects
Dutch whiteness studies saturdays
Future’s looking bright because we snuffed everbody’s lights out
Disrupt the Dutch dehumanization discography
and
blow your dutch white behaviour codes the fuck up

Curandero Cataçombs

Sagrado

See them kids,
these young bloods be worry-free,
Chinese-YDK store owner get shot down during a robbery.
See them youths they gonna slide over to emotionless states.
young pearls they brides from the belly.
High of hierarchies unreachable unless skin get scandalized.

The powers that were sticking up the powers that be.
The powers that were sticking up the powers that be.

1 flight secured  to Radulphus college

1 flight secured to Maria Immaculata college

Another flight secured for Kolegio Alejandro Paula

4  of them chained to that VSBO life

3 straight AGO-ing

slavin’ at a hair salon, owning a hair salon,
making hair products that feed grown men throughout Babylon.

Oh you must know

Tambuleros tongues froze to sing
the gory tales of creole capitalism
Can’t chant the black legacy of Wichi
Spirits stifled by the drums and hoes
beating and clinging to sounds of commerce.
Look at them girls cradled
by Curacao craziness
Chalices of blood drowning the Holy Mass devout

Sedated by standards of Dutch white wizardry
adhering to abnormalize their blackability
Bio-electro magnetic energy field faith workers
healing the hurt of economical pillow talk in the 2015

Prayers to be unpreyed upon
E Gede ta proteha
Mami Awa ta nabega
Santa Iansa frees all
their souls and bones don’t decay

Liberando Media i Unesco

Mi tera ta úniko lugá

kaminda esnan k’a faya

den otro tipo di trabou

ta bira periodista,

polítiko òf predikadó

pa lusa nos kaminda

ku nan eksperiensha.

Pero asina mes mi tera,

ta mi tera. (c) Philip A. Rademaker

E monopolio riba konosementu ta sentralisa su mes den luganan di poder ekonomiko, finansiero i gobernamental. E mediado, esun ku ta okupa un espasio di fasilita pueblo ku e kiriwichinan di konosementu ta prensa, e total di medionan di komunikashon di korant, televishon, emisora, sitionan digital. Media ta na kabes pa for di un kaos komersial krea un agenda kon pueblo tin ku pensa den un malchi di krioyo kapitalismo ku mester di su plaka i ku ta dikta ku ganashi ta bini prome ku e hende i despues por wak si por duna e ser humano e balor ku e merese. Prensa komo e mucha manda di kapital i gobiernu ta sakudi i sefta sierto informashonnan pa pueblo por bai forma un opinion riba asuntunan ku ta na su interes. Ta hinka palabranan, strukturanan di pensa i komporta den hende su mente na un forma ku semper lo no kontrubui na kritika i desmantela e podernan ekonomiko i finansiero. Propaganda ta harma realidatnan den bida di hende, notisianan ku ta mensahenan komersial kamufla banda di iglesia, skol, universidat, trabou i e klima di politika.

UNESCO-Korsou (e departamentu di Nashonnan Uni ku ta toka edukashon, siensia i organisashon kultural) a organisa un: “Dia di Media, e evenemento di apertura di UNESCO su Media Capacity Development Programme. Djasabra 29 novèmber 2014, 15.00 pa 20.00, Lighthouse Parera, Pletterijweg 43, Piso 7. Diálogo entre prensa ku públiko ta e enfoke prinsipal: bo kontribushon ta importante. P’esei nos ta invitá’bo pa partisipá den e programa interaktivo.”

10005868_612914722167526_1978768552475440580_o

Riba e Dia di Media a diskuti topiko mane:

1- Prensa i públiko den nos sosiedat demokrátiko
2- Posishon di nos pais: Desaroyo di media na Kòrsou
3- Debate entre Periodista i Siudadano

1. Realidat di e Dia di Media ta ku e organisashon banda di un promoshon debil,( lat den pitu e dos di laster dia prome ku djasabra) nan no ta tin e vishon ni e respet pa laga e pueblo grandi ku si ta of mester wordu interesa den desaroya un mundu nobo di media pa transmiti e dia en kuestion via un di e 28 emisoranan.  Tampoko a graba oudio of video ku hende por wak e bek pa diskuti entre nan mes tur lokual ku a keda papia riba e Dia di Media organisa pa Unesco Korsou bou di liderasgo di Marva Brown. Tur e kritikanan di ariba te abou ta krea un segregashon di konosementu kaminda un grupo selektivo so ta bai disidi of por influensia e debate i tumamentu di desishon.

2. Unesco ta uza medianan sosial mane Facebook i Youtube pa promove nan ‘Dia di Media’ pero riba e dia mes no por interkambia di opinion via Facebook ,Twitter of via telefon, BB Pin, Whatsap. Strukturalmente a soru ku e drempel tabata haltu pa drenta, nan a promove ku solamente 100 hende por drenta e luga ku riba su mes no ta un espasio kaminda e hende komun i koriente lo yega fasil. Unesco a faya ku reglanan basiko ku nan ta bisa nan ta para pe ku mester duna e pueblo e hermentnan pa edifika nan mes ku tur informashon, konosementu na nan disposishon.

3. Ketu bai pueblo ta wardando for di 1 di september ora Renske Pin a hasi un presentashon komo investigado mayo pa Unesco riba e mundu di media na Korsou. Kasi 4 luna a ya pasa kaba i e pregunta ta lanta kombin ta tin asina tantu pura di organisa un Dia di Media sin publiko mes por a lesa e raport final ni preleminar di Unesco riba e situashon di prensa i konsehonan pa remodela strukturanan ku ta empobresa un pueblo sistematikamente dia aden dia afo.

4. Unesco a duna 3 hoben ku interes pa periodismo un beka pa partisipa den e Media Master Classes. E traba tabata ku nan mester ta di un skol  “HAVO, VWO òf HBO” ku ta e weganan diskriminatorio, klasista ku ta desempodera e talentonan ku tin bou di palu kenepa of esnan na un AGO ku tin aspirashon periodistiko of esun ku ta bai Vsbo of kalke hoben ku ke drenta mundu di media pero pa motibu di lucha finansiero tin ku traha pa su pan di kada dia. Unesco su prinsipionan ta keda viola atrobe i e klase trahado pretu ataka pa un rasismo krioyo no ta keda inklui den strukturanan di poder pa restruktura prensa.

5. Un diskushon riba funkshonamentu di media sin invita doñonan di medionan di komunikashon ta otro bofta pa pueblo. E propietarionan di prensa ku nan interesnan finansiero ta harma henter e klima di kaos ku tin aktualmente. Pa kambio  real keda efektua mester responsabilisa e aktornan prinsipal ku sektor priva den un dialogo publiko. Unesco no mester krea niun modelo di konflikto simplemente e tin ku tene un spil dilanti di e doñonan di media i konfronta nan ku nan malpraktikanan komersial ku ta destabilisa e poder i derechi dje suidadano pa tin akseso na informashon i konosementu pa edifika i rigi su destino.

Nashonnan Uni 10 di desember 2014 a deklara e sigiente 10 añanan e dekada pa hende di desendensia Afrikano i ku e realidat sientifiko ei Unesco ku su investigado mayo Renske Pin mester laga e raport refleha e nesesidatnan pa un media diseña pa e grupo predomina : e yu di Korsou pretu. For di su privilegio blanku ya kaba e ta okupa un posishon ku defakto mester tabata reserva  pa un hende afro-kurasoleño pa garantisa desaroyo sustenibel di liderasgo akademiko-investigativo sosial riba tereno di komunikashon pa hende pretu.  Kreashon di un konsenshi nashonal  ta krusial pa rekonose ku for di un historia di sklabitut, kolonialismo a reprodusi un sistema di media ku no ta alsa e bida pretu pa alimente ku tur hermentnan di konosementu pa un pueblo den desaroyo den Karibe ku ta kompletamente inkomparabel ku  media pa hende ulandes.   E punto di salida mester ta otro. E nesesidatnan pa edifika un oudensia di mayoria klase trahado pretu, un klase medio pretu ku ta luchando ku su identidat mester keda aserka den un otro forma ku via di medionan di komunikashon emansipa ta garantisa di lante i kibra e karpachi kolonial ku media disfunkshonal konsiente i inkonsientemente pa motibunan di dominio di kapital kier bistie pa eternidat.

Skupi Bek Na Shelu

katibu_Iiber

 

 

 

 

 

 

 

Katibu ta galiña, vruminga, kakalaka oh be-lo

amantenan di ñetunan di Lio Capriles

ku a degenera bo ekonomia.

Den rolstuhl den GOISCO e ta bedei ku Korsou

semper mester  ta eternamente

gradisi na e imigrante hudiew, portuges, ulandes

ku a laga e isla prospera.

Den universo di Paps e ilumnantenan  Indigeno i  Afrikano

no ta bal e rekonosementu mas grandi pa nan sodo sangrero.

 

Orashon di un  pober: Nami mi plaka lolo awo

Orashon di un riku: Dio’laga e pober pretunan no span nan

popchi wowo i hanja sa ku nos tin nan plaka, propiedat i poder

Lag’e hodeeeeeee

 

Riba rudia un pastor rogando na santu trinidat

pa protehe ora fielnan bin bei i kastiga

su lealtat na e legion di diabelnan.

Bo tambe konose nan tur

pero ba kultiva temor pa kou nan.

Den un plas di sanger ela keda tuma

den brasa di Señora

 

Kastiga e kurasonnan ku amor

Biahenan di buskeda pa enkontra

un Guillermo Rosario,

Chin Behilia,

Shon Cola,

den karni rehobenese

Un Amado Romer,

Elis Juliana,

Jandi Paula

Fridi Martina

nobo, sanger fresku.

 

E beibi di Babilon Greentown a keda aborta,

dera den santana Beth Haim.

Huma pretu ta sali fey un chimnea

seyando un belorio di boushuasi chiki.

 

Drumi riba un pida karton,

drumi den un bida chambon

Wak su Range Rover, wak mi kachipin

PERO mi trot no a frusa

 

Leinan di konsenso

Leinan di konsenshi

Leinan di Zielinski

 

November luna di problema,

Don Macario su lema

Plan bari

Man bashi

Pero ta bai sali afo si

Mester

Ounke uitzendburo no ta yama bek

Un koi hasi pa span potmoni

Algu pa fin fin kune pa kabament’i aña

Hasi kompras pa pasku

Sult di komkomber chiki

 

Zwarte piet ku san nikolas por senk

den bahia di Santa Ana.

Santana pa rasismo internalisa.

 

Swa mi’n tin lei ku bo

Sis mi no tin lei niun ku bo

Ruman mi no tin niun lei kubo

 

Awa ta kai nos ta warda bus

sin dak sin niun dondru

bo ta kana ku sapatu kueru punta

ku bretel ta modela riba un ministertje

 

Kuidou ku Jasmin  mainta trempan riba dial djamante

e ta moldea bo kabes

laga kere ku bo tin ku bira un popchi Pinedo

boroto di balora bo mes ku e imagennan moderno.

Bo pechunan mester ta den un push up braziel

ku e ta propaganda pa bo kumpre

si no, bo no ta konta komo muhe.

 

Tio ta reip subrinu

wes ta klap ku e dos enbes di 6 anja

abogadonan tabata muchu druk  wori

ku makamba.  Abuzu di mucha i muhe

no ta koi pa gana fama ni voto.

 

Awa i lus korta,

nan a

mande kas, sin pago

pretenshon k’e mester kome

Burger King bebe djus

Richmond den su boka

pa fria e trouma

un dia e lo bin bei si

Joceline a bisa : “niun ten nos tabata katibu”

 

Lei karma

Lei di polechi ta katibu

Lei di 2 kara malagradesi

Lei Mula beibi

Lei di konsenso

Lei di lechi kondens

Lei di sto’i papia koi kens

Lei di libera merkado finansiero

90-10

Un kanasta di sitanan di Helmin #Wiels. Politika pretu emansipatorio, niun hende a bisa ku e ta algu fasil.

“E lastu 15 aña a wordu krea un ambiente di hende drechi luga na kaminda a resulta ta bandidu nan ta.”

(Robo di NV-nan) “Nan ta drenta Lions,Kiwanis, Rotary i fin di anja nan ta parti kuminda bisti vest bisa hesta bon hende nan ta.”

“Nos tin un generashon mitar tira afo kaba”

“Ora bo ta sali bisa, na ta bisa bo ta bulgar. E idioma ku mi ta papia, wak mi no a bin pa ta pastor, mi ta un trahado sosial ruman..”

Mi sa kon nekdo mi hendenan ta , mi sa kwa te nesesidat. ……. Hende ku ta drei riba aros ku lechi

mi tin un pueblo ku nan a tuma hasi chambon pa mas ku 50 anja, un pueblo no, ku bo ta spanta kon ignorante nan a tene e peublo aki

“Dikon mi pueblo a keda atras tur e anjanan, pasobra (e radionan) a keda papia nechi so.”

“Tin anjanan kaba ku muchanan chines ta wordu uza den prostistushon, den night klupnan klandistino……tur hende sa na unda tambe.

“Anto tatanan na final porta bo’n ta bon ke mama porta bosnan a kibra ku otro pa un miyon motibu ta kos ku por pasa pero for di bo yu bo’n por divisorsia. Bai wak bo yu i pe mamanan no stroba e tata pa wak su yu..”

“Den e bochincha di ‘Bientu’ fiskalnan ta pidiendo 1 miyon , ami ku 2 miyon…Ba laba tantu kiko ..ami (Ministerio Publiko) ke tantu…”

“E pober ta bai sinti e dolo, ma mire na ’83 Berenschot, ’96 raport Van Lennep, 3 Wijze Mannen, Hoe het op de Antillen wel heeft gewerkt (ku Ys a skibi pa Pechtold)

#Wiels on budget cuts: “I don’t believe in a national dialogue, it ends always in a capitalist monologue.”

“Un monologo kapitalista paso doñonan di kapital ta bai sinta ku gobiernu, sindikato bisa “mishi ku tur hende menos ku nos (plaka).”

“Si bo wak e linja den prensa, talkshow no tin kontenido….kontenido serka esnan ku tin ku organisa e debate (politiko)..

“Sponsor, banko, tienda, hardware, goyeria (ta vosifera den un debate, entrevista, foro); “kuida mi kandidato’. Ora un entrevistado hasi pregunta difisil na radio, nan ta bule.”

“Miones di e pueblo a wordu horta ku bendishon di politikonan ulandes ku ta tin mester di PAR pa bende outonomia, libertat di mi pueblo..”

“Banko MCB esun ku ta ‘brul’ a kibra Nel Ogenia su Queen Club ku kier a bin ku un karchi kredito pa hende pober….”

“Dikon e gai di Montaña Abou, Kiringdingo Abou so tin ku menshona su nomber saka su potret ora a gare, saka potret ora subi stadhuis ora baha stadhuis?”

” ..i esun ku bo ta paga 25 mil pa luna ku sen di pueblo ku ta horta nos NV-nan bo tin ku bai “soft on the man’.”

“e BOO 400 miyon a dal nos un palu, ta ken a hit nos? EMG, grupo di Mario Everts, lanta Forsa Korsou ku Gregory Elias ku a yude ku konstrukshon offshore.”

“Hubert Martha, Luis Bergman na Giro pone pa black jetset a horta 18 miyon pero niun ta bisa nada paso bo mester ta soft on the man.”

“Stoi ta hipokrita, bosnan tin ku kambia lanta foi sonjo, bosnan tin ku kambia stoi di ta sokete, habri boso wowo, habri boso boka.”

“Bosnan tin ku kambia, biba na tinu stoi laga hende habuza di bosnan.” #Wiels

Futuro di Media: Mas Mensaheronan di Berdat

Riba bispu di Dia di Prensa a duna un presentashon di un raport preliminar di UNESCO (sin partisipashon of aprobashon di e konsumido: pueblo) tokante desaroyonan den media na Korsou na Biblioteka Nashonal Frank Martinus Arion. For di 2013 e investigadonan hulandes Renske Pin i Suzan van Velzen a haña e enkargo pa investiga kon prensa ta funkshona komo suministrado di informashon.
Amigoe ku tin e vershon preleminar den nan poder ta sita e UNESCO raport: “Media no ta den estado pa eherse nan rol komo vigilado di gobiernu i otro akshonista poderoso den sosiedat na drechi. Pa motibu di un serie di puntonan medionan di Korsou muchu tiki ta uza nan potensial demokratiko.”

“Tin un dependensia di media komersial, ku tin ku satisfase nesesidatnan di tur grupo di e isla.
Media komersial riba e isla mayoria bes ta keda motiva pa ganashi i ta mira kumplimentu ku nesesidatnan di un kandidat grandi di gruponan sosial inklusivo esnan menos pudiente den sosiedat, komo algu no lukrativo.”

E raport ta trese dilanti lokual pa años pueblo sa kaba ku prensa ta okupa su mes muchu ku notisianan di polis, korte i politika (politikeria partidista) ku ta bai a kosto di notisia ku ta eduka i eleva un pueblo manera: enseñansa, salubridat, ekonomia i asuntunan sosial.

‘Straño’ [no] ta ku CMO riba e dia di presentashon di e raport di UNESCO no tabata presente ni despues a laga tende su opinion riba e investigashon. Nan a firma un MOU (memorandum di komprenshon) komo meta pa alsa nivel di media ku UNESCO na 2011 kiermen nan silensio i absensia ta demostra un hipokresia grandi pa nan kompromiso i deber komo defensor di prensa pa mehora e kalidat di produkshon di notisia. Lokual CMO si a hasi 1 di september riba Dia di Prensa ta organisa un almuerso pa kolekta fondo ku diskurso planea ku e presidente Sociedat Interamericana de Prensa (SIP) Julio Muñoz pero di un of otro manera sin duna e motibu a remplase ku un hurista, miembro di Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, eskritor venezolano Asdrúbal Aguiar un profesor anti-chavista di ku via Stanley Ignacio su konekshonnan ku Copei e partido ruman di su PNP aki na Korsou. [E teksto kompletu di su diskurso: runrun.es/inbox/151601/asdrubal-aguiar-la-prensa-libre-y-democratica-vive-una-hora-menguada-en-el-hemisferio-occidental.html ]

Un dia despues Vigilante (korant di tata spiritual di CMO sr Lilo Sulvaran) su relato tabata konsentra mas riba kon profesor Aguiar a kalifika gobiernunan den Latino Amerika (Venezuela, Uruguay, Argentina, Ecuador) komo populista diktorial menasando prensa via leinan pa strobando e kolumna vertebral di demokrasia. I kon gobiernunan i speshalmente ofisialismo na Venezuela ta sensura prensa segun su manera di mire. Loke sigur a keda nota ta ku konsul di Venezuela Sonia Alvarado no tabata tei mirando e orado konfliktivo anti-Chavismo-Madurismo, un movida di parti di CMO no muchu inteligente si Korsou ke keda e ‘Bon Biseña’ ku Venezuela manera nan mes ta promove i propaga.
Sobadje e presensia di eks prome minister Gerrit Schotte [komo pseudo fanatiko kumbiniente di Chavez-Maduro] ta ridikulisa henter e diskurso di Aguiar aun mas ya ku Schotte mes a haña su la di kritika riba sensura di prensa i opstakulisando libertat di ekspreshon durante su gabinete.

Vital atenshon mester keda duna na lokual no a keda menshona den relatonan di media riba lokual profesor Aguiar a bedei, esaki ku ta mas importante i pregnante awe: “E periodistanan tin ku eherse nan labor
obedesiendo na e prinsipionan di un
periodismo responsabel (algu ku Korsou no a defini i tene su mes na dje ainda), esei kiermen, aktuar ku
buenafe, brinda informashon presiso i konfiabel, refleha na un manera ophetivo e opinionnan di esnan
inbolbi den e debate publiko i abstene di kai den sensashonalismo”.”

E chek di NAF 3000,- ku ENNIA Banco di Caribe a duna CMO komo aporte pa estudio ta un finansa di outo-sensura pa no vigila, raporta, investiga institutonan finansiero. Algu ku pa dekadanan ta e regla di oro pa sobrebibi komo medio di komunikashon. Si un konstelashon di media no por organisa modelonan nobo pa finansia su kousa e ta predestina pa keda katibu di kapitalismo krioyo. Mal paga, tiki derechi laboral, edukashon inferior tur ta malchinan ku no ta yuda hisa e kalidat di periodismo, di ‘talk-shows’, di hende ku ta krea of modera produkshon di notisia.

Stanley Ignacio presidente di CMO a duna un primisia na Telecuracao ku e chens por ta grandi ku pasobra no tin muchu interes di miembresia pa re-eduka nan mes i pasobra tin hopi desunion i tiki miembro (50 for di 28 emisora, 8 korant, 3 televishon) den e organisashon ku nan ta haña nan mes forsa pa desolve si sigi asina.

Ku fayesementu di periodista Aileen Looman un bon representante i bon ehempel di periodismo i komunikashon sosial den media a keda atras. Durante su entiero varios kolega a testigua ku Sra. Looman por a keda karakterisa komo un dama na vanguardia di Papiamentu ku no sa hasi wega, ekspresa su opinion sin leng’i suku ku un solo kara tratando di keda mas ophetivo i imparsial posibel den henter e teatro di media. Su traspaso pa un otro dimensio di bida lo mester por inspira e mundu di media di freska nan mente i boltu e situashon kritiko ku Korsou ta pasando aden. Manera minister enkarga ku ensenansa, kultura i siensia sra. Irene Dick a deskribi prensa komo e entidat mas poderso di mundu ora ela habri e presentashon di UNESCO ku un sita di Malcom X ku ta vigente te dia di awe: “Nan tin e poder pa laga parse e inosentenan no-inosente i laga e no-inosente parse inosente, i esei ta poder. Pasobra nan ta kontrola e mente dje pueblo.”

– Dia di Prensa i di parti di Extra, Vigilante nan no a skibi un editorial.

– tv, radio no a organisa un debate pa kalibra unda e direkshon di prensa tin ku bai.

– pueblo konsientemente ta keda sensura pa Curacao Media Organization i sobra komunidat di prensa pa partisipa den formamentu di un vishon nobo pa prensa.

– Prensa a kibra su spiel pa wak su mes kara i ripara e sikatrisnan ku ta danino pa desaroyo di e sosiedat aki.

– Ki dia lo bin un akshon di Ministerio Publiko manera ‘Ta Basta Awo’ riba dononan di media ku ta hodiendo e pais aki ku nan periodismo putri?