1 aña Jasmin Salbahe TV, Pabien Direct

charmone natural direct

Bon:
– Germone de Lima ku su kabei natural ta un imagen ku ta yuda oumenta e muhe pretu YDK di stima su mes tur dia di nobo ora e ta riba pantaya.Hobennan talentoso a hana un oportunidat di nan bida pa kuminsa mesora den grandi produsi notisia. Ratu ratu tin notisia mas agresivo mas amplio mas profundidat riba topikonan di momentu.

Malu:
– hopi sensashon, notisia di momentu (breaking news) pa loko, muchu hambra pa sanger   i destrukshon, bomboshi. Falta di notisia importante di islanan Aruba, Boneiru i islanan   ariba. No tin notisia di region Karibe i Latino Amerika i Merka.

– Programashon debil ku ta depende riba eksito di Kabei Boto, no tin nada pa mucha, hende grandi. No tin debate, foro, diskushon riba topikonan ku ta na ordu di dia. Siegu pa plaka pesei no ta mira ku Korsou mester un planta di televishon ku ta yuda eleva e YDK for di su situashon sosial ferfelu ku e ta aden.

– Novela venezolano ta un abominashon pa mente i wowo di YDK pretu. Kompanianan ku ta sponsor programa na televishon tambe mesora ta risibi e poder di manipula berdat den notisia na tv i radio. (Vanddis/MFK)

Pabien Jasmin Salbahe pero mane e disku ta bisa Tula te ainda no ta wak paso tin hopi koi drecha.

Bèbè ta Bedei Trint’i Mei

Huma-Hubert-Bebe-Rojer-30-Mei-69-Korsou

“Kada YDK awoki tin e sintimentu ku e ta keda goberna pa famia Jonckheer. Un Jonckheer gobernado, un Jonckheer representante pa Antias na Washington, un Jonckheer miembro di parlamentu i propone komo minister plenipotensario, un jonckheer dono di un empresa merkantil kaminda hopi preisnan ta keda determina i monopolionan forma, un jonckheer dono di La Prensa korant di gobiernu, un Jonckheer ku tin tur pakus di suvenir, E ora ei tur obrero sa ku pa yega na algu den mundu aki bo mester ta miembro di famia Jonckheer. Pero e no por pasobra e ta pretu i Jonckheer ta blanku.” – Hubert ‘Bebe’ Rojer riba e rebolishi di trinta di mei 1969 na Korsou

Dia di Lamento Laboral

obrero games jcioba.jpg Transmishon pa un emisora derechista, neoliberal, bosero di e klase kapitalista krioyo ta insolito pero inisio di un historial konfuso di prensa na Korsou. Ta Z86 so a duna atenshon na e konmemorashon di Dia di Labor 1 di mei 2016. For di tur e emisoranan i plantanan di televishon ku pretenshon di ta guardian di e klase trahado ta esun ku tabata e laboratorio di violensia ekonomiko i finansiero ku a oprimi oberonan a pasa bibu e asina yama Obrero Games organisa pa prome biaha pa JCIOBA i ABVO.

Sigur den un ana di elekshon, un kortina di huma ku ta desvia atenshon for di e lamento obreril pa pensa, papia i akshona kontra tur lokual ta realidatnan inhustu ku ta afekta su bienestar laboral. Un evenemento ku a hana niun mandato di trahado den su mayoria .

Obrero games ke selebra un lucha di labor pa ocho ora di trabou. Kaminda e estado di labor mester keda skrutina. Kuantu sektor mester hana representashon laboral ku na e momenu no tin i pa e echo ei ta pasado den tempunan difisil ku ta empodera e dunado di trabou i ta debilita e forsa dje trahado pa e subi di puesto, pa e por oumenta su forsa finansiero i posishon laboral den futuro? Limpiesa, seguridat, konstrukshon, kuido, komersio. Na unda a hasi un enkuesta un estudio pa saka afo kon nan situashon ta, kiko mester drecha i kiko ta e strategianan sindikal pa yega na un miho ambiente laboral?

Kon ta gradua e funkshonamentu di sindikatonan? Kwa dje sindikatonan tabata solidario ku otro luchanan laboral, sosiopolitiko? Kwa lider ta realmente kumpli pa avansa e situashon laboral kolektivo enbes di wak su propio miembresia so?

Ta p’e koki Papa a guli un bala?
Ta pe kosnan aki nan a kima Punda ku Otrobanda?

Dikon ku konsistensia no tin un forum, konferensia, mesa rondo, panel di diskushon na radio, televishon riba un dia importante pa diskuti e problematika den sektor di labor. Pakiko no tin un debate entre Kamer di Komersio, VBC i lidernan sindikal riba un dia asina’ki?

Unda e edukashon laboral ta? Tur dia mester tin un sindikato den prensa pa eduka riba derechinan laboral. Esaki no ta e kaso. Pero sigui hunga bo Obrero games numa.

Minister ta papia ku mester hasi negoshi mas hustu i reparti ganashi mas hustu, esaki mester ta un topiko pero a bai hunga Obrero games pa relaha ku weganan di antes den un ambiente obreril.

Ta p’esaki Chakutoe a kai sera?

Sindikalismo ta laga un elite ku semper a eksplota e trahado disidi ki sorto di ekonomia nos mester i ta laga e obrero di klase abou sin herment pa gara poder finansiero pa drei un ekonomia na nan deseo. Den kuadro di un malchi di manipulashon e  Obrero games ta bon pensa. Ban hunga weganan di antes pa lubida e violensia laboral ku ta eksisti na Korsou pa nunka nos rekaptura poder finansiero, ekonomiko ku ta yuda harma nos identidat pretu libera for di e kolonisashon mental ulandes. Engrandese bo identidat, bo poder riba tur tereno ta transforma e strukturanan di forsa ku a domina Korsou for di 1634 ku konsekuensia di perdida pa e klase kapitalista ku ta kompronde ku mas poder laboral ta nifika mas poder ekonomiko-finansiero ku lo trese un realidat mas pretu i un futuro menosprivilegia pa nan.

Bulamentu den saku di batata, hala kabuya. Pueblo Soberano, ABVO , JCIOBA no por ta serio. Sindikalismo no por keda tuma na serio ku un aktividat yena ku pantomina ku no ta yuda pa konsientisa i aktiva e konsenshi laboral.

Na 1983 Roque Koeyers lider di sentral di sindikatonan SSK a reflekshona riba un punto ku ta konta awe tambe. Bolivar e tempu ei a devalua, pero e preis na barkunan Venezolano a keda mesun kos. E situashon na 2016 ta identiko i sobadje preisnan den supermerkado i otro sektornan komersial, finansiero no a baha. Sindikalismo ta den su esfera silensioso niun esfuerso organisa pa krea un instituto ku ta ataka e asuntunan importante pa drecha kalidat di bida pa e trahado manera:

 • salario minimo
 • minimo di eksistensia
 • leinan laboral nobo o renoba
 • desempleo trahado hoben i bieu
 • empleo pa esnan luchando ku abilidat
 • empleo pa esnan ku a sali for di prison,
 • empleo pa esnan ku ta bini for di Ulanda
 • enkuestanan laboral
 •  inbestigashon sektor priva
 • kursonan leinan laboral
 • kursonan sindikal
 • estudionan laboral

 

Nubla inteligenisa di un pueblo ta algu peligroso pero nesesario ora un regimen elitario no ke perde poder akumula atrabes di generashonnan. Te dia nan por konvense nan mes i un parti kritiko di e masa pa rebeldia kontra kapitalismo i neoliberalismo krioyo e obediensia siegu lo keda. Prinsipionan sindikal pa adelanta bida di e trahado no ta un wega pa hunga kune. Alomenos si bo balora nan komo un ser humano.

Antikristu Chiki

Kabes i stoma ta gruña
un alkemestria ku ta duna empoderamentu spiritual
den regionnan selestial
kaminda Selikor
no ta pasa pa 3 siman.
I no tin niun partisipashon
na un quiz di matematika
paso much’i skol pober
no ta konta
Manera
Johan van Walbeeck
Schweitzer
Vigdis Mensing-Jonckheer
Schroeder
Papiando ulandes lo salbabu
Aktuando makambiá lo resusitabu
Periodista pretu
pero
e no sa ainda
Skibi, raporta
tokante su komunidat
mane e ta na
Terneuzen o Goeree Overflakee ainda

Atabo awo para den un masa
ta grita pa un kambio tur kara skarpion dek ta
wak bo straño.
Solidarismo un bisio,
pa bo sobrebibi
bo mester di niun sinti,
agrediendo, hode esnan
debalua ku semper
b’a skupi afo.

Labor pretu feminino barata
T’asina b’a gana bo miones
Niun fondo di penshun
Niun sindikato
Diabel stima plaka
paga un abogado
lage gaña ko’i kens
pa hende sigi kai
den e graf di
genesidio pretu finansiero.

Antikristu chiki
Kumprando kurason dje pueblo
Bendiendo koper pa oro
Wak nan den bo pantaya
Skucha nan na radio
Lesa nan den korant
Mira kon nan ta sita skritura sagrado

Pulpito di prensa pagá
ta mente di hende.
Basha káká riba e grupo
elektoral mayoritario klase trahado
bisa ku nan ta bubé
votando robes,
nan ta bobo,
selektando partidonan robes
pero ta nan plaka si ta soru
ku e patronisado komersial
por pasa aviso na
bo emisora pa abo i
bo klase di ‘hende drechi’
por kome.
Ekonomia politiko di falsedat mediatiko di hubilo.
Skucha bon nan kurason
ta pomp asido.

Radio un refugio di ribirishi
Korant un sanktuario di sensashonalismo
Empresario den su imperio perverso

Honor ne redentor
Boutisa den yorá di un
multi mionario, rifero
Mansedumbru t’esun ku kere
ku nan mes t’e salbado,
wak pa bo n’ hoga den
e arka di adorashon.
Baron di weg’i number
ta indoktrina un pueblo
i ekspropia miones feu
nan saku i bin broma ku
K I R I W I C H I
Un pastor ta indoktrina
ku beibel den man
ranka bo diesmo i
indignifika dons
di bo yumuhe.
Tata spiritual di
e apostel bon proteha bou
di alanan dje periodistanan angeliko

Ku boka ta konfesa
fieldat na Kristu
Ku kurason silensioso
ta sera aliansa ku Satan

Kuenta di banko na Suisa
YDK blanku ke ta e mesias ekonomiko i politiko di un pueblo pretu empobresa
Kuantu hendemuhe pretu ta doño di un pomp di gasolin?
Kuantu muhe blanku ta brasa bara na Piskelat?

Bo predikashi komersial pega den purgatorio
Bo fe frakasa den un fiernu temporal

Santoli p’e sinberguensanan

Antikristu chiki
Kumprando kurason dje pueblo
Bendiendo koper pa oro
Wak nan den bo pantaya
Skucha nan na radio
Lesa nan den korant
Mira kon nan ta sita skritura sagrado

Papiamentu, Un Kaso Babeloniko

E ta un tiki beledigend den sentido ku e kaso ta politiek omkleed. Pero nos lider a hasi uzo di su zwijgrecht. Tende’ki Dwight ami a reta nan tur ku e muhe ei ku blinddoek bisti no ta siegu. Openbare Ministerie ta akusele di a tuma plaka, geschenken, giften di Corallo. Djis warda, sinta ketu ketu paso Peppie ta bin aden i desbarata tur bewijs ku nan tin kontra dje. Kos serio, nos ta un partido drechi, niun hende por koop nos om. E forsanan kolonial ke loop vooruit e feitnan loke ta algu kondenabel. E ta inosente te ora e tegenoverstelde ta proba dilanti wes i mi ta eens ku e gritu pa subi kaya, nos hustisia ta zoek. Nan tin ku para e kleineermentu di un komunidat djis pasobra e barbertje moet hangen nan lo hasi tur kos den nan poder pa preveni ku e wes lo keda boven de partijen. E no ta sier e kadena hudisial aki, nos mester mas yu di tera patriotiko den e instituto ei.

Mi tin sigur ku esaki lo kaba na opruiing, bo no por asesina su karakter paso e tin tantu mil voto pintando e komo un boef ku a verduister plaka. E baina aki achteraf a kansa mi kabes, nos no ta interesa den repliek, dupliek, ni nos ta wori si nan por kulpabilise di ambtelijke korupshon. Pero toch op zijn zachtst gezegd e lastu dianan aki tabata leerzaam. Ta di warda wak si nan lo trekke in su actief kiesrecht. Otronan a bedei ku un sosiopat ta hasi asina zielig pero esaki te preis ku e tin ku paga pa su martirsashon, diolaga su ser kerinan lo kuide pasobra e ta un peliger pa su mes. Nan ta brua hende si ku nan gewoontes tiki djaki, tiki djaya, nan ke bringa kolonialismo pero nan no ta protesta, ta mane e abuzo pa nan ta hopi lekker of mane TelecuracaoFM su slogan: ‘Gewoon Heavy‘. Tres aña largu nan no a buska sosten internashonal, lagando e lamchi kana bai abatoir, hopeloos ku e politikonan aki. Prensa tambe, tur a beken kleur, hasta tin un korant ku a skibi un editorial ku esaki si nan no ta bai tuma dje makambanan pero ku koningsdag e bandera rood, wit, blauw ta bula haltu aya na Otrobanda. Ai no yu, ken por ku tantu hende charlataniko he? Aunke mi no ta gusta papia ulandes den mi idioma Papiamentu manera bosnan henter dia tur ora ta hasi mi ta splikabu ku tur ta un tou di Kumbu, na ulandes nan ta bisa un dwaallicht.

Edsel Evertsz, Un Bos Soshal Den Mundu di Komunikashon Radial

IMG01464-20160212-0920

Djasabra ultimo a rekorda un dekada di e ousensia fisiko di un produktor grandi di notisia na Korsou.
Un Santu Sakrefisio dedika na e hefe di redakshon di radio Hoyer sr. Edsel Evertsz ku den su tempu a pone un emblema den opserva desaroyonan notisioso i transmiti esaki na su manera pa e publiko. Ta un misterio ku despues di dies aña ni doño di radio Hoyer, su koleganan i kompañeronan den atmosfera di prensa no a yega na e konklushon inevitabel ku mester duna un sorto di homenahe na su persona den forma di un premio di periodismo, un konferensia, debate nashonal pa konsientisa mundu di prensa pa alsa nan nivel.

Edsel Evertsz a duna su pida den periodismo radial i speshal den e oranan di atardi kaminda e tabata habri e oportunidat pa pueblo por a yama i duna su opinion. Den un era kaminda e programanan di ‘yama papia’ tabata basikamente reserva pa Z86 i Hoyer. Manera 5’or bati tur hende tabata klaba pa skucha Edsel ku su topikonan di dia ku a yuda yena korantnan ku fasildat. Transmishonnan maratoniko no tabata algu abnormal, papiando oranan largu riba perspektivanan politiko, soshal, kultural ku ta influensia bida diario. Ta straño ku su aporte pa e klima di opinion i indirektamente huntu ku e oyentenan un tesoro di edukashon sosiopolitiko no ta keda rekonose pa e mesun komunidat di medionan di komunikashon. E ta rekonfirma e kultura di ignoransia den prensa pa uza historia i su hendenan di balor pa un ruta di asenshon pa evalua i eleva e produkshon di notisia na un nivel liberatorio pa tur su suidadanonan. Den tradishon di Edsel por konstata ku e zamurunan i hendenan sabirrrr nunka lo siña.

Prensa Plézi

E prome mainta di e luna di yanuari, dies or a bati un notisia di ultimo ora ta drenta na radio Hoyer, e reportero ta relata un suseso fatal kaminda 3 homber i un kuchu a laga Suffisant sangriente. Despues dje notisia di e prome dia di ana e lokutor bake feminino ta sigi ku su animashon, tokando un Tumba alegre di Doble R pa su oudensia mane nada speshal a pasa, komosifuera e prome nobo di morto no a kaba di sosode mes.

3 di yanuari Korsou atrobe ta spierta ku un otro notisia di asesinato, na mesun emisora e moderado di e programa di notisia i opinion ta prefera di no pone muchu atenshon na 3 hende morto den apenas 1 siman, e topiko di un ora i mei ta bira trafiko i strepi riba kaya.

Fin di 2015 den pitu Extra ta publika un deklarashon di parlamentario independiente Marylyn Moses kaminda e ta indika ku pa 2016 mester wak e votado bon paso nan a kwe un fada ku politika i si no tene kuidou nan por basha nan bala pa MFK. MAS99 ku ta keda patronisa pa MFK no ta hisa e notisia feu suela, sobra medionan ta drai kara hasi mane nada no a pasa kaminda par’i siman atras a uza mesun parlamentario komo e klabu pa dal e kaha di morto gubernamental sera.

Ta ora media ke, na nan kumbiniensia, ta wak kon por manipula ku notisia pa laga nan partido, interes ekonomiko, finansiero preferi lusi. Na Z86 no ta otro, einan bankeronan, presidente di banko sentral ta papia prome i na mayoria okashon einan so. Den nan resumen di ana 2015 nan konsentrashon tabata riba politika batiendo minister plenipotensario Marvelyne Wiels, Pueblo Soberano for di tur proporshon. E sektor priva no ta risibi mesun skrutinio eksagera, kasonan di froude mionario na Giro Bank no a keda menshona, Eric Garcia a keda proteha. Emsley Tromp su kontroversia na banko sentral ku raport KPMG i Kontroleria General, no a keda papia. PNP ku a sakrifika minister Balborda i ku un sra Verginie ku e kaso di aksidente durante marcha karnaval no tabata notisia di importansia humano pa nan. Cft ku a deklara ku sektor priva, bankonan i otro institutonan finansiero tin ku hinka man den kaha fuerte i inberti plaka den Korsou tampoko a risibi e atenshon nesesario pa e emisora pionero na Otrobanda.

Parlamentario Moses ku a dera gobiernu pa un minuto, no a bai den profundidat pero eks prome minister Asjes su retiro insplikabel si a fiesta kune, C-tex e proyekto di sentro di data fantasma ku a bai sawaka tampoko a elabora riba dje pa proteha nan hirarkia finansiero.
Dos ora i mei un resumen di ana di Z86 a resulta un hilaridat anto ketu bai den un shelu di pretenshon ku nan ta praktika “periodismo responsabel” manera nan mes ta kalifika nan mes den ” e resumen kompletu, e analisis final” di 2015.

MAS99, Krioyo, Fiesta FM na 2015 tabata entre otro e defensor di MFK, Robbie Dos Santos, Sure and Joe Black lottery. Gilbert Sparren no por a wanta e situashon manipulativo na MAS99 mas i a bula waya bai serka Direct kaminda e ta profila hopi mas miho ku un outoridat periodistiko ku tabata hasi falta na su delaster dunado di trabao. E fayo grandi ku Sparren a hasi ta pa pretende ku pueblo no tin mester di sa pakiko ela transishona pa un otro emisora. Periodistanan, reporteronan i propietarionan di media ta hole stinki di un arogansia di poder informativo kaminda nan ke sensura e berdat pa motibu di argumenta ku no ta pueblo su asuntu dikon un miembro di prensa ta hasi un mudansa laboral.
No solamente fresku pero tambe kulpabel pa tene un pueblo den ignoransia i sigui krea un airu di skonde kos i kore pa nan responsabilidat di enfrenta otro medionan di komunikashon riba nan aktonan di imoralidat den media.
Tur esaki ku amen di e grupo di periodistanan elitario ku a asisti e tayernan di UNESCO ku ofishalmente a kompromete nan mes pa alsa e nivel di produsi notisia na Korsou.

Den un pais ku pa mayoria ta identifika su mes komo kristian ta rebaha su mes ora e ta asepta ku ‘niun’ media a transmiti e ayuno I orashon nashonal hasiendo nan mes un dje kumplise mayo den kreando i alimentando e asina pa nan mes yama ‘krisis’ ku nos ta den. Ta resulta ku preparashonnan pa karnaval te dios di rango muchu mas haltu. Lo ta otro si nan Hesus tabata na bida i lo keda krusifika e ora ei si nan lo bai bibu mesora pasobra sanger ta bende, atentonan religioso di salbashon i sanashon di un nashon no ta konta den nan mundu komersialisa.

Reportero di Direct despues di un entrevista ku un parlamentario ulandes a keda enkurasha pa duna supermerkadonan ku nan preisnan haltu un kritika bon funda pero pa mesun moneda e boka grandi no ta habri papia riba un raport ku banko sentral a saka kaminda ta bisa ku ekonomia di bon di fiansa ta abuza di e fiado den nesesidat kaminda nan ganashi ta muchu grandi. Bon i otro fiansa mikro ta patronisa emisoranan manera MAS99 i Direct i pesei e raport nunka a bira notisia paso GL, MAS i otronan ta hana plaka pa pasa propaganda i aki e interes di pueblo no ta keda defende ku boka hanchu.

Kritika riba manego finansiero di bankonan ta keda bosifera sporadikamente pero ora presidente di Banko Sentral tei den studio di p.e. Direct e interogashon periodistiko ta dirti. E kabes di Banko Sentral na varios okashon a atverti ku nos nivel di bida ta muchu haltu. Lokual e kiermen ta ku klase medio i haltu ta fia, i spat plaka na kos ku no ta na nodi pero prensa iresponsablemente no ta profundisa den dje paso esei lo afekta su patronisadonan ku ta nifika un perdida di entrada ora ta eduka pa no hinka man den bo potmoni, hunga duru i konsumi produktonan pa loko.

Tabata prome minister Whiteman den su diskurso di ana nobo a duna signifikashon na e fenomeno di kolonisashon di plaka. Akinan prensa a hanja un oportunidat pa borda un diskushon publiko meskos ku tin awoki riba hisamentu di salario minimo. E dialogo riba entrada basiko nunka tabata un topiko pa media, i atrobe esaki ta keda refleha ora Direct ku konsistensia tin e privilegio komo un dje emisoranan popular di por entrevista minister di finansa Jose Jardim. Su dilanti den studio e entrevistadonan no ta hasi e pregunta kardinal ku e mester a hasi for di 2012 ora e titular di finansas a sinta: “Kiko lo ta e posibilidatnan pa oumenta un salario minimo teniendo kuenta ku Cft i presepuesto?”.

Ganando konfiansa di pueblo no ta bin ku hungamentu badjon tras di mikrofono ora esnan responsabel pa e malora ekonomiko-finansiero no tei. Ta tuma madures di tur akshonista den media pa sali na defensa di pueblo. Kibrando ku e miedu pa tene direktornan di kompanianan den sektor priva responsabel ta un riesgo grandi pasobra prensa su modelo ekonomiko ta traha pa drai riba nan plaka. Den un ana desisivo pa vota pa un parlamento nobo ku un gobiernu nobo e reto mester ta pa legumai e konkelmentu di manipulashon mediatiko i kuminsa stima e pueblo di berdat enbes di plama e meskla antikua di trese mitar berdatnan pa mantene e situashon sosiopolitiko i satifase e podernan ku ta goberna trai kortina na Forti. E lunanan benidero hopi kos lo pasa i pueblo lo testigua ku nan no ta interesa mas den e platonan putri ku prensa ke pusha den su korokoro.

Produkshon di notisia mayoria bja ta propaganda, e ta krea mensahenan ku ta konstrui karakter, aktitutnan pa laga hende pensa i aktua di djalunaa pa djadumingu den un malchi kolonial ku lo trese menos kambio posibel pa tene esnan ku poder i fortuna na Korsou den un posishon djingueri. Media un instituto ku ta trata su konsumido komo un mitar ser humano ku no merese atenshon informativo kritiko pa e sali for di e berans soshal ku nan a kondishone pa keda aden lo peligra su eksistensia ku ta mara na e eksplotashon ekonomiko ku ta kadukando.

Burda pa plaka te mannan ku a koba e buraku entre notisia di kalidat emansipatorio i notisia mediokre senshonalista. Dekadanan largu hefenan di redakshon, dononan di korant, televishon, wepsait, emisora ta fayendo den kibrando e aliansa ku kapital krioyo pa edifika un nashon. E tiki espasionan ku ta ofrese notisia riba sierto kalidat na sierto momentu por broma falsu pasobra ta e sobra mundu di media ta mediokre, no ta paso nan trabao ta asina fantastiko pero pasobra nan kompetidornan ta hasi un mal trabao. Ta e prosesonan aki ta soru ku esnan ku ta hunga rol di ta un medio di komunikashon konfiabel di kalidat haltu nunka ta sinti e preshon pa mester oumenta nan nivel ku defakto den ana 2016 mester ta un dje aktornan prinsipal pa transformashon struktural. Tin yen reto, tin boshi hende ku mester arepenti, pueblo di Korsou semper ku konsistensia a demostra ku nan tin e abilidat pa pordona, un transmishon di karnaval den HD no te kos. Tur esnan enbolbi den prensa sa ku no tin skapatorio o mane magno kanto-outor Nildo Martis a kanta: “Kambia bo manera…”.