Magnus, MAS99 i Periodismo Komersial

Mamon99

13 di mart 2014 Hustisia Sosial Korsou lidera pa Jorge Sulbaran a organisa un debate riba e estado di prensa. E panel di diskushon ku Yves Cooper i Dwight Rudolfina komo miembronan di medionan di komunikashon a debati e defektonan den media i alabes e formanan di transformashon pa alkansa un nivel di kalidat respetabel. Na final di e anochi informativo na sede di HSK na krusada Biesheuvel a firma un petishon ku diferente resolushonnan. Dos di nan tabata:

“Konsiderando ku mayoria medio di komunikashon na Korsou ta propiedat di komersiantenan ku den mayoria kaso no tin afinidat ku e trabao di prensa i tin tendensia di sensura i suprimi informashon, esta keda sin publika berdat, evidensia, nomber, idea i opnion di otronan, na fabor di interesnan netamente komersial.

“Konsiderando ku e preparashon i nivel periodistiko di mayoria trahadonan den prensa ta laga hopi di desea i konsekuentemente ta brua notisia i informashon ku opinion personal i hasta komersial, ku e konsekuensia ku e publiko ta risibi notisia i informashon di importansia den un forma basta distorshona, kontamina i hasta kontradiktorio, ku tin e publiko en general, basta konfundi sin sa mas kiko ta veridiko of no.”

 

Djarason 28 te ku djabierne 30 di yanuari 2015 e sospechosonan den e kaso Magnus mester a presenta dilante e tres wesnan den e korte di apelashon. E forma ku hefe di redakshon di MAS99 Dwight Rudolfina i kolega Gilbert Sparen a kubri e dianan den korte tokante e asesinato riba Helmin Wiels tabata berdaderamente net kontrali na lokual a keda firma pa mantene un grado di responsabilidat sosial den prensa. E resolushonnan viola ku ta sigi ta papia pa nan mes:

MAS99
– Ta habri notisa ku komentario personal meskla ku interes kustuma di
e kaso Magnus pero no tin relato di korte di e kaso Magnus
– No ta yama famia di e sospechonan
– Ta entrevista bosero designa di ministerio publiko pe kaso pa saka
informashon  for di dje pa desbarata, diskredita e kaso i purba di proba
inonsensia di un of mas sospechoso den e kaso Magnus i Maximus

– Ta defende ku un furia masbangu e sospechosonan den entrevista ku
rumanhomber di Wiels kaminda e ku sierto konstistensia ta deklara
kulpibilidat di e sospechosonan.

– Jorge Sulbaran ta duna komentario ku ta pega kulpa riba e estado merikano
huntu ku un historia di operashonnan intervenshonista di Merka ku ta teme un
Karibe di sosialista independiente. Sulbaran su deklarashonnan ta kontrali
baiendo di kalifika e lider di Pueblo Soberano un traishonero na e lucha di
independensia pa unu ku Merka a ordena su morto pasobra e tabata un menasa
pa region. Un boltumentu di 180 grado.

– Merdia djaweps 29 di yanuari di sorpresa Gilbert Sparen ta remplasa Dwight
Rudolfina i e bja aki si ta pasa un relato komprimi chiki di loke a pasa den
korte pero sin muchu detaye pa e oudensia por kompronde di berdat kiko a
transkuri durante e mainta ku a ofrese 3 pa 4 ora di informashon. Esaki nunka
responsabelmente por keda relata den 2 minut.

– Djabierne mainta 30 yanuari Dwight Rudolfina no ta pasa relato di korte.
Ta sigi mesora ku su analise sin ophetividat defendiendo ketu bai e sospechoso
prinsipal. No ta relata kon bida largu sintando tras di bara na Korsou ta
bida largu mas suave ku opshon di evaluashon despues di 20 anja. Kaminda
bida largu di Hulanda no ta ofrese esaki. Rumanhomber di Wiels atrobe ta keda
entrevista i ta sigi primi ku un desbalanse periodistiko sin hasi preguntanan
nesesario ku ta yuda klara e pueblo ku ta skucha pa kapta kiko a pasa den sala
di korte entre e abogado general, abogado i su kliente i wes.

– Merdia ta relata e kaso ku 2 akusado i defensa abogado selektivamente kortiko
sin spesifika atrobe kiko a sosode den sala di korte. Despues ta ripiti un
vershon mikro di e entrevista ku rumanhomber di Wiels.

– E diferensia di kubri e kaso Magnus na luna di ougustus ta unu di dia i anochi
Esun prome tabata harma pa MAS99 ku un batayon di reportero huntu ku korant
Vigilante. Kada movementu, kada ekspreshon, interakshon den sala di korte
tabata relata pa e radioskucha. Opinion di tur banda a keda duna, ta tin
lenmentu na banda di e grupo di akusado pero kompara ku e siman ku a pasa
bo por a distingi un grado fini di ophetividat notisiero.

Prosesonan hudisial ta espasionan kaminda un medio di komunkashon responabel por informa su oudensia ku konosementu ku por yuda oumenta su nivel di komprenshon kon e reglanan di korte ta. Ta un oportunidat ekselente pa ilustra kon sierto leinan ta funshona i ki ora na ki situashon nan por keda uza. Bo por ofrese un kantidat di komentario i observashon di parti di ekspertonan di lei i personanan eksperiensa den situashonnan di korte di hustisia. Tur esakinan ta empodera e suidadano ku ta skucha pa mantene i halsa su bista kritiko pa e kadena hustisial.

Den e kaso di MAS99 nan no a praktika un periodismo emansipatorio, un chens perdi pa kibra e kadenanan di interesnan komersial ku a mara nan lenga radial.
E kredibilidat a larga, i komersio ta dikta kiko ta notisia i kiko no. Kambio semper ta posibel si nan alkansa e region di arepentishon pero unabes bo a sera un pakto ku Mamon bo salida komo emisora ta bira hopi irealistiko.

Degenerashon di Diosnan Chiki

Krus Katoliko Korsou 2015

Revelashonnan di e misterio yama Kristu e Hesus por keda deskubri den bidanan di hende komun i koriente luchando dia pa dia bou di sirkunstansianan ferfelu ku ta parti di un diseño pa tene nan wantá manera nan ta. Disipulonan di e Dios den shelu a keda interpreta pa hendehombernan ku e meta pa hinka e spiritu di salbashon den mundu den nan kurpa durante nan lucha di sobrebibensia sosial. Iglesia katoliko for di sklabitut drentando kolonialismo tabata e guia religioso prinsipal ku nan beibel den man komo kompas kristian.

E fundeshi di fe blanku kristian aki a skapa bida di hende pero tambe i hopi biaha desmenti a kosta hopi bida di hende, e preis pa adora un dios blanku, obedese un frater blanku tabata destrui e eksistensia indigeno di e ser humano pretu. Su forteleza imaginario afrikano di su mes a keda remplasa tiki tiki durante siglonan pa un prenchi hulandes blanku ku balornan kristian katoliko, ya asina e por a funkshona mas miho den un sosiedat mitar siegu mitar zurdu pa komplase e orden di kapital komo un sirbido ku nunka lo kontempla un kambio radikal pa mehora nan bida sosial i spiritual pa semper manera e konsenshi Kristu originalmente a ordena.

E mandato religioso ta keda unu dudoso mientrastantu obispu Luis Secco no ke krusifika kapitalismo krioyo ku a keda konsibi ku bendishon di katolikonan for di kuna na Korsou. Konsekuensianan ta ku religion a bira katibu di politika i podernan di plaka i esaki a resulta den un katolisismo kaotiko. Sigiente ta algun karakteristikanan ku e delaster tempu, dianan a laga komunidat kuestiona e outoridat religioso:

1.Un representante di Dios riba tera durante su predekashi a risibi sorpresa di bida ora personanan deskonosi a horta den outonan stashona den luga di parkeer na La Birgen Del Carmen na Parokia di Groot Kwartier.

2. Un komunikado di obispado di Willemstad ta sali 7 di November 2014 bisando ku: “Mons. Luis A. Secco a anunsiá na e saserdotenan ku pa promé i di dos siman di Yanüari 2015, lo tin kambio di e siguiente pastornan di parokia: P. Simon Wilson aktualmente na parokia di Groot Kwartier lo bai Katedral di Pietermaai;….”

3. Atardi lat 12 di November pastor Simon Wilson ta haña pastor Danilo Morales di parokia di Wishi morto den kas den un plas di sanger. Pa motibunan deskonosi ta dera pastor na Korsou sin warda pa su famianan por biaha bin Korsou pa tuma despedida dje of kumpli ku kisas e deseo pa lage keda dera na su pais natal.

4. Otro komunikado 20 di Yanuari di obispo Luis Secco ta sali den prensa indikando: “Konsiente di e tarea di un Pastor di parokia i di un vikario ku tin un área di maneho den nos Diósesis, ami komo obispu di Willemstad a yega na un desishon di duna Rev.P Simon Wilson un periodo pa su desaroyo personal i spiritual, ….”

5. E frase ku ta implika un akto di abuzu por keda desifra ora Mgr.Secco ta skibi den e komunikado: ku e ta tene kuenta debidamente na “e proseso ku Iglesia tin pa atendé ku tur situashon ku por presentá manera ta preskribí pa leinan di Iglesia den Derecho Kanoniko.”

6. Iglesia katoliko yuda pa prensa no ke spesifika kwa “situashon” ku a presenta ku a konklui diripiente den un biahe pa Canada pa pastor Simon. Den un entrevista kortiku djarason 21 di Yanuari graba ku Jasmin Pinedo na radio Direct obispu den un manera insigur, nervia, no por a kontesta e pregunta si pastor Simon a hasi algu robes. E uniko kos ku Secco tur agita por a bisa i finalisa e interogashon fabrika tabata: “Te aki mi ta keda.”

Niun hende a hasi nada, niun hende ta hasi nada, niun hende ke bisa algu, niun hende ta hasi algu ku ta buta den moshon un proseso di tene lidernan religioso responsabel pa nan aktonan. Media mane Direct (ku ta kas di iglesia katoliko pa nan programanan radial) ku Jasmin Pinedo, Richeron Balentien, Cali Manuel ku ta tapa kara, bagatelisa, e asuntu hasta ridikulisa lokual a pasa bisando ku “no mester biba bida di hende” i “no husga pastornan paso Dios lo husga”. Sobra miembronan di prensa ta komplise di duna un lisensia di lei di trektu pa iglesia katoliko por okulta i preveni un skandalo saserdotal.

Santu Amilcar

santu 2

 

Lei universal 864: Ora bo hasi redu riba hende,
e redu ei lo bira bo berdat denter di 48 ora.

Su santu ku e ta adora i alaba ta San Pablo
e kayente ta insendia su alma agonisa
Mainta 9.05 ku un swai di len,
garganta di poeiru e ta divulga su divinidat.

Lei universal 60: Koredo di BMW, Audi, Mini-Cooper
no por keda konfia riba tur tereno di nan opinion,
notisia na un radio, televishon of den korant.

Deshasi di desperashon, su papiá tabata kondemna
eksistensia di rasismo ekonomiko
bendiendo su pastechinan na
un bentana den Monteverde
bendisionando e manza ku
milagernan chiki i
rasinchinan di rebeldia pretu,
kabe ku “bon apetit mi dushi”.

Lei universal 23: Si bo kai pa kolonialismo
di konsumo merikano kopiando Halloween,
Black Friday outomatikamente tin ku
introdusi selebrashon di
+Dr. Martin Luther King i Malcolm X i Harriet Tubman

Di un parokia pa un katedral pa Canada,
un odesia di katolisismo kaotiko, konfuso.
Un obispo okultando e bochorno di pastor Simon,
promoshon perverso, reprogramando nan karakter
kapitalista kristian sin remorde nan aktonan di
agreshion spiritual. Korsou tin mortuario riba eksorsista anto.

Lei universal 667 obispunan i
pastornan ku ta ninga di tuma
e batuta di Monseignur. Dr. Amado Römer
i lucha pa hustisia sosial ta keda regala
un estadia tur kos paga den reino di San Satan
pa un periodo indefinitivo.

’69 a kria un klase medio pretu, nan a probecha,
prospera den nan komuna di egoismo riba lomba di
trupanan di trahado eksplota. Beibinan a nanse feu
bokanan di matris den estadonan neoliberal op nan
komo ‘hoben profeshonal’na Kranshi.

Lei universal 05 Si bo bai studia NL
bin bek ku yen skeit, i no ke yuda hende abou
den e kloaka sosial outoridatnan lo kita 2/4 di
bo salario i prohibi bo bai bira fuma na St.Tropez.

Riba un kruk, su uniko pia i mei, santidat konfundi pa
kara hodedo serka shofur di bus. Un kareda pornada
pa Punda ninga, un alma fraternal ta saka
sen pe sigi su mishon tog maske
e vayenan hundu ke trata di guli
su gana di biba. No por No mag, No ta bestaat.

Miritza Gerard, Prensa i Poder pa Laga Hendemuhe Konta Nan Historia

Poder di Miritza Gerard

“Awel awe mi ta balora mi mes, mi no ta un kalke muhe. Mi merese muchu mas miho. Desde awe t’un otro bida, sera den kas i yora a pasa pa historia…” (c) Givienca “GiGi” Clotida & Dreams

Ku un durashon di dos dia prome ku outoridatnan i prensa konserni por a demonstra e abilidat di buska i publika un potret di e agresor letal ku a propina Miritza Gerard den e bario di Souax, Korsou a konfirma un bes di nobo ku su prioridatnan pa konserva, proteha i edifika bida di un hendemuhe no ta alinja ku e mundu sivilisa ku e ta pretende di ta un miembro prominente di dje.

Un homber a asesina su partner riba un djadumingu i niun pastor maskulino ni feminino no ta sali riba un style di ‘Breaking News’ notisia di ultimo ora religioso i purba di kalma i inspira e sosiedat ku un diskurso pa mantene fe, un orashon , un alabansa pa no laga e mente dekai. Informashon polisial ta keda pasa, par’i hende ta reakshona i bida ta sigi. Sigiente dia tin diskushonnan aki aya pero e rasonnan pakiko un hendehomber por yega na tal ekstremo di ehekuta su kasa no ta bira un dialogo entre e publiko i prensa.

Apenas 2 siman prome Alvine Hughs a keda detene pa motibu di a maltrata su kasa. Ne momentu ei segun Alianza i buro pa ayudo di viktima tin un instrukshon ku ta regula ku ministerio publiko mester buta e viktima na altura di e opshonnan hudisial i restorativo ku e por kana pa proteha su mes i prosesa e trouma. Segun Jeanne Henriquez pidimentu di un prohibishon pe agresor pa yega serka den bisindario dje viktima kaminda e ta biba/keda ta posibel. E proseso di kuida e viktima a faya “un bja mas” tabata palabranan ku Henriquez a dirihi na ministerio publiko.

Ministerio publiko den prome instansia pa medio di su bosero a purba di bula un pipa i tira falta riba e viktima pero despues di algun dia a bek i atmiti ku wes-fiskal sra. Dennaoui tambe ta humano i paso e suseso lamentabel a pasa den un wikent druk ku hopi aktividat penal ku a buta ku den bista di ministerio publiko evaluashon di un maltrato severo di un hendemuhe no ta merese di ekstende su detenshon ku mas dia den espera di tratamentu dje kaso. E filosofia dje kadena hudisial a redonda den un asesinato ku por a keda preveni si: 1. A informa e viktima den un forma konvensente di drenta den kontakto ku buro pa ayudo di viktima of 2. Ministerio publiko of polis a konekta ku buro di ayudo pa viktima.

Minister di hustisia Nelson Navarro tambe a mancha su integridat ora ela skonde tras e hecho ku su mes partido PAIS tin un lei di proposishon bou di guia di parlamentario Marelyn Moses ku tin ku ofrese e hendemuhe den situashonnan di violensia relashonal un haf di seguridat, un lei ku ta for di 2013 pega den e mashin gobernamental.

E sistema hudisial ta keda opera i domina ku mannan maskulino i pesei ta hopi duru pa trese kambio si bo no sa kiko ta nifika un viktima feminino den kasonan di abuzu relashonal bou di hendehomber. Mesun kos ta konta pa prensa ku ta normaliza e kaso, un asesinato di un chines-ydk ta frusta pueblo mas eksigiendo pena di morto kontrali na un kasa ku ta kita bida di su partner kaminda e gritunan di kastigu di morto no sa lanta ku mesun fervor. Parse un komersiante chines-ydk su bida ta bal mas ku un hendemuhe ydk.

Enbes di konsentra riba e kredo maskulino ku e hendemuhe ta su poseshon e topiko ta bira: – ken ta korta ken su orea, -ku tin ku wak e hende, no e muhe so. Yen skeinsmentu pa no papia riba e asuntu ku un muhe a keda mata, 13 for di 2001. Argumentunan ku tin un sistema matriakal, kiermen un lantamentu di un famia pa un muhe na kas. I pesei si sosiedat ta robes ta e muhe su falta. Rasonamentu falsu di hende ku a tende e gai kanta pero no sa na kwa kura. Persistentemente i sistematikamente opinado hendehomber den media ku programanan na radio i televishon, korant no ke papia kon fasil ta uza un logika galvanisa den pensamentunan maskulino di siglonan atras pa purba di hiba un defensa frakasa pa hombernan ku ta hasi nan mes kulpabel na asesinato feminino.

Hendehomber ta domina e kombersashon of pensamentunan krea of mira for di e hanchi di un hendehomber sali for di un boka di un hendemuhe ku no sa miho of ta skohe pa no sakudi e realidat falsu. Ekspertonan riba e tereno, aktivistanan, abogadonan ku eksperiensia di kasonan asina no ta keda invita, niun psikologo, terapista relashonal, eksperto, eks viktima, abuzado. Nada pero si ta sigi riba un patronchi pendeu papiando tras di un mikrofono mane un lora ku solamentu a tende hendehombernan grita nan punto di bista, dominando e klima di opinion keriendo nan sa kiko ta nifika di ta bibando den un kurpa di un sekso feminino. E medionan di komunikashon aki ta sembrando un violensia dobel, e prome biaha ora e akto fisiko ta sosede ta raporta, entrevista, produsi un periodismo defisiente i despues ora hende kuminsa borda riba e notisia bou di nivel ta viola dignidat di e hendemuhe pa motibu ku prensa ku konta su historia for di un lens maskulino, machismo di kouchi boulo. Pa hustisia prevelese e hendemuhe mester domina su historia, te so por konta lokual ela pasa den of mira otro a eksperiensia i e por transmiti e realidat ei ku finesa feminino dirigiendo e kurso dje kombersashon pa eleva e hendemuhe.

“Hendemuhe a bira muchu igual, nan a sali for di for di kushina, deskuida nan yunan i a bai studia risibi diploma bisti na karson i esei a trese un desaster pa Korsou, hendemuhe a diskubri emansipashon i hasta a tuma over liderasgo den sosiedat.”

Indiskutibel e filosofia di Loloi snek reinando den media no opone ku kritika feros ora Suzy Camelia-Romer, Maria Liberia Peters, Zus de lanooy, Emily de Jongh-Elhage, Gobernado Lucille George-Wout a lidera e pais aki pa basta dekada.

Menospresio pa bida di hendemuhe ta normalisa, pesei e falta di seriedat pa e kaso di Miritza no ta un prekupashon pa pueblo. Diskriminashon sistematiko ku a permiti tiki tiki pa devalua e ser feminino na kas, na iglesia, na trabou, na skol, den salud, den ekonomia, finansas ta e raisnan ku ta strangula eksistensia i femisidio of feminisidio ta ensera e sistema di konstantemente supla rosea den sosiedat ku ta soru pa mantene na bida e genesidio lihe o pokopoko di hendemuhe.

Liberando Media i Unesco

Mi tera ta úniko lugá

kaminda esnan k’a faya

den otro tipo di trabou

ta bira periodista,

polítiko òf predikadó

pa lusa nos kaminda

ku nan eksperiensha.

Pero asina mes mi tera,

ta mi tera. (c) Philip A. Rademaker

E monopolio riba konosementu ta sentralisa su mes den luganan di poder ekonomiko, finansiero i gobernamental. E mediado, esun ku ta okupa un espasio di fasilita pueblo ku e kiriwichinan di konosementu ta prensa, e total di medionan di komunikashon di korant, televishon, emisora, sitionan digital. Media ta na kabes pa for di un kaos komersial krea un agenda kon pueblo tin ku pensa den un malchi di krioyo kapitalismo ku mester di su plaka i ku ta dikta ku ganashi ta bini prome ku e hende i despues por wak si por duna e ser humano e balor ku e merese. Prensa komo e mucha manda di kapital i gobiernu ta sakudi i sefta sierto informashonnan pa pueblo por bai forma un opinion riba asuntunan ku ta na su interes. Ta hinka palabranan, strukturanan di pensa i komporta den hende su mente na un forma ku semper lo no kontrubui na kritika i desmantela e podernan ekonomiko i finansiero. Propaganda ta harma realidatnan den bida di hende, notisianan ku ta mensahenan komersial kamufla banda di iglesia, skol, universidat, trabou i e klima di politika.

UNESCO-Korsou (e departamentu di Nashonnan Uni ku ta toka edukashon, siensia i organisashon kultural) a organisa un: “Dia di Media, e evenemento di apertura di UNESCO su Media Capacity Development Programme. Djasabra 29 novèmber 2014, 15.00 pa 20.00, Lighthouse Parera, Pletterijweg 43, Piso 7. Diálogo entre prensa ku públiko ta e enfoke prinsipal: bo kontribushon ta importante. P’esei nos ta invitá’bo pa partisipá den e programa interaktivo.”

10005868_612914722167526_1978768552475440580_o

Riba e Dia di Media a diskuti topiko mane:

1- Prensa i públiko den nos sosiedat demokrátiko
2- Posishon di nos pais: Desaroyo di media na Kòrsou
3- Debate entre Periodista i Siudadano

1. Realidat di e Dia di Media ta ku e organisashon banda di un promoshon debil,( lat den pitu e dos di laster dia prome ku djasabra) nan no ta tin e vishon ni e respet pa laga e pueblo grandi ku si ta of mester wordu interesa den desaroya un mundu nobo di media pa transmiti e dia en kuestion via un di e 28 emisoranan.  Tampoko a graba oudio of video ku hende por wak e bek pa diskuti entre nan mes tur lokual ku a keda papia riba e Dia di Media organisa pa Unesco Korsou bou di liderasgo di Marva Brown. Tur e kritikanan di ariba te abou ta krea un segregashon di konosementu kaminda un grupo selektivo so ta bai disidi of por influensia e debate i tumamentu di desishon.

2. Unesco ta uza medianan sosial mane Facebook i Youtube pa promove nan ‘Dia di Media’ pero riba e dia mes no por interkambia di opinion via Facebook ,Twitter of via telefon, BB Pin, Whatsap. Strukturalmente a soru ku e drempel tabata haltu pa drenta, nan a promove ku solamente 100 hende por drenta e luga ku riba su mes no ta un espasio kaminda e hende komun i koriente lo yega fasil. Unesco a faya ku reglanan basiko ku nan ta bisa nan ta para pe ku mester duna e pueblo e hermentnan pa edifika nan mes ku tur informashon, konosementu na nan disposishon.

3. Ketu bai pueblo ta wardando for di 1 di september ora Renske Pin a hasi un presentashon komo investigado mayo pa Unesco riba e mundu di media na Korsou. Kasi 4 luna a ya pasa kaba i e pregunta ta lanta kombin ta tin asina tantu pura di organisa un Dia di Media sin publiko mes por a lesa e raport final ni preleminar di Unesco riba e situashon di prensa i konsehonan pa remodela strukturanan ku ta empobresa un pueblo sistematikamente dia aden dia afo.

4. Unesco a duna 3 hoben ku interes pa periodismo un beka pa partisipa den e Media Master Classes. E traba tabata ku nan mester ta di un skol  “HAVO, VWO òf HBO” ku ta e weganan diskriminatorio, klasista ku ta desempodera e talentonan ku tin bou di palu kenepa of esnan na un AGO ku tin aspirashon periodistiko of esun ku ta bai Vsbo of kalke hoben ku ke drenta mundu di media pero pa motibu di lucha finansiero tin ku traha pa su pan di kada dia. Unesco su prinsipionan ta keda viola atrobe i e klase trahado pretu ataka pa un rasismo krioyo no ta keda inklui den strukturanan di poder pa restruktura prensa.

5. Un diskushon riba funkshonamentu di media sin invita doñonan di medionan di komunikashon ta otro bofta pa pueblo. E propietarionan di prensa ku nan interesnan finansiero ta harma henter e klima di kaos ku tin aktualmente. Pa kambio  real keda efektua mester responsabilisa e aktornan prinsipal ku sektor priva den un dialogo publiko. Unesco no mester krea niun modelo di konflikto simplemente e tin ku tene un spil dilanti di e doñonan di media i konfronta nan ku nan malpraktikanan komersial ku ta destabilisa e poder i derechi dje suidadano pa tin akseso na informashon i konosementu pa edifika i rigi su destino.

Nashonnan Uni 10 di desember 2014 a deklara e sigiente 10 añanan e dekada pa hende di desendensia Afrikano i ku e realidat sientifiko ei Unesco ku su investigado mayo Renske Pin mester laga e raport refleha e nesesidatnan pa un media diseña pa e grupo predomina : e yu di Korsou pretu. For di su privilegio blanku ya kaba e ta okupa un posishon ku defakto mester tabata reserva  pa un hende afro-kurasoleño pa garantisa desaroyo sustenibel di liderasgo akademiko-investigativo sosial riba tereno di komunikashon pa hende pretu.  Kreashon di un konsenshi nashonal  ta krusial pa rekonose ku for di un historia di sklabitut, kolonialismo a reprodusi un sistema di media ku no ta alsa e bida pretu pa alimente ku tur hermentnan di konosementu pa un pueblo den desaroyo den Karibe ku ta kompletamente inkomparabel ku  media pa hende ulandes.   E punto di salida mester ta otro. E nesesidatnan pa edifika un oudensia di mayoria klase trahado pretu, un klase medio pretu ku ta luchando ku su identidat mester keda aserka den un otro forma ku via di medionan di komunikashon emansipa ta garantisa di lante i kibra e karpachi kolonial ku media disfunkshonal konsiente i inkonsientemente pa motibunan di dominio di kapital kier bistie pa eternidat.

Moketa Anti-Kolonial den Hantskun di Felpa

E kara ku nan tin no ta nan kara no, e kara ku nan tin no ta nan kara. Di dilanti tin dobel kara, si bo wak bon di dilanti maskarada. Satanas nan tata konosemi kaba si, Satanas nan tata konosemi kaba. E sa ku mi ta yu di Rastafari, e sa ku mi ta yu di Rastafari…  (c) Goldy Locks – Dobel Kara http://www.youtube.com/watch?v=7V6y96T_DsABrigada di kolonialismo

Arestonan di e liderasgo di partido Movementu Futuro Korsou a keda kalifika pa nan mes i fantikada bou di giua di e medianan ku ta simpatisa o keda patronisa pa e ala finansiero di MFK komo aktonan kolonial di gobiernu Ulandes sinta na Den Haag. Nan meta lo tabata e ripitishon dje senario ku lider di Frente Obrero Liberashon 30 di mei 1969 Anthony Godett a pasa den na kuminsamentu di siglo 21 na momentu ku ela keda akusa i sentensia pa un kaso di froude. E rasonamentu politiko tabata ku FOL tabata muchu sosial i lo stroba e ruta neoliberal, un merkado ekonomiko liber sin muchu regla, lei, vigilansia di gobiernu kaminda por hasi i deshasi ku e trahado i su bida pa ganashi komersial. Pa Godett e gritunan anti-kolonial no a resulta ku su votadonan un mayoria respeta e tempu ei na 2003 di 8 asiento a sali bai kaya, mobilisa protesta kontra un hostilidat ulandes politiko di ekterior i sostene pa e elite reinante den komersio.

Un Saliña choria ku un par di mil hende pa bin wak bandanan popular di Ritmo Kombina i Tambu paga pa MFK simulando ku nan tin un sosten popular grandi no a keda replika e periodo kaminda e dos lidernan Schotte i Jamaloodin a keda detene pa outoridatnan. Partiendo lot pa gana outo enbes di duna strukturalmente edukashon politiko popular a presenta un kuenta di kasi niun sosten di e pueblo votado di MFK ora e dos lidernan a keda libra tentativamente for di nan selnan di polis na Barber, Banda Bou ni maske e kameranan di televishon kwe angulonan straño pa purba di tapa e bashi di hende presente. Na momentu ku un partido i su sirkulo sosial ta deklara ku Ulanda ta konspira pa efektua un kaida di un organisashon politiko bo mashin di harma protesta via kanalnan di institutonan hudisial lokal, na Ulanda i den bo region mester ta zetá.

E kaso di e tres abogadonan Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Chester Peterson i Anthony Eustatius ku mester a defende nan mes dilanti di konseho di supervishon di abogasia a duna hopi kla di konose ku ta tin protesta organisa pero ela mengua, debilita i e seriedat dje mobilisashon ta kuestionabel tambe. Ora e ekspertonan di lei no ta uza leinan pa bringa kolonialismo ulandes e ta sigi mancha nan supuesto karakter anti-kolonial. Un otro ehempel ta ku ora nan tabata hiba nan defensa kontra presidente Emsley Tromp pa defamashon henter nan nota no a keda tradusi na Papiamentu pa hende por a lese i piki sierto enseñansa politiko-huridiko for di dje pa fortifika i amplia konesementu di resistensia. Papiando 25 minut na radio MAS99  tampoko no ta libera un pueblo si komo profeshonal den lei bo no ta ninga di eduka un masa grandi via e medio di komunikashon mas popular. Emisoranan manera MAS99 i FiestaFM, Krioyo konsientemente ta borota ku mannan di Ulanda ta meti den e persigishonnan politiko i diskordia den mundu di abogadonan pero for di nan frekuensianan radial no ta saliendo un programshon ku por duna empuhe grandi den empodera e pueblo a base di konesementu un avanse den mobilisashon i organisashon den politika anti-kolonial.

Media su rol no ta solamente limita na radio pero un dje influensia mas grandi despues di dje ta pa e oudensia ku ta lesa, korant Vigilante ku su propietario Lilo Sulvaran no tin e konsenshi di komberti su korant di unu ku ta kolonisa e lucha diario di e pueblo ku entrado abou bibando den barionan pa malu lubida. Su korant hudisial, invetsigativo ta drei riba e strugel di e klase trahado kaminda un aresto of dalmentu outo ta keda privilegia riba edukasho di un pueblo ku artikulonan ku por yuda e lesado sali afo di su opstakulonan sosial.

18 di november  Ronald Plasterk e minister di asuntunan di reino tabata di bishita na Korsou, un dia prome e tabata na Boneiru kaminda bou di liderasgo di James Finies a invoka riba nan ansestronan libertado Martis di Catalina Janga ku a rebeldia kontra podernan kolonial 180 aña pasa. Einan na e isla ruman nan si a enfrenta e minster Plasterk ku pankarta i no ta tin duda pa eksigi un referendum konstitutional. Un dia despues na Korsou e minister di asuntunan di reino a yega sin mester a wori mes ku editorialnan strategiko di korantnan i emisoranan of protestanan anti-kolonial, e furia di masbangu di parti di MFK i e abogadonan ku nan medionan di komunikashon a keda un spektakel barata solamente pa konsumo lokal, niun intenshon nan ta tin pa di berdat hunga badjon kontra Ulanda. E uniko aktonan rekordabel tabata ora Chester Peterson a bisa Dick Drayer reportero makamba : “Sodemieter op klootzak” lokual for di e spektrum dje supuesto movementu anti-kolonial mester tabata e koro kanta kontra minister Plasterk durante su bishita pero enbes di esei ta wowonan skuins so e grupo a risibi pa nan manego mediokre sin un strategia kordina di bringa kolonialismo ulandes. Esaki ta keda rekonfirma na momento ku un kaso den korte lo keda entama kontra un website ulandes Knipsel Krant Curacao (www.kkcuracao.net) ku a risibi hopi kritika di ta rasista huntu ku http://www.versgeperst.com. E problema ta sinta ku si bo ta pretende di ke ta un benefaktor den e lucha kontra rasismo ulandes i bo boka ta mas hanchu ku haf di Sta Anna i abo komo abogado i tur otro miembronan politiko (MFK. MAN) influente mester hinka man den saku, konekta ku bo netwerk finansiero i soru pa bin ku bo mes media riba internet ku ta kontra-aresta e kolonialismo mediatiko di parti di e websitenan di notisia i opinion. Keda lamenta i agita sin konstrui un struktura di media digital pa konsientisa un publiko riba e kolonialidat ku ta reina na Korsou ta yuda ku masha nada.

Podernan den media, politika, komersio, i mundu huridiko tin ku alivia e dolo dje pueblo prome nan por bin na remarke di risibi un sosten grandi pa luchanan anti-kolonial. Un kas, trabao, bon skol, kasnan di kuido i siudadanonan senior, un parada di bus, leinan di labor ku ta keda respeta, korant, radio, televishon ku ta remedi edukashonal pa lagabu briya komo un suidadano liber i kritiko. Anto e ora ei mane Gibi di Windt ta skibi den su poema ‘Lucha Sagrado’ e yu di Korsou balente lo lanta kontra e abusu rasial blanku i podernan elite di mesun kolo, kultura ku lo kondusi na:

“Sino ta awe, lo ta mañan òf otro aña

E lucha sagrado pa dushi Kòrsou

Lo kanta viktoria den kurason

Di tur ku ta sinti nan yu di Kòrsou”

 

90-10

Un kanasta di sitanan di Helmin #Wiels. Politika pretu emansipatorio, niun hende a bisa ku e ta algu fasil.

“E lastu 15 aña a wordu krea un ambiente di hende drechi luga na kaminda a resulta ta bandidu nan ta.”

(Robo di NV-nan) “Nan ta drenta Lions,Kiwanis, Rotary i fin di anja nan ta parti kuminda bisti vest bisa hesta bon hende nan ta.”

“Nos tin un generashon mitar tira afo kaba”

“Ora bo ta sali bisa, na ta bisa bo ta bulgar. E idioma ku mi ta papia, wak mi no a bin pa ta pastor, mi ta un trahado sosial ruman..”

Mi sa kon nekdo mi hendenan ta , mi sa kwa te nesesidat. ……. Hende ku ta drei riba aros ku lechi

mi tin un pueblo ku nan a tuma hasi chambon pa mas ku 50 anja, un pueblo no, ku bo ta spanta kon ignorante nan a tene e peublo aki

“Dikon mi pueblo a keda atras tur e anjanan, pasobra (e radionan) a keda papia nechi so.”

“Tin anjanan kaba ku muchanan chines ta wordu uza den prostistushon, den night klupnan klandistino……tur hende sa na unda tambe.

“Anto tatanan na final porta bo’n ta bon ke mama porta bosnan a kibra ku otro pa un miyon motibu ta kos ku por pasa pero for di bo yu bo’n por divisorsia. Bai wak bo yu i pe mamanan no stroba e tata pa wak su yu..”

“Den e bochincha di ‘Bientu’ fiskalnan ta pidiendo 1 miyon , ami ku 2 miyon…Ba laba tantu kiko ..ami (Ministerio Publiko) ke tantu…”

“E pober ta bai sinti e dolo, ma mire na ’83 Berenschot, ’96 raport Van Lennep, 3 Wijze Mannen, Hoe het op de Antillen wel heeft gewerkt (ku Ys a skibi pa Pechtold)

#Wiels on budget cuts: “I don’t believe in a national dialogue, it ends always in a capitalist monologue.”

“Un monologo kapitalista paso doñonan di kapital ta bai sinta ku gobiernu, sindikato bisa “mishi ku tur hende menos ku nos (plaka).”

“Si bo wak e linja den prensa, talkshow no tin kontenido….kontenido serka esnan ku tin ku organisa e debate (politiko)..

“Sponsor, banko, tienda, hardware, goyeria (ta vosifera den un debate, entrevista, foro); “kuida mi kandidato’. Ora un entrevistado hasi pregunta difisil na radio, nan ta bule.”

“Miones di e pueblo a wordu horta ku bendishon di politikonan ulandes ku ta tin mester di PAR pa bende outonomia, libertat di mi pueblo..”

“Banko MCB esun ku ta ‘brul’ a kibra Nel Ogenia su Queen Club ku kier a bin ku un karchi kredito pa hende pober….”

“Dikon e gai di Montaña Abou, Kiringdingo Abou so tin ku menshona su nomber saka su potret ora a gare, saka potret ora subi stadhuis ora baha stadhuis?”

” ..i esun ku bo ta paga 25 mil pa luna ku sen di pueblo ku ta horta nos NV-nan bo tin ku bai “soft on the man’.”

“e BOO 400 miyon a dal nos un palu, ta ken a hit nos? EMG, grupo di Mario Everts, lanta Forsa Korsou ku Gregory Elias ku a yude ku konstrukshon offshore.”

“Hubert Martha, Luis Bergman na Giro pone pa black jetset a horta 18 miyon pero niun ta bisa nada paso bo mester ta soft on the man.”

“Stoi ta hipokrita, bosnan tin ku kambia lanta foi sonjo, bosnan tin ku kambia stoi di ta sokete, habri boso wowo, habri boso boka.”

“Bosnan tin ku kambia, biba na tinu stoi laga hende habuza di bosnan.” #Wiels

Remembering Helmin, Hero of Decolonization

–This article first appeared on May 6, 2014 for Caribbean Worldwide Network–

The short lived fable that Curaçao instantly would establish an affluent nation after the October 10, 2010 dissolution of the Netherlands Antilles, unchaining herself from the guardian responsibility of the smaller sister islands St.Maarten, Saba, St. Eustia and Bonaire was bound to end as it was constructed upon the ruins of deception of political and corporate leadership in the Dutch Caribbean orchestrated by the kingdom government in the Hague, Netherlands. The so-called negotiations for the magical 10-10-10 constitutional reform which for most of the times were led by political parties representing the old power elite -who never intended to democratize their distribution channels of wealth- favored to trade political autonomy for $1.7 billion debt relief resulting in an ordinary Dutch neo-colonialism sweetheart deal. They supervise the country’s finances and justice department and Curaçao gets a muzzled autonomous governmental voice until their budget management skills internalized the neoliberal IMF/Worldbank standards.

The media outlets ruled by economic interests never ceased the propaganda and manipulation to shift the attention away from the anti-colonial activism rivals, the easy way out has always been the beggars route and never the path of holding the Netherlands and the creole elite accountable for their decolonialization fiasco of all the six islands including Aruba. This Dutch historical financial wreckage of their Caribbean territories never received scrutiny from political and academic spaces to shape new ways of decolonial thinking before making life impacting decisions like the 10-10-10 juncture. Especially right now when the Caribbean community member states (CARICOM) is stratagizing their 10 point reparations plan seeking a “moral, ethical and legal case for the payment of
reparations by the former colonising European countries to the nations and people of the Caribbean, for native genocide, the transatlantic slave trade and a racist system of chattel slavery.”
Until 10-10-10 the periods of emancipatory adminstrations were extremely rare, the elections won by MFK, MAN and Pueblo Soberano ushered a new era where parliament member Helmin Wiels as an independentista leader in a forced lesser evil coalition attempted to consolidate this historic opportunity and govern via his ministers with a sovereign blackness swing. Under his hourglass the power elite emotions flared up as discussions were raised that Afro-Curaçaoan culture is the dominant culture, the statue of Peter Stuyvesant the peg-legged 1642-44 governor of Curaçao the Dutch West Indian Company’s symbol of Dutch slavery got removed and the secondary pre-university school that carried his name got renamed after the sociologist Jandi Alejandro Paula amid 21st century colonial minded protests. Free education for secondary schools got implemented. Scholarships were given for colleges and universities in the region to combat the Dutch braindrain of hundreds of students leaving yearly for the Netherlands. Unashamedly agitating against the colonial racist drone blackface Zwarte Piet fest underscoring the miseducational element of breeding black inferiority feelings. Meanwhile his daily evening radio programs where he would concentrate on political education, geo-politics, slavery, colonialism and the cultural fabric it weaved into Curaçaoan society. People got more mouthy, analyzing the media moguls, colonial propaganda, learning labor rights, criticizing Dutch white supremacy, organizing and mobilizing, taking up health advice.

His social work experience and instincts earned by sustaining the destitute in the parishes of the low income working class for the governmental department of culture urged him to develop a vision to invest into his peoples by initiating them into an educational program of the history of black, political, economical, cultural and social struggle in Curaçao converting them in designers of their own destiny.

People say May 5th, 2013 is considered a day that Curacao lost its innocence when the highly esteemed politician was assassinated on the beach of Marie Pompoen, a neighborhood Wiels grew up in close to the city district Punda. A year has passed and it seems we haven’t succeeded -yet- to shake off the post-traumatic stress disorder.

The everyday peoples champ charm and folkloric creole up in your face gospel giving the low-down of the creole white and black elite’s power structures was what captured the affection of the underprivileged masses. If you have sufficient socio-political clout to bring forth big changes you automatically attract forces that wish to put you in a pine box. The power hungry will insist to shed blood when their financial interests are endangered by
determined minds like Wiels that vowed to fight corruption to redistribute the ill-gotten riches
among his beloved struggle class.
Even though his reputation for the last 2,5 years was clouded by a list of minor ideological missteps his untimely death has made people that used to curse, pray to see him beaten up wail and weep. His family and supporters are still mourning the transitioning of a prototype powerful Afro-Curaçaoan leader that dignified the downtrodden bottom people, on a mission to equalize the socio-economic fortunes and uplift them out of Black self-hate to become critical active shining citizens in an independent Curaçao.

”Raising awareness can be experienced as threatening. When you keep people ignorant, you can manipulate and stay in power but the moment people start overstanding who the powerful are and how they operate you get a power passage which is impossible to escape from.” Having seen so much unnecessary poverty on the island within a filthy rich Dutch kingdom Wiels observed that these poor conditions were “like everything else, a symptom. Inequality is the real problem in our society. One side of the street you have upscale Sun Valley on the other side youths growing up in misery. If your cradle is in Ser’i Fortuna, you lost. And this will stay like this until that day the powerful, the capitalist representatives understand that they have to offer equal opportunities to the people. Governmental powers have failed the last forty years to combat inequality.
That’s why according to the United Nations Human Development Index 40% of the population in Curaçao lives in poverty and where 12% has more than 80% financial income. If you don’t take measures, this will result in a frontal confrontation. A revolution.” –

The greatness of Wiels besides his shortcomings attributed to the Dutch Coloniality Fatigue Matrix in which he had to manoeuvre, was that he displayed a live model how to flip the script and birth social transformation eradicating the played out neoliberal state of mind. Get active, read up on things, debate, reform the media to your benefits and emancipative agenda, organize stand up for your rights. Untame your heart from Dutch and domestic colonialism. Link up with the countries in your region, build connect. Show the financial overlords who be running things now. Deconstruct Institutional racism. Dismantle structural class oppression, banish and unlearn all thought patterns that praise creole capitalism.

The murder case trial is set for August 4, the hired killer and accomplices are behind bars and the intellectual assassination plot architects are identified and allegedly soon to be arrested.

Prensa Chikungunya

Prensa katibu
di shon nobo shon bieu
Periodista bobo
Bobolin
Ku nes e no tin.
Hambra pa keda paga
Rabia tras di mikrofono
Un pida bolo
Den su stoma
Riba su kuenta di banko
Ate ta kokocha tuma
yabi outo serka Vamparo

Plaganan di periodismo ‘5 florin 2 outo’
Skupi venenu den kabes di hende
Lage kere ku redu a bira e berdat verifika pa dios mes.
Doño di tv, korant, radio
Santu manipulado pa kapitalismo krioyo.
Mas sanger ainda riba bo portada
Mas potret di ‘Rasta’ pa yena bo saku? Mas televishon pa laga un pueblo pega soño pa semper?
Sigi papia ku lenganan di ignoransia infinito
Prensa ku bruki bisti,
holo stinki stinki di pupu.
Den su fase di beibi,
Gatiando.
Miedu pa hasi un pueblo mas sabi.

Plaka, plaka
Prensa chikungunya
Plaka, plaka
Ta laga periodistanan baila ku burdugu
Plaka ta lanta morto foi santana.
Un dia domferstant diabel tin ku disparse
Bibu e ta ta.
Un kambio irevokabel,
na kaminda.
Asina mes.

Sugailie Maduro

Jolanta Pawlak

Jolanta Pawlak

Muhe ta un milager revela
entre shelu i tera.
Maraviya di kòsmòs
Pero
Agredi ku agreshonnan fini
den kaya, na kas, den diskotek,
na skol den klas, toko i port’i snek
–Nan no ta kompronde noh.–
Dushi
Mami
Bin tende noh
Mi tin ko’ pabo.
Tribi di mishi, fula
Invadi su espasio priva
Su poseshon e ta
Su ko’i hunga ela bira
E fantasia di repchi di hombu,
wesu di su wesu.
Un pida karni ku un splechi
Sintimentunan hiper-seksualisa
tira na un opheto kanando
Ningabu anto e rechaso ta rousmentu: “tonto sushi mi n’ ke ko’i mes.”

Terorismo emoshonal
Hormon di hombu brua
Muhenan bou di e yugo macho
Nan ke persiguí bo perlanan
Hasibu mansu purba di kap bo pechunan mane Diana i Rebecca

Asina nos a lanta
Sin nunka por a kastra
e supremasia maskulino

Kria un toleransia di manka emoshonnan eternamente
“Wak par’i sanka pa hinka.
Bokonko pa dal.”
“Pensa ku patin patronchi”
Ta einan e perdishon ta.

Papia riba nan mane shon na 1750
Asina a kulmina den
normalisa matanza di muhe
Bo frei, kasa, ruman, tanchi, wela

Korsou kaminda koper horta ta kousa mas konsternashon ku bida di un hendemuhe asesina.

Muhe Sagrado

T’esaki te raisnan

Bo por dal é
Bo por skop é
Bo por zundré
Bo por hinké
Bo por los bala riba dje
Kita bida di un muhe
Un muhe sagrado
Un muhe ku balor infinito
úniko den universo
Angel wardado feu ora
ba slip sali feu su skochi santu
i
Lage den un lagun di sanger.