Fridi Martina Su Anhelo

FRIDI Martina

Kòrsou habri bo brasa
Laga bo yu muhé fuerte bula bai
Ela grita, no yora!
Ki’saki ta para bira!
Awoki no!
Laga kurashi kishiki bo boka
Papia pa nan tende bo bos kritiko
Skibi boso obra di bida
Ku sodo i sanger
Ami,
Mi ta eksigi mi respet
i nami mi plaka, meresidamente
ARTISTA MI TA
Oro ta dirti den mi sombra

Ta kiko anto, kai sinta den sala di espera di dokter dilanti un
sanger yòn ku pluma di warawara den su kabei patras pega den un flektu. Su popchi wowo kurioso a kremp, saludando un spiritu liber. Un amor perdi a bolbe.

Arte ta libra
Arte tin ku yanga
den fashinan renoba
E tin ku konfronta
inhustisia den rin di rebeldiá.
Sakudi bo tinu

Unda nos instituto di arte ta?
Dikon politika i doñonan di nos plaka no ta balorisa? Kura di bosnan dolónan pa kaba.
Dramatisando domferstant
Arte ta un
santu salbado mahestral.
E anhelo tei,
e anhelo no ta bai
niun santana.
Giuambo ku kadushi
Bon huntá
Atami ta bisabu
Malora no por gara
Nos tin bo ganá

Pas i lus di maraviya riba Fridi Martina
15 yanuari 1950 ~ 11 mei 2014

Cft i Sifras i Kon Un Grupo Chiki Ta Sigi Disinforma

E rueda di prensa di ayera yama pa minister-president Ivar Asjes i minister di finansas Jose Jardim tabata unu dorna ku sinta i hopi blas mei mei di un ambiente festivo sobrio pa e motibu ku gobiernu di Korsou a keda alivia pe kitamentu di e instrukshon finansiero ku ela sigi bon mucha ku reino (lesa Ulanda) a ordena na yuli 2012 bou di gabinete Schotte via e kolegio ku ta supervisa finansas di gobiernu e asina infama Cft (College financieel toezicht).

E lei di reino ku ta atende ku supervishon finansiero ta un herensia di e negosashon na rudia di e gobiernu di pasado kabesa pa PAR.
E ta instrui gobiernu kon e tin ku drei e plaka di pueblo den su presepuesto sin kai den muchu debe. E arte finansiero ta pa korta hopi den bo gastunan, spar i tuma medidanan mas fasil kaminda por balansa e potmoni di gobiernu. Riba su website http://www.cfta.an mes ta relata e akshonnan ku mester a keda tuma pa gabinete Schotte ku a tarda pa yega den un bachi di lei den Parlamentu pa hana aprobashon: “E medidanan tabata relashoná ku introdukshon di e seguro básiko i indeksashon di e tarifanan di salubridat, subida di e edat di penshun te 65 aña i subida di e prima di AOV i kobransa di konseshonnan di kompanianan di gobièrnu. Ademas lo a ehekutá maneho firme dirigí riba minimalisashon di e kantidat
di ámtenarnan a base di un desaroyo natural. E Kolegio ta konstatá ku a presentá un tardansa konsiderabel ku ta hiba na e défisitnan den 2012.”

(Riba tur esaki tambe a buta un subida di produktonan di luho di 9%.)

Un sala yen ku periodistanan pero e preguntanan, ku mester a klarifika un materia finansiero komplika, no a keda hasi. Interogatorio pa move e mandatarionan konserni den un skina di politikeria si tabata na ordu pero lokual pueblo mester a risibi tabata informashon alkaso pa avansa den konosementu finansiero.

1. Kiko por bisa ku e leinan di konsenso despues di 5 anja lo bin evualashon si gobiernu no a faya? Of pasobra a hanja un instrukshon tin ku sigi 5 anja stret di nobo sin faya te ku 2018 enbes di 2013?

2. Unda e infografiko di parti di gobiernu pero tambe di prensa kaminda den un forma ilustrativo ta mustra ku sifras na plaka chiki kon e malchi finansiero di gobiernu tabata den e ultimo 20 lunanan pa optene un salida for di e instrukshon di e lei di reino?

3. E intenson ta pa subi OB mas, reforma e forma di paga impuesto pa medio di kita e kadenanan den e sistema ku ta hasi e produktonan mas karu ku nan originalmente mester ta.
Lo hasi e aparato mas chikitu pero na mesun momento por ehempel e pregunta ta kon ta bai yega na un efisensia den bo departamentu ekonomiko, laboral, edukashonal sin subi bo nivel di kontrol den e sektornan ei? Gobiernu ke mas trahado sosial den bario, na skol. E ke mas inspektor den komersio, mas trahado di BAB pa kobra impuesto pa mas plaka yega den lachi di ministerio di finansas. Mas kontrol den labor pa hana pa gobiernu por drei ku mas finansas ku awoki no ta keda kobra.
Oumento di kontrol mediko i salud nashonal pa skapa gastu riba nos presupuesto. Kon ta bai hasi esaki ora bo ta planeando pa retira hende?
CBS e buro pa statistiknan mester di hende, por lo menos dobel ku nan tin awoki pa inventarisa situashonnan, hasi analisis, saka konklushon den nan raport ku lo yuda gobernashon di Korsou. Asina tin un kantidat di institutonan, fundashonnan ku mester subi nan empleo pa Korsou bai dilanti riba nivel sosial, ekonomiko, finansiero, edukativo, religioso, kultural, deportivo.
E vishon ta kontrali i media no ta yudando pueblo pa aklara e diferente puntonan ku ta un konsekuensia di e medidanan ku tin ku sigi.

E banda ku tabata representa e aliansa di NO na e referendum di 2009 a stanka nan mes progreso di konsenshi na momentu ku nunka mas, despues di e resultado di e kampana elektoral riba e pakete ‘negosha’ di struktura estatal, no a harma un edukashon konstante pa pueblo via radio, televishon riba ekonomia, finansas i gastunan publiko pa krea un konosementu finansiero sosial emansipativo ku lo a duna un apoyo popular pa kontradisi e regimen di e teorianan bieu di kapitalismo karibense-ulandes-merikano.
Pa muchu tempu te ku awoki 2014 ta keda usa pueblo komo karne elektoral pa sigi siegamente e fantasianan politiko. Pa falta di kompronde, di hanja splikashon kon e wega finansiero ta hinka den otro ta sigi kai den nan trinchera di trasteria.

Ta fresku den hende su mente kon
Caryl Monte i otronan komo e saserdotenan grandi di asuntunan finansiero a traha un raport pa atende nos debenenan via un otro manera.
A grita interesante na Latin: “Habemus explicationem Alternam” pero e kurason, pa sigi borda, sigi plama alternativanan di hendel finansas publiko den e pueblo pa nan kompronde i produsi nan mes alternativanan nunka ta tei. Esaki tabata nos ekspertonan finansiero, ku hopi retorika a yora Tula, a purba di trese e nostalgia di plantashi Kenepa pa gana e referendum.
Nan nunka tabata interesa pa di berdat libera un pueblo. Si tasina ela frakasa prome ku nan a kuminsa kune. Kisas ta e abogadonan Pepi sulvaran, Anthony Eustatius i Chester Peterson ku ta boga pa kita e leinan di reino por yuda buska ekspertonan ku por introdusi strukturalmente un edukashon finansiero popular. Peppie tin un ruman ku ta dono di un korant, e por puntre si e por sakrifika un pagina pa siman pa hasi e pueblo mucha mas sabi riba nivel di ekonomia i finansas. Lo ta un bon kos di Vigilante si Lilo Sulveran un ferviente NO-ista rekonose e obligashon emansipatorio ei. Pero no ferwagtu muchu kos pasobra chukulati i skuma ta dos kos total diferente. Un liberashon wisewas ku lo mantene e strukturanan di poder den kasi mesun man semper tabata e anhelo, kiermen un libertat lalilali net sufisiente pa drumi lanta kedando di dwalu den un obediensia sosial ku lo sigi hincha nan saku i no esnan di nos. Esei nunka.

Katibukrasia Ta Bai Ka’i Zengene

Wiels na Universidat di Korsou durante protesta di studiantenan.

Wiels na Universidat di Korsou durante protesta di studiantenan.

”Konsientisashon por keda eksperiensia komo un menasa. Mientras bo ta tene pueblo ingnorante, bo por manipula i keda na poder pero na momentu ku hende bin bei ken e poderosonan ta bo ta hanja un skuifmentu di poder ku bo no por skapa for di dje. E pobresa riba e isla aki ta mane tur, un simptoma. Desigualdat ta e problema real di nos sosiedat. Na un banda di kaya bo tin luhoso Sun Valley i na e otro banda muchanan ta lanta, krese den un miseria. Si bo kuna ta para na Ser’i Fortuna, bo ta perdi. I esaki lo keda asina te dia ku e poderosonan, e representantenan dje mundu kapital kompronde ku nan tin ku ofrese chensnan igual na e pueblo. I ora ta asina leu, lo bo tin di haber ku e reperkushonnan: e sentido di ta insatisfecho, kriminalidat. Mandatarionan dje delaster 40 ana a faya den kombati desigualdat. Pesei segun sifranan di e indise di desaroyo humano di Nashonnan Uni 40% di e poblashon di Korsou ta biba den pobresa i 12% tin na su disposishon mas ku 4/5 di tur entrada finansiero. Si bo no tuma medida, esaki lo resulta den un konfrontashon frontal. Un revolushon.” – Helmin Wiels

E dokter, speshalista, no ta sakfrika su salario, hipotek, fakansi i alerta e malpraktikanan den salubridat.

E abogado, fiskal, grifier no ta bai saka su garganta i denunsia e korupshon hudisial i huridiko.

E akountent, e profeshonal finansiero no ta bati bel pa e konkelmentu ku plaka den offshore, na bankonan, seguronan i fondonan di penshun.

E pastor ta para wak ku krus i rosario den su man i beibel bou su brasa.

E sindikalista ta riba su politika laboral di pan i manteka, hustisia pa tur obrero no ta un prioridat.

E jufrou i mener di skol ta alergiko pa ensenansa edukativo emansipativo kritiko.

E sirkulo ta kasi ront.

E artista no ta kanta, skibi, pinta, filma, deklama un realidat ku ta kuestiona e desigualdat krea na Korsou ku fervor kreativo pa medio di su arte.

Bou di e bandera di un Katibukrasia a laga pueblo kere ku wegi number i spat plaka ku bo’n tin na kasino ta bon pa ekonomia. Un katibukrasia kaminda e elite dominante tin e makinaria di produkshon den su poder. E ta suministra trabou, e ta e fuente mayo di e sirkulashon di finansas. Un ilushon ku pueblo mes a yuda krea bira un realidat. Un klase mei mei ku a sali for di un famia ku a nanse den un kas den un bario popular, bai skol, hanja beka bai studia NL of aki na Korsou mes i sali for di su bario empobresa bai biba den un kas ku 2 bano, kura ku 2,3 outo. Su eskoho ta unu fasil, mirando e influensia minimo di un ideologia sosial ku por a saka man i yuda su prohimo. E lo aspira pa meskla den e aristokratnan, e tambe ke mas i no menos. Su afan no ta pa kibra kabes kon ta konstrui un trampolin pa tur e miles di hende ku ta pega den un pobresa sosial pa nan tambe por bula ‘fo di e ghetto ku a keda krea pa politikonan instrui pa e haledo di kabuya kapitalista krioyo. E hendenan den barionan popular ta hende ku ta susha nan mes luga, nan ta ordinario, pendeu pia abou, nan muhenan ta keda kalifika komo puta, nan hombernan ta maniak bobo ku hopi nunka a kaba skol sekundario. Ala fin ala fan e tipo di hendenan ei, ku ta para den rei pa piki onderstant of ta sobrebibi riba un salario minimo no merese e ayudo eleva institushonalisa di e klase media.

Bos di diabel no ta yega fiernu
Despues di a mata varios lidernan pretu na Merka den fin di ananan sesenta den un periodo kortiku otro organisashonnan radikal a lanta pa kontesta e agreshon rasial. Artistanan a usa nan arte komo kachu pa guia rabia i impotensia den poder politiko, bosnan sivil di resistensia. Suidadanonan a kuminsa buska formanan pa yega na duna nan komunidatnan poder. A sali, revista, programanan na radio, televishon. Korantnan a lanta of resusita ku un spiritu nobo pa kombati e kolonialisno domestiko, purbando di sera un aliansa ku tur hende di tur kolo pa enfrenta i asota supremasia blanku.
E kaso di nos den Karibe ta otro.
Ora Walter Rodney a keda asesina na Guyana nan a lora bek den nan peleanan politiko sin liderasgo pronunsia pa kontesta kapitalismo i su sed di sangra e klase trahado. A fusila Maurice Bishop i su kamaradanan na Grenada i te dia di awe e pais ta kokocha riba su kaminda di independisa su mes den Karibe. Tur esaki a pasa den komienso di ananan ochenta. Un lapso di 30piku ana i ketu bai tin un buskeda pa un formula pa sali for di e labatiba ku a keda kousa pa kolonialismo oropeo i imperialismo merikano ku 2,3 tengla di elite karibense.

E ta un tangana fuerte.

Den tur esaki Helmin Wiels a maniobra su mes na bida e ultimo 10 ananan, ratu ratu ku un tou di disparati i desepshon pero mirando bek, analisando e sirkumstansianan pa un pais kolonisa te den filigrana di nos wesu pa un poder ulandes ela demostra ku su movementu sosio-politiko un grado haltu di un elokuensia edukativo emansipatorio.

Biba den un chokamata di donferstan, naturalmente semper lo bo hanja opositornan ku ta amplifika e bos di e opresor sin por a refleha tur e faktornan ku ta hasi un hende un lider na Korsou biniendo di e klase trahado.

Gosadera di dia tabata pa diskuti si e kantika dobel sinti ‘Kilo di Lanto’ por a keda toka durante marcha di despidida di Karnaval 2014.

Akademikonan un lam un siegu ku tras di nan buro dorna ku diploma no por usa siensia sosial i tekniko pa ofrese solushonnan pa pueblo. Un prensa ku ta skonde pa e retonan pa stop di tiranisa su publiko, bendiendo propaganda pa notisia, redakshonnan di warimba destabilisando un konsenshi nashonal ku nan kampana di desinformashon.

Kapitalismo nunka ta kabisha, mane diabel e no ta sosega, e no ta baha warda. Bo wowo mester ta hanchu habri semper. Si bo no buska forsanan ku metanan komun, si bo strategia no ta pa organisa bo pueblo riba tur nivel, tur dia tur ora, bo ta destina di paga un forlestu 24/7/365 pa yora bo destino. Di kuna te kelder.

E chispa pa yanga den un kandela di kambio sosial a presenta su mes despues di varios okashon atrobe un bja mas na 5 di mei 2013. Despues di 10 luna tur liderasgo di kada skina mester por enkurasha otro pa baha for di e nubianan di manipulashon mediatiko, inmadures politiko i sosiopatismo empresarial.
Ta un simpel supla chiki of rafaga di resistensia ku por koregi e fayonan komete den pasado.
Kuarisma ya tei kaba, bo’n sa nunka.

Tayer di Apartheid Edukashonal

Skerpene, fraternan ku nan muchanan

Skerpene, fraternan ku nan muchanan

E anja aki Ulanda ta para ketu na e echo ku na 1814 nan a firma e tratado di Utrecht e anja ku ofisialmente nan a bira un estado ku na kabes e prome rei di Oranjo. E selebrashon di dos shen anja reino ulandes tambe ta toka e teritorionan den Karibe i e prome evento ta un debate pa hubentut di e seis islanan: Aruba, Boneiru, Korsou, Saba, Statia, St. Maarten huntu ku Ulanda.

E debate aki a sali for di Comite Koninkrijksrelaties* na Ulanda, un resumen di nan vishon ta sigui: “Ulanda i e seis islanan ya pa hopi anjanan largu kaba tin un relashon speshal pero nos no sa masha di otro. Drentando den kombersashon i debati ku otro por kambia esei. Papiando tokante asuntunan ku a bai bon den nos reino manera: kiko nos a logra e delaster 200 anja i tambe diskuti asuntunan ku por drecha. No solamente topikonan abstrakto pero kosnan ku tin un signifikashon praktiko pa e pueblo riba un base diario manera edukashon, salubridat, ambiente, labor o kultura.”

Despues riba nan website nan ta splika ku nan mester di 50 hoben di reino pa realisa e debate i kada isla i BES lo hanja un embahador i un persona ku ta guia e hobennan a base di nan eksperiensia den politika.
Pa Korsou e ‘coach’ lo bira eks prome minister Suzanne Camelia-Romer.

Kandidatonan di 16 pa 23 anja por partisipa na e selekshon pero pa motibu di faltando sufisiente fondo a disidi ku e debate ku ta tuma luga na St. Maarten lo bira unu kaminda por debati solamente den dos idioma: ulandes i ingles. E organisado : “Esaki ta nifika ku kada kandidato mester domina un dje dos idiomanan aki na perfekshon i e otro mester por lese i komprondele rasonablemente bon.”

Halando un banda e inosensia di un rasismo prenatal di Comite Koninkrijksrelaties riba twitter ku ta ekspresa su mes riba 15 di desember: “Happy Kingdom Day!!! Al sinds de 17e eeuw met elkaar verbonden en dat is best bijzonder!” (Dushi dia di reino!!! Ya for di siglo 17 mara na otro i esei ta basta speshal!) E selekshon di e kandidatonan ta un agreshon kontra e hobennan di e klase trahado ku pa motibu di un ensenansa di Apartheid no a hanja e mesun oportunidat pa desaroya su mes pa domina ingles i ulandes manera hobennan ku si a partisipa i keda selekshona fasilmente for di skolnan ‘elitario’ ku ta hiba un regimen edukashonal ulandes pa sigura posishonnan haltu den e sirkulo laboral.

Ora bo kuminsa sefta hende riba klase, skol, filosofia politiko, aperensia i idioma bo ta prolonga, e apartheid perpetuo ku a inisia siglonan prome ku 1814.

E ultimo frater a yega 1995 pero ta parse ku historia ta sigi ripiti su mes i kada bes un ulandes ku no por kapta esensia di sklabitut i kolonialismo ta bin purba di bin humanisa pueblo ku den su bista ta e ‘salbahenan’. Ta un instituto di debate for di Ulanda ta bin sinja e hobennan rekluta kon pa debati. E hubentut di Karibe segun e organisashon no tin e fakultat, ni e fuentenan di konosementu humano pa informa i disiplina nan mes pa kumpli ku un bon debate riba nivel.

Hobennan ku edukashon i ensenansa for di un posishon di privilegio lo sigi debati riba kosnan ku vishonnan distorshona, bruha i hasta yegando na fronteranan di opinion kontrali na studiantenan di skolnan di klase trahado ‘problematiko, pober’ ku pa motibu di diskriminashon di idioma ta keda isola.

Yudando di kondishona mente di hende for di un edat hoben pa sirbi sierto kousanan den e sfera geo-politika-kolonial, moldeando nan pa bira un mima pa un reino ulandes no ta un merito pa Suzy Camelia-Romer.
Komo den pasado e eks mandatario semper tabata boga pa kibra e mentalidat di katibu, ta net e ta yuda reforsa e tradishon ku un selekshon diskriminatorio di klase.
Lastu na un debate na UdK (Universidat di Korsou) sra. Camelia-Romer a tene duru na e noshon ku nos aki na Korsou ta hasi hopi kos mitar mitar pero aki e ta demostra ku e mes ta tuma parti den un debate mediokre riba un style di ‘miho mitar webu ku kaska bashi’.

Hende su wowo ku bichi tin ku kome ta kansa di mira e menospresio pa hobennan ku ta studia na skolnan VSBO, AGO of FEFFIK. E pupumentu kontinuo riba un klase menos privilegia ta un fenomeno ku tin ku risibi un moratorio.

Bo ta dera un tesoro di opinion na bida ku ta representa 70% di e pueblo aki segun sifrasnan di CBS (Buro pa Statistik). Kalke organisashon ku tin komo meta pa fortifika lasonan den reino ku tur islanan i speshalmente profundisa e relashon ku Ulanda, tin ku obliga su mes pa inklui e pueblo ‘plan bari’ den e dialogo. Ta esnan ku a keda empobresa pa filosofianan ekonomiko, finansiero ku manehonan politiko di Korsou i Ulanda por bedei den debate for di nan propio eksperiensia den bida diario kwa direkshon tin ku kue ku asuntunan sosial, salubridat, ensenansa, trafiko di hende i otro topikonan.

E apartheid bi-sentario ku Comite Koninkrijksrelaties ta sigi mantene ta fortalese e politika di Den Haag i e hierakia elite chiki ku tin propiedatnan mayoritario i kontrol i podernan riba produkshon di kapital i distribushon di sirkulashon ekonomiko-finansiero ku sin e hobennan di klase margina aki nunka lo keda kwestiona, reta den un debate pa buta kambia sosial kana ku lo faborose e klase abou ku ‘tiki’ skol den e reino ulandes festivo.

*) un organisashon sinta na Den Haag ku un website indikando hopi kos sin publika ken ta e personanan tras di Comite Koninkrijksrelaties banda di inisiado i sekretario Ron van der Veer ku tampoko ta revela su nomber riba e sitio digital.

SinberguensaTown = GreenTown

Na mei 2011 ta tin un marcha di protesta organisa pa fundashonnan SMOC i GreenTown. Un shen piku persona a presenta pa demostra nan malkontentu pa e polushon ku refineria Isla ta emiti pabou di brug ku segun un raport di Ecorys di 2005 ta kobra 18 bida di hende prematuro. Sindikato PWFC huntu ku SGTK a organisa un grupo chiki di nan miembro pa kontra-protesta. E dos fundashonnan, SMOC pa bringa pa salud di e habitantenan i GreenTown ku ta boga pa un suidat berde limpi, tin mesun meta: tur dos ke elimina e refineria ku ta keda manega pa PDVSA e kompania venezolano te ku 2019 segun e kontrakt.

Kos kasi ‘semper’ ta bai robes ora bo ke trese kambio for di un filosofia ulandes of elite krioyo. Den e marcha no ta niun hende ta kana ku tabata biba den Wishi, Marchena o Buena Vista. (Ku eksepshon di lider di sindikato Horecaf Kenneth Valpoort)
E organishon dje protesta no por a mobilisa un representashon masal di e barionan ku ta sufri di e polushon pa motibu di honra e suidadanonan un interkambio di vishon pa aserka e problematika ambiental.

Si bo wak e trayektoria di GreenTown semper a propaga nan agenda for di studionan di Z86, nunka a purba di yega drenta serka emisoranan ku tin un merkado grandi di e klase trahado.
E klase di pueblo ku ta traha den Isla of tin famia of ku ta biba pabou di brug semper a keda menospresia. Semper a boikotia, silensia nan bos, nunka a organisa un debate of sikiera seshonan di informashon pa e pueblo ei ku tin e derechi demokratiko di tin bos grandi den kreamentu di e proyekto berde riba pampel.
Tur bja tabata harma un serie di presentashon (hopi bja na ingles/ulandes) ku mester a paga pe, despues ela bira gratis pero ku drempel haltu. (Mester reserva style di selekshona bo publiko.)
Un presentashon den Avila hotel no ta un luga ku ‘pueblo’ gusta bin, no pensa mes ku Avila ke mira e tipo di hende ‘normal’ ei den su hotel. Asina GreenTown a sigi manipula kada anja nan a konstrui, mehora, adapta nan plan, sin niun bja buska aprobashon, konsenso, sosten popular serka e trahadonan di e refineria i e habitantenan. Un plan berde sustenibel ku por trese hopi empleo sin ku e poblashon mes tin algu di bisa ta un vishon diktorial, disenja pa makamba na Ulanda i Korsou yuda pa yunan di tera na Korsou i Ulanda ku no ta respeta e desaroyo intelektual di e yu di tera aki na Korsou pe mes krea un plan sosio-ekonomiko a base di demokrasia partisipativo popular.

Lokual Andres Casimiri komo presidente di GreenTown ta hasi ta askeroso, sindikatonan (pustando riba dos kabai) no ta wori i no ke inspira nan miembronan pa organisa i kombati e proseso di e diktatura sustenibel kaminda e ‘viktima’ lo keda di poei di dos banda.
E trahadonan i habitantenan tin e prome opshon pa duna direkshon na e proseso di kambio. Si nan ke mira un kompleho di katedralnan katoliko konstrui basa riba un vishon di turismo religioso e ta den nan man pa disidi esei paso nan mester tin e ultimo palabra huntu ku gobiernu i hasta ku sobra pueblo via un referendum konsultativo.

Bo ta tiranisa un pueblo trahado si bo ta papia di konseptonan bunita manera ‘ekologia, berde, sustenibel’ sin por trese e poder di desishon for di abou bai ariba enbes di e proseso kolonial modernisa ku ta korda hopi hende di antes kaminda Shell, iglesia katoliko i gobernado (representando NL) tabata e trinidat santu ku sosiedat mester a obedese siegamente sin kwestiona. Usando e mesun maalchi di ‘slotverklaring’, GreenTown kada bes ta negosha un pida mas i eksploitando e nesesidat di e forsa laboral i habitantenan na maneranan rafina pero paresido na e sistema di politika petrolero ku nan mes ta akusa PDVSA di tur tempu di dje.

E era no ta bin bek mas i awoki tin un siklo di tempu nobo pa e klase trahado subi den rango di entrada i propiedat, bira donjo di nan destino i no mane semper kedando kontentu ku kiriwichi ekonomiko di un proyekto elitario ku ta parse ekologiko pero en realidat ta rasista, klasista i anti-demokratiko segun moralnan demokratiko progresivo di siglo 21. Sigur pa un pueblo ku a pasa den e trastorno di un herensia di kolonialismo ku semper su futuro mester a keda segun ordu di un of otro opresor di pafo of djaden ku un variedat di maskarada di benevolensia sosial aktuando komo e noble salbado ‘blanku’ di e pober ‘pretunan’

~ Despues di tres anja ta Sentro di bario Souax a organisa e uniko debate riba futuro di Isla ku ni habitante dje bario mes a bishita.

~ GreenTown nunka ta tin e respet pa enbolbi lidernan di barionan pabou di brug pa su proyekto. Niun debate, foro di diskushon na tv, radio. Nada ku ta empodera e pueblo ku entrada abou.

~ Ora bo puntra hende den Buena Vista si nan sa di e ‘brochure’ di GreenTown nan ta wak bo ku kara stranjo.

~ Sindikatonan nan ta asumi nan liderasgo sosial di eduka e pueblo riba nan derechinan den prosesonan di kambio ekonomiko.

~ Trahadonan di refineria Isla tampoko ta tuma e molester pa informa nan mes pa prepara i antisipa diferente movidanan ekonomiko.

~ Nan tin suerte ku e spiritunan di 30 di mei 1969 no ta bishita e konspiradonan di GreenTown (ainda).

~ GreenTown ta bai subi DCSX (Dutch Caribbean Stock Exchange), sin bedei kiko esaki ta. Sin duna barionan, trahado un bos den tumamentu di desishon.

~Sosiologonan, antropologonan, historiadonan i otro akademikonan; bosnan tei?

Divinatorio

aviso di onderstant Ban Bario Bek

aviso di onderstant Ban Bario Bek

Yave ta ronseilu, tanchi riba kama kanika di Polar, hipno riba Venevision ‘Mentir Para Vivir’.
Ta grita, heilu.
Telefon chiki ta ring
Un bos ta gaga bisa: “ko-kondoler ela hoga kanti kosta na Kuba.”
Buletin speshal ta zona: presunan ta kima kolchon, subi dak rebeldia na KIA, Aruba.”
Libertat e lucha no ta fasil no.

200 anja reino ulandes
a pari rasismo konstitushonal
Ban selebre
Un homenahe
pa supremesia blanku
a keda kanta.
Konsierto di
odio internalisa,
pega den un odisia
pa hanja sa ta ken na ta,
den nan shirishiri, di berdat.
Katibu di kas
den un orgia di alaba.
Mil lagrima pa
spiritunan pashima.
Mientras
derechinan humano,
tratadonan internashonal
ku nan mes a
ratifika
ta keda
viola ku smak.
Pero no bisa nada
paso €uro mancha
ku sneif grandi di ultrahe
ta salbashon santifika.

Un eskudo di enganjo
no ta un enganjo
si bo sigi roga pa
kontinua di biba kune.
Man invisibel ta strangula
pero mane
Zora a bisa;
bo’n ta grita
kemen
ta gusta mes
ba gusta.

Bo no por saka
porkchop feu un karne
Solo a baha i Huan Lin
ta bon bishita
boternan di cola ku whiskey
ta keda yena
pa lubida
e sistema di
dal vla saka vla
di kinsena pa kinsena.
Sanger na bari, Tambu te marduga.
Fen a danja, habri bentananan,
friew di desember ta suavisa.
Subi kama lanta bai
misa Ourora risibi
kurpa i sanger di Kristu,
kuminda sagrado
pa un simpel pekado.
Siensia malora ku
e kadaver di kapitalismo
na kandela
banja ku awa 7 sorto
ordena 2014 ku menos morto.
Pintando profesia di un pueblo prospero ku harinja di funchi riba suela.

Asina ta
Asina ta
Asina ta

Sekta di Rei Momo i Historianan ku Ta Resisti

Rasta Moses

Rasta Moses

”Biba sjon Wimpie! Biba Hoelanda!”
Letranan di un dje kantikanan di gradisementu pa Rei Willem III skibi pa pastornan i otro mentenan kreativo kolonial pa prepara e benida di libertat na anja 1863 pa e hendenan sklabisa ku a sobra na Korsou ku e anfan pa tene un sosiedat supuestamente liber bou di un kontrol mental obedesidu na e leinan, kustumbernan di un minoria elite. E poder blanku dominante ku miedu pa lantamentu, matamentu di nan hende despues di proklamashon di libertat a purba di hinka den pueblo ku ta danki na Dios (blanku) i e rei (blanku) na Ulanda ku bo por ta un ser humano desenkadena. Mester bai na rudia i priminti e ser supremo ku bo lo komporta bo mes komo un bon suidadano, trahando duru konformando bo mes ku bo destino di ta ‘porfin’ igual pero semper balora komo un produkto laboral humano di segundo rango.

Ta for di e fundeshi di falsedat humano Korsou a krese bira mane e ta. Kapitalismo for di 1499 ku semper a mata, un sistema di genosidio fisiko, mental, spiritual. Pero semper banda di keda strangula pa e lombrishi di imperialismo ulandes tin gritunan kritiko, bosnan ku ta rasona ku por sali skapa for di e kamisa kolonial di onse bara. Un dje tononan di desobedensia ku prensa na Korsou a oprimi e siman aki tabata di e dos personanan aki: e protesta kreativo di Rasta Moses na momentu ku rei Willem-Alexander i reina Maxima a bishita bario di Montanja i sra. Gerda Brand na Banda Bou, Kenepa na museo Tula.

Mirando e pareha real baliendo riba e musik di kaha di orgel den museo Tula kaminda e lucha pa libertat a origina na 1795 ta algu ku ta duna un sabor marga i boltumentu di varios stoma. Kiko e idea tras di e invitashon tabata no ta muchu kla. Kisas pa purba di influensia e mente di rei ku reina ku un presentashon chikitu tokante e legasia di sklabitut pa asina alimenta i kita e berans mental historiko? Ya asina ora nan kai bek riba nan trono na Ulanda nan por proteha i vigila e derechinan di suidadanonan karibense den reino ulandes e bja aki si i no mane Beatrix i otronan ku a proba di a lepia (lesa: no tin niun donder kunes) riba su responsabilidat ku ela hura pe na su dios santu komo kabes di estado pa 33 anja?

Museo Tula ta un dje bastionnan sino esun mas importante di un bataya pa un alma pretu liber na Korsou. Un santuario di nos heruenan ku no merese un dansa di lembelansa pa purba di gana kurason di un rei ku pa historia universal lo no mira nos komo igual manera ta skibi den konstitushon ulandes ni bringa pa un pueblo ku su antepasadonan mes a soru pa un gran parti ku e desaroyo di e YDK ta atras te dia di awe 2013. Pero t’esaki te bida yen di sorpresa desagradabel ora bo ta parti di un sosiedat ku a keda fukia pa kolonialismo den siglo 21.

Den e korant Reformatorisch Dagblad di 20 di November un relato a sali di Gerda Brand ku ta biba aki i su prima Gea Mensink ku ta di bishita for di Ulanda. Tur dos tin un karta den nan man pa e rei, paranda pafo dilanti e trapinan di museo Tula. Brand ta yudando ku luga di keda i guia adiktonan i yunan di famianan ku problema. “For di e amor di Dios”

Ora Brand a tende ku rei lo a bishita plantashon Kenepa ela kuminsa skibi. „Mi ta enkontra asina tantu dolo serka hende. Un dolo ku ta sali for di e pasado di sklabitut. E ta biba asina tantu bou di e YDK. Den nan kueru te abou e ta kousa hopi rabia i sintimentuman di inferioridat. Poko dia un senjora a bisami: ”Mi por ta pretu, pero mi’n ta kens si.” Asina profunda e ta.”

Den e karta Brand a bosifera su prekupashon. E ta hasi un yamada na e rei pa aki, na Korsou, un bja e pidi diskulpa pa e pasado. „Esei lo traha asina liberativo. Si esei a sosode sufisiente? No, lo mi hanje bon si esei lo sosode aki.”

Brand i Mensink ta duda serka ken tin ku entrega e karta i na final na ta dune na un di e ayudantenan feminino di e rei.

Un otro persona ne otro banda di e isla e dia ei dje bishita real ku merese un momentu di atenshon i lus ta Rasta Moses. E tambe no laga su mes keda manipula ku emoshon di hubelo i lagrimanan di alegria pa e presensia di dos spoki kolonial. Moses ku su trahe kolorido uniko ku kara tapa ku un velo pretu tabata su so para den un mancha di hende na Montanja ku su bek na Afrika baiskel i pankarta ku frasenan di protesta skibi ku reino ulandes den un operashon militar ta responsabel pe morto di Helmin Wiels, Bolle i Pretu pa motibu di petroli i gas den nos awanan teritorial.

Te bosnan di resistensia kreativo, ku ta desvia for di e kaminata kolonial ku
merese un luga den nos korantnan, radionan, televishon, nos espasionan digital. Ta na skolnan, universidatnan nan mester eksplora ta kiko a move e dos hendenan for di 150.000 hasi net kontrali i skupi afo e harinja di kadaver ku mayoria di nos ta sigi kome?

Nos ta kla pa asepta ku tin berdatnan pa biba ku lo trese nos muchu mas dilanti ku awoki? Nos por yega na un konsenshi di kurashi manera e kantika di 1860 piku ta bisa aki i bibe den tur sentido di palabra i spiritu?

`Biba biba biba biba Wilmu Dèrdu
Biba biba biba biba Wilmu Dèrdu
Ma parse Wilmu Dèrdu
Bo tin idea di frega nos
Ma pa bo frega nos
Bo bai frega bo mama.`

[Sra. Brand – Fundashon Aliansa di Lus 8642367- hjlbrand@yahoo.com]

Deklarashon Publiko riba Zwarte Piet

Esaki ta un tradukshon dje original ku bo por lesa i duna bo aprobashon i firma di solidaridat riba: http://publicstatementzp.wordpress.com/

Deklarashon publiko riba Zwarte Piet

Rasismo internashonalisa na Ulanda

Deklarashon Publiko:

Nos, komo suidadanonan konserni di Ulanda, ta profundamente alarma pa e violensia fisiko i non-fisiko dirigi riba hende Pretu i bosnan kritiko na Ulanda, mas resien demostra den e debate publiko riba e figura rasista Zwarte Piet.

Hende Pretu i nan aliadonan no-Pretu a protesta pa ya dekadanan kontra ‘kara pretu’ i nan a enkontra ningamentu dje gravedat dje kaso i marginalisashon.

E anja aki e reakshonnan fuerte kontra bosnan kritiko, speshalmente bosnan kritiko, a yega su punto mas haltu. Ta den e konteksto di anti-pretu rasismo inkontrolabel ku nos ta publika e deklarashon aki.

E eventonan aki nos ta revelando na 2013, e anja kaminda nos ta konmemora 150 anja abolishon formal di sklabitut den kolonianan ulandes.

Politikonan iskierdista, derechista, sentralista tur divishon a ninga di balora kritika i protestanan kontra e karikaktura di Zwarte Piet. Respuestanan rasista, generalmente atakando kritikonan Pretu, a keda implisitamente apoya pa politikonan ulandes, di e prome minister te e alkade di Amsterdam.

Prome Minister Mark Rutte a deklara “Zwarte Piet: e nomber ya ta bise kaba. E ta pretu. (…) Ami no por hasi masha kune.”

Riba 17 di Oktober 2013, un oudiensia publiko a keda tene na Amsterdam pa konsidera e kehonan formal entrega pa bintiun siudadano kontra e permit ku e munisipio a duna na e parada di Sanikolas den e suidat di Amsterdam, pa motibu di e karakter rasista di Zwarte Piet.

Den un karta publiko komunikando su desishonnan pa no duna balor na e kehonan e alkalde di Amsterdam Eberhard van der Laan alijando su mes ku e opinion publiko reforsa hostil kontra hende Pretu i hende no-Pretu di kolo.

Den e karta, e alkalde ta bagatelisa e karakter rasista di Zwarte Piet, deklarando ku e selebrashon di Sanikolas den su forma awoki no ta “(usualmente) rasista (…) i esensialmente e ta trese hende huntu”.

Van der Laan ta propone un kambio gradual di Zwarte Piet “den un kurso di tempu di 5 pa 10 anja (…) pa motibu di preveni ku muchanan hoben lo keda bruha pa e kambionan abrupto i pa skapa e danjo di sentimentunan di hopi adulto ku tin memorian dushi di Zwarte Piet.” Adishonalmente, e alkalde ta kalifika protestamentu durante e parade di Sanikolas komo moralmente inakseptabel.

Ambos vise-Prome Minister Lodewijk Asscher i Minister di Kultura Jet Bussemaker a elogia e karta di Alkalde Van der Laan. Bussemaker despues a deklara ku esaki mester ta e fin na e enbolbimentu politiko den e debate di Zwarte Piet.

Ta pa e motibu ei nos no ta sorpresa ku politikonan di tur denominashon politiko a ninga di balora e resultadonan di e raport di e Komishon Kontra Rasismo i Intoleransia (the European Commission against Racism and Intolerance) (ECRI) riba Ulanda.

E raport ta kritika e falta di atenshon politiko pa segregashon etniko den skolnan, diskriminashon riba e merkado di labor, restrikshonnan di derechinan di suidadanonan i tambe un klima menasante perpetua pa media di masa ulandes i presente den e diskurso politiko. Un di e konklushon di e raport ta: “Tur partidonan politiko mester tuma un posishon firme kontra e diskurso di ataka gruponan of personanan a base di nan rasa, religion, nashonalidat, lenguage of origin etniko.”

Vise-Prome Minister Asscher a desbarata e ECRI raport. Hasiendo esei, e vise-prome minister no solamente ta silensia kritikonan, pero tambe ta diskredita nan. E ta problematisa minorianan ku ta na e fin di risibimentu di rasismo dor di redusiendo rasismo den sentimentunan ofende na nan banda. Asscher no solamente ta ignora rasismo institutionalisa, pero tambe ta faya di rekonose e efektonan violento di e retorika politiko riba hendenan Pretu i no-Pretu.

E Ombudsman Nashonal Alex Brenninkmeijer, sinembargo, publikamente a rekonose e resultadonan di e investigashon di e raport di ECRI i a urgi e establesementu politiko na Ulanda pa tuma e raport na serio. Ela sigi di deklara ku politika ulandes ta rasista i ku rasismo mester keda pafo di e agenda politiko.

Rasismo ta un proyekto politiko i elektoral.

Politikonan ta papia ku un mayoria blanku. Riba e spektrum politiko, politikonan regularmente ta ‘show’ un boluntat habri pa saka sla riba antipatia rasial i mobilisa animo rasial pa nan mes benefisio elektoral.

Politika na Ulanda ta unu di distrakshon. Rasismo ta usa pa distrahi hende for di gobiernu su manegonan neo-liberal. E manegonan a keda konsistentemente enkwadra komo ‘tumando responsabilidat’ i ‘hasiendo desishonnan difisil’.

Pero tog, politikonan ta faya di tuma responsibilidat, i efektivamente konfronta rasismo institushonal den Ulanda, ku ta bon investiga i dokumenta.

Nos, pesei, ta yama riba nos gobiernu pa tuma akshon awoki.

Nos ta disgusta pa e iresponsabilidat i no pagamentu di atenshon demostra pa e establisementu politiko pa ku e prekupashon i kritika vosifera pa institutonan (inter)nashonal komo e Konseho di Oropa i e Ombudsman, komo tambe Pretu ku no-Pretu suidadanonan ulandes.

Ta importante pa senjala spesifikamente e rol di media ulandes, ku a enkwadra anti-pretu rasismo komo solamente un problema di e klase blanku abou, ku konsistentemente ta keda portreta komo anti-sosial. Basa riba e narativo dominante di media, un hende por kere ku rasismo ta pertenese na e klase abou di hende blanku.

Sinembargo, ora e establisementu politiko, media di masa, i e publiko grandi agresivamente ta ataka minorianan ku ta mustrando riba e institutional rasismo, e no ta djis un problema dje klase abou di hende blanku, ni unu di derechista ekstremo. Mas bien, rasismo ta presente den sosiedat hente.

Nos ke reitera ku Zwarte Piet ta rasismo i e protestanan kontra Zwarte Piet no ta un deviashon di un lucha mas grandi kontra tur forma di opreshon. Adishonalmente, e protestanan kontra Zwarte Piet no ta nobo. Tin i tabatin numeroso otronan ku a inspira e lucha aki i a klara e kaminda hopi tempu pasa.

Anti-pretu rasismo, tambe, no ta ni algu nobo ni un fenomeno ‘ekstrahero’. E rekort historiko ta kla kla: Ulanda tabata un dje malechornan mas grandi di e negoshi trans-atlantiko di katibu. Pero tog, diskursonan ulandes ta dikta ku rasismo struktural i institutionalisa ta un problema merikano. No opstante e aktitut eksephonalista, e historia kultural i aktitutnan pa ku rasa i etnisidat den Ulanda ta similar ku otro podernan kolonial den Oksidente.

E figura kara-pretu Zwarte Piet ta parti di un tradishon kultural largu di anti-pretu, ikonografia di hende skur den Oksidente.

Nos no por disminui e gravedat di Zwarte Piet, mirando su presensia enorme den e mundu di bida di muchanan ulandes. E figura ta tur kaminda. E ta hinka den kurikulo di skol, media di masa popular i programanan di televishon pa mucha, i e ta masalmente komersialisa. E karikatura di Zwarte Piet ta kria e idea di rasismo den mente di muchanan.

Zwarte Piet ta riba mesun nivel ku otro formanan di dehumanisashon via rasialisashon, manera pikimentu riba profil rasial, rasismo riba merkado laboral, i e violensia inherente den e manego di asilo ulandes. Nos protesta kontra Zwarte Piet ta situa den un proyekto mas amplio kontinuamente dekolonial anti-rasista.

Nos no ta apoya un adaptashon di un karikatura konosi komo Zwarte Piet. Nos ta yamando pa kita kompletamente e karikatura rasista for di e espasio publiko. Nos meta ta pa bringa stereotipifikashon rasial, no pa reskata of rehabilita imagennan rasista.

Asina, nos ta reta e tradishon politiko di konsenso (e Polder Model) ku su raisnan den un kerementu di prinsipio di krea un kompromisio pa resolbe tur asuntunan, ku lo faborese efektivamente desishonnan pa e mayoria blanku.

Den e debate politiko i den e instalashon di aworaki di e Zwarte Piet diskushon, nos ta keda enkwadra komo e Otro, de fakto no-suidadano, i ta ferwagtu pa keda den e rol asigna pa nos. E marginalisashon i silensiamentu di bosnan kritiko ta stankando e debate publiko i ta okuri denter un ambiente kaminda inhustisianan sosial ta krese formalmente.

Nos, komo Pretu i hende no-Pretu di kolo, ta posishona nos mes ekspresivamente komo suidadanonan, pasobra nos derechi pa endaga den bida politiko ta kondishonal basa riba nos boluntat pa somete na e perspektiva di e mayoria blanku dominante. Kritisismo real i propiedat ta implisito i eksplisito ninga na nos, ora nos bosnan sistematikamente ta keda silensia, ridikulisa i kita.

Nos ta akademikonan ulandes, aktivistanan, feministanan Pretu, mayornan i queernan di kolo. Nos ta engada den e trabao politiko den nos propio netwerknan i den koalishon ku otro gruponan progresivo i movementunan. Nos ta kere ku ta importante di papia bek i papia ku, no opstante e konsekuensianan distante of opinionnan diferente den un kultura traha riba hegemonia (kontrol i liderasgo) blanku.

Nos, e autornan di e deklarashon publiko aki, ta demostra nos solidaridat i sosten na tur ku ta protesta kontra e figura rasista di Zwarte Piet. Nos ta reitera ku e protesta no por ta separa di e luchanan kontra supremasia blanku, seksismo, homophobia, transphobia, neoliberalismo, ableismo i tur otro formanan di opreshon.

Nos ta urgi kada un i tur hende ku ta para tras e deklarashon aki pa demostra solidaridat dor di firma i komparti esaki.

Chandra Frank
Egbert Alejandro Martina
Zihni Özdil
Patricia Schor
Hodan Warsame