100 Logro di Kapitalismo Krioyo: Derechinan Laboral

100-logronan-di-kapitalismo-krioyo-trahadonan-isla

2 siman largu trahadonan pretu ta den un welga hustifika kontra abuzu laboral di kontratistanan di refineria ISLA i ni politika ni prensa ni pastornan por buta preshon pa pone dunadonan di trabao kumpli ku un kontrato kolektivo digno segun lei i tratado internashonal. Esaki ta un dje ‘100 logro’ di kapitalismo krioyo na Korsou.