Prensa Plézi

E prome mainta di e luna di yanuari, dies or a bati un notisia di ultimo ora ta drenta na radio Hoyer, e reportero ta relata un suseso fatal kaminda 3 homber i un kuchu a laga Suffisant sangriente. Despues dje notisia di e prome dia di ana e lokutor bake feminino ta sigi ku su animashon, tokando un Tumba alegre di Doble R pa su oudensia mane nada speshal a pasa, komosifuera e prome nobo di morto no a kaba di sosode mes.

3 di yanuari Korsou atrobe ta spierta ku un otro notisia di asesinato, na mesun emisora e moderado di e programa di notisia i opinion ta prefera di no pone muchu atenshon na 3 hende morto den apenas 1 siman, e topiko di un ora i mei ta bira trafiko i strepi riba kaya.

Fin di 2015 den pitu Extra ta publika un deklarashon di parlamentario independiente Marylyn Moses kaminda e ta indika ku pa 2016 mester wak e votado bon paso nan a kwe un fada ku politika i si no tene kuidou nan por basha nan bala pa MFK. MAS99 ku ta keda patronisa pa MFK no ta hisa e notisia feu suela, sobra medionan ta drai kara hasi mane nada no a pasa kaminda par’i siman atras a uza mesun parlamentario komo e klabu pa dal e kaha di morto gubernamental sera.

Ta ora media ke, na nan kumbiniensia, ta wak kon por manipula ku notisia pa laga nan partido, interes ekonomiko, finansiero preferi lusi. Na Z86 no ta otro, einan bankeronan, presidente di banko sentral ta papia prome i na mayoria okashon einan so. Den nan resumen di ana 2015 nan konsentrashon tabata riba politika batiendo minister plenipotensario Marvelyne Wiels, Pueblo Soberano for di tur proporshon. E sektor priva no ta risibi mesun skrutinio eksagera, kasonan di froude mionario na Giro Bank no a keda menshona, Eric Garcia a keda proteha. Emsley Tromp su kontroversia na banko sentral ku raport KPMG i Kontroleria General, no a keda papia. PNP ku a sakrifika minister Balborda i ku un sra Verginie ku e kaso di aksidente durante marcha karnaval no tabata notisia di importansia humano pa nan. Cft ku a deklara ku sektor priva, bankonan i otro institutonan finansiero tin ku hinka man den kaha fuerte i inberti plaka den Korsou tampoko a risibi e atenshon nesesario pa e emisora pionero na Otrobanda.

Parlamentario Moses ku a dera gobiernu pa un minuto, no a bai den profundidat pero eks prome minister Asjes su retiro insplikabel si a fiesta kune, C-tex e proyekto di sentro di data fantasma ku a bai sawaka tampoko a elabora riba dje pa proteha nan hirarkia finansiero.
Dos ora i mei un resumen di ana di Z86 a resulta un hilaridat anto ketu bai den un shelu di pretenshon ku nan ta praktika “periodismo responsabel” manera nan mes ta kalifika nan mes den ” e resumen kompletu, e analisis final” di 2015.

MAS99, Krioyo, Fiesta FM na 2015 tabata entre otro e defensor di MFK, Robbie Dos Santos, Sure and Joe Black lottery. Gilbert Sparren no por a wanta e situashon manipulativo na MAS99 mas i a bula waya bai serka Direct kaminda e ta profila hopi mas miho ku un outoridat periodistiko ku tabata hasi falta na su delaster dunado di trabao. E fayo grandi ku Sparren a hasi ta pa pretende ku pueblo no tin mester di sa pakiko ela transishona pa un otro emisora. Periodistanan, reporteronan i propietarionan di media ta hole stinki di un arogansia di poder informativo kaminda nan ke sensura e berdat pa motibu di argumenta ku no ta pueblo su asuntu dikon un miembro di prensa ta hasi un mudansa laboral.
No solamente fresku pero tambe kulpabel pa tene un pueblo den ignoransia i sigui krea un airu di skonde kos i kore pa nan responsabilidat di enfrenta otro medionan di komunikashon riba nan aktonan di imoralidat den media.
Tur esaki ku amen di e grupo di periodistanan elitario ku a asisti e tayernan di UNESCO ku ofishalmente a kompromete nan mes pa alsa e nivel di produsi notisia na Korsou.

Den un pais ku pa mayoria ta identifika su mes komo kristian ta rebaha su mes ora e ta asepta ku ‘niun’ media a transmiti e ayuno I orashon nashonal hasiendo nan mes un dje kumplise mayo den kreando i alimentando e asina pa nan mes yama ‘krisis’ ku nos ta den. Ta resulta ku preparashonnan pa karnaval te dios di rango muchu mas haltu. Lo ta otro si nan Hesus tabata na bida i lo keda krusifika e ora ei si nan lo bai bibu mesora pasobra sanger ta bende, atentonan religioso di salbashon i sanashon di un nashon no ta konta den nan mundu komersialisa.

Reportero di Direct despues di un entrevista ku un parlamentario ulandes a keda enkurasha pa duna supermerkadonan ku nan preisnan haltu un kritika bon funda pero pa mesun moneda e boka grandi no ta habri papia riba un raport ku banko sentral a saka kaminda ta bisa ku ekonomia di bon di fiansa ta abuza di e fiado den nesesidat kaminda nan ganashi ta muchu grandi. Bon i otro fiansa mikro ta patronisa emisoranan manera MAS99 i Direct i pesei e raport nunka a bira notisia paso GL, MAS i otronan ta hana plaka pa pasa propaganda i aki e interes di pueblo no ta keda defende ku boka hanchu.

Kritika riba manego finansiero di bankonan ta keda bosifera sporadikamente pero ora presidente di Banko Sentral tei den studio di p.e. Direct e interogashon periodistiko ta dirti. E kabes di Banko Sentral na varios okashon a atverti ku nos nivel di bida ta muchu haltu. Lokual e kiermen ta ku klase medio i haltu ta fia, i spat plaka na kos ku no ta na nodi pero prensa iresponsablemente no ta profundisa den dje paso esei lo afekta su patronisadonan ku ta nifika un perdida di entrada ora ta eduka pa no hinka man den bo potmoni, hunga duru i konsumi produktonan pa loko.

Tabata prome minister Whiteman den su diskurso di ana nobo a duna signifikashon na e fenomeno di kolonisashon di plaka. Akinan prensa a hanja un oportunidat pa borda un diskushon publiko meskos ku tin awoki riba hisamentu di salario minimo. E dialogo riba entrada basiko nunka tabata un topiko pa media, i atrobe esaki ta keda refleha ora Direct ku konsistensia tin e privilegio komo un dje emisoranan popular di por entrevista minister di finansa Jose Jardim. Su dilanti den studio e entrevistadonan no ta hasi e pregunta kardinal ku e mester a hasi for di 2012 ora e titular di finansas a sinta: “Kiko lo ta e posibilidatnan pa oumenta un salario minimo teniendo kuenta ku Cft i presepuesto?”.

Ganando konfiansa di pueblo no ta bin ku hungamentu badjon tras di mikrofono ora esnan responsabel pa e malora ekonomiko-finansiero no tei. Ta tuma madures di tur akshonista den media pa sali na defensa di pueblo. Kibrando ku e miedu pa tene direktornan di kompanianan den sektor priva responsabel ta un riesgo grandi pasobra prensa su modelo ekonomiko ta traha pa drai riba nan plaka. Den un ana desisivo pa vota pa un parlamento nobo ku un gobiernu nobo e reto mester ta pa legumai e konkelmentu di manipulashon mediatiko i kuminsa stima e pueblo di berdat enbes di plama e meskla antikua di trese mitar berdatnan pa mantene e situashon sosiopolitiko i satifase e podernan ku ta goberna trai kortina na Forti. E lunanan benidero hopi kos lo pasa i pueblo lo testigua ku nan no ta interesa mas den e platonan putri ku prensa ke pusha den su korokoro.

Produkshon di notisia mayoria bja ta propaganda, e ta krea mensahenan ku ta konstrui karakter, aktitutnan pa laga hende pensa i aktua di djalunaa pa djadumingu den un malchi kolonial ku lo trese menos kambio posibel pa tene esnan ku poder i fortuna na Korsou den un posishon djingueri. Media un instituto ku ta trata su konsumido komo un mitar ser humano ku no merese atenshon informativo kritiko pa e sali for di e berans soshal ku nan a kondishone pa keda aden lo peligra su eksistensia ku ta mara na e eksplotashon ekonomiko ku ta kadukando.

Burda pa plaka te mannan ku a koba e buraku entre notisia di kalidat emansipatorio i notisia mediokre senshonalista. Dekadanan largu hefenan di redakshon, dononan di korant, televishon, wepsait, emisora ta fayendo den kibrando e aliansa ku kapital krioyo pa edifika un nashon. E tiki espasionan ku ta ofrese notisia riba sierto kalidat na sierto momentu por broma falsu pasobra ta e sobra mundu di media ta mediokre, no ta paso nan trabao ta asina fantastiko pero pasobra nan kompetidornan ta hasi un mal trabao. Ta e prosesonan aki ta soru ku esnan ku ta hunga rol di ta un medio di komunikashon konfiabel di kalidat haltu nunka ta sinti e preshon pa mester oumenta nan nivel ku defakto den ana 2016 mester ta un dje aktornan prinsipal pa transformashon struktural. Tin yen reto, tin boshi hende ku mester arepenti, pueblo di Korsou semper ku konsistensia a demostra ku nan tin e abilidat pa pordona, un transmishon di karnaval den HD no te kos. Tur esnan enbolbi den prensa sa ku no tin skapatorio o mane magno kanto-outor Nildo Martis a kanta: “Kambia bo manera…”.

Advertisements

E Guera Kontra Periodismo

Gera Kontra Periodismo

E guera kontra periodismo: Dononan di media, plaka, poder i e preis di berdat.
Bo korant, emisora, televishon, notisia digital ta dunabu e informashon ‘stret’, kuru di berde? Kon bo ta chek ku nan no ta ‘kushi’ notisia ku metanan komersial pa bosnan kome riba dje?

Miritza Gerard, Prensa i Poder pa Laga Hendemuhe Konta Nan Historia

Poder di Miritza Gerard

“Awel awe mi ta balora mi mes, mi no ta un kalke muhe. Mi merese muchu mas miho. Desde awe t’un otro bida, sera den kas i yora a pasa pa historia…” (c) Givienca “GiGi” Clotida & Dreams

Ku un durashon di dos dia prome ku outoridatnan i prensa konserni por a demonstra e abilidat di buska i publika un potret di e agresor letal ku a propina Miritza Gerard den e bario di Souax, Korsou a konfirma un bes di nobo ku su prioridatnan pa konserva, proteha i edifika bida di un hendemuhe no ta alinja ku e mundu sivilisa ku e ta pretende di ta un miembro prominente di dje.

Un homber a asesina su partner riba un djadumingu i niun pastor maskulino ni feminino no ta sali riba un style di ‘Breaking News’ notisia di ultimo ora religioso i purba di kalma i inspira e sosiedat ku un diskurso pa mantene fe, un orashon , un alabansa pa no laga e mente dekai. Informashon polisial ta keda pasa, par’i hende ta reakshona i bida ta sigi. Sigiente dia tin diskushonnan aki aya pero e rasonnan pakiko un hendehomber por yega na tal ekstremo di ehekuta su kasa no ta bira un dialogo entre e publiko i prensa.

Apenas 2 siman prome Alvine Hughs a keda detene pa motibu di a maltrata su kasa. Ne momentu ei segun Alianza i buro pa ayudo di viktima tin un instrukshon ku ta regula ku ministerio publiko mester buta e viktima na altura di e opshonnan hudisial i restorativo ku e por kana pa proteha su mes i prosesa e trouma. Segun Jeanne Henriquez pidimentu di un prohibishon pe agresor pa yega serka den bisindario dje viktima kaminda e ta biba/keda ta posibel. E proseso di kuida e viktima a faya “un bja mas” tabata palabranan ku Henriquez a dirihi na ministerio publiko.

Ministerio publiko den prome instansia pa medio di su bosero a purba di bula un pipa i tira falta riba e viktima pero despues di algun dia a bek i atmiti ku wes-fiskal sra. Dennaoui tambe ta humano i paso e suseso lamentabel a pasa den un wikent druk ku hopi aktividat penal ku a buta ku den bista di ministerio publiko evaluashon di un maltrato severo di un hendemuhe no ta merese di ekstende su detenshon ku mas dia den espera di tratamentu dje kaso. E filosofia dje kadena hudisial a redonda den un asesinato ku por a keda preveni si: 1. A informa e viktima den un forma konvensente di drenta den kontakto ku buro pa ayudo di viktima of 2. Ministerio publiko of polis a konekta ku buro di ayudo pa viktima.

Minister di hustisia Nelson Navarro tambe a mancha su integridat ora ela skonde tras e hecho ku su mes partido PAIS tin un lei di proposishon bou di guia di parlamentario Marelyn Moses ku tin ku ofrese e hendemuhe den situashonnan di violensia relashonal un haf di seguridat, un lei ku ta for di 2013 pega den e mashin gobernamental.

E sistema hudisial ta keda opera i domina ku mannan maskulino i pesei ta hopi duru pa trese kambio si bo no sa kiko ta nifika un viktima feminino den kasonan di abuzu relashonal bou di hendehomber. Mesun kos ta konta pa prensa ku ta normaliza e kaso, un asesinato di un chines-ydk ta frusta pueblo mas eksigiendo pena di morto kontrali na un kasa ku ta kita bida di su partner kaminda e gritunan di kastigu di morto no sa lanta ku mesun fervor. Parse un komersiante chines-ydk su bida ta bal mas ku un hendemuhe ydk.

Enbes di konsentra riba e kredo maskulino ku e hendemuhe ta su poseshon e topiko ta bira: – ken ta korta ken su orea, -ku tin ku wak e hende, no e muhe so. Yen skeinsmentu pa no papia riba e asuntu ku un muhe a keda mata, 13 for di 2001. Argumentunan ku tin un sistema matriakal, kiermen un lantamentu di un famia pa un muhe na kas. I pesei si sosiedat ta robes ta e muhe su falta. Rasonamentu falsu di hende ku a tende e gai kanta pero no sa na kwa kura. Persistentemente i sistematikamente opinado hendehomber den media ku programanan na radio i televishon, korant no ke papia kon fasil ta uza un logika galvanisa den pensamentunan maskulino di siglonan atras pa purba di hiba un defensa frakasa pa hombernan ku ta hasi nan mes kulpabel na asesinato feminino.

Hendehomber ta domina e kombersashon of pensamentunan krea of mira for di e hanchi di un hendehomber sali for di un boka di un hendemuhe ku no sa miho of ta skohe pa no sakudi e realidat falsu. Ekspertonan riba e tereno, aktivistanan, abogadonan ku eksperiensia di kasonan asina no ta keda invita, niun psikologo, terapista relashonal, eksperto, eks viktima, abuzado. Nada pero si ta sigi riba un patronchi pendeu papiando tras di un mikrofono mane un lora ku solamentu a tende hendehombernan grita nan punto di bista, dominando e klima di opinion keriendo nan sa kiko ta nifika di ta bibando den un kurpa di un sekso feminino. E medionan di komunikashon aki ta sembrando un violensia dobel, e prome biaha ora e akto fisiko ta sosede ta raporta, entrevista, produsi un periodismo defisiente i despues ora hende kuminsa borda riba e notisia bou di nivel ta viola dignidat di e hendemuhe pa motibu ku prensa ku konta su historia for di un lens maskulino, machismo di kouchi boulo. Pa hustisia prevelese e hendemuhe mester domina su historia, te so por konta lokual ela pasa den of mira otro a eksperiensia i e por transmiti e realidat ei ku finesa feminino dirigiendo e kurso dje kombersashon pa eleva e hendemuhe.

“Hendemuhe a bira muchu igual, nan a sali for di for di kushina, deskuida nan yunan i a bai studia risibi diploma bisti na karson i esei a trese un desaster pa Korsou, hendemuhe a diskubri emansipashon i hasta a tuma over liderasgo den sosiedat.”

Indiskutibel e filosofia di Loloi snek reinando den media no opone ku kritika feros ora Suzy Camelia-Romer, Maria Liberia Peters, Zus de lanooy, Emily de Jongh-Elhage, Gobernado Lucille George-Wout a lidera e pais aki pa basta dekada.

Menospresio pa bida di hendemuhe ta normalisa, pesei e falta di seriedat pa e kaso di Miritza no ta un prekupashon pa pueblo. Diskriminashon sistematiko ku a permiti tiki tiki pa devalua e ser feminino na kas, na iglesia, na trabou, na skol, den salud, den ekonomia, finansas ta e raisnan ku ta strangula eksistensia i femisidio of feminisidio ta ensera e sistema di konstantemente supla rosea den sosiedat ku ta soru pa mantene na bida e genesidio lihe o pokopoko di hendemuhe.

Mundu, Kòrsou i Su Libertat Di Prensa

Korant Vigilante di 3 di mei 2014 ta pone ku leternan grandi, kubriendo e mitar pagina abou: “PLAN PA DETENE DOS EKS MINISTER I UN KOMERSIANTE”. Na momentu ku e lesado saka FL1,50 pa sasia su kuriosidat e ta ripara ku te na pagina 12 e artikulo ta aparese konsistiendo di tres frase chikitu miserabel ku bo ta kaba di lesa den menos ku 20 sekonde. Un triki barata a keda di komete pa manipula atenshon di e konsumido pa gasta su sen aportando na e garantia ku periodismo di sensashonalismo ta keda na bida pa un tempu largu.

E kaso no ta unu normal sin mas pasobra pa prome e doño di e korant ta Merril ‘Lilo’ Sulvaran fundado di Curacao Media Organization(CMO) ku ta para pa hisa kalidat di periodismo en general atrabes di e organisashon i na di dos luga tres di mei ta dia internashonal di libertat di prensa un dia ankra den artikulo 19 di derechinan humano universal ku ta para ketu na libertat di kada hende pa opina i ekspresa sin keda stroba i pa buska, hana i parti informashon via media sin frontera.
E vishon ta ku libertat di media i e akseso na informashon ta yuda desaroya e meta pa empodera pueblo ku medionan di komunikashon serio ku ta alimenta pueblo ku sufisiente material informativo pa por opina i partisipa den tur proseso di su komunidat pe por ta doño di su mes destino usando e informashon i konesementu di kalidat haltu.

Ironia di bida ta ku aña pasa na mei CMO huntu ku UNESCO di Korsou a hana e oportunidat pa organisa un konferensia Karibense di tres dia den kuadro di Dia Mundial di Libertat di Prensa. Notisia360 ta raporta: ” Lilo Sulvaran tambe di CMO, a reiterá e importansha pa prensa traha
riba kalidat, esaki pa mitigá e krítikanan ku sa tin riba prensa lokal. Ta importante pa hisa nivel di
nos komunikadonan, tantu na radio, televishon komo korant. E vishon di Unesco i CMO ta pa tin un kontinuidat den konsientisashon dje komunikado i sigui ku e proseso di kalidat.”
Presidente di CMO Stanley Ignacio i trahado pa Extra i miembro ko-organisado dje konferensia na 2013 Valeska Diaz komo hefe redaktor na korant Extra huntu ku Sulvaran na Vigilante den nan korantnan di djasabra 3 di mei no a duna ni un artikulo chikirititu di sikiera dos frase na e dia speshal ku ta salbaguardia e derechinan di nan mes fishi di komunikashon.

—Prensa ku no ta papia, analisa riba nan mes dia di libertat di ekspreshon den media ta mane obispo Secco ku enbes di duna predikashi den katedral di Pietermaai ta bai bishita Campo riba un djadumingu.—

Mariano Heyden aña pasa a deklara ku e si no ta interesa pa konekta ku su koleganan Karibense i no mester bai na e konferensia regional di prensa organisa pa CMO den Renaissance hotel pasobra ta “tin nada ku nan por a sine einan” ku e ya sa kaba.
Un testimonio di ignoransia lokal di marka mayo ku a haña su reperkushon 2 di mei riba un djabierne ora e periodista ku mas di 30piku ana di eksperiensia a invita den su programa Perspektiva na Z86
reportero/periodista Yves Cooper huntu ku Reina Joe eks periodista kaminda na a elabora den un forma desorganisa riba dia di libertat di prensa i a ekspresa un prekupashon kolektivo pa e forma kon medionan di komunikashon ta den un estado di degenerashon.
Heyden i Cooper a laga nan bosnan kritiko resona den e studio radial den kurason di Otrobanda, e problema si ta ku ora bo pretende di ta un outoridat den mundu di periodismo i konstantemente tin algu di bisa riba bo koleganan i medionan di komunikashon ku nan ta representa ta yega un dia ku nan tin ku manifesta nan outoridat. E skuma tin ku komberti den chukulati. Heyden, Joe, Cooper tur tres tin akseso na tur doñonan di media i nan finansiadonan i un publiko ku ta adora e tera ku nan ta kana ariba. Prensa a kai hopi, e kalidat ta bai atras dia pa dia pa años kaba pero kada bes ora un dia manera 3 di mei of 1 di september Dia di Prensa presenta no tin niun esfuerso for di na skina pa organisa un konferensia, un debate, un foro transmiti na radio/televishon huntu ku tur miembronan i doñonan di media pa analisa, diskuti e problemanan den mundu di medionan di komunikashon i ofrese solushonnan huntu ku e representantenan di komunidat ku a profundisa den e materia di prensa.

E wikent aki tambe e notisia a yega den Amigoe (djabierne) ku TeleCuracao i TeleCuracaoFM lo separa for di nan kompania mama UTS i lo kai bou di gobiernu representa via komesarionan. E desishon a kai fin di mart pero a keda skondi ya un luna kaba pa publiko pa e propio TeleCuracao te dia di awe. E relato den e korant hulandes ta bisa ku e desishon a kai pa preveni ku influensia politiko (opositor) por (sigi) domina na e planta nashonal.
Si di berdat Korsou tin un prensa liber pero a prefera di tapa e notisia aki e ora ei e siman ku ta bin e liderasgo den prensa mester revindika su mes i mustra publiko kiko ta e origen di e kaso na TeleCuracao ku a kaba na un futuro separashon ku UTS.
E mesun koleganan ku aña pasa a partisipa for di Jamaica den e konferensia di UNESCO i CMO rondo e tema Libertat di Prensa ta tuma e dia hopi na serio i a kana un marcha dia 3 di mei den kayanan di Kingston pa laga sa ku nan tin un kompromiso ku e lucha pa ta i keda ku un grado haltu di libertat di prensa.
Reporters Without Borders a publika ku 2014 Jamaica ta okupa posishon 17 den e indise pa paisnan ku libertat di prensa. Hulanda ta na 4, Merka ta na luga 46, Haiti na 47. Ki luga Korsou tin, ken tin e liderato pa hasi un investigashon sientifiko den e espasionan di medionan di komunikashon pa hana sa na unda nos ta situa ku nos derechinan di buska, parti i risibi informashon di kalidat?

Cft i Sifras i Kon Un Grupo Chiki Ta Sigi Disinforma

E rueda di prensa di ayera yama pa minister-president Ivar Asjes i minister di finansas Jose Jardim tabata unu dorna ku sinta i hopi blas mei mei di un ambiente festivo sobrio pa e motibu ku gobiernu di Korsou a keda alivia pe kitamentu di e instrukshon finansiero ku ela sigi bon mucha ku reino (lesa Ulanda) a ordena na yuli 2012 bou di gabinete Schotte via e kolegio ku ta supervisa finansas di gobiernu e asina infama Cft (College financieel toezicht).

E lei di reino ku ta atende ku supervishon finansiero ta un herensia di e negosashon na rudia di e gobiernu di pasado kabesa pa PAR.
E ta instrui gobiernu kon e tin ku drei e plaka di pueblo den su presepuesto sin kai den muchu debe. E arte finansiero ta pa korta hopi den bo gastunan, spar i tuma medidanan mas fasil kaminda por balansa e potmoni di gobiernu. Riba su website http://www.cfta.an mes ta relata e akshonnan ku mester a keda tuma pa gabinete Schotte ku a tarda pa yega den un bachi di lei den Parlamentu pa hana aprobashon: “E medidanan tabata relashoná ku introdukshon di e seguro básiko i indeksashon di e tarifanan di salubridat, subida di e edat di penshun te 65 aña i subida di e prima di AOV i kobransa di konseshonnan di kompanianan di gobièrnu. Ademas lo a ehekutá maneho firme dirigí riba minimalisashon di e kantidat
di ámtenarnan a base di un desaroyo natural. E Kolegio ta konstatá ku a presentá un tardansa konsiderabel ku ta hiba na e défisitnan den 2012.”

(Riba tur esaki tambe a buta un subida di produktonan di luho di 9%.)

Un sala yen ku periodistanan pero e preguntanan, ku mester a klarifika un materia finansiero komplika, no a keda hasi. Interogatorio pa move e mandatarionan konserni den un skina di politikeria si tabata na ordu pero lokual pueblo mester a risibi tabata informashon alkaso pa avansa den konosementu finansiero.

1. Kiko por bisa ku e leinan di konsenso despues di 5 anja lo bin evualashon si gobiernu no a faya? Of pasobra a hanja un instrukshon tin ku sigi 5 anja stret di nobo sin faya te ku 2018 enbes di 2013?

2. Unda e infografiko di parti di gobiernu pero tambe di prensa kaminda den un forma ilustrativo ta mustra ku sifras na plaka chiki kon e malchi finansiero di gobiernu tabata den e ultimo 20 lunanan pa optene un salida for di e instrukshon di e lei di reino?

3. E intenson ta pa subi OB mas, reforma e forma di paga impuesto pa medio di kita e kadenanan den e sistema ku ta hasi e produktonan mas karu ku nan originalmente mester ta.
Lo hasi e aparato mas chikitu pero na mesun momento por ehempel e pregunta ta kon ta bai yega na un efisensia den bo departamentu ekonomiko, laboral, edukashonal sin subi bo nivel di kontrol den e sektornan ei? Gobiernu ke mas trahado sosial den bario, na skol. E ke mas inspektor den komersio, mas trahado di BAB pa kobra impuesto pa mas plaka yega den lachi di ministerio di finansas. Mas kontrol den labor pa hana pa gobiernu por drei ku mas finansas ku awoki no ta keda kobra.
Oumento di kontrol mediko i salud nashonal pa skapa gastu riba nos presupuesto. Kon ta bai hasi esaki ora bo ta planeando pa retira hende?
CBS e buro pa statistiknan mester di hende, por lo menos dobel ku nan tin awoki pa inventarisa situashonnan, hasi analisis, saka konklushon den nan raport ku lo yuda gobernashon di Korsou. Asina tin un kantidat di institutonan, fundashonnan ku mester subi nan empleo pa Korsou bai dilanti riba nivel sosial, ekonomiko, finansiero, edukativo, religioso, kultural, deportivo.
E vishon ta kontrali i media no ta yudando pueblo pa aklara e diferente puntonan ku ta un konsekuensia di e medidanan ku tin ku sigi.

E banda ku tabata representa e aliansa di NO na e referendum di 2009 a stanka nan mes progreso di konsenshi na momentu ku nunka mas, despues di e resultado di e kampana elektoral riba e pakete ‘negosha’ di struktura estatal, no a harma un edukashon konstante pa pueblo via radio, televishon riba ekonomia, finansas i gastunan publiko pa krea un konosementu finansiero sosial emansipativo ku lo a duna un apoyo popular pa kontradisi e regimen di e teorianan bieu di kapitalismo karibense-ulandes-merikano.
Pa muchu tempu te ku awoki 2014 ta keda usa pueblo komo karne elektoral pa sigi siegamente e fantasianan politiko. Pa falta di kompronde, di hanja splikashon kon e wega finansiero ta hinka den otro ta sigi kai den nan trinchera di trasteria.

Ta fresku den hende su mente kon
Caryl Monte i otronan komo e saserdotenan grandi di asuntunan finansiero a traha un raport pa atende nos debenenan via un otro manera.
A grita interesante na Latin: “Habemus explicationem Alternam” pero e kurason, pa sigi borda, sigi plama alternativanan di hendel finansas publiko den e pueblo pa nan kompronde i produsi nan mes alternativanan nunka ta tei. Esaki tabata nos ekspertonan finansiero, ku hopi retorika a yora Tula, a purba di trese e nostalgia di plantashi Kenepa pa gana e referendum.
Nan nunka tabata interesa pa di berdat libera un pueblo. Si tasina ela frakasa prome ku nan a kuminsa kune. Kisas ta e abogadonan Pepi sulvaran, Anthony Eustatius i Chester Peterson ku ta boga pa kita e leinan di reino por yuda buska ekspertonan ku por introdusi strukturalmente un edukashon finansiero popular. Peppie tin un ruman ku ta dono di un korant, e por puntre si e por sakrifika un pagina pa siman pa hasi e pueblo mucha mas sabi riba nivel di ekonomia i finansas. Lo ta un bon kos di Vigilante si Lilo Sulveran un ferviente NO-ista rekonose e obligashon emansipatorio ei. Pero no ferwagtu muchu kos pasobra chukulati i skuma ta dos kos total diferente. Un liberashon wisewas ku lo mantene e strukturanan di poder den kasi mesun man semper tabata e anhelo, kiermen un libertat lalilali net sufisiente pa drumi lanta kedando di dwalu den un obediensia sosial ku lo sigi hincha nan saku i no esnan di nos. Esei nunka.

Iglesia Katoliko i Fe Falsu na Radio Direct

-E ta sonjo ta aserka, sombra lus den kaminda i nada mas. [c] La Perfecta

Astusia komersial ta revela su mes na momentu ku plaka lihe lihe ta hanja preferensia riba konstrukshon di un fe tradishonal pa un komunidat skuchado na e medio di komunikashon. Radio Krioyo, Z86, Fiesta FM, media skibi komo Extra, Ultimo Notisia, Vigilante, Nobo den pasado a yega di laga nan keda usa pa sanadornan, profesornan di magia ‘blanku’, kurado, babalao i tur otro sorto di tersionan ku a pretende di ta spiritualmente eleva. Esaki no ta nada nobo i ketu bai e ta sigi sosode serka mayoria den prensa ku nan karakter di “Ken ami? No yu, ami no.”

E problema ta bira un epidemia ora e saserdotenan di e religion katoliko romano ku na kabes e obispu mgr. Luis Secco ta usa e emisora Direct 107.1 bou di direktor Jasmin Pinedo komo nan base pa predika e palabra di Dios. Sin skrement Direct ta tumando sen di un chatiger spiritual pa e buta su propaganda di malisia di un supuesto ‘krus santu’ ku ta e miho salbashon den bo bida kasi mas miho ku Hesus. E krus santisima aki segun e chatiger ta kurabu di tur malesa, e ta trese bo hombu bek, e ta yuda’bu hanja trabao, bo muhe a korta bo orea e krus lo buta su kabes stret bek.

E bos ku ta papia ku aksento latino ta trata di konvense e skuchado inosente ku e krus aki ta unu ‘numerologiko’ kiko esei ta nifika e no ta bedei pero durante e propaganda su afan ta pa bo kere ku e por trese bo yu perdi den droga bek bon bon di salud sin adikshon, mesun kos ta konta pa akolholismo e krus te solushon magiko. Bo mester saka spiritu malu for di un konosi of bo mes, buska e krus numerologiko. Di mes e forma ku e gai aki ta presenta su mes ta kwestionabel, segun e su sabidoria spiritual ta bini for di e sinjansa ku ela hanja di un orden jesuita ku e sabiamente no ta menshona.

Tin diferente propaganda i e ta parse mane na Direct mes nan ta dune konseho kon pa estafa e skuchado na radio. E tema sentral den henter e wega di e krus numerologiko ta ku masha hopi bes mes bos di hende na final ta testigua ku nan a usa e krus santu ei hungando number i nan ta bromando fini ku montantenan riba 3000, 4000 ku nan a gana. E manja si ta ku bo ta hanja e krus santisima pornada bou di un kondishon: Bo tin ku hasi un konsulto serka e gai sin identifikashon ku ta kosta probablemente un 50 floro.

E tipo di weganan abusivo ta keda tolera pa e regimen religioso katoliko. Kulpando Jasmin Pinedo, sigur.
E ta hungando e angel di lus pero manera tur sobra e ta un negoshante i amor pa plaka ta nan perogativo, e no tin kunes si hende ta bira viktima finansiero di e malechornan esoteriko, ta su ganashi e ta vigila. Ta e obispu Secco ku su padernan ku ta hospeda den nan sede radial na Direct tin ku asumi nan responsabilidat komo lidernan di e religion mas praktika na Korsou i konfronta Jasmin Pinedo i e chatiger ku su krus santisima numerologiko.

Pa e sorto di atrosedatnan psikologiko aki hende tambe ta bira kara pa iglesia, ta esaki ta pone ku hobennan ta homenahia Misa Montaña ku ferf ku lemanan derogativo komo ‘mafia’ i otro palabranan ku bo no por pronunsia durante un predikashi di Pastor Raul. E no ta stranjo, e no ta un akto baldadi mas e ta simplemente e reakshon di e deskuido pa komunidat bou di liderasgo di iglesia katoliko.
Ta ‘bon’ mes e muchanan ta komporta nan mes ku nan no ta plama e integridat di pastornan i obispu na werki. Pero sigi maha, tapa kara, trivialisa e responsabilidat ku nan a hura pe dilanti Dios i nan lo ripara kiko lo soso.

Dia di Prensa, Un Karnaval di Komunikashon Sosial Mediokre

Carnaval, John Baselmans

Carnaval, John Baselmans

Normalmente prome di september pa dekadanan kaba ta un fecha kaminda ta selebra dia di prensa. E fishi kaminda bo ta buska, kola, plama informashon. E fishi kaminda periodistanan tin ku skibi, papia, filma e berdat pa su publiko. Un dia speshal ku delastu anjanan su nifikashon i reflekshon pa e distribushon di e berdatnan di nos sosiedat a dirti i bira un aventura komersial kaminda plaka, poder i politika ta determina ki sorto di kalidat di media e pueblo ta hanja.

E anja aki dia di prensa, un novum a mira lus di dia ora ku Curaçao Media Organization (CMO) a disidi pa skuif e selebrashon di 1 di september na 7 di september pa motibu ku net e wikent di 30, 31 di ougustus Curaçao North Sea Jazz Festival lo a stroba e miembronan di prensa pa asisti e sigiente djadumingu 1 di september.

Un selebrashon sosial deportivo Vigilante ta meldu: “Miembronan di prensa lo partisipá na diferente enkuentro deportivo manera basketbòl, dominó, vòlibòl, futbòl, Airsoft, bulamentu den saku i landamentu. E parti sosial lo konsistí di entre otro karoake pa premio, kompetensia di ‘cupcake’, zumba, siña makiyahe.
E selebrashon di Dia di Prensa ta sera anochi ku un sena, kontamentu di chiste i animashon musikal. Lo tin diferente premio manera entre otro baiskel, biahe, estadia den hotèl, komementu den restorant. E premio grandi e aña aki tambe ta un outo: un Chevrolet Sonic 2013 ku AutoCity ta pone disponibel.
E dia sosial deportivo pa trahadónan den prensa ta tuma lugá na Rust & Burgh for di 12’or di mèrdia te ku 12’or di anochi.”

Yves Cooper e uniko reportero/periodista ku tabata den media kontinuamente sakando su frustrashon riba e kalidat abou di prensa a demonstra ku for di un legion di miembronan di prensa un persona so tin e fakultat, e moral pa kwestiona, kritika e rol mediokre ku prensa ta hunga na Korsou. E linja kora den su analise konosiendo e aparato mediatiko pa 13 anja tabata ku: “Prensa ta e okashonado di problema mas grandi”. Sensashon ta e plato favorito ku donjonan di media ta sirbi nan publiko. Donjonan di media di kwa mayoria a kuminsa den e ramo aki pa motibunan komersial i no ta interesa pa eleva konsenshi, karakter di un pueblo via nan plataforma di media na prome luga.

Konklushon ku por keda saka –despues di mira niun debate na tv, radio, niun artikulo den korant– ta ku ‘99%’ den e mundu di prensa no ta sinti e nesesidat pa reforma nan area di profeshon na un manera ku lo yuda nan mes i e pueblo en general. Prueba di esaki ta ku karaoke i ganamentu di un outo ta bal mas selebrando nan Dia di Prensa ku diskushonnan riba e nivel di nos media i kon e por keda restruktura via poder popular demokratiko. Probablemente e raisnan di miedu ta duru pega den e trupa di periodistanan, reporteronan ku nan no ta wori ku nan salario ta abou, e chens pa studia no tei, kondishonnan laboral ta laga hopi di desea.

Transparency International ku a hanja e enkargo di e eks gabinete Schotte pa investiga e grado di integridat den nan komunikado di prensa a saka un pida riba prensa tambe ku te dia di awe a bai den e lachi famoso di olvido: “E estudio ta ilustrá hopi prekupashon pa sierto sektor ku lo mester promové integridat. Un ehèmpel di esaki ta e medionan di komunikashon. Miéntras ku e kuadro legal ta suministrá un ambiente favorabel pa desaroyá medionan masha diversifiká, realidat ta ku tin un skarsedat di periodista bon entrená, spesialmente periodistanan pa hasi trabou investigativo. Tin be kontenido di relatonan den medionan di komunikashon ta influensiá pa e echo ku hopi medionan di komunikashon ta dependé grandemente di finansiadó privá i di e merkado di aviso pa nan entradanan. Kondishonnan pa garantisá integridat di e empleadonan di medionan di komunikashon ta skars. Esaki ta mina e posishon independiente i responsabilisashon di e medionan di komunikashon.”
Tanten nos lidernan i donjonan di media no ke debati, diskuti e problematikanan ku ta stroba prensa pa desaroya na un nivel mas haltu e mundu di komunikashon sosial lo keda un kanser ku ta kome mente di hende.

Amigoe i Antilliaans Dagblad ku semper ta respira ku un aire di arogansia periodistiko te ainda no por a asumi e responsabilidat i kuminsa un dialogo kritiko ku nan partnernan den media pa bin ku solushonnan konkreto pa mehora e estado mediokre. Tesei ta e pampel ku media na ulandes mester hunga si nan sigi insisti ku nan si ta praktika periodismo responsabel. E ta konta tambe pa Z86 ku na radio a pretende ku nan te miho den difushon radial pa responsabilisa nan koleganan den media riba FM. Tin un skondementu pa tene bo mes bro ku sisnan responsabel. Komentario riba politika i tur otro sorto di kos den nos komunidat pero nan koleganan i nan mes semper ta hanja un skapatorio.

E fantasia ku por a kuminsa un pais nobo 10-10-10 sin restruktura e prensa putri bjeew ta bibu bibu ainda. Un prensa debil ta krea un pueblo ku ta depende di dje den mesun malchi debil, pensando debil, aktuando debil.

+
+
+
+
+
+
+
-> Stanley Ignacio i Lilo Sulvaran ta hanja ku 8 korant, 28 radio no ta di mas. Tin un merkado pa tur hende.
Un vishon di plaka riba prinsipio di periodismo?

-> Nos prensa sa e diferensia entre informashon, notisia i redu?

-> Telecuracao ku su direktor nobo (sr. Oehlers) ku den pasado tabata asina kritiko riba prensa no por organisa un debate riba Dia di Prensa? Podise e Jazz festival a dol kos na tv tambe?

-> CBA ku su direktor Germaine Hart-De Jongh no por a organisa un foro di diskushon riba Dia di prensa ku tur donjonan di media?

-> Kwantu sensura tin na Korsou eherse pa periodistanan mes?

-> Niun editorial di niun korant riba Dia di Prensa?

-> Prensa ta konfirmando nan mes ku interesnan finansiero tin nan choka, difikultando nan trabao pa bisa e berdat pio ku un diktatura gobernamental?

-> Stanley Ignacio presidente di CMO a bisa ku tin entre 4 pa 10 periodista ku karakter koruptivo. Kiko lo bai pasa ku nan? 4 pa 10 periodista korupto por keda traha ganja un pueblo numa?

Camouflaged Coup Lessons

Installing an interim cabinet via
Illegitimate parliamentary acts resulting in a blood boiling catalyst for sociopolitical catastrophe where a nation is severely divided is the most ignorant shit a governor could do.
That’s how y’all want to restore democracy?

Coup, coup, coup, coup, coup
Coup, coup, coup, coup, coup
Constitutional coup

Invite only Dutch media to the swearing in of the inter(g)rim cabinet
sure does accentuate the bittersweetness of media colonialism.
The only correspondent good enough for Dutch tv is a Dutch journalist, right?

Coup, coup, coup, coup, coup
Coup, coup, coup, coup, coup
Constitutional coup

Governor Goedgedrag the mastermind behind parliamentary seat bribery, 500.000 florins for each.
Who paying: Giro Bank, Ennia, Fatum.
Constitutional thieves?
Y’all still blindly put faith in these financial elites?

Coup, coup, coup, coup, coup
Coup, coup, coup, coup, coup
Constitutional coup

Sabotage their radio stations, jam their signals. Call their supporters dumb, brainless sect victims. Accuse them of being dictorial.

You don’t have any constitutional law profs on the island so you use Dutch ones to fight the Dutch government.
Terrorizing your own self determination vision.

Coup, coup, coup, coup, coup
Coup, coup, coup, coup, coup
Constitutional coup

First the diamond radio was pro Chavez for life then economic emotions made them hop off
socialism quick
Now they sucking that Curacao capitalism d*ck.

Coup, coup, coup, coup, coup
Coup, coup, coup, coup, coup
Constitutional coup

You got 15.000 voting for you
But you can’t mobilize 500 to protest against a coup. That’s why MFK, MAN never can be taken seriously to lead this country into a new emancipation order. Truth.

Interim prime minister passed the severe screening without being flagged. DAE…, Oh really?

Coup, coup, coup, coup, coup
Coup, coup, coup, coup, coup
Constitutional coup
Coup
Coup
Coup
Coup
And its not even my birthday..