Emperatris di Skalo

Emperatris Skalo

pakiko banda viadukt drumi den un kasita trastorna

Hesta bunita e proyekto di makambario a keda. Paga miles di florin pa pinta para i flor riba muraya pa turista bin wak bo luga. Hodementu di hipokritnan

E merese un baño un wc un kama ku kolchon

direktor di fkp fundashon kaka popular no tin e humanidat pa regle.

direktor i komesarionan di banko sentral no ta sufisiente humano pa yude

ACU, representashon di ulanda, Curoil no tin sanger den nan vena pa suavisa su eksistendia.

makambanan i ydk hipster, komunidat di arte siegu pa nesesidat di un muhe

ora awa basha, e ta druma bou di viadukt

makambanan kreativo ku nan blufein pretu den nan palasio ta wak sin hasi nada.
Man krusá, konspirando pa traha plaka hortando espasio di biba di hende empobresa, hende ku si ta mira nan inhumanidat, nan moral defuntu

idolatria di moneda makabre ta stroba pa stima e pueblo aki.

MCB ku su brel positivo no por saka su man sinberguensa i trese dignidat?

Duna 1% di bo ganashi Lilo Sulvaran, djis 1 miserabel porsiento di bo ganashi di korant Vigilante di un dia so pabo kumpra un konteiner-flet di Goisco pa e emperatris di Skalo por biba felis den dje.

100 Logro di Kapitalismo Krioyo: Mama Dos Santos No Bal 1 mion Dollar

3 Amigitos di bario Steenrijk

Enbes di skapa bida di nan mama nan a lagele muri di sufrimentu pa despues numa buta 1 mion dollar ku nan a “herede” for di nan mama ku nan ta stima asina tantu riba kaya pa supuestamente haña sa ken a asesina Helmin Wiels pa salba bida di Amparo, Robbie Dos Santos i George Jamalolodin.

Dia di Labor: 1 Mei 1969: Anunsio di un Rebelion

dia di labor amado romer anunsiando triniti mei 1969

Prome di mei 1969 riba dia di labor Amado Romer a keda invita pa tene un diskurso pa e trahadonan di refineria Shell. Gerensia i otro invitadonan prominente den e sosiedat ta tei i a skucha e presintimentu di e pader katoliko ora ela atverti e elite dominante ku: “nan tin ku rekonose dignidat dje obreronan i esnan  pretu oprimi, si no vlam lo a bai laira i tur kaminda lo tabatin dramamentu di sanger.”

Amado Römer – kapitulo 107 versikulo 1

Amado Romer 107-1-Novela

Den un temporada di retiro i fortalesa spiritual simannan largu un dje medio di komunikashon mas influensial Direct TV bou di liderasgo di Jachmin Pinedo a bin ta anunsia ku yen fanfara un novela nobo ku ela kumpra pa su televidente. E forma ku Direct a bin ta alaba e novela kasi hende lo kere ku benida di Hesus na Korsou ta na kaminda. Ta di lamenta i bergonsoso kon Direct no ta tin e kurashi komersial i kristian pa produsi un programashon diario tokante Kuaresma pa alimenta i alsa e spiritualidat di su publiko den tempunan di konfushon i trastorno sosial.

Den santu buki di Amado Romer e splikashon di e aktonan kondenabel di media ta hopi kla. “Skritura ta bisa: Diabel chiki nunka por konvense un pueblo di bai wak un novela Venezolano i laga nan kere ku esei lo duna nan bida eterno.”

CHATA i Malestar Sosial

CHATA Pobresa

CHATA tin ku profundisa su mes den e historia di Korsou pa kompronde e origen di violensia sosial i kon esaki ta manifesta su mes. E ora ei lo rekonose ku nan grupo di interes mes a krea pobresa i mester chupa e preimu awo te ora nan tuma e kurashi i transforma kapitalismo krioyo den algu ku ta dignfika e bida pretu dje YDK enbes di trate komo merkansia karnal den ekonomianan blancha.

100 Logro di Kapitalismo Krioyo – EFO

100-logro-di-kapitalismo-krioyo-EFO

Niun diskushon. Niun solushon ofrese despues di dekadanan di e Apartheid pega den institutonan ku nos ta yama ensenansa i e hendenan ku ta domina e strategia pa tene skolnan di fundeshi pober pa asina tene yunan pretu pober ku e kalidat abou den nan klas pa pasa un prueba di EFO kompara ku skolnan ku ‘plaka’ ku si lo mira un futuro mas briante ku ayudo di nan skol i forsanan di kapital. E regla di oro di opreshon na Korsou i Karibe ta ku e yu pober pretu tin ku keda pober pe riku por keda blancha riku. Pa semper. Niki..

Investigando 8 di Mart, Dia Internashonal di Hendemuhe 2015

Dia Internashonal di Hendemuhe_2015

Ront mundu paisnan ta para ketu na e di ocho dia den mart ku ofisialmente ta konosi komo e fecha speshalmente reserva na e ser femenino. Un dia ku ta keda uza pa analisa e estado di hendemuhe.
Unda nan ta para riba nivel di:

– Salud
Kiko ta e faktornan determinante ku pashentnan di kanser ta krese?
Dikon sifranan di kanser, obesidat, suku, nir, kurason, preshon haltu tin konekshon ku otro i speshalistanan ta konfirma esaki huntu ku dokternan di kas pero strukturalmente ta prefera di ninga di konfronta e kompanianan di import ku konsientemente ta bende produktonan di kome i bebe ku ta kousa e desbalanse den salud nashonal?

– Ensenansa
Kwa posishonnan hendemuhe ta okupa mas tantu ora nan risibi un diploma universitario. Esaki ta sufisiente pa trese adelanto pa hendemuhe? Fishinan den lei, hustisia, finansas, ekonomia, salud mester di hendemuhe ku pamplenan universitario ku ta kompronde bida mira for di un pueblo ku a keda margina pa trese kambio den e areanan di trabou. Dikon e hendemuhe di e klase trahado no ta yega fasil den bankinan di un universidat? Unda e sifrasnan ta ku desvela e diskriminashon den ensenansa universitario pa e muhe di entrada abou?

– Sosial
E sifrasnan di hendemuhe den onderstant a baha of subi? A re-eduka, rekapasita e hendemuhe ku ta risibi sosten di estado, kon ta evalua ku estado ta yuda nan segun tratadonan internashonal i leinan di pais Korsou? Unda e estudionan ta ku ta mustra ku e struktura di onderstant ta kuadra ku realidatnan sosial di siglo 21? Trahadonan sosial a sufri bou di medidanan for di fin di siglo 20, unda e sifranan ta pa midi nan prekupashon, nan retonan i kiko mester keda hasi pa nan por funkshona na bienestar di e komunidatnan ku nan ta sirbi.

-Laboral
Dikon no ta kumpli varios leinan laboral ku por mehora e kalidat di bida pa hendemuhe riba tur nivel? Pakiko sindikatonan no por buta preshon pa sektor priva i gobiernu kumpli ku tratadonan internashonal i leinan di Korsou? Kuantu lider femenino tin den sindikalismo? Dikon hopi kompanianan no ta laga trahadonan bira miembro di un sindikato? Kon e medidanan finansiero a afekta trahadonan, unda e investigashon sosio-laboral ta di parti di sindikato i gobiernu?

– Ekonomia
Kon ta ku e seguridat ekonomiko di e hendemuhe? Kuantu poder di kompras nan tin i mas importante kon esaki ta keda eherse pa yuda e hendemuhe progresa? E konsumo di hendemuhe ta drentando saku di empresanan di hombernan ku di berdat ta yuda alkansa un adelanto ekonomiko, kiko ta e persentahe ku ta bini bek na fabor di ganashi ekonomiko pa e hendemuhe? Kuantu e hendemuhe ta aporta den ekonomia i kuantu poder e tin pa influensia e fluho di plaka pa laga un ekonomia drei?

– Finansas
Salario di hendemuhe ta yega pa mantene su famia? Dikon no tin un sistema nobo pa saka afo kiko presis un hendemuhe mester pa por biba digno segun tratadonan internashonal i leinan di Korsou? Kiko ta e poder finansiero di e hendemuhe na Korsou? E ta bon representa den bankonan, seguronan i fondonan di penshun pa kuida interesnan di hendemuhe? Ki sorto hendemuhe tin mas tantu plaka efektivo, outo, fiansa, hipotek, invershonnan finansiero, propiedat, tereno, penshun priva, seguro priva?

– Media
Tin sufisiente mekanismo den medionan di komunikashon pa hendemuhe por bira i keda reina di nan historia, kontando, produsiendo esaki nan mes pa harma nan futuro ku e poder ku media tin pa influensia prosesonan ekonomiko, finansiero ku ta dikta riba politika? Ta tene hendemuhe ku ta propietario of ku tin posishonnan klave na medionan di komunikashon responsabel ora strukturalmente nan ta trese hendemuhe pretu di klase trahado den un espasio di desbentaha sosial, laboral, ekonomiko, finansiero i religioso?

Koroto di Airu

Koperando den programanan di kontra-inteligensia pa konfundi opinion publiko i alabes proteha tentakulonan di poder.

Koroto di airu, eiden olarkia ta fiesta

Provokando selektivamente sierto politiko protehando bankeronan, personanan klave ku a inventa sostene e sistema finansiero ku ta chupa sanger di pueblo.

Ninga di eherse periodismo investigativo pa prueba ku doñonan di media ta eherse sierto gradonan di un diktadura riba nan komunikadonan sosial i pueblo en general a base di interes finansiero.

Koroto di airu kaminda spokinan ta flota bai bin gritando den suku.

Keda sin inberti den kreashon di un konsenshi periodistiko ku eksepshon den perta politiko of pa gloria personal.

Ku konsistensia apstene di organisa riba dia di prensa un dialogo nashonal pa oumenta kalidat i integridat di suministrashon di informashon mientras e akseso na tur netwerk, media pa hasi esaki ta un realidat faktibel.

Un koro komersial ta sali for di e koroto di airu

Sosteniendo den e referendum di 2009 e opshon Si un pakete neo-kolonial, sin hasi periodismo investigativo den e konsekuensianan dje restrukturashon estatal. Agonisa despues di kuater aña ku pueblo ta sufri di hamber pa e mesun medidanan neo-kolonial ku mayoria a vota pe pa keda ehekuta.

Fasilitando zonanan di komfort pa sierto mandatarionan, institutonan finansiero, hefenan di servisio, kapitannan di industria.

Koroto di airu un sanktuario pa orden establesi, supremasia blanku, rasismo internalisa, hustisia di klase.

Asimilando un diktador notisiero ku ta disidi ki ora si algu ta keda publika komo notisia pa publiko.

Desvia interes pa no splika i siña pueblo na plaka chiki kiko ta ensera libertat di prensa ku fundeshi huridiko nashonal internashonal.

Periodismo chupa lenga merkadea
diabelnan disfrasa komo pannan di dios.

Den e koroto di airu enemigunan ta boltu bira amigunan di lucha pa elimina enemigunan nobo

Hasi servisionan klandestino pa un oligarkia hungando defensor di un klase trahado enkarsela den un depreshon ekonomiko.

Korotonan di airu
Ei e periodista-reportero den tur trankilidat ta konstrui su heroismo.
Korotonan di airu
Ei e ta imagina su mes komo salbado
Korotonan di airu
Ei e popchinan di meya ta haña su krus di merito.