José Maria Capricorne

jmc.png

José Maria Capricorne: “I bear a grudge against all the politicians who literally destroyed the art academy. All those with their ‘Dushi Korsou’ and all those stories. They committed a cultural crime..” 

Bèbè Rojer

Bebe.png

 

Privitashon di kompanianan di gobiernu ta den diskushon, Bebe Rojer ku a hasi ana 5 di yanuari ta rekorda nos kiko ta neoliberalismo i neo-kapitalismo krioyo na Korsou. Un grupo chiki ku ta hana mas poder mas plaka. Kaminmda e mes ta bisa ku antes na Curacao Ports Authority un direktor tabata gana podise 6 mil florin awoki (Ananan ochenta) e ta gana 40 mil florin.

Papiamentu Sangrando [2]

sede di Papiamentu 88

Oreanan ku ta morde di tende e bombardamentu di palabranan hulandes machika ku Papiamentu den medionan di komunikashon. Bula nan ke bula kabes di hende, normalisando e hasi di figuranan ku un funkshon publiko. Fini fini e kolonisado ta gatia ketu bai den sesunan i kurason di hende plamando su viro:

Jasmin Pinedo propetario i moderado-komentarista di radio Direct 107.1: “Emily [eks minister presidente] lo ta glunder si e mira ku e saneamentu di debe a yuda. Ricardo Isebia [kolumnista di korant NOBO] no tin un blad voor su mond.

Arthur Con direktor di FKP [Fundashon Kas Popular]: “Nos ta wardando ketu bai, e fondonan ta pega un kaminda, tin hende den e departamentu ku ta stroba, e kos ta keda un gebed zonder einde.

Yves Cooper reportero: “E kos ei dat zet geen zoden aan de dijk mi amigu. Pero nos no tin un solushon kant en klaar.

Amerigo Thode parlamentario partido MFK: “E parlamentu tin un wassen neus…Nunka mi ta tin bodyguard, mi ta kana vrij den pueblo.”

Eduard Joseph presidente di direktiva di Pueblo Soberano: “Anto a tildami di un strafbare feit mi ta bai entrega un kort geding pa laster.”

Minister di hustisia Nelson Navarro: “Desnoods e persona den e opleiding ta biba den Banda Bou i no mester keda e stiefkind di Korsou.”

Hefe di polis Mauricio Sambo: “Nos no tin un vooringenomen standpunt.”

“Nos ta bai Pizza Hut ku henter nos gezin.” – presentado di un programa na Telecuracao

Nicole Maduro periodista-presentado na Telecuracao: “Alsnog bo por bise, si bo wak e verschil na Aruba bo ta mira kon na ta selebra nan outonomia. Si bo sa dikon, graag bisa nos.”

Miembro di partido PNP: “Un lider no ta saka vuile was pafo.”

Lider politiko MFK Gerrit Schotte: “Komo miembro di parlamentu mi ta hanami ta verdiep in e materia i den reses tur hende ta riba un lijntje. A hale terug e landsbesluit ku e minsternan a stelle op. Danki na mi persona ku a trek de bel. Mi n’sa mes pakiko uberhaupt ta tin un reunion.

Henny Reinilla presidente di direktiva di PNP: “Nos a papia diferente topiko ku e dagelijks bestuur.”

Abvo sindikalista Kenneth Bremer : “Nos a manda gelijk un karta pa minister di ekonomia. Bo tin ku bin ku prueba, bo tin ku maak e hard.”

Dwight Rudolfina komunikado sosial na MAS99: “Wes, fiskal, ministerio publiko no ta kijk door de vingers segun bo?

Aviso na Telecuracao di un kresh: “Nos tin un kuido pre-eskolar, nos ta yuda hasi bu yu zinderlijk i zelfstandig.”

Glen Sulvaran parlamentario independiente: “Komo persona den politika bo sa ku bo por wordu aangevallen.”

Minister-president Asjes: “Porta e periodista a sintie op zijn teentjes getrapt. Anteriormente e tabata proteha e mininster plenipotensario ku e mantel der liefde. Anto e asuntu di outo nos a keur esei af.

Minister di finanas Jose Jardim: “Nos tin na Ontvanger 15 mil bezwaarschriften den behandeling i eigenlijk tin kompanianan ku a disparse i nos tin ku schone op e atministrashon.

Minister di trafiko i telekomunikashon Suzy Camelia-Romer: “Don a bisa ku tur hoben politiko bo tin ku sostone, te awe mi kurpa ta kwe kippevel ora mi korda esei, anto korda bon nos partidonan tabata bots ku otro.”

Roberto Cuales kolumnista-periodista di Ultimo Noticia: “Asjes ta “deel de lakens uit” i niun hende no por parele. Tur kos lo bai den e “vergeet pot”, i “geen haan die ernaar kraait…”

Alfonso Trona direktor di departamentu di impuesto: “Ami ta eindverantwoordelijk pa e parti aki i sr Jardim ta politiek verantwoordelijk.”

Javier Hernandez direktor di hospital St. Elizabeth: ” Technisch nos ta falliet, kada huki tin un koelkast. Nos mester di un saneringsplan. E operatiekamer bo tin ku planifika i bisa nos 7 dia van te voren. Nos ta hopi krap, e wachtlijst ta largu i e pashent ta sufri.

Laga Lastra un Poema pa Helmin Wiels

Helm Wiels 2 ana

Bosnan a hasi bosnan mes dononan di haf,
horta propiedat di pueblo, sekuestra plakanan
buta nos muchanan den skolnan ku ta destina
pa nan keda choka den un salario di hamber
Kome bosnan kuminda ku boso ta importa pa
bira pashent di suku, preshon haltu,
kanser di prostat, pechu, matris.

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Bosnan a konstrui palasionan kaminda
hende ku entrada abou por perde su finansas.
Burdugunan blanku di casino ku ta chupa,
mortalisa un ekonomia di e trahado pretu.

Bosnan yunan a keda prohibi pa kasa ku
hendenan pretu tog[?]

Den banki di skolnan di prestigio, kaminda
ora bo skibi nomber pa bo yu nan ta wak kolo
i fam, bario. Nan lo bira mesun degasiado mane
boso, polo ros di Ralph lauren, sapata di kueru
iPhone den man kla pa bai golf na Blue Bay of Emmastad,
bira abogado defende empresarionan ku ta plania
di perta kabuya rondo di nos garganta.

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Ta edukashon blanku ulandes ba risibi,
te normativo blanku a blasfemia bo destino divino

Ta for di e angulo blanku bo ta opserva i krea
un mundu adapta na realidatnan leu for di nos
pa komplase, parasita for di e sistema.

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Bo miedu pa enfrenta podernan gubernamental NL 
eksigi e debenan real ku un pais ku a sklabisa
i kolonisa islanan den un laman di litania.
Un temor pa kita e disekilibrio sosial ku a
keda krea pa e hendenan ku tin tereno,
propiedat, negoshi for di tempu di siglo 17.

Smoel awo kuenti no wak pasado, paso
e agressor si no sa faya su historia,
for di esei e ta planifika su dominio.
Hendenan desechabel, kos pa tira afo nos a bira.

Korsou tin ku bira un isla di 300 mil habitante
pa ekonomia drai pasobra tin ku alimenta famianan
ku a bira riku for di un ekonomia di fantasma?

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Si bo emisora ta esun MAS skucha, ta dikon anto
bo redakshon di notisia ta boltu riba 2 hende su
pa 10 piku ana? Si bo notisianan ta asina balioso,
ta dikon bo ta graba nan buta nan riba bo website
pa tur hende por skuche? Si bo korant ta vigila pa
un pueblo pretu ku abo ta ganando plaka ku nan
sufrimentu ta dikon anto bo no ta eduka nan pa sali
for di e drama sosial. Mikrofonista no ta lesa,
no ta dokumenta, no ta profundisa, studia, prepara
pero ta lanta mainta trempa pa manipula te anochi lat.

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Ketu bai ta demonisa liderasgo pretu

Ketu bai ta kaka riba konsenshi pretu libertado

Ketu bai ta lembe supremasia blanku ku tin bo bida komfortabel

Si bo no por kuestiona, kritika, kaduka, karbonisa
podernan ekonomiko, podernan finansiero, strukturanan di poder
blanku ulandes, krioyo, hudieu, arabir, chines.

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Bo no ke yuda paga un reibeweis un kurso edukativo
pe senora ku ta limpia bo kas ehh. Bo ke pe laba i
strika bo pana 5-10-15-20 ana largu ehh. Ta niun fabor
bo ta hasi ku aktonan karikativo, bai negosha ku e mesun
hendenan ku ta krea sirkumstansianan sosial pa hende
bira pober i keda pober pa restu di nan bida.

Mikrofonista no ta lesa, no ta dokumenta, no ta profundisa,
studia, prepara pero ta lanta mainta trempa pa manipula te anochi lat.

China ke inberti tantu biyon na Korsou,
300 piku toko, snek chines masakrando poder ekonomiko di YDK
Chinacao e ora ei?

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Bo ta di un famia ku a akumula su rikesa for di
konkelmentu kolonial i bo ta ignora bo obligashon
pa duna bek i responsabilisa e aktonan di atrosidat
komete?

Adora multi miyonario ekstranhero, alabansa pa nan
den e nomber di e dios invershonista.

Lagalastra

LagaLastra

LagaLastra