Laga Lastra un Poema pa Helmin Wiels

Helm Wiels 2 ana

Bosnan a hasi bosnan mes dononan di haf,
horta propiedat di pueblo, sekuestra plakanan
buta nos muchanan den skolnan ku ta destina
pa nan keda choka den un salario di hamber
Kome bosnan kuminda ku boso ta importa pa
bira pashent di suku, preshon haltu,
kanser di prostat, pechu, matris.

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Bosnan a konstrui palasionan kaminda
hende ku entrada abou por perde su finansas.
Burdugunan blanku di casino ku ta chupa,
mortalisa un ekonomia di e trahado pretu.

Bosnan yunan a keda prohibi pa kasa ku
hendenan pretu tog[?]

Den banki di skolnan di prestigio, kaminda
ora bo skibi nomber pa bo yu nan ta wak kolo
i fam, bario. Nan lo bira mesun degasiado mane
boso, polo ros di Ralph lauren, sapata di kueru
iPhone den man kla pa bai golf na Blue Bay of Emmastad,
bira abogado defende empresarionan ku ta plania
di perta kabuya rondo di nos garganta.

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Ta edukashon blanku ulandes ba risibi,
te normativo blanku a blasfemia bo destino divino

Ta for di e angulo blanku bo ta opserva i krea
un mundu adapta na realidatnan leu for di nos
pa komplase, parasita for di e sistema.

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Bo miedu pa enfrenta podernan gubernamental NL 
eksigi e debenan real ku un pais ku a sklabisa
i kolonisa islanan den un laman di litania.
Un temor pa kita e disekilibrio sosial ku a
keda krea pa e hendenan ku tin tereno,
propiedat, negoshi for di tempu di siglo 17.

Smoel awo kuenti no wak pasado, paso
e agressor si no sa faya su historia,
for di esei e ta planifika su dominio.
Hendenan desechabel, kos pa tira afo nos a bira.

Korsou tin ku bira un isla di 300 mil habitante
pa ekonomia drai pasobra tin ku alimenta famianan
ku a bira riku for di un ekonomia di fantasma?

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Si bo emisora ta esun MAS skucha, ta dikon anto
bo redakshon di notisia ta boltu riba 2 hende su
pa 10 piku ana? Si bo notisianan ta asina balioso,
ta dikon bo ta graba nan buta nan riba bo website
pa tur hende por skuche? Si bo korant ta vigila pa
un pueblo pretu ku abo ta ganando plaka ku nan
sufrimentu ta dikon anto bo no ta eduka nan pa sali
for di e drama sosial. Mikrofonista no ta lesa,
no ta dokumenta, no ta profundisa, studia, prepara
pero ta lanta mainta trempa pa manipula te anochi lat.

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Ketu bai ta demonisa liderasgo pretu

Ketu bai ta kaka riba konsenshi pretu libertado

Ketu bai ta lembe supremasia blanku ku tin bo bida komfortabel

Si bo no por kuestiona, kritika, kaduka, karbonisa
podernan ekonomiko, podernan finansiero, strukturanan di poder
blanku ulandes, krioyo, hudieu, arabir, chines.

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Bo no ke yuda paga un reibeweis un kurso edukativo
pe senora ku ta limpia bo kas ehh. Bo ke pe laba i
strika bo pana 5-10-15-20 ana largu ehh. Ta niun fabor
bo ta hasi ku aktonan karikativo, bai negosha ku e mesun
hendenan ku ta krea sirkumstansianan sosial pa hende
bira pober i keda pober pa restu di nan bida.

Mikrofonista no ta lesa, no ta dokumenta, no ta profundisa,
studia, prepara pero ta lanta mainta trempa pa manipula te anochi lat.

China ke inberti tantu biyon na Korsou,
300 piku toko, snek chines masakrando poder ekonomiko di YDK
Chinacao e ora ei?

LagaLastra

LagaLastra

LagaLastra

Bo ta di un famia ku a akumula su rikesa for di
konkelmentu kolonial i bo ta ignora bo obligashon
pa duna bek i responsabilisa e aktonan di atrosidat
komete?

Adora multi miyonario ekstranhero, alabansa pa nan
den e nomber di e dios invershonista.

Lagalastra

LagaLastra

LagaLastra

Siglo di Mamai

quilt muhenn

Riewnan di rabia ta basha
for di su wowonan,
ineksplikabel kon
disipulonan di diabel ta hubila
kaida di un arkangel.
Violento, frieu tabata e bos
pa un mama mester a
skucha bisando su yu a bai
dwalu den shelunan tragiko.
Yuyua a kumpra heru serka Pana,
krusa kaya drenta MCB,
skupi 3 kayente den kabes
pal’i maishi di Chicu Capriles
bentè na San Pedro, rabia, rabia.
Si bo ta pari pobresa,
bengansa
ta hasi hende

un tiki felis, si djis un tiki felis Mama ta awoki

Subiendo Brug Emma, kab’i stiwa su Buggy batì
ku fruta i berdura di barku
Madam ta saka su dia den hanchi di Otrobanda
ku fe di Cecile Fatiman e ta manda sen pa su
famia na Haiti, orguyo ta radià for di su kara
preimu skur, sabiendo k’e ta mesun poderoso ku
e dios ku ta lanta morto for di santana.

Skalo ta suku, un kurpa flaku ta chèrcha
sombra di hombresa ku ta rigi den dia i
aboli anochi p’e reina di akrobasia karnal
Mama no ke yora mas, fielmente kristian
pero su orashon no por a saka e sneif
trapa den un triángulo di odio, konfushon
i amor, e sintì maternal no ta dirti.
Ta su yu, no importa kiko nan bisa
bendishonamentu tin stret, felismente
nan ta brasa otro, lapimentu di otro
su gana di biba tin

Santu Amilcar

santu 2

 

Lei universal 864: Ora bo hasi redu riba hende,
e redu ei lo bira bo berdat denter di 48 ora.

Su santu ku e ta adora i alaba ta San Pablo
e kayente ta insendia su alma agonisa
Mainta 9.05 ku un swai di len,
garganta di poeiru e ta divulga su divinidat.

Lei universal 60: Koredo di BMW, Audi, Mini-Cooper
no por keda konfia riba tur tereno di nan opinion,
notisia na un radio, televishon of den korant.

Deshasi di desperashon, su papiá tabata kondemna
eksistensia di rasismo ekonomiko
bendiendo su pastechinan na
un bentana den Monteverde
bendisionando e manza ku
milagernan chiki i
rasinchinan di rebeldia pretu,
kabe ku “bon apetit mi dushi”.

Lei universal 23: Si bo kai pa kolonialismo
di konsumo merikano kopiando Halloween,
Black Friday outomatikamente tin ku
introdusi selebrashon di
+Dr. Martin Luther King i Malcolm X i Harriet Tubman

Di un parokia pa un katedral pa Canada,
un odesia di katolisismo kaotiko, konfuso.
Un obispo okultando e bochorno di pastor Simon,
promoshon perverso, reprogramando nan karakter
kapitalista kristian sin remorde nan aktonan di
agreshion spiritual. Korsou tin mortuario riba eksorsista anto.

Lei universal 667 obispunan i
pastornan ku ta ninga di tuma
e batuta di Monseignur. Dr. Amado Römer
i lucha pa hustisia sosial ta keda regala
un estadia tur kos paga den reino di San Satan
pa un periodo indefinitivo.

’69 a kria un klase medio pretu, nan a probecha,
prospera den nan komuna di egoismo riba lomba di
trupanan di trahado eksplota. Beibinan a nanse feu
bokanan di matris den estadonan neoliberal op nan
komo ‘hoben profeshonal’na Kranshi.

Lei universal 05 Si bo bai studia NL
bin bek ku yen skeit, i no ke yuda hende abou
den e kloaka sosial outoridatnan lo kita 2/4 di
bo salario i prohibi bo bai bira fuma na St.Tropez.

Riba un kruk, su uniko pia i mei, santidat konfundi pa
kara hodedo serka shofur di bus. Un kareda pornada
pa Punda ninga, un alma fraternal ta saka
sen pe sigi su mishon tog maske
e vayenan hundu ke trata di guli
su gana di biba. No por No mag, No ta bestaat.

Futuro di Media: Mas Mensaheronan di Berdat

Riba bispu di Dia di Prensa a duna un presentashon di un raport preliminar di UNESCO (sin partisipashon of aprobashon di e konsumido: pueblo) tokante desaroyonan den media na Korsou na Biblioteka Nashonal Frank Martinus Arion. For di 2013 e investigadonan hulandes Renske Pin i Suzan van Velzen a haña e enkargo pa investiga kon prensa ta funkshona komo suministrado di informashon.
Amigoe ku tin e vershon preleminar den nan poder ta sita e UNESCO raport: “Media no ta den estado pa eherse nan rol komo vigilado di gobiernu i otro akshonista poderoso den sosiedat na drechi. Pa motibu di un serie di puntonan medionan di Korsou muchu tiki ta uza nan potensial demokratiko.”

“Tin un dependensia di media komersial, ku tin ku satisfase nesesidatnan di tur grupo di e isla.
Media komersial riba e isla mayoria bes ta keda motiva pa ganashi i ta mira kumplimentu ku nesesidatnan di un kandidat grandi di gruponan sosial inklusivo esnan menos pudiente den sosiedat, komo algu no lukrativo.”

E raport ta trese dilanti lokual pa años pueblo sa kaba ku prensa ta okupa su mes muchu ku notisianan di polis, korte i politika (politikeria partidista) ku ta bai a kosto di notisia ku ta eduka i eleva un pueblo manera: enseñansa, salubridat, ekonomia i asuntunan sosial.

‘Straño’ [no] ta ku CMO riba e dia di presentashon di e raport di UNESCO no tabata presente ni despues a laga tende su opinion riba e investigashon. Nan a firma un MOU (memorandum di komprenshon) komo meta pa alsa nivel di media ku UNESCO na 2011 kiermen nan silensio i absensia ta demostra un hipokresia grandi pa nan kompromiso i deber komo defensor di prensa pa mehora e kalidat di produkshon di notisia. Lokual CMO si a hasi 1 di september riba Dia di Prensa ta organisa un almuerso pa kolekta fondo ku diskurso planea ku e presidente Sociedat Interamericana de Prensa (SIP) Julio Muñoz pero di un of otro manera sin duna e motibu a remplase ku un hurista, miembro di Real Academia Hispanoamericana de Ciencias, Artes y Letras, eskritor venezolano Asdrúbal Aguiar un profesor anti-chavista di ku via Stanley Ignacio su konekshonnan ku Copei e partido ruman di su PNP aki na Korsou. [E teksto kompletu di su diskurso: runrun.es/inbox/151601/asdrubal-aguiar-la-prensa-libre-y-democratica-vive-una-hora-menguada-en-el-hemisferio-occidental.html ]

Un dia despues Vigilante (korant di tata spiritual di CMO sr Lilo Sulvaran) su relato tabata konsentra mas riba kon profesor Aguiar a kalifika gobiernunan den Latino Amerika (Venezuela, Uruguay, Argentina, Ecuador) komo populista diktorial menasando prensa via leinan pa strobando e kolumna vertebral di demokrasia. I kon gobiernunan i speshalmente ofisialismo na Venezuela ta sensura prensa segun su manera di mire. Loke sigur a keda nota ta ku konsul di Venezuela Sonia Alvarado no tabata tei mirando e orado konfliktivo anti-Chavismo-Madurismo, un movida di parti di CMO no muchu inteligente si Korsou ke keda e ‘Bon Biseña’ ku Venezuela manera nan mes ta promove i propaga.
Sobadje e presensia di eks prome minister Gerrit Schotte [komo pseudo fanatiko kumbiniente di Chavez-Maduro] ta ridikulisa henter e diskurso di Aguiar aun mas ya ku Schotte mes a haña su la di kritika riba sensura di prensa i opstakulisando libertat di ekspreshon durante su gabinete.

Vital atenshon mester keda duna na lokual no a keda menshona den relatonan di media riba lokual profesor Aguiar a bedei, esaki ku ta mas importante i pregnante awe: “E periodistanan tin ku eherse nan labor
obedesiendo na e prinsipionan di un
periodismo responsabel (algu ku Korsou no a defini i tene su mes na dje ainda), esei kiermen, aktuar ku
buenafe, brinda informashon presiso i konfiabel, refleha na un manera ophetivo e opinionnan di esnan
inbolbi den e debate publiko i abstene di kai den sensashonalismo”.”

E chek di NAF 3000,- ku ENNIA Banco di Caribe a duna CMO komo aporte pa estudio ta un finansa di outo-sensura pa no vigila, raporta, investiga institutonan finansiero. Algu ku pa dekadanan ta e regla di oro pa sobrebibi komo medio di komunikashon. Si un konstelashon di media no por organisa modelonan nobo pa finansia su kousa e ta predestina pa keda katibu di kapitalismo krioyo. Mal paga, tiki derechi laboral, edukashon inferior tur ta malchinan ku no ta yuda hisa e kalidat di periodismo, di ‘talk-shows’, di hende ku ta krea of modera produkshon di notisia.

Stanley Ignacio presidente di CMO a duna un primisia na Telecuracao ku e chens por ta grandi ku pasobra no tin muchu interes di miembresia pa re-eduka nan mes i pasobra tin hopi desunion i tiki miembro (50 for di 28 emisora, 8 korant, 3 televishon) den e organisashon ku nan ta haña nan mes forsa pa desolve si sigi asina.

Ku fayesementu di periodista Aileen Looman un bon representante i bon ehempel di periodismo i komunikashon sosial den media a keda atras. Durante su entiero varios kolega a testigua ku Sra. Looman por a keda karakterisa komo un dama na vanguardia di Papiamentu ku no sa hasi wega, ekspresa su opinion sin leng’i suku ku un solo kara tratando di keda mas ophetivo i imparsial posibel den henter e teatro di media. Su traspaso pa un otro dimensio di bida lo mester por inspira e mundu di media di freska nan mente i boltu e situashon kritiko ku Korsou ta pasando aden. Manera minister enkarga ku ensenansa, kultura i siensia sra. Irene Dick a deskribi prensa komo e entidat mas poderso di mundu ora ela habri e presentashon di UNESCO ku un sita di Malcom X ku ta vigente te dia di awe: “Nan tin e poder pa laga parse e inosentenan no-inosente i laga e no-inosente parse inosente, i esei ta poder. Pasobra nan ta kontrola e mente dje pueblo.”

– Dia di Prensa i di parti di Extra, Vigilante nan no a skibi un editorial.

– tv, radio no a organisa un debate pa kalibra unda e direkshon di prensa tin ku bai.

– pueblo konsientemente ta keda sensura pa Curacao Media Organization i sobra komunidat di prensa pa partisipa den formamentu di un vishon nobo pa prensa.

– Prensa a kibra su spiel pa wak su mes kara i ripara e sikatrisnan ku ta danino pa desaroyo di e sosiedat aki.

– Ki dia lo bin un akshon di Ministerio Publiko manera ‘Ta Basta Awo’ riba dononan di media ku ta hodiendo e pais aki ku nan periodismo putri?

Sarantoni

Ken Ta Mi Tata Papi Esprit

Tata su nanishi ta kore pero e no ta ferkout, knockout dje manzaliña blanku, adore mane un santu ounke ela hasi ko’ diabel. Laga mai atras.

Abogado Peppie Sulvaran tata hurista konose lei feu su planti man, artikulo kiko, konsiso, tratado internashonal torna pero no tin igra pa inisia un lucha den korte pa presunan haña dokter, dentista, psikologo, nutrishonista, un diploma den piskelat pa ora nan sali nan ta kana den patronchinan dignifika i kisas bira un abogado pa pueblo.

Tata no sa kon ta stima
Riba weg’i skrima
Maskarada pretu
Pa kara no reda sintimentunan
Puñalando kurason di hende
2 paso bai dilanti
4 paso bek
Un subida aki, un abismo aya
Kurpa grandi pero kurason di un adolesente ku ta bati duru pa kada pida saya.

Tata Marlon Regales un agente di lus proklamando pa libera un pueblo di sklabitut mental, empodera komunidat ku konsenshi historiko di sklabitut i kolonialismo i alabes dyayabanda mantene un ideologia kolonial seksista komo relashonista publiko di Campo Alegre ku 150 muhenan Latina so mester putia
eiden i YDK no. Glorifikando e mesun sistema di eksplotashon i mantene dominashon maskulino finansiero
riba e muhenan, ningando nan rekapasitashon ekonomiko, ningando nan e derechi di forma un sindikato durante nan hosel karnalmente pa un miho bida pa nan mes i nan stimanan.

Piramide di palabra i pensamentu, barankanan riba otro; un bola di batayanan bunita i te ne punta shelu a keda kishiki pe niester tiki amor pa nos akibou.

Tata pastor Norwin Josepa ta ordena MAS99 pa keda siegu pe ira di ser supremonan ku ta hostina riba e periodismo mentiroso manipulativo saliendo feu boka di Dwight Rudolphina. Tanten tata Darwin Gregg ta basila trankil paso papa pastor Juano Coco no ta wori ku su radio Krioyo ta un luga pa skuchado keda horta pa charlatan spiritual sin nomber sin fam ‘Los misioneros de la fe’. Papi Esprit ta alaba diosnan falsu usando Kristu pa atrahe plaka fresku drenta na radio New Song danki na broyo politiko krea pa manipulado periodista Humphrey ‘HZ’ Zimmerman. Tatanan ku Beibel den man i Belzebub grawatando den nan mente.

Doble R na Jan Boos anochi lat luna yena ku Sagitario ta sklama: “Dios Tata poderoso ki dia mi yu musikal Gibi Doran ta bin bei i pone un paro ne porkeria mainta den studio na Kura Piedra?”

Studiantenan riba barikada i kada bes di nobo e mesun kansion kanta pa tatanan kabesando sindikato, politika, sektor priva, media: Un melodia di no respekta nan komo partner igual den negosashon di nan futuro. Tatanan no ke pa nan haña poder ku nan mes programanan na radio, televishon, korant strukturalmente.

Tatanan lidernan sindikal mes a kontrubui pa krea suidadano ku ta alaba e sistema kapitalista. Tata Bebe Rojer i Wim van Lamoen por bedei bosnan dia bosnan stoi keda hasi koi bon mucha i eduka bo miembresia pa milita kontra e makina neoliberal lenga i rosea.

Di wes’i lomba abou bai ariba, di hanchi tera pa komunidatnan ku wachimen priva. Wikentnan na Bogota lagando bo yu para na Hot Center desampara riba hilchi haltu.

Tata no por sin su kopa mundial, kayanan di favela kaminda sanger a kuri pa e wak weg’i bala riba pantaya, hende mata pa akomoda FIFA gana miyones riba pueblo di Brasil anto aki ku un polar e no ta ni rel ni trel, ta sanka brasileira i bala e ke mira. No ta su asuntu tog ku nan a saka hende for di nan kas, tira hende den kabes. E fuchibol ta rondo, morto p’esun un otro su gosadera.

Tata minister di transporte publiko Earl Barlborda mester 16 luna i 3 seizoen di orkan mas pe kuminsa un teleton na Telecuracao pa kolekta plaka pe buska par’i staka di heru i plachinan di zim pe sirbi pueblo ku a paga impuesto i pone borchi bus ku dak pa wanta solo i yobida di awa.

Tata di direktivanan di skol ta krea apartheid, si skol Berg Carmel por saka 48% di nan alumno pa bai Havo, otro maestronan di skol tin ku bai e universidat ei siña klara hubentut ku e mesun trikinan edukashonal. Ki mishi tantu skol kristian manera Emmy Berthold no por saka ni un di nan alumnonan bai Havo?

Un yu sin tata ta skop un boter di plastik, den su mundu imaginario riba kaya. Kas sin televishon, niun Flow niun Direct, delantero chiki goleando pa su trofeo soñando un dia e por kumpra un flat screen pa su mama i rumannan

Tatanan mandatario morto spanta pa preshona banko, seguro, fondonan di penshun pa yuda inberti miyones den e pueblo. A boltu gobiernu, pone ekspertonan pa trese konfiansa bek pa plaka lora pero te ainda kapitannan di industrianan finansiero no ke demokratisa na institutonan ni mishi ku e sen gana for di nos sodo’i frenta pa diskredita e opinion general ku nan ta sinberguensa reinkarna.

Pai plaga pretu Sarantoni habri kaminda pa nan.
Pai plaga hudiew Sarantoni eskolta nan na regionnan mas noble
Pai plaga blanku Sarantoni tuma nan den bo brasa, floria nan ku fe sanado

Sarantoni sakudi
Sarantoni skupi
Sarantoni kinipi

Sarantoni sakudi
Sarantoni skupi
Sarantoni kinipi
Habri e kaminda.

Fridi Martina Su Anhelo

FRIDI Martina

Kòrsou habri bo brasa
Laga bo yu muhé fuerte bula bai
Ela grita, no yora!
Ki’saki ta para bira!
Awoki no!
Laga kurashi kishiki bo boka
Papia pa nan tende bo bos kritiko
Skibi boso obra di bida
Ku sodo i sanger
Ami,
Mi ta eksigi mi respet
i nami mi plaka, meresidamente
ARTISTA MI TA
Oro ta dirti den mi sombra

Ta kiko anto, kai sinta den sala di espera di dokter dilanti un
sanger yòn ku pluma di warawara den su kabei patras pega den un flektu. Su popchi wowo kurioso a kremp, saludando un spiritu liber. Un amor perdi a bolbe.

Arte ta libra
Arte tin ku yanga
den fashinan renoba
E tin ku konfronta
inhustisia den rin di rebeldiá.
Sakudi bo tinu

Unda nos instituto di arte ta?
Dikon politika i doñonan di nos plaka no ta balorisa? Kura di bosnan dolónan pa kaba.
Dramatisando domferstant
Arte ta un
santu salbado mahestral.
E anhelo tei,
e anhelo no ta bai
niun santana.
Giuambo ku kadushi
Bon huntá
Atami ta bisabu
Malora no por gara
Nos tin bo ganá

Pas i lus di maraviya riba Fridi Martina
15 yanuari 1950 ~ 11 mei 2014

12 Luna Balorando Helmin Wiels

E skarsedat di plaka den man i saku di e pueblo komun ku ta biba den barionan lubida mane Helmin Wiels a bisa no a origina pasobra nan tabata pretu i floho i ke bebe baila hunga domino bou di un palu indju enbes di traha duru pa buta kipashi Ipiranga riba mesa. E genesis di e empobresementu tabata segun e lider maksimo di e partido soberano ku tin un matris for di tempunan kolonial ku a krea un apartheid kaminda. Djeinan a bin hende bisti na kol ku dashi ku ta hunga hende drechi pero en realidat ta ladron profeshonal ku ta horta plaka for di e pais aki den nan disfras di personanan ku reputashon desente. E hendenan bon bisti, palabranan deftu ku a profesa ku nan ta duna un man aki pero djayabanda nan ta sekuestra nos rikesanan pa nan propio uso. Miembronan dje movementu ‘grapsologia’ popular.

Anunsio di un era nobo a yega na kumienso di siglo 21 ora e aktivista nanse na Westpunt lanta den Steenrijk tabata hiba su predikashi sosiopolitiko na radio/tv 100.3 HitFM di tin derechi igual na akseso di tur entrada i propiedat di e pais aki ku un 64% a produsi pa un minoria chiki Fortifika ku e vishon ku politikamente bo tin ku evangelisa hende pa nan kuminsa habri nan mente pa tuma ku brasa habri e konsepto di un kambio sosial i aktiva nan mes pa konkista e puestonan politiko, komersial i krea tur otro forma di dominio di vital importansia pa drei un pais.

Kantando e serenada sosial e doñonan di kapital a kuminsa nervia i rekonose e forsa di un regimen di rebolishi den pueblo na kaminda si Wiels lo a sigi riba e ruta emansipatorio krioyo pretu.
E embargo kontra su libertat di ekspreshon politiko tabata inevitabel. Radio i korantnan ku sierto interesnan a ni aster su persona, invisibilisando e bosnan di miles ku tabata sintonisa su programanan i pasonan pa reinventa e infrastruktura di podernan elite ku konesementu i kurashi. Te mesun malchi ku ta keda usa di silensia, manera a pasa i ta pasando ku Freddy Antersijn i varios otro suidadanonan radikalmente opina.

Freddy Antersijn ku a nombra su partido Korsow Soberano hopi mas prome ku Wiels tabata parti pamflet ku e sigiente kontenido pa lusa konsenshi politiko di hende den un temporada di konfushon organisa:
“5-Mei-2013, DERECHO DIGNIDAT BALOR: Korsowenyonan, Dos krimen feros a tuma luga riba Korsow ultimo 380 anja. 1. Hasimentu di nos Patrija Korsow kolonia di Ulanda i 2. Asesinato dje politiko patriota Helmin Magno Wiels.

Tur dos krimen a viola nos Derecho Humano, nos dignidat politiko i nos balor humano…. Pa ningun di dos lo tin pordon ningun kaminda na mundu; ni riba e mundu aki, ni riba ningun otro mundu den universo. Un kastigu violento lo persigi esnan ku a komete e krimennan aki, nan kompinchinan i e gobernashon kolonial i Ulanda ku tambe ta responsabel…. Nos mes mester kita e mancha di 380 anja pasa. Prome ku e tempu ei, nunka Korsow tabata un kolonia, pero un pais riba su mes.

Nos mester bolbe bira un pais basa riba kuarter pila: 1. Libertat 2. Soberanija 3. Independensia 4. Demokrasia partisipativo i kontributivo… Awor den siglo 21, 380 anja despues, nos tei ku tur kapasidat nesesario pa goberna nos propio isla,… Nos mester kita mas lihe posibel di ta kolonia di Ulanda… Ora nos ta un pais riba nos mes, nos ta bai traha duru pa drecha tur kos ku a bai robes ultimo tempu. E ora ei Helmin Magno Wiels lo hanja su luga den nos historia.”

Despues di un ana, 5 di mei 2013 ta trese mil i un rekuerdo. Un pueblo hansha pa keda aklara riba e matansa di Helmin Wiels mes por solushona e kaso di asesinato di berdat ora nan debilita kapitalismo krioyo hulandes ku ta e rais di tur e sinberguenseria.

Ora Malcolm X a keda asesina na 1965 na Merka un reportero blanku di Inglatera a puntra hende pretu den Harlem, New York ken a mate. Un señora pretu aksento karibense-merikano a bedei: “te matris di poder blanku”, butando enfasis riba e strukturanan blanku rasista ku a domina hende pretu na merka ekonomikamente, kulturalmente, politikamente.

Pa basha abou e supremasia blanku ta un proseso largu, difisil pero no imposibel. E bandera tei pa tur hende gare i sigi kana kune. No tin niun ku por keda eksklui for di dje, e no ta konta eksklusivamente pa politika so. Periodismo tin ku disiplina su mes i bira suministrado di notisia konsiente independiente, disparse e mente kolonisa di doñonan di media. Komersio tin ku solidarisa ku e konsumido, uni ku otro krea ekonomianan demokratiko nobo ku yuda pueblo goberna nan mes bida. Religion ku mester eleva e spiritu, iglesianan ku portanan habri pa tur hende den un ferfelu, dunando guia i vosifera nan vishon tur ora. Sindikalismo tin ku kuida e derechinan dje trahado, duna nan herment organisatorio, edukashon sindikal, laga e bos di kritika zona riba tur kos ku ta influensia e trahado. Den skol forma un sindikato pa studiantenan, garantisa fondonan pa futuro, partisipa den tumamentu di desishon na skol i institutonan edukashonal, dosentenan krea sistemanan pa duna les ku ta balorisa e historia dje hende pretu karibense fortelesendo su identidat. Skol, trabao, iglesia, bario tur ta espasionan pa forma un unidat pa tofer Korsou di un sosio-ekonomia sklabisa den un komunidat di solidaridat kaminda egoismo, materialismo no tin luga pa bona, florese destrui un nashon. Mester tira un krans di trinitaria eterno ront di e garganta di kapitalismo krea pa elite krioyo i ulandes. T’esei te forma mas digno di rindi tributo na Helmin Wiels i sobra ansestronan luchado dje tera den gloria aki.

E poeta Diana Marquez a deklama e obra poetiko ‘Helmin Wiels’ ayera na sede di Pueblo Soberano ku un bos maternal di forsa magiko i e ta un testigo di un futuro serkano: “KRUELMENTE FOR di nos ranká sin sikiera un palabra di despedida
lagando atras un pueblo yorando
lagando atras un isla kibrá
Pero nos ta hurabu ruman stimá
ku bo lucha no tabata pornada
bo palabranan lo sigui penetrá
asta den e kurasonnan duru será
Nos lo lanta para ku kara na laria
i un dia, un pa un, liber nos lo ta
Ruman, hamas nos ta lubidabu.”

E anochi tabata hoben ainda ora Werner a kanalisa su ruman Helmin revitalisa ora ela basha un oratorio ku segun e ruman mayo no tabata unu di pena i lamento: “E mensahe no ta trese tristesa. Hopi kos a pasa. Tin sorpresa na kaminda.” Sanguina pa periodismo putri ku ketu bai pa plaka risibi ta bruha tera pa konfundi e kaso di asesinato. Alertando e publiko na Palu blanku ela nota sierto hende ku: “tantu bja ta bai bin Miami. Hopi hende nervioso. Nos no ta papia di bengansa pero tampoko nos ta bai keda bon ku hende.” Finalisando su diskurso di desmaskarada: “ Ora nos ta kla, independensia tei. Esei ela (Helmin) bisami prome ku ela muri.”
Ku un aplouso grandi karga ku emoshonnan di alegria nan speransa lo vense pa saboria soberania ne momentu ku Magno ta laga su man baha.

Mundu, Kòrsou i Su Libertat Di Prensa

Korant Vigilante di 3 di mei 2014 ta pone ku leternan grandi, kubriendo e mitar pagina abou: “PLAN PA DETENE DOS EKS MINISTER I UN KOMERSIANTE”. Na momentu ku e lesado saka FL1,50 pa sasia su kuriosidat e ta ripara ku te na pagina 12 e artikulo ta aparese konsistiendo di tres frase chikitu miserabel ku bo ta kaba di lesa den menos ku 20 sekonde. Un triki barata a keda di komete pa manipula atenshon di e konsumido pa gasta su sen aportando na e garantia ku periodismo di sensashonalismo ta keda na bida pa un tempu largu.

E kaso no ta unu normal sin mas pasobra pa prome e doño di e korant ta Merril ‘Lilo’ Sulvaran fundado di Curacao Media Organization(CMO) ku ta para pa hisa kalidat di periodismo en general atrabes di e organisashon i na di dos luga tres di mei ta dia internashonal di libertat di prensa un dia ankra den artikulo 19 di derechinan humano universal ku ta para ketu na libertat di kada hende pa opina i ekspresa sin keda stroba i pa buska, hana i parti informashon via media sin frontera.
E vishon ta ku libertat di media i e akseso na informashon ta yuda desaroya e meta pa empodera pueblo ku medionan di komunikashon serio ku ta alimenta pueblo ku sufisiente material informativo pa por opina i partisipa den tur proseso di su komunidat pe por ta doño di su mes destino usando e informashon i konesementu di kalidat haltu.

Ironia di bida ta ku aña pasa na mei CMO huntu ku UNESCO di Korsou a hana e oportunidat pa organisa un konferensia Karibense di tres dia den kuadro di Dia Mundial di Libertat di Prensa. Notisia360 ta raporta: ” Lilo Sulvaran tambe di CMO, a reiterá e importansha pa prensa traha
riba kalidat, esaki pa mitigá e krítikanan ku sa tin riba prensa lokal. Ta importante pa hisa nivel di
nos komunikadonan, tantu na radio, televishon komo korant. E vishon di Unesco i CMO ta pa tin un kontinuidat den konsientisashon dje komunikado i sigui ku e proseso di kalidat.”
Presidente di CMO Stanley Ignacio i trahado pa Extra i miembro ko-organisado dje konferensia na 2013 Valeska Diaz komo hefe redaktor na korant Extra huntu ku Sulvaran na Vigilante den nan korantnan di djasabra 3 di mei no a duna ni un artikulo chikirititu di sikiera dos frase na e dia speshal ku ta salbaguardia e derechinan di nan mes fishi di komunikashon.

—Prensa ku no ta papia, analisa riba nan mes dia di libertat di ekspreshon den media ta mane obispo Secco ku enbes di duna predikashi den katedral di Pietermaai ta bai bishita Campo riba un djadumingu.—

Mariano Heyden aña pasa a deklara ku e si no ta interesa pa konekta ku su koleganan Karibense i no mester bai na e konferensia regional di prensa organisa pa CMO den Renaissance hotel pasobra ta “tin nada ku nan por a sine einan” ku e ya sa kaba.
Un testimonio di ignoransia lokal di marka mayo ku a haña su reperkushon 2 di mei riba un djabierne ora e periodista ku mas di 30piku ana di eksperiensia a invita den su programa Perspektiva na Z86
reportero/periodista Yves Cooper huntu ku Reina Joe eks periodista kaminda na a elabora den un forma desorganisa riba dia di libertat di prensa i a ekspresa un prekupashon kolektivo pa e forma kon medionan di komunikashon ta den un estado di degenerashon.
Heyden i Cooper a laga nan bosnan kritiko resona den e studio radial den kurason di Otrobanda, e problema si ta ku ora bo pretende di ta un outoridat den mundu di periodismo i konstantemente tin algu di bisa riba bo koleganan i medionan di komunikashon ku nan ta representa ta yega un dia ku nan tin ku manifesta nan outoridat. E skuma tin ku komberti den chukulati. Heyden, Joe, Cooper tur tres tin akseso na tur doñonan di media i nan finansiadonan i un publiko ku ta adora e tera ku nan ta kana ariba. Prensa a kai hopi, e kalidat ta bai atras dia pa dia pa años kaba pero kada bes ora un dia manera 3 di mei of 1 di september Dia di Prensa presenta no tin niun esfuerso for di na skina pa organisa un konferensia, un debate, un foro transmiti na radio/televishon huntu ku tur miembronan i doñonan di media pa analisa, diskuti e problemanan den mundu di medionan di komunikashon i ofrese solushonnan huntu ku e representantenan di komunidat ku a profundisa den e materia di prensa.

E wikent aki tambe e notisia a yega den Amigoe (djabierne) ku TeleCuracao i TeleCuracaoFM lo separa for di nan kompania mama UTS i lo kai bou di gobiernu representa via komesarionan. E desishon a kai fin di mart pero a keda skondi ya un luna kaba pa publiko pa e propio TeleCuracao te dia di awe. E relato den e korant hulandes ta bisa ku e desishon a kai pa preveni ku influensia politiko (opositor) por (sigi) domina na e planta nashonal.
Si di berdat Korsou tin un prensa liber pero a prefera di tapa e notisia aki e ora ei e siman ku ta bin e liderasgo den prensa mester revindika su mes i mustra publiko kiko ta e origen di e kaso na TeleCuracao ku a kaba na un futuro separashon ku UTS.
E mesun koleganan ku aña pasa a partisipa for di Jamaica den e konferensia di UNESCO i CMO rondo e tema Libertat di Prensa ta tuma e dia hopi na serio i a kana un marcha dia 3 di mei den kayanan di Kingston pa laga sa ku nan tin un kompromiso ku e lucha pa ta i keda ku un grado haltu di libertat di prensa.
Reporters Without Borders a publika ku 2014 Jamaica ta okupa posishon 17 den e indise pa paisnan ku libertat di prensa. Hulanda ta na 4, Merka ta na luga 46, Haiti na 47. Ki luga Korsou tin, ken tin e liderato pa hasi un investigashon sientifiko den e espasionan di medionan di komunikashon pa hana sa na unda nos ta situa ku nos derechinan di buska, parti i risibi informashon di kalidat?

Mentesidio

Buinan mental di kolonialismo no ta dirti dilanti wowo di hende sin mas. E ta pidi un invershon kandeloso grandi di pensamentu, sensiamentu verbal, akshonnan konsentra dia pa dia kontra e sentimentu falsu di apresio pa un monarkia hulandes ku a reskata un pueblo for di un bida miserabel den mondinan di Afrika. No tin prueba, niun estudio sientifiko, niun investigashon akademiko, ni enkuesta di kaya of snek ku por konfirma ku na Korsou e dia di rei no ta un manifestashon di konkista hulandes riba mente di nos pueblo. Ni maske bo no ta selebra bida di e figura maksimo di kas real i ba bai playa, drag race, weg’i bala, bati piedra, basila den kaya wak hende bunita bai bin bisti na orano kumprando kos den un dje tantu marshenan di pruga bo ta indirektamente dunando un sosten na e idea di mantene e trosamentu di kabes di hende ku apresio inkondishonal, sin niun kriteria ni kritika pa un rei di fabula.

– Dikon numa na 2008 e konsenshi anti-kolonial a drenta den kurason di 2008 Frank Martinus Arion, Errol Cova, Jules Eisden, Pim Senior, Chin Behilia, Winston Lourens pa entrega nan dekorashon real di reina Beatrix den skochi di gobernador pa malkontentu di e proseso rekolonisado di Hulanda den e restrukturashon estatal?

– Unda e insurgensia organisa kontra kolonialismo mental ta awe un dia esensial pa bringe di parti di abogadonan Sulvaran, Eustatius, Peterson ku a grita ku mester bin un 30 di mei 1969 pa kambia e pais aki?

– Na 2009 Isora i O’Neilla Leal, Michael i Marlon Ricardo i defuntu Wilfrido Plantijn a bai baila pa famia real na Apeldoorn. Un outo manega pa Karst Tates a purba di dal den e bus kaminda reina Beatrix tabata keda. E grupo YDK aki a keda herida fisikamente i Sr. Plantijn a muri. Reina Beatrix of famia Van Oranje Nassau nunka a paga pa e danjo fisiko i mental i perdida di bida sufri na e personanan ku a sirbi komo eskudo humano pa e famia real. Ni e desensia Beatrix, Willem-Alexander, Maxima ta tin pa ofrese ticket na famia of paga gastunan pa dera Sr. Wilfrido Plantijn na Korsou.