100 Logro di Kapitalismo Krioyo – Tur Mucha Mester Kome

 

100 logro - 17 ana pa kompronde ku tur macha mester kome

Kapitalismo krioyo ta inyekta un likodo di lubida berdatnan historiko den hende ku por trese kambionan struktural den sosiedat. Un ehempel klasiko ta e revelashon despues di 17 ana di un reportero ku semper a proteha i kome for di e gremio elite ku ta e arkitektonan di krea sistemanan opresivo kruel ku ta hasi hende pober na Korsou porfin yega na un konsenshi fini ku pobresa ta eksisti i konsekuentemente tur mucha pretu no mag di tin hamber.

Prensa Chikungunya

Prensa katibu
di shon nobo shon bieu
Periodista bobo
Bobolin
Ku nes e no tin.
Hambra pa keda paga
Rabia tras di mikrofono
Un pida bolo
Den su stoma
Riba su kuenta di banko
Ate ta kokocha tuma
yabi outo serka Vamparo

Plaganan di periodismo ‘5 florin 2 outo’
Skupi venenu den kabes di hende
Lage kere ku redu a bira e berdat verifika pa dios mes.
Doño di tv, korant, radio
Santu manipulado pa kapitalismo krioyo.
Mas sanger ainda riba bo portada
Mas potret di ‘Rasta’ pa yena bo saku? Mas televishon pa laga un pueblo pega soño pa semper?
Sigi papia ku lenganan di ignoransia infinito
Prensa ku bruki bisti,
holo stinki stinki di pupu.
Den su fase di beibi,
Gatiando.
Miedu pa hasi un pueblo mas sabi.

Plaka, plaka
Prensa chikungunya
Plaka, plaka
Ta laga periodistanan baila ku burdugu
Plaka ta lanta morto foi santana.
Un dia domferstant diabel tin ku disparse
Bibu e ta ta.
Un kambio irevokabel,
na kaminda.
Asina mes.

Koroto di Airu

Koperando den programanan di kontra-inteligensia pa konfundi opinion publiko i alabes proteha tentakulonan di poder.

Koroto di airu, eiden olarkia ta fiesta

Provokando selektivamente sierto politiko protehando bankeronan, personanan klave ku a inventa sostene e sistema finansiero ku ta chupa sanger di pueblo.

Ninga di eherse periodismo investigativo pa prueba ku doñonan di media ta eherse sierto gradonan di un diktadura riba nan komunikadonan sosial i pueblo en general a base di interes finansiero.

Koroto di airu kaminda spokinan ta flota bai bin gritando den suku.

Keda sin inberti den kreashon di un konsenshi periodistiko ku eksepshon den perta politiko of pa gloria personal.

Ku konsistensia apstene di organisa riba dia di prensa un dialogo nashonal pa oumenta kalidat i integridat di suministrashon di informashon mientras e akseso na tur netwerk, media pa hasi esaki ta un realidat faktibel.

Un koro komersial ta sali for di e koroto di airu

Sosteniendo den e referendum di 2009 e opshon Si un pakete neo-kolonial, sin hasi periodismo investigativo den e konsekuensianan dje restrukturashon estatal. Agonisa despues di kuater aña ku pueblo ta sufri di hamber pa e mesun medidanan neo-kolonial ku mayoria a vota pe pa keda ehekuta.

Fasilitando zonanan di komfort pa sierto mandatarionan, institutonan finansiero, hefenan di servisio, kapitannan di industria.

Koroto di airu un sanktuario pa orden establesi, supremasia blanku, rasismo internalisa, hustisia di klase.

Asimilando un diktador notisiero ku ta disidi ki ora si algu ta keda publika komo notisia pa publiko.

Desvia interes pa no splika i siña pueblo na plaka chiki kiko ta ensera libertat di prensa ku fundeshi huridiko nashonal internashonal.

Periodismo chupa lenga merkadea
diabelnan disfrasa komo pannan di dios.

Den e koroto di airu enemigunan ta boltu bira amigunan di lucha pa elimina enemigunan nobo

Hasi servisionan klandestino pa un oligarkia hungando defensor di un klase trahado enkarsela den un depreshon ekonomiko.

Korotonan di airu
Ei e periodista-reportero den tur trankilidat ta konstrui su heroismo.
Korotonan di airu
Ei e ta imagina su mes komo salbado
Korotonan di airu
Ei e popchinan di meya ta haña su krus di merito.

Mundu, Kòrsou i Su Libertat Di Prensa

Korant Vigilante di 3 di mei 2014 ta pone ku leternan grandi, kubriendo e mitar pagina abou: “PLAN PA DETENE DOS EKS MINISTER I UN KOMERSIANTE”. Na momentu ku e lesado saka FL1,50 pa sasia su kuriosidat e ta ripara ku te na pagina 12 e artikulo ta aparese konsistiendo di tres frase chikitu miserabel ku bo ta kaba di lesa den menos ku 20 sekonde. Un triki barata a keda di komete pa manipula atenshon di e konsumido pa gasta su sen aportando na e garantia ku periodismo di sensashonalismo ta keda na bida pa un tempu largu.

E kaso no ta unu normal sin mas pasobra pa prome e doño di e korant ta Merril ‘Lilo’ Sulvaran fundado di Curacao Media Organization(CMO) ku ta para pa hisa kalidat di periodismo en general atrabes di e organisashon i na di dos luga tres di mei ta dia internashonal di libertat di prensa un dia ankra den artikulo 19 di derechinan humano universal ku ta para ketu na libertat di kada hende pa opina i ekspresa sin keda stroba i pa buska, hana i parti informashon via media sin frontera.
E vishon ta ku libertat di media i e akseso na informashon ta yuda desaroya e meta pa empodera pueblo ku medionan di komunikashon serio ku ta alimenta pueblo ku sufisiente material informativo pa por opina i partisipa den tur proseso di su komunidat pe por ta doño di su mes destino usando e informashon i konesementu di kalidat haltu.

Ironia di bida ta ku aña pasa na mei CMO huntu ku UNESCO di Korsou a hana e oportunidat pa organisa un konferensia Karibense di tres dia den kuadro di Dia Mundial di Libertat di Prensa. Notisia360 ta raporta: ” Lilo Sulvaran tambe di CMO, a reiterá e importansha pa prensa traha
riba kalidat, esaki pa mitigá e krítikanan ku sa tin riba prensa lokal. Ta importante pa hisa nivel di
nos komunikadonan, tantu na radio, televishon komo korant. E vishon di Unesco i CMO ta pa tin un kontinuidat den konsientisashon dje komunikado i sigui ku e proseso di kalidat.”
Presidente di CMO Stanley Ignacio i trahado pa Extra i miembro ko-organisado dje konferensia na 2013 Valeska Diaz komo hefe redaktor na korant Extra huntu ku Sulvaran na Vigilante den nan korantnan di djasabra 3 di mei no a duna ni un artikulo chikirititu di sikiera dos frase na e dia speshal ku ta salbaguardia e derechinan di nan mes fishi di komunikashon.

—Prensa ku no ta papia, analisa riba nan mes dia di libertat di ekspreshon den media ta mane obispo Secco ku enbes di duna predikashi den katedral di Pietermaai ta bai bishita Campo riba un djadumingu.—

Mariano Heyden aña pasa a deklara ku e si no ta interesa pa konekta ku su koleganan Karibense i no mester bai na e konferensia regional di prensa organisa pa CMO den Renaissance hotel pasobra ta “tin nada ku nan por a sine einan” ku e ya sa kaba.
Un testimonio di ignoransia lokal di marka mayo ku a haña su reperkushon 2 di mei riba un djabierne ora e periodista ku mas di 30piku ana di eksperiensia a invita den su programa Perspektiva na Z86
reportero/periodista Yves Cooper huntu ku Reina Joe eks periodista kaminda na a elabora den un forma desorganisa riba dia di libertat di prensa i a ekspresa un prekupashon kolektivo pa e forma kon medionan di komunikashon ta den un estado di degenerashon.
Heyden i Cooper a laga nan bosnan kritiko resona den e studio radial den kurason di Otrobanda, e problema si ta ku ora bo pretende di ta un outoridat den mundu di periodismo i konstantemente tin algu di bisa riba bo koleganan i medionan di komunikashon ku nan ta representa ta yega un dia ku nan tin ku manifesta nan outoridat. E skuma tin ku komberti den chukulati. Heyden, Joe, Cooper tur tres tin akseso na tur doñonan di media i nan finansiadonan i un publiko ku ta adora e tera ku nan ta kana ariba. Prensa a kai hopi, e kalidat ta bai atras dia pa dia pa años kaba pero kada bes ora un dia manera 3 di mei of 1 di september Dia di Prensa presenta no tin niun esfuerso for di na skina pa organisa un konferensia, un debate, un foro transmiti na radio/televishon huntu ku tur miembronan i doñonan di media pa analisa, diskuti e problemanan den mundu di medionan di komunikashon i ofrese solushonnan huntu ku e representantenan di komunidat ku a profundisa den e materia di prensa.

E wikent aki tambe e notisia a yega den Amigoe (djabierne) ku TeleCuracao i TeleCuracaoFM lo separa for di nan kompania mama UTS i lo kai bou di gobiernu representa via komesarionan. E desishon a kai fin di mart pero a keda skondi ya un luna kaba pa publiko pa e propio TeleCuracao te dia di awe. E relato den e korant hulandes ta bisa ku e desishon a kai pa preveni ku influensia politiko (opositor) por (sigi) domina na e planta nashonal.
Si di berdat Korsou tin un prensa liber pero a prefera di tapa e notisia aki e ora ei e siman ku ta bin e liderasgo den prensa mester revindika su mes i mustra publiko kiko ta e origen di e kaso na TeleCuracao ku a kaba na un futuro separashon ku UTS.
E mesun koleganan ku aña pasa a partisipa for di Jamaica den e konferensia di UNESCO i CMO rondo e tema Libertat di Prensa ta tuma e dia hopi na serio i a kana un marcha dia 3 di mei den kayanan di Kingston pa laga sa ku nan tin un kompromiso ku e lucha pa ta i keda ku un grado haltu di libertat di prensa.
Reporters Without Borders a publika ku 2014 Jamaica ta okupa posishon 17 den e indise pa paisnan ku libertat di prensa. Hulanda ta na 4, Merka ta na luga 46, Haiti na 47. Ki luga Korsou tin, ken tin e liderato pa hasi un investigashon sientifiko den e espasionan di medionan di komunikashon pa hana sa na unda nos ta situa ku nos derechinan di buska, parti i risibi informashon di kalidat?

Cft i Sifras i Kon Un Grupo Chiki Ta Sigi Disinforma

E rueda di prensa di ayera yama pa minister-president Ivar Asjes i minister di finansas Jose Jardim tabata unu dorna ku sinta i hopi blas mei mei di un ambiente festivo sobrio pa e motibu ku gobiernu di Korsou a keda alivia pe kitamentu di e instrukshon finansiero ku ela sigi bon mucha ku reino (lesa Ulanda) a ordena na yuli 2012 bou di gabinete Schotte via e kolegio ku ta supervisa finansas di gobiernu e asina infama Cft (College financieel toezicht).

E lei di reino ku ta atende ku supervishon finansiero ta un herensia di e negosashon na rudia di e gobiernu di pasado kabesa pa PAR.
E ta instrui gobiernu kon e tin ku drei e plaka di pueblo den su presepuesto sin kai den muchu debe. E arte finansiero ta pa korta hopi den bo gastunan, spar i tuma medidanan mas fasil kaminda por balansa e potmoni di gobiernu. Riba su website http://www.cfta.an mes ta relata e akshonnan ku mester a keda tuma pa gabinete Schotte ku a tarda pa yega den un bachi di lei den Parlamentu pa hana aprobashon: “E medidanan tabata relashoná ku introdukshon di e seguro básiko i indeksashon di e tarifanan di salubridat, subida di e edat di penshun te 65 aña i subida di e prima di AOV i kobransa di konseshonnan di kompanianan di gobièrnu. Ademas lo a ehekutá maneho firme dirigí riba minimalisashon di e kantidat
di ámtenarnan a base di un desaroyo natural. E Kolegio ta konstatá ku a presentá un tardansa konsiderabel ku ta hiba na e défisitnan den 2012.”

(Riba tur esaki tambe a buta un subida di produktonan di luho di 9%.)

Un sala yen ku periodistanan pero e preguntanan, ku mester a klarifika un materia finansiero komplika, no a keda hasi. Interogatorio pa move e mandatarionan konserni den un skina di politikeria si tabata na ordu pero lokual pueblo mester a risibi tabata informashon alkaso pa avansa den konosementu finansiero.

1. Kiko por bisa ku e leinan di konsenso despues di 5 anja lo bin evualashon si gobiernu no a faya? Of pasobra a hanja un instrukshon tin ku sigi 5 anja stret di nobo sin faya te ku 2018 enbes di 2013?

2. Unda e infografiko di parti di gobiernu pero tambe di prensa kaminda den un forma ilustrativo ta mustra ku sifras na plaka chiki kon e malchi finansiero di gobiernu tabata den e ultimo 20 lunanan pa optene un salida for di e instrukshon di e lei di reino?

3. E intenson ta pa subi OB mas, reforma e forma di paga impuesto pa medio di kita e kadenanan den e sistema ku ta hasi e produktonan mas karu ku nan originalmente mester ta.
Lo hasi e aparato mas chikitu pero na mesun momento por ehempel e pregunta ta kon ta bai yega na un efisensia den bo departamentu ekonomiko, laboral, edukashonal sin subi bo nivel di kontrol den e sektornan ei? Gobiernu ke mas trahado sosial den bario, na skol. E ke mas inspektor den komersio, mas trahado di BAB pa kobra impuesto pa mas plaka yega den lachi di ministerio di finansas. Mas kontrol den labor pa hana pa gobiernu por drei ku mas finansas ku awoki no ta keda kobra.
Oumento di kontrol mediko i salud nashonal pa skapa gastu riba nos presupuesto. Kon ta bai hasi esaki ora bo ta planeando pa retira hende?
CBS e buro pa statistiknan mester di hende, por lo menos dobel ku nan tin awoki pa inventarisa situashonnan, hasi analisis, saka konklushon den nan raport ku lo yuda gobernashon di Korsou. Asina tin un kantidat di institutonan, fundashonnan ku mester subi nan empleo pa Korsou bai dilanti riba nivel sosial, ekonomiko, finansiero, edukativo, religioso, kultural, deportivo.
E vishon ta kontrali i media no ta yudando pueblo pa aklara e diferente puntonan ku ta un konsekuensia di e medidanan ku tin ku sigi.

E banda ku tabata representa e aliansa di NO na e referendum di 2009 a stanka nan mes progreso di konsenshi na momentu ku nunka mas, despues di e resultado di e kampana elektoral riba e pakete ‘negosha’ di struktura estatal, no a harma un edukashon konstante pa pueblo via radio, televishon riba ekonomia, finansas i gastunan publiko pa krea un konosementu finansiero sosial emansipativo ku lo a duna un apoyo popular pa kontradisi e regimen di e teorianan bieu di kapitalismo karibense-ulandes-merikano.
Pa muchu tempu te ku awoki 2014 ta keda usa pueblo komo karne elektoral pa sigi siegamente e fantasianan politiko. Pa falta di kompronde, di hanja splikashon kon e wega finansiero ta hinka den otro ta sigi kai den nan trinchera di trasteria.

Ta fresku den hende su mente kon
Caryl Monte i otronan komo e saserdotenan grandi di asuntunan finansiero a traha un raport pa atende nos debenenan via un otro manera.
A grita interesante na Latin: “Habemus explicationem Alternam” pero e kurason, pa sigi borda, sigi plama alternativanan di hendel finansas publiko den e pueblo pa nan kompronde i produsi nan mes alternativanan nunka ta tei. Esaki tabata nos ekspertonan finansiero, ku hopi retorika a yora Tula, a purba di trese e nostalgia di plantashi Kenepa pa gana e referendum.
Nan nunka tabata interesa pa di berdat libera un pueblo. Si tasina ela frakasa prome ku nan a kuminsa kune. Kisas ta e abogadonan Pepi sulvaran, Anthony Eustatius i Chester Peterson ku ta boga pa kita e leinan di reino por yuda buska ekspertonan ku por introdusi strukturalmente un edukashon finansiero popular. Peppie tin un ruman ku ta dono di un korant, e por puntre si e por sakrifika un pagina pa siman pa hasi e pueblo mucha mas sabi riba nivel di ekonomia i finansas. Lo ta un bon kos di Vigilante si Lilo Sulveran un ferviente NO-ista rekonose e obligashon emansipatorio ei. Pero no ferwagtu muchu kos pasobra chukulati i skuma ta dos kos total diferente. Un liberashon wisewas ku lo mantene e strukturanan di poder den kasi mesun man semper tabata e anhelo, kiermen un libertat lalilali net sufisiente pa drumi lanta kedando di dwalu den un obediensia sosial ku lo sigi hincha nan saku i no esnan di nos. Esei nunka.

Camouflaged Coup Lessons

Installing an interim cabinet via
Illegitimate parliamentary acts resulting in a blood boiling catalyst for sociopolitical catastrophe where a nation is severely divided is the most ignorant shit a governor could do.
That’s how y’all want to restore democracy?

Coup, coup, coup, coup, coup
Coup, coup, coup, coup, coup
Constitutional coup

Invite only Dutch media to the swearing in of the inter(g)rim cabinet
sure does accentuate the bittersweetness of media colonialism.
The only correspondent good enough for Dutch tv is a Dutch journalist, right?

Coup, coup, coup, coup, coup
Coup, coup, coup, coup, coup
Constitutional coup

Governor Goedgedrag the mastermind behind parliamentary seat bribery, 500.000 florins for each.
Who paying: Giro Bank, Ennia, Fatum.
Constitutional thieves?
Y’all still blindly put faith in these financial elites?

Coup, coup, coup, coup, coup
Coup, coup, coup, coup, coup
Constitutional coup

Sabotage their radio stations, jam their signals. Call their supporters dumb, brainless sect victims. Accuse them of being dictorial.

You don’t have any constitutional law profs on the island so you use Dutch ones to fight the Dutch government.
Terrorizing your own self determination vision.

Coup, coup, coup, coup, coup
Coup, coup, coup, coup, coup
Constitutional coup

First the diamond radio was pro Chavez for life then economic emotions made them hop off
socialism quick
Now they sucking that Curacao capitalism d*ck.

Coup, coup, coup, coup, coup
Coup, coup, coup, coup, coup
Constitutional coup

You got 15.000 voting for you
But you can’t mobilize 500 to protest against a coup. That’s why MFK, MAN never can be taken seriously to lead this country into a new emancipation order. Truth.

Interim prime minister passed the severe screening without being flagged. DAE…, Oh really?

Coup, coup, coup, coup, coup
Coup, coup, coup, coup, coup
Constitutional coup
Coup
Coup
Coup
Coup
And its not even my birthday..

Elekshon Nobo 19 di Oktober e Misedukashon di Artikulo 53. Bochincha of Bendishon?

Sin eleva e konsenshi politiko, kultural e resultado di 19 di oktober lo mantene e mesun ambiente di Si i NO. Awe gobernado a firma e dekreto pa desolve Staten i kanta elekshon nobo den e penultimo luna di un anja 2012 konfliktivo.

Siman pasa dos disidente, unu di MAN i e otro di MFK pa motibunan segun nan prinsipionan a tuma e desishon pa kita e sosten pa redirigi e rumbo di gobiernu i trese trankilidat pa e pais aki.

Gabinete Schotte unanimamente a para tras dje desishon pa konvoka elekshon nobo i no duna dos hende ku huntu a hanja no mas ku 500 piku voto kambia destino di un nashon.

Un momentu un grupo ta den jubilo un pari ora despues e otro ta di fiesta hungando e movida di usa e ya infamoso artikulo 53 di Statut. Konfushon ta lanta, eks ministernan manera Pourier, Ys, Liberia-Peters purbando di remeskla mente di hende via media di oposishon kreando un opinion ku artikulo 53 lo no ta algu ku gobernado Goedgedrag lo firma sin bai Staten prome. Gritunan di violashon, atentado di demokrasia ta skeiru pero dirti atardi ora e dekreto wordu ofisialisa for di palasio di gobernado. No opstante e realidat aki emisoranan manera Z86 i Deltha a sigi desgrasia konfiansa di nan skuchado i laga nan kere ku gobernado no a firma e dekreto te ora un minister mester a yama den nan programashon di distorshon pa ofrese nan e pampel pa nan mes wak e. Dap Orlando Cuales ansha ta bisa Cooper, un ratiko, diripiente e fax for di ofisina di gobernado a drenta. Tasina ta media responsabel supuestamente integro.

Pa bo manipula un pueblo via media ta un akto masha fasil durante un situashon kaminda bo tin ku husga si aplikashon di un artikulo den Statut ta permiti si of no. Sigur ora bo lidernan politiko, edukativo, sektor priva, religioso pa mas ku 50 anja no por a produsi mas ku 2/3 ekspertonan di derechi estatal. Ni tampoko programanan pa eduka bo pueblo riba politika. Tur manka asinaki a drenta negashonan ku gobiernu ulandes tambe pero esei ta un otro kapitulo. Si no tabata pa Rufus MacWilliam, Gibi Cijntje, Helmin Wiels, Ricardo Isebia, Eldon ‘Peppie’ Sulveran e opinion publiko lo a sufri bou di man di media manipulado.

Si bo ke gana un bataya politiko bo no por tilda e grupo ku ta sinta riba e stuhl gobernamental di ta hunga falsu, diktorial anto abo mes ku ke duna e aperensia di ta limpi, lusio drechi ta usando e mesun trikinan deshonesto ku bo ta akusa e grupo ei di ta usa.

E interes ta grandi pa media den su totalidat eleva su grado di seriedat e tres lunanan aki i no komete e fayonan di tur elekshonnan dje delasternan 7 anjanan. Mester kuminsa prepara pueblo di vota konsiente, a base di informashon veridiko duna riba tur kartera di gobernashon. Debatenan riba tur topikonan sin niun eksepshon ku moderadornan imparsial. Debatenan entre hobennan, studiantenan, klase trahado, klase medio, suidadano mayor i tur otro grupo ku pa anjos ta wordu neglisia.

Tur dos banda dje panorama politiko i media riba su mes tin e tarea di figa un posishon madura pa gia e elektorado na un nivel mas haltu ku outomatikamente lo perkura pa un gobernashon un sosiedat mas trankil mas uni, union kompletu ta un fantasia pero intento pa logra mas aserkamentu di pensamentu i akshon mester wordu hasi. Si esaki no pasa nos mes ta bira un bes mas viktima i no tin Ulanda pa kulpa pero nos mes i niun otro hende.

Yves Cooper otro siman tei kuminsa su korant nobo di atardi. Un vespertino ku ke buta konfiansa bek na e negoshi di notisia. Benefisio di duda pa Sr. Cooper aunke e nomber dje korant ‘Independiente’ no ta refleha e karakter komersial ku e tin. Periodismo via aviso semper lo depende di plaka, interes pero un intento pa trese notisia balansa bek den nos komunidat ta semper di aploudi.

=•= Dikon eks wes, eks gobernado Saleh a hanja asina tantu atenshon e siman aki? Te so tin sabiduria den su balinja?

=•= Unda e vurwerk a keda ora disidente a fuga ku asiento?

=•= Skibido di Tambu lo tin skriftnan yen skibi awe

=•= Ki dia lo bin un grupo di preshon pa kontrola responsabilisa media ora nan ta riba hungada beerput?

=•= Schotte awoki lo kompronde ku pa tur asuntu ku ta impakta pueblo mester informa konsulta pueblo?

=•= Tin hende den MAN, MFK ku ta dokumenta henter e historia di e tofermentu ku asiento?

=•= Konta ku e petroli i gas, leinan lo wordu pasa durante e 3 lunanan aki?

=•= E kurashi tei pa propone pa kambia reforma media despues di elekshonnan?

=•= Wiels, Kenepa i sobra tur a hinka Dios i Beibel den nan boka, piki a piki versikulonan ku ta kai net bon den nan hanchi pa manipula